รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงราย ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.เชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7326305354ทำแล้ว 30/07/25523180140138138
2. เทศบาลนครเชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6203264240ทำแล้ว 29/06/255226165113110108
3. เทศบาลตำบลครึ่ง (เชียงของ)ทำแล้ว62769473ทำแล้ว 26/06/25522247302020
4. เทศบาลตำบลงิ้ว (เทิง)ทำแล้ว6815253ทำแล้ว 09/06/255266444444
5. เทศบาลตำบลจันจว้า (แม่จัน)ทำแล้ว7238193184ทำแล้ว 26/06/255240181818
6. เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว6163164164ทำแล้ว 25/06/25522585373732
7. เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน (เทิง)ทำแล้ว7190156153ทำแล้ว 02/03/2553193259145145145
8. เทศบาลตำบลดงมะดะ (แม่ลาว)ทำแล้ว5113125103ทำแล้ว 30/06/255223200
9. เทศบาลตำบลดอนศิลา (เวียงชัย)ทำแล้ว8385385385ทำแล้ว 25/06/255271505046
10. เทศบาลตำบลดอยลาน (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6189230200ทำแล้ว 10/06/255256474746
11. เทศบาลตำบลดอยฮาง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5949494ทำแล้ว 09/06/255225111
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (เวียงแก่น)ทำแล้ว7101101101ทำแล้ว 25/06/255280444
13. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก (แม่จัน)ทำแล้ว7166205181ทำแล้ว 07/05/255323333
14. เทศบาลตำบลท่าสาย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7888888ทำแล้ว 19/06/255223554
15. เทศบาลตำบลท่าสุด (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7164241155ทำแล้ว 30/06/255211104646464
16. เทศบาลตำบลนางแล (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7340515513ทำแล้ว 24/06/25521222206204202
17. เทศบาลตำบลบ้านแซว (เชียงแสน)ทำแล้ว6275220214ทำแล้ว 18/06/255261300
18. เทศบาลตำบลบ้านดู่ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6223202162ทำแล้ว 30/06/255294942423
19. เทศบาลตำบลบ้านต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว6229191186ทำแล้ว 22/06/25523112444
20. เทศบาลตำบลบ้านปล้อง (เทิง)ทำแล้ว6632826ทำแล้ว 18/06/25521357393939
21. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว814815376ทำแล้ว 29/06/25529138111109109
22. เทศบาลตำบลบุญเรือง (เชียงของ)ทำแล้ว7775656ทำแล้ว 30/06/2552592100
23. เทศบาลตำบลป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว6179285239ทำแล้ว 29/06/25521560545151
24. เทศบาลตำบลป่างิ้ว (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6939393ทำแล้ว 42555
25. เทศบาลตำบลป่าแงะ (ป่าแดด)ทำแล้ว6176172172ทำแล้ว 26/05/255231000
26. เทศบาลตำบลป่าซาง (แม่จัน)ทำแล้ว7257254255ทำแล้ว 26/06/255247211109
27. เทศบาลตำบลป่าแดด (ป่าแดด)ทำแล้ว7200200200ทำแล้ว 25/05/255264161615
28. เทศบาลตำบลป่าตาล (ขุนตาล)ทำแล้ว6363292248ทำแล้ว 26/06/2552691722
29. เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5696969ทำแล้ว 26/06/255250433
30. เทศบาลตำบลพญาเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว7164133132ทำแล้ว 11/09/255264313131
31. เทศบาลตำบลม่วงยาย (เวียงแก่น)ทำแล้ว10595552ทำแล้ว 29/06/2552219161616
32. เทศบาลตำบลเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว10254217217ทำแล้ว 30/06/255236363636
33. เทศบาลตำบลเมืองชุม (เวียงชัย)ทำแล้ว41206132ทำแล้ว 19/06/255263644
34. เทศบาลตำบลเมืองพาน (พาน)ทำแล้ว7183169151ทำแล้ว 08/09/255332111
35. เทศบาลตำบลแม่ขะจาน (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว51299189ทำแล้ว 16/06/255285181111
36. เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่จัน)ทำแล้ว614210197ทำแล้ว 29/06/2552165434343
37. เทศบาลตำบลแม่เงิน (เชียงแสน)ทำแล้ว6207207207ทำแล้ว 14/05/255226171715
38. เทศบาลตำบลแม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว7112119109ทำแล้ว 22/06/255227113727272
39. เทศบาลตำบลแม่ยาว (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว8153142127ทำแล้ว 26/06/25523093858576
40. เทศบาลตำบลแม่ไร่ (แม่จัน)ทำแล้ว98097104ทำแล้ว 17/06/2552888797975
41. เทศบาลตำบลแม่ลาว (แม่ลาว)ทำแล้ว51578675ทำแล้ว 26/06/255295373737
42. เทศบาลตำบลแม่สรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว7140119112ทำแล้ว 30/06/255279454539
43. เทศบาลตำบลแม่สาย (แม่สาย)ทำแล้ว6310190193ทำแล้ว 29/06/2552223184184183
44. เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (แม่สาย)ทำแล้ว5181233188ทำแล้ว 26/06/25524100646462
45. เทศบาลตำบลไม้ยา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว71379190ทำแล้ว 29/06/255263636363
46. เทศบาลตำบลยางฮอม (ขุนตาล)ทำแล้ว7233202186ทำแล้ว 24/06/25521692626160
47. เทศบาลตำบลโยนก (เชียงแสน)ทำแล้ว6124125125ทำแล้ว 23/06/25529000
48. เทศบาลตำบลโรงช้าง (ป่าแดด)ทำแล้ว812510091ทำแล้ว 26/06/255258222
49. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงของ)ทำแล้ว9395395396ทำแล้ว 17/06/2552123222
50. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงแสน)ทำแล้ว6285286286ทำแล้ว 22/06/255251111
51. เทศบาลตำบลเวียงกาหลง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว71261010ทำแล้ว 21/07/25535500
52. เทศบาลตำบลเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว6184138153ทำแล้ว 29/06/2552842313129
53. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ (เชียงของ)ทำแล้ว925610190ทำแล้ว 30/06/25522997595858
54. เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (เชียงแสน)ทำแล้ว7164129127ทำแล้ว 30/06/255254282626
55. เทศบาลตำบลเวียงเทิง (เทิง)ทำแล้ว6191514ทำแล้ว 30/06/25536500
56. เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว614810877ทำแล้ว 30/06/255239373737
57. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ (แม่สาย)ทำแล้ว6246246247ทำแล้ว 29/06/255247224217217217
58. เทศบาลตำบลเวียงสรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว7179117111ทำแล้ว 18/06/255210101010
59. เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (เวียงชัย)ทำแล้ว8199262223ทำแล้ว 30/06/2552353500
60. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย (เชียงของ)ทำแล้ว5256249249ทำแล้ว 25/06/255220444
61. เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (ป่าแดด)ทำแล้ว7925882ทำแล้ว 30/06/2552372454545
62. เทศบาลตำบลสถาน (เชียงของ)ทำแล้ว51787372ทำแล้ว 30/06/25522078696963
63. เทศบาลตำบลสันทราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7875832631ทำแล้ว 01/06/2552156156156156
64. เทศบาลตำบลสันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว715911598ทำแล้ว 29/06/255218111818181
65. เทศบาลตำบลสันทรายงาม (เทิง)ทำแล้ว61077257ทำแล้ว 25/06/255234222
66. เทศบาลตำบลสันมะค่า (ป่าแดด)ทำแล้ว81558191ทำแล้ว 30/06/2552155262626
67. เทศบาลตำบลสันมะเค็ด (พาน)ทำแล้ว6748256ทำแล้ว 11/06/25527777
68. เทศบาลตำบลสายน้ำคำ (แม่จัน)ทำแล้ว6185163118ทำแล้ว 23/06/2552858000
69. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว7162238227ทำแล้ว 30/06/2552199666665
70. เทศบาลตำบลหงาว (เทิง)ทำแล้ว6706567ทำแล้ว 30/06/25521142131313
71. เทศบาลตำบลหล่ายงาว (เวียงแก่น)ทำแล้ว6731615ทำแล้ว 29/06/255221211717
72. เทศบาลตำบลห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว715110783ทำแล้ว 22/06/25521863700
73. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ (เชียงของ)ทำแล้ว6141141141ทำแล้ว 30/06/255252222222
74. เทศบาลตำบลห้วยสัก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว10388387386ทำแล้ว 29/06/255216766
75. อบต.เกาะช้าง (แม่สาย)ทำแล้ว7294273239ทำแล้ว 10/06/2552537131312
76. อบต.จอมสวรรค์ (แม่จัน)ทำแล้ว6217218217ทำแล้ว 26/06/255268333333
77. อบต.จอมหมอกแก้ว (แม่ลาว)ทำแล้ว7142142142ทำแล้ว 26/06/25521594074
78. อบต.เจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว61395550ทำแล้ว 25/06/2552168515146
79. อบต.เจริญเมือง (พาน)ทำแล้ว7113138120ทำแล้ว 26/06/255216554
80. อบต.โชคชัย (ดอยหลวง)ทำแล้ว6151110101ทำแล้ว 09/06/255291888
81. อบต.ดงมหาวัน (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว7167167167ทำแล้ว 29/06/255270117939081
82. อบต.ดอยงาม (พาน)ทำแล้ว7181212219ทำแล้ว 30/06/25521680616156
83. อบต.ตับเต่า (เทิง)ทำแล้ว7228214204ทำแล้ว 07/05/2009181444
84. อบต.ต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว7768176ทำแล้ว 18/06/255241313131
85. อบต.ตาดควัน (พญาเม็งราย)ทำแล้ว66310782ทำแล้ว 22/06/255241404040
86. อบต.ทรายขาว (พาน)ทำแล้ว6356422397ทำแล้ว 30/06/2552776541814
87. อบต.ท่าก๊อ (แม่สรวย)ทำแล้ว10253133121ทำแล้ว 29/06/2552286262220
88. อบต.ทานตะวัน (พาน)ทำแล้ว584214212ทำแล้ว 09/09/255314000
89. อบต.ทุ่งก่อ (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว7633231ทำแล้ว 24/09/255354117766
90. อบต.เทอดไทย (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6639979ทำแล้ว 15/06/255247544
91. อบต.ธารทอง (พาน)ทำแล้ว7836365ทำแล้ว 30/06/255238343333
92. อบต.บัวสลี (แม่ลาว)ทำแล้ว8335338339ทำแล้ว 15/06/255280333
93. อบต.บ้านด้าย (แม่สาย)ทำแล้ว8174119115ทำแล้ว 24/06/255295714139
94. อบต.บ้านโป่ง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6132117113ทำแล้ว 28/02/255365242424
95. อบต.ปงน้อย (ดอยหลวง)ทำแล้ว7172217189ทำแล้ว 12/06/2552701200
96. อบต.ปล้อง (เทิง)ทำแล้ว7166181166ทำแล้ว 30/06/255284565655
97. อบต.ปอ (เวียงแก่น)ทำแล้ว6129110107ทำแล้ว 25/08/255253522
98. อบต.ป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว61359196ทำแล้ว 29/06/2552135000
99. อบต.ป่าซาง (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว61019478ทำแล้ว 24/06/25522160161514
100. อบต.ป่าแดด (แม่สรวย)ทำแล้ว52409156ทำแล้ว 22/06/2552635111111
101. อบต.ป่าตึง (แม่จัน)ทำแล้ว72206661ทำแล้ว 22/06/255232191919
102. อบต.ป่าสัก (เชียงแสน)ทำแล้ว6325325325ทำแล้ว 15/06/2552137444
103. อบต.ป่าหุ่ง (พาน)ทำแล้ว7211205199ทำแล้ว 16/06/255259575757
104. อบต.โป่งงาม (แม่สาย)ทำแล้ว41466969ทำแล้ว 23/06/2552421433
105. อบต.โป่งผา (แม่สาย)ทำแล้ว6187158196ทำแล้ว 22/06/255273636363
106. อบต.โป่งแพร่ (แม่ลาว)ทำแล้ว5165166166ทำแล้ว 21/06/255380000
107. อบต.ผางาม (เวียงชัย)ทำแล้ว8135118133ทำแล้ว 30/06/2553112222
108. อบต.ม่วงคำ (พาน)ทำแล้ว7107160122ทำแล้ว 19/06/2552359494949
109. อบต.เมืองพาน (พาน)ทำแล้ว7271266270ทำแล้ว 30/06/25522682251211
110. อบต.แม่กรณ์ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว8617766ทำแล้ว 04/10/2553794333
111. อบต.แม่ข้าวต้ม (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7322725ทำแล้ว 30/06/2552161176175175173
112. อบต.แม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว6693940ทำแล้ว 18/11/2552840282726
113. อบต.แม่เจดีย์ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว8116117117ทำแล้ว 25/06/255268424242
114. อบต.แม่เจดีย์ใหม่ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7828162ทำแล้ว 15/05/25522166505048
115. อบต.แม่ต๋ำ (พญาเม็งราย)ทำแล้ว61288975ทำแล้ว 15/06/255251272727
116. อบต.แม่เปา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6305364362ทำแล้ว 29/04/2553752855
117. อบต.แม่พริก (แม่สรวย)ทำแล้ว7969782ทำแล้ว 08/06/255239444
118. อบต.แม่ฟ้าหลวง (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว712510134ทำแล้ว 18/06/25523102424242
119. อบต.แม่เย็น (พาน)ทำแล้ว6255256255ทำแล้ว 19/06/2552
120. อบต.แม่ลอย (เทิง)ทำแล้ว7143134127ทำแล้ว 12/06/2552466641712
121. อบต.แม่สลองนอก (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6202173173ทำแล้ว 25/06/2552349424242
122. อบต.แม่สลองใน (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6209143131ทำแล้ว 10/07/255218211
123. อบต.แม่อ้อ (พาน)ทำแล้ว616274181ทำแล้ว 31/08/25522698454545
124. อบต.รอบเวียง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7162167167ทำแล้ว 10/06/2552314121210
125. อบต.ริมกก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6766266ทำแล้ว 25/06/255211444
126. อบต.ริมโขง (เชียงของ)ทำแล้ว81252321ทำแล้ว 30/06/25536000
127. อบต.วาวี (แม่สรวย)ทำแล้ว9373167175ทำแล้ว 30/06/255223442
128. อบต.เวียง (เทิง)ทำแล้ว6455220162ทำแล้ว 18/06/2552
129. อบต.เวียง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6868685ทำแล้ว 16/06/255252700
130. อบต.เวียงห้าว (พาน)ทำแล้ว61243531ทำแล้ว 11/06/2552135221
131. อบต.ศรีค้ำ (แม่จัน)ทำแล้ว6233234234ทำแล้ว 11/06/25521683403829
132. อบต.ศรีดอนไชย (เทิง)ทำแล้ว62175235ทำแล้ว 23/06/255237363636
133. อบต.ศรีดอนมูล (เชียงแสน)ทำแล้ว8147142143ทำแล้ว 29/06/25528444
134. อบต.ศรีถ้อย (แม่สรวย)ทำแล้ว8108126124ทำแล้ว 30/06/25529333
135. อบต.ศรีเมืองชุม (แม่สาย)ทำแล้ว5148126121ทำแล้ว 25/06/255285727065
136. อบต.สันกลาง (พาน)ทำแล้ว691182201ทำแล้ว 24/06/2552611098
137. อบต.สันติสุข (พาน)ทำแล้ว6459151ทำแล้ว 18/06/255238281616
138. อบต.สันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว67910283ทำแล้ว 15/06/255243313131
139. อบต.สันสลี (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7206206206ทำแล้ว 29/06/255268191915
140. อบต.หนองป่าก่อ (ดอยหลวง)ทำแล้ว9134142137ทำแล้ว 05/06/255263414141
141. อบต.หนองแรด (เทิง)ทำแล้ว4119118108ทำแล้ว 23/06/25521281656565
142. อบต.ห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว668113101ทำแล้ว 02/11/255238212119
143. อบต.ห้วยชมภู (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7198190217ทำแล้ว 30/06/255131333
144. อบต.หัวง้ม (พาน)ทำแล้ว8130149150ทำแล้ว 30/06/255239131312
รวม 144 อปท.14495525,07922,52721,1911441,1519,2134,9814,5304,404
ข้อมูล ณ 20/03/2562