รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พะเยา ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.พะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5360437339ทำแล้ว 29/06/25527132101101100
2. เทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5356300274ทำแล้ว 29/06/255283464645
3. เทศบาลเมืองพะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5311273226ทำแล้ว 30/06/2552672511
4. เทศบาลตำบลงิม (ปง)ทำแล้ว7204174139ทำแล้ว 18/06/255294000
5. เทศบาลตำบลจุน (จุน)ทำแล้ว5163167164ทำแล้ว 29/06/255263565653
6. เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ (แม่ใจ)ทำแล้ว5206206206ทำแล้ว 23/06/25523111
7. เทศบาลตำบลเชียงคำ (เชียงคำ)ทำแล้ว5129104118ทำแล้ว 15/06/2552382757574
8. เทศบาลตำบลเชียงม่วน (เชียงม่วน)ทำแล้ว5191179151ทำแล้ว 29/06/255277686767
9. เทศบาลตำบลดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว5234231229ทำแล้ว 26/06/2552101403636
10. เทศบาลตำบลท่าจำปี (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5125126126ทำแล้ว 26/06/255262252321
11. เทศบาลตำบลท่าวังทอง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5160165164ทำแล้ว 30/06/255251363636
12. เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง (จุน)ทำแล้ว5177178177ทำแล้ว 16/06/25512117104104101
13. เทศบาลตำบลบ้านต๋อม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5165140138ทำแล้ว 09/06/255264575751
14. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว6223242241ทำแล้ว 24/02/25531316161616
15. เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5366366366ทำแล้ว 02/06/255258313129
16. เทศบาลตำบลบ้านสาง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5160159159ทำแล้ว 05/06/255223181211
17. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (แม่ใจ)ทำแล้ว5205190185ทำแล้ว 29/06/2552854484845
18. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5146137144ทำแล้ว 17/06/255227141414
19. เทศบาลตำบลปง (ปง)ทำแล้ว5175175175ทำแล้ว 26/06/255242222
20. เทศบาลตำบลป่าแฝก (แม่ใจ)ทำแล้ว5156156156ทำแล้ว 15/06/255249000
21. เทศบาลตำบลฝายกวาง (เชียงคำ)ทำแล้ว5160160160ทำแล้ว 30/06/2552133222219
22. เทศบาลตำบลแม่กา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5155202202ทำแล้ว 26/06/255228000
23. เทศบาลตำบลแม่ใจ (แม่ใจ)ทำแล้ว51479796ทำแล้ว 24/06/255289898872
24. เทศบาลตำบลแม่ปืม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว52091010ทำแล้ว 02/06/255296898988
25. เทศบาลตำบลแม่ยม (ปง)ทำแล้ว5118100100ทำแล้ว 29/05/255271595042
26. เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา (แม่ใจ)ทำแล้ว5827972ทำแล้ว 03/06/255250303030
27. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงคำ)ทำแล้ว5184182176ทำแล้ว 24/09/2552106393938
28. เทศบาลตำบลเวียงลอ (จุน)ทำแล้ว5203196196ทำแล้ว 25/06/255235121010
29. เทศบาลตำบลศรีถ้อย (แม่ใจ)ทำแล้ว6142143143ทำแล้ว 25/06/25526732411
30. เทศบาลตำบลสบบง (ภูซาง)ทำแล้ว5948282ทำแล้ว 25/06/25521826020
31. เทศบาลตำบลสันป่าม่วง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5196196196ทำแล้ว 19/06/2552712121212
32. เทศบาลตำบลหงส์หิน (จุน)ทำแล้ว5172151147ทำแล้ว 22/06/255236282828
33. เทศบาลตำบลหนองหล่ม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5167168169ทำแล้ว 12/05/255230777
34. เทศบาลตำบลหย่วน (เชียงคำ)ทำแล้ว51497554ทำแล้ว 23/06/255139252520
35. เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ (จุน)ทำแล้ว51918181ทำแล้ว 30/06/255266383838
36. เทศบาลตำบลห้วยลาน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5196195195ทำแล้ว 30/06/255252262323
37. อบต.ขุนควร (ปง)ทำแล้ว5171173168ทำแล้ว 26/06/255235343434
38. อบต.ควร (ปง)ทำแล้ว5935411ทำแล้ว 29/06/25521111
39. อบต.คือเวียง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5149104103ทำแล้ว 30/06/2552385504942
40. อบต.งิม (ปง)ทำแล้ว5826768ทำแล้ว 15/06/255220111
41. อบต.จำป่าหวาย (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5160149148ทำแล้ว 30/06/255258353534
42. อบต.เจดีย์คำ (เชียงคำ)ทำแล้ว5124126112ทำแล้ว 15/06/2552
43. อบต.เชียงบาน (เชียงคำ)ทำแล้ว5213122123ทำแล้ว 29/06/255286686866
44. อบต.เชียงแรง (ภูซาง)ทำแล้ว5318308267ทำแล้ว 26/06/2552116202157157150
45. อบต.ดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว5131116109ทำแล้ว 10/06/255232323232
46. อบต.ดงสุวรรณ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5297296295ทำแล้ว 30/06/25521111
47. อบต.ดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5291291290ทำแล้ว 17/06/255235111
48. อบต.ดอนศรีชุม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5977171ทำแล้ว 26/06/255268494846
49. อบต.ทุ่งกล้วย (ภูซาง)ทำแล้ว5136141141ทำแล้ว 25/06/2552111231010
50. อบต.ทุ่งผาสุข (เชียงคำ)ทำแล้ว5179181181ทำแล้ว 29/06/2552130363433
51. อบต.นาปรัง (ปง)ทำแล้ว5144144144ทำแล้ว 30/06/255235191918
52. อบต.น้ำแวน (เชียงคำ)ทำแล้ว5676767ทำแล้ว 29/06/2552341188
53. อบต.บ้านตุ่น (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5183183183ทำแล้ว 30/06/2552432575
54. อบต.บ้านปิน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว51308285ทำแล้ว 21/05/2553156231312
55. อบต.บ้านมาง (เชียงม่วน)ทำแล้ว5192192192ทำแล้ว 07/05/2552248343432
56. อบต.ป่าซาง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5356356356ทำแล้ว 22/06/255267665
57. อบต.ป่าสัก (ภูซาง)ทำแล้ว5204229229ทำแล้ว 25/06/2552191787876
58. อบต.ผาช้างน้อย (ปง)ทำแล้ว51486565ทำแล้ว 15/06/2552603700
59. อบต.พระธาตุขิงแกง (จุน)ทำแล้ว512713579ทำแล้ว 29/06/25521385818181
60. อบต.ภูซาง (ภูซาง)ทำแล้ว515612578ทำแล้ว 26/06/255217111
61. อบต.แม่นาเรือ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว511114037ทำแล้ว 15/05/25521182636361
62. อบต.แม่ลาว (เชียงคำ)ทำแล้ว5127191156ทำแล้ว 08/09/255330242323
63. อบต.แม่สุก (แม่ใจ)ทำแล้ว5218217213ทำแล้ว 09/06/255222181818
64. อบต.แม่ใส (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5136129129ทำแล้ว 16/06/255243272726
65. อบต.แม่อิง (ภูกามยาว)ทำแล้ว6166166166ทำแล้ว 15/06/255221472911
66. อบต.ร่มเย็น (เชียงคำ)ทำแล้ว5616464ทำแล้ว 16/06/255254464646
67. อบต.สระ (เชียงม่วน)ทำแล้ว5894444ทำแล้ว 24/06/2552801544
68. อบต.สันโค้ง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5110110110ทำแล้ว 11/06/2552136292928
69. อบต.ห้วยแก้ว (ภูกามยาว)ทำแล้ว5309315314ทำแล้ว 23/06/255264111
70. อบต.ห้วยยางขาม (จุน)ทำแล้ว5146147147ทำแล้ว 15/06/255247111
71. อบต.ออย (ปง)ทำแล้ว5264264264ทำแล้ว 30/06/255281616161
72. อบต.อ่างทอง (เชียงคำ)ทำแล้ว5115101101ทำแล้ว 19/04/255365323230
รวม 72 อปท.7236512,77711,88711,266721984,3142,4722,2142,120
ข้อมูล ณ 26/05/2562