รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด น่าน ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.น่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว8114910ทำแล้ว 29/06/2553985121
2. เทศบาลเมืองน่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6125216141ทำแล้ว 09/06/2552194737369
3. เทศบาลตำบลกลางเวียง (เวียงสา)ทำแล้ว61086137 ยังไม่อนุมัติ 74555555
4. เทศบาลตำบลกองควาย (เมืองน่าน)ทำแล้ว6146145145ทำแล้ว 30/06/255280151010
5. เทศบาลตำบลขึ่ง (เวียงสา)ทำแล้ว6122119119ทำแล้ว 05/06/255220121211
6. เทศบาลตำบลงอบ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว7724444ทำแล้ว 23/06/2552173333
7. เทศบาลตำบลเชียงกลาง (เชียงกลาง)ทำแล้ว53131,052924ทำแล้ว 30/06/25528219195195195
8. เทศบาลตำบลดู่ใต้ (เมืองน่าน)ทำแล้ว681123105ทำแล้ว 01/08/255366362221
9. เทศบาลตำบลท่าวังผา (ท่าวังผา)ทำแล้ว6751713ทำแล้ว 30/06/255273636262
10. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6143165160ทำแล้ว 26/06/255285585858
11. เทศบาลตำบลนาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว5132155137ทำแล้ว 29/06/2552965393939
12. เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว66191124ทำแล้ว 25/06/2553955454545
13. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว (นาหมื่น)ทำแล้ว62767070ทำแล้ว 11/08/255263242016
14. เทศบาลตำบลปัว (ปัว)ทำแล้ว712810070ทำแล้ว 16/06/25521269474645
15. เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน (เชียงกลาง)ทำแล้ว6151151151ทำแล้ว 26/05/255252312121
16. เทศบาลตำบลยอด (สองแคว)ทำแล้ว6247232153ทำแล้ว 29/06/2552108545454
17. เทศบาลตำบลเวียงสา (เวียงสา)ทำแล้ว61307368ทำแล้ว 20/05/2552452333333
18. เทศบาลตำบลศรีษะเกษ (นาน้อย)ทำแล้ว5134187171ทำแล้ว 16/06/2552959272320
19. เทศบาลตำบลศิลาแลง (ปัว)ทำแล้ว698210187ทำแล้ว 22/06/2552662211
20. เทศบาลตำบลหนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว5265269267ทำแล้ว 29/06/25523115707069
21. อบต.ขุนน่าน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว61708483ทำแล้ว 29/06/255283292019
22. อบต.แงง (ปัว)ทำแล้ว5129107115ทำแล้ว 19/06/25521798989898
23. อบต.จอมจันทร์ (เวียงสา)ทำแล้ว76412487ทำแล้ว 26/06/2552237742
24. อบต.จอมพระ (ท่าวังผา)ทำแล้ว6178178178ทำแล้ว 23/06/255237121111
25. อบต.เจดีย์ชัย (ปัว)ทำแล้ว6390392392ทำแล้ว 29/06/255226232323
26. อบต.ชนแดน (สองแคว)ทำแล้ว6296213184ทำแล้ว 08/06/25521570685656
27. อบต.เชียงกลางพญาแก้ว (เชียงกลาง)ทำแล้ว6251250234ทำแล้ว 29/06/25522177444443
28. อบต.เชียงของ (นาน้อย)ทำแล้ว5984531ทำแล้ว 23/06/255241242423
29. อบต.ไชยวัฒนา (ปัว)ทำแล้ว6253253253ทำแล้ว 15/06/2552360484643
30. อบต.ไชยสถาน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6169150139ทำแล้ว 30/06/2552375301414
31. อบต.ดงพญา (บ่อเกลือ)ทำแล้ว6135139139ทำแล้ว 19/06/255259585858
32. อบต.ดู่พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว6115244249ทำแล้ว 28/05/2552594632824
33. อบต.ตาลชุม (เวียงสา)ทำแล้ว7126125125ทำแล้ว 22/05/255276767668
34. อบต.ตาลชุม (ท่าวังผา)ทำแล้ว619811584ทำแล้ว 15/06/255268474747
35. อบต.ถืมตอง (เมืองน่าน)ทำแล้ว6199176182ทำแล้ว 27/08/2552130131313
36. อบต.ท่าน้าว (ภูเพียง)ทำแล้ว6155190190ทำแล้ว 20/04/25539131126126124
37. อบต.ทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6149149149ทำแล้ว 15/06/255245161616
38. อบต.ทุ่งศรีทอง (เวียงสา)ทำแล้ว5866461ทำแล้ว 29/06/2552150231111
39. อบต.นาซาว (เมืองน่าน)ทำแล้ว61369880ทำแล้ว 15/06/255268525252
40. อบต.นาทะนุง (นาหมื่น)ทำแล้ว6133136127ทำแล้ว 29/06/2552170414141
41. อบต.นาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว7119137122ทำแล้ว 16/06/2552432765
42. อบต.นาปัง (ภูเพียง)ทำแล้ว7352177174ทำแล้ว 12/06/255239141414
43. อบต.นาไร่หลวง (สองแคว)ทำแล้ว6898989ทำแล้ว 30/06/2552772464646
44. อบต.นาเหลือง (เวียงสา)ทำแล้ว6777879ทำแล้ว 18/05/255256121010
45. อบต.น้ำเกี๋ยน (ภูเพียง)ทำแล้ว6565849ทำแล้ว 22/06/2552144434342
46. อบต.น้ำแก่น (ภูเพียง)ทำแล้ว5178187144ทำแล้ว 22/06/2552746444444
47. อบต.น้ำตก (นาน้อย)ทำแล้ว7354352352ทำแล้ว 04/05/255233241313
48. อบต.น้ำปั้ว (เวียงสา)ทำแล้ว6855834ทำแล้ว 16/06/2552330232323
49. อบต.น้ำพาง (แม่จริม)ทำแล้ว5179177177ทำแล้ว 15/06/25521284606057
50. อบต.น้ำมวบ (เวียงสา)ทำแล้ว6267288291ทำแล้ว 20/06/2552100663631
51. อบต.บ่อ (เมืองน่าน)ทำแล้ว689107146ทำแล้ว 07/05/255246262626
52. อบต.บ่อเกลือเหนือ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว6747366ทำแล้ว 25/06/2552134292928
53. อบต.บ่อสวก (เมืองน่าน)ทำแล้ว61239286ทำแล้ว 27/05/25524112129
54. อบต.บัวใหญ่ (นาน้อย)ทำแล้ว14111ทำแล้ว 15/06/255212332292928
55. อบต.บ้านพี้ (บ้านหลวง)ทำแล้ว6183184183ทำแล้ว 29/06/255213311
56. อบต.บ้านฟ้า (บ้านหลวง)ทำแล้ว5897765ทำแล้ว 21/05/2552273606060
57. อบต.ปอน (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6194220173ทำแล้ว 26/06/25526124323230
58. อบต.ป่ากลาง (ปัว)ทำแล้ว6263263263ทำแล้ว 15/06/255293784037
59. อบต.ป่าคา (ท่าวังผา)ทำแล้ว612033ทำแล้ว 19/06/2552119695857
60. อบต.ป่าคาหลวง (บ้านหลวง)ทำแล้ว6148149149ทำแล้ว 26/06/2552263988
61. อบต.ป่าแลวหลวง (สันติสุข)ทำแล้ว613112294ทำแล้ว 21/05/2552589544537
62. อบต.ปิงหลวง (นาหมื่น)ทำแล้ว71078181ทำแล้ว 30/06/25525554
63. อบต.เปือ (เชียงกลาง)ทำแล้ว61978546ทำแล้ว 18/06/255236122999999
64. อบต.ผาตอ (ท่าวังผา)ทำแล้ว715211086ทำแล้ว 29/06/255238262525
65. อบต.ผาทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว9157153147ทำแล้ว 15/06/255230181818
66. อบต.ผาสิงห์ (เมืองน่าน)ทำแล้ว6329328328ทำแล้ว 10/06/25532253535352
67. อบต.ฝายแก้ว (ภูเพียง)ทำแล้ว8343342340ทำแล้ว 12/06/2552571922
68. อบต.พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว6265287268ทำแล้ว 17/06/255255494949
69. อบต.พระธาตุ (เชียงกลาง)ทำแล้ว6239129112ทำแล้ว 29/06/2552246191918
70. อบต.ภูคา (ปัว)ทำแล้ว6268228179ทำแล้ว 15/12/255285646363
71. อบต.ภูฟ้า (บ่อเกลือ)ทำแล้ว6377067ทำแล้ว 21/06/255217161514
72. อบต.ม่วงตึ๊ด (ภูเพียง)ทำแล้ว6140129125ทำแล้ว 29/06/255220111
73. อบต.เมืองจัง (ภูเพียง)ทำแล้ว8151120117ทำแล้ว 24/06/255213126126126126
74. อบต.เมืองลี (นาหมื่น)ทำแล้ว6131127130ทำแล้ว 24/06/255240222
75. อบต.แม่ขะนิง (เวียงสา)ทำแล้ว6223222178ทำแล้ว 07/04/255368444444
76. อบต.แม่จริม (แม่จริม)ทำแล้ว91985734ทำแล้ว 19/06/255274555555
77. อบต.แม่สา (เวียงสา)ทำแล้ว9133123120ทำแล้ว 29/06/2552746292929
78. อบต.แม่สาคร (เวียงสา)ทำแล้ว613912097ทำแล้ว 25/06/255259353534
79. อบต.ยม (ท่าวังผา)ทำแล้ว6153160164ทำแล้ว 29/06/2552661353533
80. อบต.ยาบหัวนา (เวียงสา)ทำแล้ว61118892ทำแล้ว 19/06/2552456232323
81. อบต.ริม (ท่าวังผา)ทำแล้ว584172147ทำแล้ว 29/06/255248484848
82. อบต.เรือง (เมืองน่าน)ทำแล้ว6140136125ทำแล้ว 24/06/255260212121
83. อบต.และ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว8316318318ทำแล้ว 15/05/2552251302930
84. อบต.วรนคร (ปัว)ทำแล้ว6369370370ทำแล้ว 22/05/255239711
85. อบต.ศรีภูมิ (ท่าวังผา)ทำแล้ว7114100111ทำแล้ว 05/06/255266555555
86. อบต.ศิลาเพชร (ปัว)ทำแล้ว5165167177ทำแล้ว 11/06/2552124959595
87. อบต.สกาด (ปัว)ทำแล้ว694196149ทำแล้ว 15/05/2552139444
88. อบต.สถาน (ปัว)ทำแล้ว5548512ทำแล้ว 29/06/255221151211
89. อบต.สถาน (นาน้อย)ทำแล้ว71769789ทำแล้ว 11/06/255271454545
90. อบต.สวด (บ้านหลวง)ทำแล้ว596182141ทำแล้ว 01/06/2552749333332
91. อบต.สะเนียน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6179163130ทำแล้ว 10/06/2552960524639
92. อบต.สันทะ (นาน้อย)ทำแล้ว7130141147ทำแล้ว 22/06/25521782717171
93. อบต.ส้าน (เวียงสา)ทำแล้ว6218185176ทำแล้ว 05/06/25521570444343
94. อบต.แสนทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว8244191172ทำแล้ว 10/06/255275585858
95. อบต.หนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว613511599ทำแล้ว 15/06/2552103747474
96. อบต.หมอเมือง (แม่จริม)ทำแล้ว412317589ทำแล้ว 19/06/255272545030
97. อบต.ห้วยโก๋น (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6525252ทำแล้ว 17/06/2552353000
98. อบต.ไหล่น่าน (เวียงสา)ทำแล้ว61039486ทำแล้ว 20/05/255241252419
99. อบต.อวน (ปัว)ทำแล้ว6176184184ทำแล้ว 21/01/255315111110
100. อบต.อ่ายนาไลย (เวียงสา)ทำแล้ว6884412ทำแล้ว 23/06/255246383838
รวม 100 อปท.10062316,05115,73914,415994476,3984,1093,7433,635
ข้อมูล ณ 18/05/2562