รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แพร่ ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.แพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว11284278278ทำแล้ว 26/06/2552446310261261260
2. เทศบาลเมืองแพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว9295237221ทำแล้ว 30/06/2552279888
3. เทศบาลตำบลช่อแฮ (เมืองแพร่)ทำแล้ว8198155106ทำแล้ว 29/06/25532105727272
4. เทศบาลตำบลเด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว10181364326ทำแล้ว 15/06/2552546262624
5. เทศบาลตำบลทุ่งกวาว (เมืองแพร่)ทำแล้ว7156137118ทำแล้ว 09/06/25523450353535
6. เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เมืองแพร่)ทำแล้ว9159194174ทำแล้ว 30/06/2552146282221
7. เทศบาลตำบลบ้านถิ่น (เมืองแพร่)ทำแล้ว6899090ทำแล้ว 30/06/255232181313
8. เทศบาลตำบลบ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว41634444ทำแล้ว 22/06/255273464545
9. เทศบาลตำบลบ้านเวียง (ร้องกวาง)ทำแล้ว141332525ทำแล้ว 21/06/255327191919
10. เทศบาลตำบลปงป่าหวาย (เด่นชัย)ทำแล้ว7206187198ทำแล้ว 05/06/255239141414
11. เทศบาลตำบลปากกาง (ลอง)ทำแล้ว61597272ทำแล้ว 24/06/255258121212
12. เทศบาลตำบลป่าแมต (เมืองแพร่)ทำแล้ว9553557571ทำแล้ว 19/06/2552896727066
13. เทศบาลตำบลแม่คำมี (เมืองแพร่)ทำแล้ว7143171185ทำแล้ว 26/06/2552189828181
14. เทศบาลตำบลแม่จั๊ว (เด่นชัย)ทำแล้ว81459669ทำแล้ว 30/06/255313131313
15. เทศบาลตำบลแม่ปาน (ลอง)ทำแล้ว8333ทำแล้ว 16/06/255277777
16. เทศบาลตำบลแม่ลานนา (ลอง)ทำแล้ว147914497ทำแล้ว 26/06/255240353535
17. เทศบาลตำบลแม่หล่าย (เมืองแพร่)ทำแล้ว8144133116ทำแล้ว 30/06/255278383838
18. เทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว726511ทำแล้ว 26/06/255211444
19. เทศบาลตำบลวังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว5174132118ทำแล้ว 25/06/255297999
20. เทศบาลตำบลวังหงส์ (เมืองแพร่)ทำแล้ว9153125102ทำแล้ว 11/06/2553849444443
21. เทศบาลตำบลเวียงต้า (ลอง)ทำแล้ว620713392ทำแล้ว 29/06/2552816888
22. เทศบาลตำบลสวนเขื่อน (เมืองแพร่)ทำแล้ว8228242194ทำแล้ว 11/06/255338262626
23. เทศบาลตำบลสอง (สอง)ทำแล้ว9310144124ทำแล้ว 29/06/2552250193193193
24. เทศบาลตำบลสูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว6206199157ทำแล้ว 30/06/2552106213107107101
25. เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7195269258ทำแล้ว 29/06/2552110504645
26. เทศบาลตำบลห้วยหม้าย (สอง)ทำแล้ว5167135117ทำแล้ว 28/05/255289222
27. เทศบาลตำบลห้วยอ้อ (ลอง)ทำแล้ว5236172171ทำแล้ว 30/06/25521111
28. อบต.กาญจนา (เมืองแพร่)ทำแล้ว61739198ทำแล้ว 25/06/255266434343
29. อบต.ดอนมูล (สูงเม่น)ทำแล้ว8630188188ทำแล้ว 29/06/255251505050
30. อบต.เด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว102409073ทำแล้ว 29/06/2552149393938
31. อบต.แดนชุมพล (สอง)ทำแล้ว12310289283ทำแล้ว 25/06/2552288545252
32. อบต.ต้าผามอก (ลอง)ทำแล้ว8144140281ทำแล้ว 23/06/255258575757
33. อบต.ตำหนักธรรม (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว91115347ทำแล้ว 08/06/2552165999
34. อบต.เตาปูน (สอง)ทำแล้ว6250216211ทำแล้ว 10/06/255253873
35. อบต.ท่าข้าม (เมืองแพร่)ทำแล้ว5133121112ทำแล้ว 25/06/25523451798
36. อบต.ทุ่งแค้ว (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7785623ทำแล้ว 29/06/255259413737
37. อบต.ทุ่งน้าว (สอง)ทำแล้ว8282331334ทำแล้ว 30/06/255336151414
38. อบต.ทุ่งแล้ง (ลอง)ทำแล้ว1098110109ทำแล้ว 27/05/2552239272727
39. อบต.ไทรย้อย (เด่นชัย)ทำแล้ว10875760ทำแล้ว 24/06/2552166525252
40. อบต.นาจักร (เมืองแพร่)ทำแล้ว8687689689ทำแล้ว 30/06/255271474747
41. อบต.นาพูน (วังชิ้น)ทำแล้ว5433ทำแล้ว 22/06/2553151111
42. อบต.น้ำชำ (สูงเม่น)ทำแล้ว9207272252ทำแล้ว 29/06/2552674514747
43. อบต.น้ำรัด (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว713211185ทำแล้ว 19/06/2552850383836
44. อบต.น้ำเลา (ร้องกวาง)ทำแล้ว6237237236ทำแล้ว 19/06/2552221212120
45. อบต.บ่อเหล็กลอง (ลอง)ทำแล้ว12116108145ทำแล้ว 15/06/255243222
46. อบต.บ้านกลาง (สอง)ทำแล้ว71668460ทำแล้ว 16/06/2552965201919
47. อบต.บ้านกวาง (สูงเม่น)ทำแล้ว8656749ทำแล้ว 16/06/2552221111
48. อบต.บ้านกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว10998975ทำแล้ว 25/06/255250414141
49. อบต.บ้านปง (สูงเม่น)ทำแล้ว10837681ทำแล้ว 30/06/2552265505042
50. อบต.บ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว15646464ทำแล้ว 13666
51. อบต.บ้านหนุน (สอง)ทำแล้ว419266ทำแล้ว 15/06/2552614099
52. อบต.บ้านเหล่า (สูงเม่น)ทำแล้ว111321213ทำแล้ว 19/06/255223553922
53. อบต.ป่าแดง (เมืองแพร่)ทำแล้ว51558176ทำแล้ว 17/06/255246333
54. อบต.ป่าสัก (วังชิ้น)ทำแล้ว8106102102ทำแล้ว 05/10/25531107111
55. อบต.ไผ่โทน (ร้องกวาง)ทำแล้ว10198199199ทำแล้ว 04/06/255210101010
56. อบต.พระหลวง (สูงเม่น)ทำแล้ว61549380ทำแล้ว 24/06/2552434121210
57. อบต.แม่เกิ๋ง (วังชิ้น)ทำแล้ว1198117123ทำแล้ว 10/06/255335777
58. อบต.แม่คำมี (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7916258ทำแล้ว 19/06/255244414141
59. อบต.แม่จั๊วะ (เด่นชัย)ทำแล้ว10176137122ทำแล้ว 26/06/2552532323231
60. อบต.แม่ทราย (ร้องกวาง)ทำแล้ว15196306153ทำแล้ว 31/07/2552388141412
61. อบต.แม่ป้าก (วังชิ้น)ทำแล้ว6227230198ทำแล้ว 30/06/255271101010
62. อบต.แม่พุง (วังชิ้น)ทำแล้ว9170105113ทำแล้ว 23/06/255244141010
63. อบต.แม่ยม (เมืองแพร่)ทำแล้ว7412267199ทำแล้ว 30/06/255210104353535
64. อบต.แม่ยางตาล (ร้องกวาง)ทำแล้ว103361821ทำแล้ว 17/07/255253383838
65. อบต.แม่ยางร้อง (ร้องกวาง)ทำแล้ว1511517938ทำแล้ว 15/06/255272616160
66. อบต.แม่ยางฮ่อ (ร้องกวาง)ทำแล้ว15124125125ทำแล้ว 15/06/2552297676764
67. อบต.ร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว101335050ทำแล้ว 15/06/2552133111
68. อบต.ร่องกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว6994538ทำแล้ว 03/06/2552144222121
69. อบต.ร่องฟอง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6212145116ทำแล้ว 25/06/255250222220
70. อบต.วังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว6192158119ทำแล้ว 19/06/2552191919191
71. อบต.วังธง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6177149126ทำแล้ว 29/06/255233332928
72. อบต.วังหลวง (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว71047871ทำแล้ว 18/06/255235131313
73. อบต.เวียงทอง (สูงเม่น)ทำแล้ว8242242242ทำแล้ว 26/06/2552179111
74. อบต.สบสาย (สูงเม่น)ทำแล้ว8172151149ทำแล้ว 22/06/2552369666662
75. อบต.สรอย (วังชิ้น)ทำแล้ว6224223223ทำแล้ว 30/06/25521111
76. อบต.สะเอียบ (สอง)ทำแล้ว6333227212ทำแล้ว 17/06/255237121212
77. อบต.สูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว6912ทำแล้ว 12/06/2552963424242
78. อบต.ห้วยม้า (เมืองแพร่)ทำแล้ว6580580579ทำแล้ว 26/06/255262242422
79. อบต.ห้วยโรง (ร้องกวาง)ทำแล้ว15227167157ทำแล้ว 11/06/255212121212
80. อบต.ห้วยไร่ (เด่นชัย)ทำแล้ว91226732ทำแล้ว 19/06/25521544353130
81. อบต.หัวทุ่ง (ลอง)ทำแล้ว5177177177ทำแล้ว 01/06/255252414141
82. อบต.หัวฝาย (สูงเม่น)ทำแล้ว681145162ทำแล้ว 29/06/255260545446
83. อบต.หัวเมือง (สอง)ทำแล้ว9752727ทำแล้ว 22/05/2552324555
84. อบต.เหมืองหม้อ (เมืองแพร่)ทำแล้ว6111107105ทำแล้ว 19/02/25532112989477
รวม 84 อปท.8468815,86112,76011,796847625,2662,9272,7922,715
ข้อมูล ณ 18/05/2562