รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุตรดิตถ์ ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.อุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6412386386ทำแล้ว 31/03/2553815811
2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5338297208ทำแล้ว 30/06/255277282828
3. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8297297297ทำแล้ว 30/06/2552297111
4. เทศบาลตำบลงิ้วงาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6143142142ทำแล้ว 30/06/2552933111
5. เทศบาลตำบลจริม (ท่าปลา)ทำแล้ว6746464ทำแล้ว 22/06/255247402422
6. เทศบาลตำบลตรอน (ตรอน)ทำแล้ว5175153148ทำแล้ว 31/05/255361343434
7. เทศบาลตำบลทองแสนขัน (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6201158137ทำแล้ว 03/09/2553113211
8. เทศบาลตำบลท่าปลา (ท่าปลา)ทำแล้ว712819090ทำแล้ว 30/06/2552660272625
9. เทศบาลตำบลท่าสัก (พิชัย)ทำแล้ว4719779ทำแล้ว 29/06/2552970393737
10. เทศบาลตำบลท่าเสา (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว617010685ทำแล้ว 30/06/2552564474747
11. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (ลับแล)ทำแล้ว5175150137ทำแล้ว 24/06/25531923922
12. เทศบาลตำบลน้ำปาด (น้ำปาด)ทำแล้ว6501010ทำแล้ว 30/06/25529999
13. เทศบาลตำบลน้ำริด (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว11185159155ทำแล้ว 08/06/2552460594037
14. เทศบาลตำบลในเมือง (พิชัย)ทำแล้ว6115103104ทำแล้ว 30/06/255265252424
15. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6224178163ทำแล้ว 04/05/2553174161616
16. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง (ตรอน)ทำแล้ว61129590ทำแล้ว 10/06/255244151514
17. เทศบาลตำบลบ้านโคก (บ้านโคก)ทำแล้ว4177134144ทำแล้ว 01/06/255212111
18. เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8169131121ทำแล้ว 03/06/2552468322727
19. เทศบาลตำบลป่าเซ่า (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8170171171ทำแล้ว 15/06/2552224211
20. เทศบาลตำบลผาจุก (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8178177177ทำแล้ว 22/02/255386525252
21. เทศบาลตำบลพระเสด็จ (ลับแล)ทำแล้ว5340340339ทำแล้ว 28/06/255297222222
22. เทศบาลตำบลฟากท่า (ฟากท่า)ทำแล้ว6178189189ทำแล้ว 29/06/2552648323232
23. เทศบาลตำบลร่วมจิต (ท่าปลา)ทำแล้ว8481247245ทำแล้ว 27/05/255261272727
24. เทศบาลตำบลวังกะพี้ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว7936239194ทำแล้ว 24/06/255256151515
25. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ (ลับแล)ทำแล้ว8151126140ทำแล้ว 30/06/25521722011
26. เทศบาลตำบลหัวดง (ลับแล)ทำแล้ว9222222221ทำแล้ว 30/06/25522020201513
27. เทศบาลตำบลหาดกรวด (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว814412072ทำแล้ว 29/06/2552153303027
28. อบต.ข่อยสูง (ตรอน)ทำแล้ว9257257257ทำแล้ว 03/07/2552217171717
29. อบต.ขุนฝาง (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว10234196176ทำแล้ว 19/06/255259453131
30. อบต.คอรุม (พิชัย)ทำแล้ว7145145145ทำแล้ว 15/06/25521111
31. อบต.ชัยจุมพล (ลับแล)ทำแล้ว5192196197ทำแล้ว 25/06/255265262625
32. อบต.ด่านแม่คำมัน (ลับแล)ทำแล้ว72967121ทำแล้ว 30/04/25529666
33. อบต.เด่นเหล็ก (น้ำปาด)ทำแล้ว68897100ทำแล้ว 29/06/2552146323232
34. อบต.ถ้ำฉลอง (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว14145145145ทำแล้ว 16/06/255246353535
35. อบต.ท่าปลา (ท่าปลา)ทำแล้ว6180181181ทำแล้ว 13/05/255237303026
36. อบต.ท่าแฝก (น้ำปาด)ทำแล้ว7144277353ทำแล้ว 14/05/255139161212
37. อบต.ท่ามะเฟือง (พิชัย)ทำแล้ว99995132ทำแล้ว 25/05/2552321811
38. อบต.ท่าสัก (พิชัย)ทำแล้ว6180158158ทำแล้ว 30/06/255221111707070
39. อบต.นาขุม (บ้านโคก)ทำแล้ว7706969ทำแล้ว 30/06/255238933
40. อบต.นางพญา (ท่าปลา)ทำแล้ว8231258245ทำแล้ว 30/08/255320161616
41. อบต.นานกกก (ลับแล)ทำแล้ว9606160ทำแล้ว 12/05/2552828151515
42. อบต.นายาง (พิชัย)ทำแล้ว612014299ทำแล้ว 01/07/255220111
43. อบต.นาอิน (พิชัย)ทำแล้ว720510485ทำแล้ว 15/06/25526665
44. อบต.น้ำไคร้ (น้ำปาด)ทำแล้ว4141125118ทำแล้ว 16/06/2552868505050
45. อบต.น้ำไผ่ (น้ำปาด)ทำแล้ว595135138ทำแล้ว 24/06/255255222
46. อบต.น้ำพี้ (ทองแสนขัน)ทำแล้ว17376131135ทำแล้ว 26/02/25534380333
47. อบต.น้ำหมัน (ท่าปลา)ทำแล้ว593104102ทำแล้ว 12/06/25521371393836
48. อบต.น้ำอ่าง (ตรอน)ทำแล้ว8279310245ทำแล้ว 30/06/255266111
49. อบต.ในเมือง (พิชัย)ทำแล้ว6126126126ทำแล้ว 24/06/255268544
50. อบต.บ่อทอง (ทองแสนขัน)ทำแล้ว4127122113ทำแล้ว 08/06/25527818114
51. อบต.บ่อเบี้ย (บ้านโคก)ทำแล้ว6326163162ทำแล้ว 01/10/255341411
52. อบต.บ้านแก่ง (ตรอน)ทำแล้ว512499141ทำแล้ว 24/06/255239231910
53. อบต.บ้านโคน (พิชัย)ทำแล้ว716511586ทำแล้ว 29/06/255246313029
54. อบต.บ้านด่าน (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6122145124ทำแล้ว 16/06/255221212121
55. อบต.บ้านด่านนาขาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8173173173ทำแล้ว 12/06/255234151515
56. อบต.บ้านดารา (พิชัย)ทำแล้ว6434010ทำแล้ว 10/04/255235252525
57. อบต.บ้านฝาย (น้ำปาด)ทำแล้ว5126155104ทำแล้ว 22/01/2552140333329
58. อบต.บ้านเสี้ยว (ฟากท่า)ทำแล้ว8178142131ทำแล้ว 30/06/25525444
59. อบต.บ้านหม้อ (พิชัย)ทำแล้ว7273272272ทำแล้ว 18/05/25521227191919
60. อบต.ป่าคาย (ทองแสนขัน)ทำแล้ว4129115117ทำแล้ว 29/06/255249414141
61. อบต.ผักขวง (ทองแสนขัน)ทำแล้ว5125271253ทำแล้ว 29/06/255239252524
62. อบต.ผาเลือด (ท่าปลา)ทำแล้ว6282282282ทำแล้ว 25/05/255262484635
63. อบต.ไผ่ล้อม (ลับแล)ทำแล้ว6696041ทำแล้ว 30/06/255269731
64. อบต.ฝายหลวง (ลับแล)ทำแล้ว5334328329ทำแล้ว 01/05/25529999
65. อบต.พญาแมน (พิชัย)ทำแล้ว81327643ทำแล้ว 04/05/2552832222
66. อบต.ฟากท่า (ฟากท่า)ทำแล้ว7131313ทำแล้ว 16/06/25521311119
67. อบต.ม่วงเจ็ดต้น (บ้านโคก)ทำแล้ว6939393ทำแล้ว 15/05/255226775
68. อบต.แม่พูล (ลับแล)ทำแล้ว7141122121ทำแล้ว 29/06/255253222
69. อบต.ร่วมจิต (ท่าปลา)ทำแล้ว5109109109ทำแล้ว 29/06/255225161616
70. อบต.ไร่อ้อย (พิชัย)ทำแล้ว71061616ทำแล้ว 26/06/25525111
71. อบต.วังดิน (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5214162152ทำแล้ว 29/06/25521640202019
72. อบต.วังแดง (ตรอน)ทำแล้ว8289260236ทำแล้ว 18/05/255274176120120120
73. อบต.สองคอน (ฟากท่า)ทำแล้ว9348354354ทำแล้ว 19/06/255222833
74. อบต.สองห้อง (ฟากท่า)ทำแล้ว8807565ทำแล้ว 01/12/2552504111
75. อบต.แสนตอ (น้ำปาด)ทำแล้ว5243241240ทำแล้ว 15/06/2552268515150
76. อบต.แสนตอ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8744235ทำแล้ว 27/05/255250444343
77. อบต.ห้วยมุ่น (น้ำปาด)ทำแล้ว7174145145ทำแล้ว 30/06/255240313131
78. อบต.หาดงิ้ว (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5888470ทำแล้ว 29/06/255248393737
79. อบต.หาดล้า (ท่าปลา)ทำแล้ว71603629ทำแล้ว 30/06/255216444
80. อบต.หาดสองแคว (ตรอน)ทำแล้ว6128128128ทำแล้ว 29/06/25527135135124121
รวม 80 อปท.8054214,49312,49811,882802384,5692,0211,7041,640
ข้อมูล ณ 18/05/2562