รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำปาง ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.ลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5413418417ทำแล้ว 29/06/2552413737373
2. เทศบาลนครลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว6183260263ทำแล้ว 30/06/25527134949494
3. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5605105105ทำแล้ว 30/06/2552209494841
4. เทศบาลเมืองพิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว62488978ทำแล้ว 04/05/25523103673635
5. เทศบาลเมืองล้อมแรด (เถิน)ทำแล้ว5392300165ทำแล้ว 30/06/25522296545349
6. เทศบาลตำบลเกาะคา (เกาะคา)ทำแล้ว5136141130ทำแล้ว 30/06/2552103757574
7. เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว (เกาะคา)ทำแล้ว7261414ทำแล้ว 08/06/255320202020
8. เทศบาลตำบลแจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5111110110ทำแล้ว 30/07/255225171717
9. เทศบาลตำบลต้นธงชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5180178178ทำแล้ว 18/05/255258111
10. เทศบาลตำบลเถินบุรี (เถิน)ทำแล้ว5763230ทำแล้ว 25/05/255239262626
11. เทศบาลตำบลท่าผา (เกาะคา)ทำแล้ว8257257257ทำแล้ว 26/04/255366262626
12. เทศบาลตำบลทุ่งงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว7232232232ทำแล้ว 11/06/255331292929
13. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง (แจ้ห่ม)ทำแล้ว51629797ทำแล้ว 29/06/255238161616
14. เทศบาลตำบลนาแก้ว (เกาะคา)ทำแล้ว5525252ทำแล้ว 30/06/25522981794945
15. เทศบาลตำบลนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว5142135117ทำแล้ว 14/06/255326111
16. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ (แม่ทะ)ทำแล้ว5878786ทำแล้ว 02/06/25525777554949
17. เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5165321288ทำแล้ว 29/06/2552116403333
18. เทศบาลตำบลบ้านสา (แจ้ห่ม)ทำแล้ว52955131ทำแล้ว 26/06/2552695535352
19. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (วังเหนือ)ทำแล้ว41126666ทำแล้ว 18/06/25523269414140
20. เทศบาลตำบลปงยางคก (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5153187172ทำแล้ว 29/06/255287757575
21. เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว5363234238ทำแล้ว 17/06/25521881524536
22. เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง (แม่พริก)ทำแล้ว51312826ทำแล้ว 13/01/255320143121121121
23. เทศบาลตำบลเมืองปาน (เมืองปาน)ทำแล้ว5160114110ทำแล้ว 25/06/255281464640
24. เทศบาลตำบลเมืองยาว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว8221214189ทำแล้ว 29/06/255325161414
25. เทศบาลตำบลแม่ทะ (แม่ทะ)ทำแล้ว51203631ทำแล้ว 23/06/2553851323131
26. เทศบาลตำบลแม่ปุ (แม่พริก)ทำแล้ว529913884ทำแล้ว 08/06/255274666464
27. เทศบาลตำบลแม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว518211594ทำแล้ว 24/06/2552115595959
28. เทศบาลตำบลแม่มอก (เถิน)ทำแล้ว5959595ทำแล้ว 19/06/255219998
29. เทศบาลตำบลแม่เมาะ (แม่เมาะ)ทำแล้ว5287264241ทำแล้ว 29/06/255214242254
30. เทศบาลตำบลลำปางหลวง (เกาะคา)ทำแล้ว6139137130ทำแล้ว 29/06/25522100919183
31. เทศบาลตำบลวังพร้าว (เกาะคา)ทำแล้ว5768484ทำแล้ว 29/06/255264434343
32. เทศบาลตำบลวังเหนือ (วังเหนือ)ทำแล้ว5114108103ทำแล้ว 30/06/255257111010
33. เทศบาลตำบลเวียงมอก (เถิน)ทำแล้ว5335232198ทำแล้ว 21/04/25537143888877
34. เทศบาลตำบลศาลา (เกาะคา)ทำแล้ว7210210210ทำแล้ว 29/06/2552254433232
35. เทศบาลตำบลสบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว5280190155ทำแล้ว 18/06/25521137565552
36. เทศบาลตำบลสิริราช (แม่ทะ)ทำแล้ว5315314315ทำแล้ว 29/06/255255414136
37. เทศบาลตำบลเสริมงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว6515150ทำแล้ว 26/06/255225191917
38. เทศบาลตำบลเสริมซ้าย (เสริมงาม)ทำแล้ว6135124120ทำแล้ว 30/06/2552152363535
39. เทศบาลตำบลหลวงใต้ (งาว)ทำแล้ว5136134138ทำแล้ว 26/01/25531326242423
40. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ (งาว)ทำแล้ว5311140100ทำแล้ว 30/06/255234222222
41. เทศบาลตำบลห้างฉัตร (ห้างฉัตร)ทำแล้ว51831067ทำแล้ว 26/05/25523251373531
42. เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5546511475ทำแล้ว 29/06/2552590656563
43. เทศบาลตำบลไหล่หิน (เกาะคา)ทำแล้ว5747575ทำแล้ว 27/07/2552730191515
44. อบต.จางเหนือ (แม่เมาะ)ทำแล้ว5386313278ทำแล้ว 09/06/255242262626
45. อบต.แจ้ซ้อน (เมืองปาน)ทำแล้ว5198140103ทำแล้ว 22/06/255260484848
46. อบต.แจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5120106106ทำแล้ว 30/06/255278636362
47. อบต.ดอนไฟ (แม่ทะ)ทำแล้ว5204204204ทำแล้ว 22/06/255259232120
48. อบต.ทุ่งกว๋าว (เมืองปาน)ทำแล้ว5219228181ทำแล้ว 23/06/255294777773
49. อบต.ทุ่งฝาย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5218195171ทำแล้ว 15/06/25523369636362
50. อบต.ทุ่งฮั้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว5879492ทำแล้ว 29/06/2552460494947
51. อบต.นาแก (งาว)ทำแล้ว5286286286ทำแล้ว 11/06/255243333333
52. อบต.นาโป่ง (เถิน)ทำแล้ว51637373ทำแล้ว 30/06/255257323232
53. อบต.นายาง (สบปราบ)ทำแล้ว8105107102ทำแล้ว 16/06/255248393939
54. อบต.นาสัก (แม่เมาะ)ทำแล้ว5155175103ทำแล้ว 25/06/255257414140
55. อบต.นาแส่ง (เกาะคา)ทำแล้ว8113112111ทำแล้ว 26/06/255277636357
56. อบต.นิคมพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5336335335ทำแล้ว 08/04/25513657161616
57. อบต.บ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว616311073ทำแล้ว 12/06/255229262626
58. อบต.บ้านกิ่ว (แม่ทะ)ทำแล้ว520021487ทำแล้ว 25/06/255268442121
59. อบต.บ้านขอ (เมืองปาน)ทำแล้ว511212167ทำแล้ว 29/06/255229202019
60. อบต.บ้านค่า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5286305167ทำแล้ว 30/06/2552435999
61. อบต.บ้านดง (แม่เมาะ)ทำแล้ว5196197197ทำแล้ว 19/08/2553117888
62. อบต.บ้านบอม (แม่ทะ)ทำแล้ว5136127119ทำแล้ว 30/06/255269515151
63. อบต.บ้านเป้า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5179180179ทำแล้ว 10/05/255349141414
64. อบต.บ้านโป่ง (งาว)ทำแล้ว7116ทำแล้ว 21/06/2553745141414
65. อบต.บ้านร้อง (งาว)ทำแล้ว5297297297ทำแล้ว 25/06/2552260404040
66. อบต.บ้านแลง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5146145144ทำแล้ว 07/05/255242242424
67. อบต.บ้านเสด็จ (เมืองลำปาง)ทำแล้ว6717051ทำแล้ว 25/06/255247252525
68. อบต.บ้านหวด (งาว)ทำแล้ว520310496ทำแล้ว 10/06/255244313131
69. อบต.บ้านแหง (งาว)ทำแล้ว51597876ทำแล้ว 25/06/2552555484747
70. อบต.บ้านอ้อน (งาว)ทำแล้ว5293216175ทำแล้ว 19/06/2552318171717
71. อบต.บ้านเอื้อม (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5281145147ทำแล้ว 16/06/2552170323030
72. อบต.บุญนาคพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5201165154ทำแล้ว 18/06/255253343434
73. อบต.ปงดอน (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5248248248ทำแล้ว 15/06/2552166565555
74. อบต.ปงเตา (งาว)ทำแล้ว5128130122ทำแล้ว 15/06/255268646462
75. อบต.พิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5676963ทำแล้ว 08/06/255220202020
76. อบต.เมืองมาย (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5141162141ทำแล้ว 26/06/2552128191919
77. อบต.แม่กัวะ (สบปราบ)ทำแล้ว51149088ทำแล้ว 30/06/255252343434
78. อบต.แม่ตีบ (งาว)ทำแล้ว515999ทำแล้ว 19/06/255256212121
79. อบต.แม่ถอด (เถิน)ทำแล้ว520313887ทำแล้ว 22/06/2552145117117117
80. อบต.แม่ปะ (เถิน)ทำแล้ว5826666ทำแล้ว 25/06/255245454544
81. อบต.แม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว811587147ทำแล้ว 01/10/2552281707069
82. อบต.แม่วะ (เถิน)ทำแล้ว5166185ทำแล้ว 07/05/2552120777574
83. อบต.แม่สัน (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5249235199ทำแล้ว 23/06/255270515151
84. อบต.แม่สุก (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5288295295ทำแล้ว 22/06/255280676767
85. อบต.ร่องเคาะ (วังเหนือ)ทำแล้ว5154153152ทำแล้ว 17/06/255264393939
86. อบต.วอแก้ว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5226226226ทำแล้ว 26/06/2552265484848
87. อบต.วังแก้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว5847575ทำแล้ว 13/05/2552368575757
88. อบต.วังเงิน (แม่ทะ)ทำแล้ว5160127115ทำแล้ว 26/06/255232212020
89. อบต.วังซ้าย (วังเหนือ)ทำแล้ว5666666ทำแล้ว 22/05/2552155505050
90. อบต.วังใต้ (วังเหนือ)ทำแล้ว5858584ทำแล้ว 07/05/255235353535
91. อบต.วังทรายคำ (วังเหนือ)ทำแล้ว5787676ทำแล้ว 29/06/255276624720
92. อบต.วังทอง (วังเหนือ)ทำแล้ว5666255ทำแล้ว 29/06/25526666
93. อบต.วิเชตนคร (แจ้ห่ม)ทำแล้ว52107859ทำแล้ว 30/06/2552565474645
94. อบต.เวียงตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว51799991ทำแล้ว 15/06/25523101848484
95. อบต.สบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว765115111ทำแล้ว 29/06/2552653242423
96. อบต.สบป้าด (แม่เมาะ)ทำแล้ว61586860ทำแล้ว 16/07/255331111
97. อบต.สมัย (สบปราบ)ทำแล้ว7737373ทำแล้ว 16/06/255267676767
98. อบต.เสริมกลาง (เสริมงาม)ทำแล้ว5196197197ทำแล้ว 24/06/255240262624
99. อบต.เสริมขวา (เสริมงาม)ทำแล้ว5484232ทำแล้ว 23/06/255222191919
100. อบต.หนองหล่ม (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5120120120ทำแล้ว 29/06/255231252522
101. อบต.หัวเมือง (เมืองปาน)ทำแล้ว5181138133ทำแล้ว 16/06/255274414141
102. อบต.หัวเสือ (แม่ทะ)ทำแล้ว5100101100ทำแล้ว 15/06/255230302929
103. อบต.ใหม่พัฒนา (เกาะคา)ทำแล้ว52422777ทำแล้ว 29/06/255214121212
รวม 103 อปท.10354918,87015,35313,6321033936,8164,2744,1003,952
ข้อมูล ณ 20/05/2562