รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำพูน ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.ลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8348348348ทำแล้ว 30/06/25522119119119118
2. เทศบาลเมืองลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7735738738ทำแล้ว 16/06/25521244434343
3. เทศบาลตำบลก้อ (ลี้)ทำแล้ว7197173162ทำแล้ว 15/06/2552541414141
4. เทศบาลตำบลดงดำ (ลี้)ทำแล้ว7138140121ทำแล้ว 22/06/2552157575757
5. เทศบาลตำบลต้นธง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7526527527ทำแล้ว 24/06/2552124119119119119
6. เทศบาลตำบลทากาศ (แม่ทา)ทำแล้ว7146254253ทำแล้ว 15/06/255274747474
7. เทศบาลตำบลทากาศเหนือ (แม่ทา)ทำแล้ว8198198198ทำแล้ว 19/06/255284848484
8. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน (แม่ทา)ทำแล้ว787133267ทำแล้ว 22/06/2552855555555
9. เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7131133133ทำแล้ว 22/06/255228282727
10. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง (แม่ทา)ทำแล้ว710311383ทำแล้ว 15/06/2552978787878
11. เทศบาลตำบลทาปลาดุก (แม่ทา)ทำแล้ว6234234233ทำแล้ว 11/06/255285858585
12. เทศบาลตำบลทาสบชัย (แม่ทา)ทำแล้ว8300294292ทำแล้ว 30/06/255261616161
13. เทศบาลตำบลทาสบเส้า (แม่ทา)ทำแล้ว8286227223ทำแล้ว 29/06/2552108108108108
14. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7218219219ทำแล้ว 22/06/25521766666666
15. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว711511ทำแล้ว 01/06/2552101101101101
16. เทศบาลตำบลบ้านธิ (บ้านธิ)ทำแล้ว71288882ทำแล้ว 30/06/2552114114114114
17. เทศบาลตำบลบ้านแป้น (เมืองลำพูน)ทำแล้ว519511091ทำแล้ว 30/06/255241414141
18. เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว81129797ทำแล้ว 24/06/255269191818
19. เทศบาลตำบลประตูป่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8242242242ทำแล้ว 26/06/255240404040
20. เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซาง)ทำแล้ว7234213219ทำแล้ว 20/05/25522152525252
21. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (ลี้)ทำแล้ว7217217208ทำแล้ว 25/05/2552143434343
22. เทศบาลตำบลป่าสัก (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6132137137ทำแล้ว 19/06/2552100100100100
23. เทศบาลตำบลม่วงน้อย (ป่าซาง)ทำแล้ว6220193163ทำแล้ว 30/06/25521399999999
24. เทศบาลตำบลมะกอก (ป่าซาง)ทำแล้ว7182131108ทำแล้ว 29/06/2552158575656
25. เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8919191ทำแล้ว 30/06/255238383838
26. เทศบาลตำบลแม่ตืน (ลี้)ทำแล้ว7127271138ทำแล้ว 15/06/255227272727
27. เทศบาลตำบลแม่แรง (ป่าซาง)ทำแล้ว6346345345ทำแล้ว 23/06/255245454545
28. เทศบาลตำบลริมปิง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7258248247ทำแล้ว 22/06/255224117117117116
29. เทศบาลตำบลลี้ (ลี้)ทำแล้ว71208869ทำแล้ว 29/06/255246464646
30. เทศบาลตำบลวังดิน (ลี้)ทำแล้ว7279282282ทำแล้ว 30/06/2552299999999
31. เทศบาลตำบลวังผาง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว6124126118ทำแล้ว 03/06/2552117171717
32. เทศบาลตำบลเวียงยอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7189290261ทำแล้ว 25/06/255230303029
33. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว7155156156ทำแล้ว 30/06/255261616161
34. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8145144142ทำแล้ว 21/07/255244333
35. เทศบาลตำบลศรีวิชัย (ลี้)ทำแล้ว7200200200ทำแล้ว 26/06/255267676767
36. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว3727655ทำแล้ว 15/06/2552951515151
37. เทศบาลตำบลหนองยวง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว7192137133ทำแล้ว 30/06/2552246464646
38. เทศบาลตำบลหนองล่อง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว9194235233ทำแล้ว 24/06/2552876767675
39. เทศบาลตำบลเหมืองง่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว412111774ทำแล้ว 23/06/2552761616161
40. เทศบาลตำบลเหมืองจี้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว81933049ทำแล้ว 18/06/255242323227
41. เทศบาลตำบลอุโมงค์ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7336336336ทำแล้ว 30/06/2552248176171171
42. อบต.ตะเคียนปม (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว8319225185ทำแล้ว 16/06/255225181818
43. อบต.ท่าตุ้ม (ป่าซาง)ทำแล้ว7178183181ทำแล้ว 25/06/255250505050
44. อบต.ทาแม่ลอบ (แม่ทา)ทำแล้ว798105105ทำแล้ว 15/05/255244444443
45. อบต.ทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว71684216ทำแล้ว 09/06/2552158585858
46. อบต.นครเจดีย์ (ป่าซาง)ทำแล้ว79199ทำแล้ว 12/06/2552145454545
47. อบต.นาทราย (ลี้)ทำแล้ว8157167160ทำแล้ว 10/06/255269522521
48. อบต.น้ำดิบ (ป่าซาง)ทำแล้ว7185179155ทำแล้ว 16/06/255231111111111111
49. อบต.บ้านปวง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7317198188ทำแล้ว 15/06/25522351515151
50. อบต.บ้านเรือน (ป่าซาง)ทำแล้ว6263207184ทำแล้ว 08/06/25521345393636
51. อบต.ป่าพลู (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8147135105ทำแล้ว 25/06/255277777776
52. อบต.แม่ลาน (ลี้)ทำแล้ว8188208198ทำแล้ว 15/06/255277777777
53. อบต.เวียงกานต์ (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8100100100ทำแล้ว 22/06/255267626262
54. อบต.เวียงแก้ว (ลี้)ทำแล้ว7110277ทำแล้ว 23/06/255242424242
55. อบต.หนองปลาสะวาย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8166166166ทำแล้ว 30/06/255223511
56. อบต.หนองหนาม (เมืองลำพูน)ทำแล้ว711710298ทำแล้ว 23/06/255258585858
57. อบต.ห้วยยาบ (บ้านธิ)ทำแล้ว7225235247ทำแล้ว 29/06/255244444444
58. อบต.เหล่ายาว (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8198203202ทำแล้ว 20/07/2552143413939
รวม 58 อปท.5840911,59310,82310,380583373,7803,5503,5063,491
ข้อมูล ณ 26/05/2562