รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.เชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว8496454407ทำแล้ว 30/06/25521170959595
2. เทศบาลนครเชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7494371349ทำแล้ว 30/06/255273257153130130
3. เทศบาลเมืองต้นเปา (สันกำแพง)ทำแล้ว7154254163ทำแล้ว 30/06/2553267222
4. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (แม่แตง)ทำแล้ว7332332332ทำแล้ว 18/06/255229309765
5. เทศบาลเมืองแม่โจ้ (สันทราย)ทำแล้ว7420331315ทำแล้ว 26/06/25521325242417
6. เทศบาลเมืองแม่เหียะ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7648649649ทำแล้ว 19/06/25521472755
7. เทศบาลตำบลขัวมุง (สารภี)ทำแล้ว72218482ทำแล้ว 16/06/25099322
8. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (แม่ริม)ทำแล้ว7259315387ทำแล้ว 09/06/255284616158
9. เทศบาลตำบลจอมแจ้ง (แม่แตง)ทำแล้ว711893105ทำแล้ว 10/07/2552752161616
10. เทศบาลตำบลจอมทอง (จอมทอง)ทำแล้ว6159174165ทำแล้ว 26/06/255269353535
11. เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว (สันทราย)ทำแล้ว7187164146ทำแล้ว 25/06/2552362464643
12. เทศบาลตำบลชมภู (สารภี)ทำแล้ว9532487489ทำแล้ว 30/06/2552247111
13. เทศบาลตำบลช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6206205205ทำแล้ว 05/06/255285767674
14. เทศบาลตำบลเชิงดอย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว71376464ทำแล้ว 22/06/2552113777
15. เทศบาลตำบลเชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว5158227243ทำแล้ว 29/06/25522131696952
16. เทศบาลตำบลไชยปราการ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7550346335ทำแล้ว 22/06/25521107717171
17. เทศบาลตำบลไชยสถาน (สารภี)ทำแล้ว6182177242ทำแล้ว 30/06/2552141222219
18. เทศบาลตำบลดอนแก้ว (สารภี)ทำแล้ว712710591ทำแล้ว 22/06/255236777
19. เทศบาลตำบลดอยแก้ว (จอมทอง)ทำแล้ว7131131131ทำแล้ว 26/06/2552151033
20. เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว716412798ทำแล้ว 11/06/2552108363529
21. เทศบาลตำบลตลาดขวัญ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว6102102102ทำแล้ว 11/06/2552116444
22. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว6180186185ทำแล้ว 30/06/255230161616
23. เทศบาลตำบลท่ากว้าง (สารภี)ทำแล้ว7152141160ทำแล้ว 26/06/2552771555555
24. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ฮอด)ทำแล้ว715012736ทำแล้ว 30/06/2552382544
25. เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา (ดอยเต่า)ทำแล้ว71214945ทำแล้ว 11/08/2552182484848
26. เทศบาลตำบลท่าผา (แม่แจ่ม)ทำแล้ว10169170170ทำแล้ว 25/06/25524444
27. เทศบาลตำบลท่าวังตาล (สารภี)ทำแล้ว7287252426ทำแล้ว 30/06/25529511966
28. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7255256257ทำแล้ว 28/05/255211010910681
29. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (เชียงดาว)ทำแล้ว7333630ทำแล้ว 20/07/255333303030
30. เทศบาลตำบลทุ่งต้อม (สันป่าตอง)ทำแล้ว6227215200ทำแล้ว 26/06/2552325202018
31. เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก (สันป่าตอง)ทำแล้ว3656565ทำแล้ว 45998
32. เทศบาลตำบลน้ำแพร่ (พร้าว)ทำแล้ว7211211205ทำแล้ว 26/06/2552112811
33. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา (หางดง)ทำแล้ว7138101101ทำแล้ว 17/06/255272575757
34. เทศบาลตำบลบวกค้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว6220129145ทำแล้ว 28/05/255254383735
35. เทศบาลตำบลบ่อหลวง (ฮอด)ทำแล้ว5212118107ทำแล้ว 05/06/255255106838381
36. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7374180179ทำแล้ว 12/06/255210722
37. เทศบาลตำบลบ้านตาล (ฮอด)ทำแล้ว6271189158ทำแล้ว 25/06/255240111
38. เทศบาลตำบลบ้านปง (หางดง)ทำแล้ว8277141128ทำแล้ว 29/06/255274665
39. เทศบาลตำบลบ้านแปะ (จอมทอง)ทำแล้ว6178153161ทำแล้ว 30/06/2552211088
40. เทศบาลตำบลบ้านโป่ง (พร้าว)ทำแล้ว7304224201ทำแล้ว 28/05/255248222
41. เทศบาลตำบลบ้านแม (สันป่าตอง)ทำแล้ว493 ยังไม่อนุมัติ 93515151
42. เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว7989783ทำแล้ว 30/06/255267404039
43. เทศบาลตำบลบ้านหลวง (จอมทอง)ทำแล้ว6146214287ทำแล้ว 22/06/255283492827
44. เทศบาลตำบลบ้านแหวน (หางดง)ทำแล้ว5211207250ทำแล้ว 24/06/255280655151
45. เทศบาลตำบลป่าแดด (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7276274161ทำแล้ว 25/06/2552171241817
46. เทศบาลตำบลป่าตุ้ม (พร้าว)ทำแล้ว7888375ทำแล้ว 10/07/255268776
47. เทศบาลตำบลป่าบง (สารภี)ทำแล้ว10139138138ทำแล้ว 25/06/2553139755
48. เทศบาลตำบลป่าป้อง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7157158154ทำแล้ว 24/06/2552191565655
49. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (สันทราย)ทำแล้ว7626262ทำแล้ว 30/06/2552560323232
50. เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว713711690ทำแล้ว 16/06/2552173646464
51. เทศบาลตำบลป่าไหน่ (พร้าว)ทำแล้ว7222204188ทำแล้ว 29/06/25521121129672
52. เทศบาลตำบลปิงโค้ง (เชียงดาว)ทำแล้ว8290157140ทำแล้ว 26/06/2552776767676
53. เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ (เชียงดาว)ทำแล้ว7246126125ทำแล้ว 26/06/25521840343433
54. เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว71383938ทำแล้ว 23/08/255381323030
55. เทศบาลตำบลเมืองงาย (เชียงดาว)ทำแล้ว5474294254ทำแล้ว 15/06/2552174484848
56. เทศบาลตำบลเมืองนะ (เชียงดาว)ทำแล้ว7157127121ทำแล้ว 23/06/25521291811029999
57. เทศบาลตำบลเมืองเล็น (สันทราย)ทำแล้ว7196181143ทำแล้ว 22/06/25521201185
58. เทศบาลตำบลแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว10207235230ทำแล้ว 16/06/2552983291513
59. เทศบาลตำบลแม่คือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว6201162111ทำแล้ว 09/06/255233212120
60. เทศบาลตำบลแม่แจ่ม (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7401212211ทำแล้ว 10/06/255297191414
61. เทศบาลตำบลแม่แตง (แม่แตง)ทำแล้ว7141143137ทำแล้ว 16/06/255287787878
62. เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง (หางดง)ทำแล้ว7103103103ทำแล้ว 01/06/25522191099
63. เทศบาลตำบลแม่นะ (เชียงดาว)ทำแล้ว14139139138ทำแล้ว 29/06/2552572322
64. เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง (พร้าว)ทำแล้ว8441010ทำแล้ว 30/06/2552144212120
65. เทศบาลตำบลแม่ปูคา (สันกำแพง)ทำแล้ว6324325325ทำแล้ว 30/06/2552391377
66. เทศบาลตำบลแม่โป่ง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7786565ทำแล้ว 30/06/25522221455
67. เทศบาลตำบลแม่แฝก (สันทราย)ทำแล้ว7132332232ทำแล้ว 26/06/2552267626261
68. เทศบาลตำบลแม่ริม (แม่ริม)ทำแล้ว513110898ทำแล้ว 15/06/2552253343434
69. เทศบาลตำบลแม่แรม (แม่ริม)ทำแล้ว715011288ทำแล้ว 10/06/2552177604028
70. เทศบาลตำบลแม่วาง (แม่วาง)ทำแล้ว9133136136ทำแล้ว 30/06/2552126944947
71. เทศบาลตำบลแม่สอย (จอมทอง)ทำแล้ว5217218218ทำแล้ว 30/06/25528666
72. เทศบาลตำบลแม่หอพระ (แม่แตง)ทำแล้ว7110113106ทำแล้ว 30/06/2552377717070
73. เทศบาลตำบลแม่อาย (แม่อาย)ทำแล้ว7508521518ทำแล้ว 25/06/2553177605958
74. เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7549894ทำแล้ว 30/06/255231262626
75. เทศบาลตำบลยางคราม (ดอยหล่อ)ทำแล้ว6123110102ทำแล้ว 26/06/255237373737
76. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง (สารภี)ทำแล้ว7147138119ทำแล้ว 30/06/2552841211
77. เทศบาลตำบลยุหว่า (สันป่าตอง)ทำแล้ว7197389347ทำแล้ว 29/06/2552101707070
78. เทศบาลตำบลริมเหนือ (แม่ริม)ทำแล้ว6113113113ทำแล้ว 25/06/255282393938
79. เทศบาลตำบลลวงเหนือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7247239241ทำแล้ว 25/06/255212100878786
80. เทศบาลตำบลเวียงฝาง (ฝาง)ทำแล้ว749813389ทำแล้ว 25/06/255259181211
81. เทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พร้าว)ทำแล้ว55355ทำแล้ว 30/06/25522111
82. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว4197168165ทำแล้ว 30/06/2552265222
83. เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ (จอมทอง)ทำแล้ว5193207149ทำแล้ว 16/06/255290613935
84. เทศบาลตำบลสองแคว (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7414141ทำแล้ว 23/06/255311666
85. เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ (สะเมิง)ทำแล้ว7231196162ทำแล้ว 26/06/255234121111
86. เทศบาลตำบลสันกลาง (สันกำแพง)ทำแล้ว7275275275ทำแล้ว 29/06/255258333333
87. เทศบาลตำบลสันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว7372287262ทำแล้ว 30/06/2552106333333
88. เทศบาลตำบลสันติสุข (ดอยหล่อ)ทำแล้ว71137458ทำแล้ว 30/06/255211111
89. เทศบาลตำบลสันทราย (ฝาง)ทำแล้ว72078870ทำแล้ว 30/06/2552109767674
90. เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ (สารภี)ทำแล้ว7275247280ทำแล้ว 30/06/255224666
91. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง (สันทราย)ทำแล้ว5947474ทำแล้ว 25/01/255341766
92. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง (สันทราย)ทำแล้ว7 ยังไม่อนุมัติ
93. เทศบาลตำบลสันป่าตอง (สันป่าตอง)ทำแล้ว5938281ทำแล้ว 30/06/255267503428
94. เทศบาลตำบลสันป่าเปา (สันทราย)ทำแล้ว7124124124ทำแล้ว 13/05/255289464646
95. เทศบาลตำบลสันปูเลย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว8279248233ทำแล้ว 29/06/255278787878
96. เทศบาลตำบลสันโป่ง (แม่ริม)ทำแล้ว7133135117ทำแล้ว 19/05/25521353242423
97. เทศบาลตำบลสันผักหวาน (หางดง)ทำแล้ว7412417417ทำแล้ว 20/05/2553105999995
98. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7220213162ทำแล้ว 04/06/2552261153522
99. เทศบาลตำบลสันพระเนตร (สันทราย)ทำแล้ว7 ยังไม่อนุมัติ
100. เทศบาลตำบลสันมหาพน (แม่แตง)ทำแล้ว7188189189ทำแล้ว 25/06/255299747272
101. เทศบาลตำบลสารภี (สารภี)ทำแล้ว71297060ทำแล้ว 26/06/255246261616
102. เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7353290285ทำแล้ว 29/06/255274141414
103. เทศบาลตำบลสุเทพ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7165160157ทำแล้ว 31/07/255218776
104. เทศบาลตำบลแสนไห (เวียงแหง)ทำแล้ว14848382ทำแล้ว 19/06/255253494949
105. เทศบาลตำบลหนองแก๋ว (หางดง)ทำแล้ว711611579ทำแล้ว 04/06/255298686661
106. เทศบาลตำบลหนองควาย (หางดง)ทำแล้ว7470244234ทำแล้ว 07/05/2552183221919
107. เทศบาลตำบลหนองจ๊อม (สันทราย)ทำแล้ว6138184132ทำแล้ว 29/06/255349108989485
108. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา (หางดง)ทำแล้ว6866669ทำแล้ว 04/05/255382262626
109. เทศบาลตำบลหนองบัว (ไชยปราการ)ทำแล้ว7147147147ทำแล้ว 19/05/255350383838
110. เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7251191188ทำแล้ว 22/06/25529050489
111. เทศบาลตำบลหนองผึ้ง (สารภี)ทำแล้ว8691718718ทำแล้ว 26/06/2552161101099
112. เทศบาลตำบลหนองแฝก (สารภี)ทำแล้ว7188100103ทำแล้ว 19/06/255232262422
113. เทศบาลตำบลหนองหอย (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7193193193ทำแล้ว 29/06/255281757575
114. เทศบาลตำบลหนองหาร (สันทราย)ทำแล้ว9171141127ทำแล้ว 18/05/255270125797979
115. เทศบาลตำบลหนองแหย่ง (สันทราย)ทำแล้ว7756875ทำแล้ว 15/06/255221914125
116. เทศบาลตำบลห้วยทราย (สันกำแพง)ทำแล้ว7451915ทำแล้ว 28/04/255296333
117. เทศบาลตำบลหางดง (หางดง)ทำแล้ว7101100100ทำแล้ว 30/06/25521100414141
118. เทศบาลตำบลหารแก้ว (หางดง)ทำแล้ว61339187ทำแล้ว 16/06/2552771717171
119. เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว8231195169ทำแล้ว 30/06/25529999
120. เทศบาลตำบลอมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว7675656ทำแล้ว 26/06/255267676767
121. เทศบาลตำบลออนใต้ (สันกำแพง)ทำแล้ว7186170139ทำแล้ว 15/06/25521146555
122. เทศบาลตำบลอินทขิล (แม่แตง)ทำแล้ว7979797ทำแล้ว 30/06/255297353535
123. อบต.กองแขก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7163112113ทำแล้ว 26/06/2552106464646
124. อบต.กื๊ดช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว71458080ทำแล้ว 10/06/255138191919
125. อบต.ข่วงเปา (จอมทอง)ทำแล้ว5183158144ทำแล้ว 29/06/2552569363635
126. อบต.ขุนคง (หางดง)ทำแล้ว5213162139ทำแล้ว 10/06/2552492323232
127. อบต.เขื่อนผาก (พร้าว)ทำแล้ว711355ทำแล้ว 29/06/255281444
128. อบต.แจ่มหลวง (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว8251167167ทำแล้ว 25/06/255269222221
129. อบต.ช่างเคิ่ง (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7838078ทำแล้ว 15/05/255273242422
130. อบต.ช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว8120120120ทำแล้ว 29/06/255250414139
131. อบต.เชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว6928279ทำแล้ว 30/06/255276505050
132. อบต.แช่ช้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว7134123120ทำแล้ว 30/06/2552511198
133. อบต.ดอนแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว8171166218ทำแล้ว 30/06/2552100757575
134. อบต.ดอนเปา (แม่วาง)ทำแล้ว6687371ทำแล้ว 29/06/255291111
135. อบต.ดอยเต่า (ดอยเต่า)ทำแล้ว6171171171ทำแล้ว 23/06/2552556232323
136. อบต.ดอยลาง (แม่อาย)ทำแล้ว71249989ทำแล้ว 29/06/255260505047
137. อบต.ดอยหล่อ (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7385134126ทำแล้ว 09/06/25521179432828
138. อบต.ท่าเดื่อ (ดอยเต่า)ทำแล้ว59510089ทำแล้ว 15/06/255229191919
139. อบต.ท่าตอน (แม่อาย)ทำแล้ว7134118110ทำแล้ว 29/06/25521076766666
140. อบต.ท่าวังพร้าว (สันป่าตอง)ทำแล้ว61039985ทำแล้ว 16/07/2553161444443
141. อบต.ทาเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว7164163163ทำแล้ว 03/06/255255544128
142. อบต.ทุ่งปี้ (แม่วาง)ทำแล้ว8117149170ทำแล้ว 29/06/25522987373735
143. อบต.ทุ่งรวงทอง (แม่วาง)ทำแล้ว7233232232ทำแล้ว 30/06/255281494948
144. อบต.เทพเสด็จ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7108105105ทำแล้ว 15/06/2552993563535
145. อบต.นาเกียน (อมก๋อย)ทำแล้ว6156156156ทำแล้ว 16/06/255253464646
146. อบต.นาคอเรือ (ฮอด)ทำแล้ว61008384ทำแล้ว 29/06/255225242421
147. อบต.น้ำบ่อหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว61188086ทำแล้ว 30/07/2552292344
148. อบต.บงตัน (ดอยเต่า)ทำแล้ว6122123123ทำแล้ว 29/06/255238383838
149. อบต.บ่อแก้ว (สะเมิง)ทำแล้ว8234234234ทำแล้ว 22/06/255258232222
150. อบต.บ่อสลี (ฮอด)ทำแล้ว7183142153ทำแล้ว 25/06/2552160515151
151. อบต.บ้านกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว4299314290ทำแล้ว 23/06/2552102828279
152. อบต.บ้านกาด (แม่วาง)ทำแล้ว7184126125ทำแล้ว 22/06/255292474747
153. อบต.บ้านจันทร์ (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว8123105151ทำแล้ว 27/06/25522410999
154. อบต.บ้านช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว7969696ทำแล้ว 24/06/255252161413
155. อบต.บ้านทับ (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7723737ทำแล้ว 23/06/255271504545
156. อบต.บ้านเป้า (แม่แตง)ทำแล้ว6178179179ทำแล้ว 23/06/255275515050
157. อบต.บ้านสหกรณ์ (แม่ออน)ทำแล้ว7138359359ทำแล้ว 29/06/255261434343
158. อบต.บ้านหลวง (แม่อาย)ทำแล้ว761197153ทำแล้ว 29/06/255249393939
159. อบต.บ้านแอ่น (ดอยเต่า)ทำแล้ว81497558ทำแล้ว 16/06/255234322
160. อบต.ปางหินฝน (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7686868ทำแล้ว 01/06/25522222
161. อบต.ป่าแป๋ (แม่แตง)ทำแล้ว7156153150ทำแล้ว 28/05/255259393938
162. อบต.เปียงหลวง (เวียงแหง)ทำแล้ว8150156156ทำแล้ว 30/06/25522151138138138
163. อบต.โปงทุ่ง (ดอยเต่า)ทำแล้ว7109109109ทำแล้ว 19/06/255250332019
164. อบต.โป่งน้ำร้อน (ฝาง)ทำแล้ว7249256256ทำแล้ว 24/06/254424957191313
165. อบต.โป่งแยง (แม่ริม)ทำแล้ว7279285285ทำแล้ว 21/05/255275706867
166. อบต.ม่อนจอง (อมก๋อย)ทำแล้ว7234237237ทำแล้ว 18/06/2552764054
167. อบต.ม่อนปิ่น (ฝาง)ทำแล้ว7141140140ทำแล้ว 25/06/2552141686761
168. อบต.มะขามหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว51418077ทำแล้ว 26/06/25524473737170
169. อบต.มะขุนหวาน (สันป่าตอง)ทำแล้ว5130270295ทำแล้ว 26/06/2552126888888
170. อบต.เมืองก๋าย (แม่แตง)ทำแล้ว6756667ทำแล้ว 29/06/25529733
171. อบต.เมืองคอง (เชียงดาว)ทำแล้ว53866871ทำแล้ว 30/10/255236232323
172. อบต.เมืองแหง (เวียงแหง)ทำแล้ว6201182165ทำแล้ว 25/06/255227138115115112
173. อบต.แม่ก๊า (สันป่าตอง)ทำแล้ว71145555ทำแล้ว 30/06/2552389252525
174. อบต.แม่คะ (ฝาง)ทำแล้ว71048176ทำแล้ว 04/06/2552164414139
175. อบต.แม่งอน (ฝาง)ทำแล้ว8156229225ทำแล้ว 25/06/255249363634
176. อบต.แม่แดด (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7836463ทำแล้ว 28/07/25526666
177. อบต.แม่ตื่น (อมก๋อย)ทำแล้ว7237238238ทำแล้ว 26/06/255220555
178. อบต.แม่ทะลบ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7211227289ทำแล้ว 08/06/255265545353
179. อบต.แม่ทา (แม่ออน)ทำแล้ว8171149135ทำแล้ว 24/06/255210101010
180. อบต.แม่นาจร (แม่แจ่ม)ทำแล้ว8717171ทำแล้ว 12/07/2553161616161
181. อบต.แม่นาวาง (แม่อาย)ทำแล้ว7121124109ทำแล้ว 05/11/255257464646
182. อบต.แม่วิน (แม่วาง)ทำแล้ว71977673ทำแล้ว 25/06/25527106362727
183. อบต.แม่แวน (พร้าว)ทำแล้ว7685454ทำแล้ว 29/06/255268888
184. อบต.แม่ศึก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7121122121ทำแล้ว 22/06/255252222
185. อบต.แม่สา (แม่ริม)ทำแล้ว7171366329ทำแล้ว 24/07/255228119665
186. อบต.แม่สาบ (สะเมิง)ทำแล้ว71157246ทำแล้ว 26/06/200968222
187. อบต.แม่สาว (แม่อาย)ทำแล้ว7138137137ทำแล้ว 02/06/25521744252120
188. อบต.แม่สูน (ฝาง)ทำแล้ว7239239239ทำแล้ว 01/06/2553118363636
189. อบต.ยั้งเมิน (สะเมิง)ทำแล้ว6200292260ทำแล้ว 17/06/2552151988
190. อบต.ยางเปียง (อมก๋อย)ทำแล้ว5242242242ทำแล้ว 02/03/255364303030
191. อบต.ร้องวัวแดง (สันกำแพง)ทำแล้ว5217246123ทำแล้ว 30/06/255217222
192. อบต.เวียง (ฝาง)ทำแล้ว7168132120ทำแล้ว 15/06/2552101616160
193. อบต.ศรีดงเย็น (ไชยปราการ)ทำแล้ว7332331331ทำแล้ว 25/06/2552397414140
194. อบต.สบโขง (อมก๋อย)ทำแล้ว7928076ทำแล้ว 10/06/2552155272118
195. อบต.สบเปิง (แม่แตง)ทำแล้ว71259290ทำแล้ว 26/06/255233272727
196. อบต.สบแม่ข่า (หางดง)ทำแล้ว7783235ทำแล้ว 29/06/2552223111111
197. อบต.สะเมิงเหนือ (สะเมิง)ทำแล้ว5120170154ทำแล้ว 26/06/255262353434
198. อบต.สะลวง (แม่ริม)ทำแล้ว71116767ทำแล้ว 22/06/2552723171616
199. อบต.สันกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7929595ทำแล้ว 29/06/2552496766
200. อบต.สันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว7106106106ทำแล้ว 17/06/255254343130
201. อบต.สันต้นหมื้อ (แม่อาย)ทำแล้ว7105102102ทำแล้ว 19/06/255254291111
202. อบต.สันทราย (พร้าว)ทำแล้ว6273205183ทำแล้ว 30/06/255285585756
203. อบต.สันป่ายาง (แม่แตง)ทำแล้ว711610598ทำแล้ว 23/06/2552161434343
204. อบต.ห้วยแก้ว (แม่ออน)ทำแล้ว794158143ทำแล้ว 25/05/255279797979
205. อบต.ห้วยทราย (แม่ริม)ทำแล้ว78711187ทำแล้ว 29/06/255286646360
206. อบต.หางดง (ฮอด)ทำแล้ว7133148148ทำแล้ว 16/06/255225222222
207. อบต.โหล่งขอด (พร้าว)ทำแล้ว8126117112ทำแล้ว 19/06/255218131110
208. อบต.อมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว7189200199ทำแล้ว 07/06/25521766282727
209. อบต.ออนกลาง (แม่ออน)ทำแล้ว6182184184ทำแล้ว 29/06/255288272726
210. อบต.ออนเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว7114113113ทำแล้ว 29/09/2552269525252
211. อบต.ฮอด (ฮอด)ทำแล้ว6909090ทำแล้ว 29/06/25521748282625
รวม 211 อปท.2111,49038,05734,13032,8272081,17014,2137,7157,0766,807
ข้อมูล ณ 20/05/2562