รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด มุกดาหาร ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.มุกดาหาร (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6538500498ทำแล้ว 30/06/2552186200168168168
2. เทศบาลเมืองมุกดาหาร (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว5544159139ทำแล้ว 26/06/25521566666
3. เทศบาลตำบลกกตูม (ดงหลวง)ทำแล้ว9149161161ทำแล้ว 20/05/25521148363432
4. เทศบาลตำบลคำชะอี (คำชะอี)ทำแล้ว9246167166ทำแล้ว 31/03/255349222121
5. เทศบาลตำบลคำป่าหลาย (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว7312312312ทำแล้ว 26/06/255245444442
6. เทศบาลตำบลคำอาฮวน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว5443837ทำแล้ว 03/06/255233212121
7. เทศบาลตำบลชะโนด (หว้านใหญ่)ทำแล้ว7127126126ทำแล้ว 22/06/25526554
8. เทศบาลตำบลดงมอน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว8222818ทำแล้ว 23/06/25527665
9. เทศบาลตำบลดงเย็น (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว42085723ทำแล้ว 30/06/255211444
10. เทศบาลตำบลดงหลวง (ดงหลวง)ทำแล้ว9107107107ทำแล้ว 15/06/25521646343434
11. เทศบาลตำบลดอนตาล (ดอนตาล)ทำแล้ว915714498ทำแล้ว 21/05/2552745353535
12. เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก (ดอนตาล)ทำแล้ว9686461ทำแล้ว 23/09/25536444
13. เทศบาลตำบลนาสีนวน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว8303131ทำแล้ว 30/06/255314141414
14. เทศบาลตำบลนาโสก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว812911798ทำแล้ว 20/05/25521510109
15. เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว5275250250ทำแล้ว 25/06/255215514022
16. เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว8136135135ทำแล้ว 29/06/255211101010
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ดอนตาล)ทำแล้ว8107107107ทำแล้ว 26/06/255244383736
18. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (หนองสูง)ทำแล้ว9259260257ทำแล้ว 03/07/255251444
19. เทศบาลตำบลผึ่งแดด (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว7353030ทำแล้ว 29/06/255217171717
20. เทศบาลตำบลโพนทราย (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6777878ทำแล้ว 29/06/25521235201817
21. เทศบาลตำบลภูวง (หนองสูง)ทำแล้ว9848077ทำแล้ว 26/06/2552261555555
22. เทศบาลตำบลมุก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว4113113113ทำแล้ว 19/06/2552320333
23. เทศบาลตำบลร่มเกล้า (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว5171162161ทำแล้ว 30/06/2552140111111
24. เทศบาลตำบลหนองแคน (ดงหลวง)ทำแล้ว95411ทำแล้ว 15/06/255227222
25. เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ (หนองสูง)ทำแล้ว9119119119ทำแล้ว 25/05/25523383575756
26. เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ (หว้านใหญ่)ทำแล้ว810810099ทำแล้ว 19/06/25524851505050
27. อบต.กกแดง (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7204204204ทำแล้ว 30/06/255377282525
28. อบต.กุดแข้ (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว7151515ทำแล้ว 30/06/25522222
29. อบต.คำชะอี (คำชะอี)ทำแล้ว8434306313ทำแล้ว 30/06/255260313131
30. อบต.คำบก (คำชะอี)ทำแล้ว8210144143ทำแล้ว 18/06/2552115151515
31. อบต.ชะโนดน้อย (ดงหลวง)ทำแล้ว7245245246ทำแล้ว 26/06/255297616159
32. อบต.โชคชัย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว6757575ทำแล้ว 23/06/255232855
33. อบต.นากอก (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว6133136135ทำแล้ว 25/06/25522660312929
34. อบต.นาละเม็ง (ดอนตาล)ทำแล้ว9767777ทำแล้ว 15/05/2552266111110
35. อบต.นาอุดม (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว9155143143ทำแล้ว 29/06/255273272727
36. อบต.น้ำเที่ยง (คำชะอี)ทำแล้ว8511615ทำแล้ว 28/07/2552616141414
37. อบต.นิคมคำสร้อย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว91142828ทำแล้ว 17/06/255295717169
38. อบต.โนนยาง (หนองสูง)ทำแล้ว5181818ทำแล้ว 30/06/255318181817
39. อบต.บางทรายน้อย (หว้านใหญ่)ทำแล้ว9146239249ทำแล้ว 26/06/2552227810109
40. อบต.บ้านค้อ (คำชะอี)ทำแล้ว9257253253ทำแล้ว 28/07/255427444
41. อบต.บ้านโคก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว4484848ทำแล้ว 29/06/255247474746
42. อบต.บ้านซ่ง (คำชะอี)ทำแล้ว8122343350ทำแล้ว 29/06/25523247262625
43. อบต.บ้านบาก (ดอนตาล)ทำแล้ว9958075ทำแล้ว 19/06/2552985676767
44. อบต.บ้านเหล่า (คำชะอี)ทำแล้ว9104107105ทำแล้ว 29/10/255246222
45. อบต.ป่งขามดงหมู (หว้านใหญ่)ทำแล้ว9206137118ทำแล้ว 05/11/255227332
46. อบต.ป่าไร่ (ดอนตาล)ทำแล้ว5894141ทำแล้ว 15/06/255278787878
47. อบต.พังแดง (ดงหลวง)ทำแล้ว15182183181ทำแล้ว 04/06/2552161191813
48. อบต.โพธิ์ไทร (ดอนตาล)ทำแล้ว9847144ทำแล้ว 24/06/2552844282828
49. อบต.โพนงาม (คำชะอี)ทำแล้ว6221223223ทำแล้ว 25/06/255220222
50. อบต.หนองบัว (ดงหลวง)ทำแล้ว6124126110ทำแล้ว 29/06/255229141414
51. อบต.หนองแวง (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7107107107ทำแล้ว 26/06/255249494949
52. อบต.หนองสูงใต้ (หนองสูง)ทำแล้ว8129123115ทำแล้ว 25/06/2552143191913
53. อบต.หนองเอี่ยน (คำชะอี)ทำแล้ว910617998ทำแล้ว 28/06/25521251088
54. อบต.เหล่าสร้างถ่อ (คำชะอี)ทำแล้ว9959696ทำแล้ว 30/06/2552333333333
55. อบต.เหล่าหมี (ดอนตาล)ทำแล้ว9135135135ทำแล้ว 29/06/255226111111
รวม 55 อปท.554198,1997,3447,062554612,4581,4551,4001,369
ข้อมูล ณ 20/03/2562