รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครพนม ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.นครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5516181166ทำแล้ว 30/06/25527164147147146
2. เทศบาลเมืองนครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6273160134ทำแล้ว 20/07/255271332315
3. เทศบาลตำบลท่าเรือ (นาหว้า)ทำแล้ว6103103103ทำแล้ว 09/06/255234137333
4. เทศบาลตำบลท่าอุเทน (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5181181181ทำแล้ว 48522
5. เทศบาลตำบลธาตุพนม (ธาตุพนม)ทำแล้ว52079696ทำแล้ว 30/06/255278414141
6. เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ (ธาตุพนม)ทำแล้ว71478481ทำแล้ว 29/06/255225222221
7. เทศบาลตำบลนาแก (นาแก)ทำแล้ว5156155155ทำแล้ว 29/06/255260343434
8. เทศบาลตำบลนาคำ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว9595959ทำแล้ว 22/06/2552592633
9. เทศบาลตำบลนาหนาด (ธาตุพนม)ทำแล้ว7200200199ทำแล้ว 14/08/255224611
10. เทศบาลตำบลนาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว4193154109ทำแล้ว 29/06/2554365464646
11. เทศบาลตำบลน้ำก่ำ (ธาตุพนม)ทำแล้ว6951211ทำแล้ว 03/05/255395292828
12. เทศบาลตำบลบ้านข่า (ศรีสงคราม)ทำแล้ว718023438ทำแล้ว 18/06/255312183183183179
13. เทศบาลตำบลบ้านแพง (บ้านแพง)ทำแล้ว6152168144ทำแล้ว 30/06/255258888
14. เทศบาลตำบลปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว7193113108ทำแล้ว 30/07/255221110535353
15. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (ธาตุพนม)ทำแล้ว7229158153ทำแล้ว 15/06/25522043393939
16. เทศบาลตำบลพระซอง (นาแก)ทำแล้ว7406432334ทำแล้ว 23/06/255233128383737
17. เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว6135109106ทำแล้ว 84120988
18. เทศบาลตำบลเรณูนคร (เรณูนคร)ทำแล้ว6218187185ทำแล้ว 30/06/255393282828
19. เทศบาลตำบลเวินพระบาท (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6104111107ทำแล้ว 19/06/25522452403939
20. เทศบาลตำบลศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6168183183ทำแล้ว 30/06/2552150979797
21. เทศบาลตำบลสามผง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว5204181166ทำแล้ว 30/06/2552685676766
22. เทศบาลตำบลหนองญาติ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว101047266ทำแล้ว 30/06/2552151505048
23. เทศบาลตำบลหาดแพง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว5989898ทำแล้ว 24/06/2552174252524
24. อบต.ก้านเหลือง (นาแก)ทำแล้ว5198176164ทำแล้ว 20/05/25521601422
25. อบต.กุดฉิม (ธาตุพนม)ทำแล้ว61326161ทำแล้ว 18/06/255261474646
26. อบต.กุตาไก้ (ปลาปาก)ทำแล้ว8187138129ทำแล้ว 17/06/255258312619
27. อบต.กุรุคุ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5454545ทำแล้ว 25/06/25524691561010
28. อบต.ขามเฒ่า (เมืองนครพนม)ทำแล้ว71103737ทำแล้ว 02/06/2552131302928
29. อบต.คำเตย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8231217233ทำแล้ว 29/06/255296464646
30. อบต.คำพี้ (นาแก)ทำแล้ว5169184160ทำแล้ว 25/06/2552739911
31. อบต.โคกสว่าง (ปลาปาก)ทำแล้ว5677070ทำแล้ว 18/06/255236141413
32. อบต.โคกสี (วังยาง)ทำแล้ว7444444ทำแล้ว 26/05/2552143373434
33. อบต.โคกสูง (ปลาปาก)ทำแล้ว7555555ทำแล้ว 30/06/255252515151
34. อบต.โคกหินแฮ่ (เรณูนคร)ทำแล้ว61246114ทำแล้ว 22/05/25522085696967
35. อบต.ไชยบุรี (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6190190190ทำแล้ว 29/04/255252109787878
36. อบต.ดงขวาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5209209209ทำแล้ว 10/06/255220161614
37. อบต.ดอนเตย (นาทม)ทำแล้ว78672108ทำแล้ว 22/06/25523760414141
38. อบต.ดอนนางหงส์ (ธาตุพนม)ทำแล้ว6105105105ทำแล้ว 30/06/255278177158158156
39. อบต.ท่าค้อ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว515111498ทำแล้ว 19/06/25528118865956
40. อบต.ท่าจำปา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6178190178ทำแล้ว 26/06/2552866383736
41. อบต.ท่าบ่อสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6125143104ทำแล้ว 25/06/255263343433
42. อบต.ท่าลาด (เรณูนคร)ทำแล้ว6674141ทำแล้ว 30/06/2552366606059
43. อบต.นาแก (นาแก)ทำแล้ว8223226226ทำแล้ว 30/06/255239211
44. อบต.นาขมิ้น (โพนสวรรค์)ทำแล้ว770176132ทำแล้ว 17/06/255261555554
45. อบต.นาขาม (เรณูนคร)ทำแล้ว6196191196ทำแล้ว 30/06/255211401011
46. อบต.นาเข (บ้านแพง)ทำแล้ว5842712ทำแล้ว 12/06/2552152404040
47. อบต.นาคู่ (นาแก)ทำแล้ว6106106106ทำแล้ว 24/06/255245353434
48. อบต.นาคูณใหญ่ (นาหว้า)ทำแล้ว6865657ทำแล้ว 15/06/2552732611
49. อบต.นางัว (บ้านแพง)ทำแล้ว5184141141ทำแล้ว 20/07/2553
50. อบต.นางัว (นาหว้า)ทำแล้ว7137138138ทำแล้ว 30/06/255253311
51. อบต.นางาม (เรณูนคร)ทำแล้ว4656565ทำแล้ว 25/06/2551158585151
52. อบต.นาเดื่อ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว5767474ทำแล้ว 12/06/255213735711
53. อบต.นาถ่อน (ธาตุพนม)ทำแล้ว8424343ทำแล้ว 30/06/255242302626
54. อบต.นาทม (นาทม)ทำแล้ว5205205205ทำแล้ว 09/06/255210444
55. อบต.นาทราย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8858585ทำแล้ว 17/06/2552117141414
56. อบต.นาใน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว5562825ทำแล้ว 30/06/255239121212
57. อบต.นามะเขือ (ปลาปาก)ทำแล้ว10161166165ทำแล้ว 25/06/255294555
58. อบต.นาราชควาย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5237167129ทำแล้ว 30/06/255243383838
59. อบต.นาเลียง (นาแก)ทำแล้ว61099699ทำแล้ว 17/06/255245393838
60. อบต.นาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว6127117116ทำแล้ว 25/06/255274606060
61. อบต.นาหัวบ่อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว6787259ทำแล้ว 30/06/255259414141
62. อบต.โนนตาล (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5208218211ทำแล้ว 30/06/2552567111
63. อบต.บ้านกลาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว7484848ทำแล้ว 18/05/255248353535
64. อบต.บ้านแก้ง (นาแก)ทำแล้ว5153154154ทำแล้ว 18/05/255246000
65. อบต.บ้านค้อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว8105106106ทำแล้ว 25/06/255293666657
66. อบต.บ้านผึ้ง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว9145176178ทำแล้ว 16/06/255262251110
67. อบต.บ้านเสียว (นาหว้า)ทำแล้ว8241241241ทำแล้ว 19/06/255265111111
68. อบต.บ้านเอื้อง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6595858ทำแล้ว 06/12/25531461422
69. อบต.ปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว61237270ทำแล้ว 26/06/2552238211
70. อบต.ไผ่ล้อม (บ้านแพง)ทำแล้ว81139391ทำแล้ว 11/06/2552104686868
71. อบต.พนอม (ท่าอุเทน)ทำแล้ว514110417ทำแล้ว 16/06/255224141414
72. อบต.พระกลางทุ่ง (ธาตุพนม)ทำแล้ว5238275236ทำแล้ว 29/06/2552942404040
73. อบต.พะทาย (ท่าอุเทน)ทำแล้ว12149152152ทำแล้ว 18/06/25524833111
74. อบต.พิมาน (นาแก)ทำแล้ว7535555ทำแล้ว 08/06/25522453611
75. อบต.พุ่มแก (นาแก)ทำแล้ว6523838ทำแล้ว 29/06/255223232323
76. อบต.โพธิ์ตาก (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6416438429ทำแล้ว 03/09/25533387878787
77. อบต.โพนจาน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว7151183144ทำแล้ว 29/06/25521560121212
78. อบต.โพนทอง (บ้านแพง)ทำแล้ว6976683ทำแล้ว 21/06/255331252525
79. อบต.โพนทอง (เรณูนคร)ทำแล้ว6808080ทำแล้ว 02/06/25522292929187
80. อบต.โพนบก (โพนสวรรค์)ทำแล้ว7555857ทำแล้ว 30/06/255248474747
81. อบต.โพนแพง (ธาตุพนม)ทำแล้ว5181818ทำแล้ว 26/06/2552622222222
82. อบต.โพนสวรรค์ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว510411074ทำแล้ว 15/06/25521081616158
83. อบต.โพนสว่าง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว4145141144ทำแล้ว 29/06/255244401817
84. อบต.มหาชัย (ปลาปาก)ทำแล้ว4323323303ทำแล้ว 30/06/255216000
85. อบต.ยอดชาด (วังยาง)ทำแล้ว8301313ทำแล้ว 29/06/25529773
86. อบต.รามราช (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6184186186ทำแล้ว 19/06/255290676363
87. อบต.เรณู (เรณูนคร)ทำแล้ว4231171157ทำแล้ว 13/05/255281555549
88. อบต.เรณูใต้ (เรณูนคร)ทำแล้ว726316776ทำแล้ว 19/06/2552179737069
89. อบต.วังตามัว (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8158158142ทำแล้ว 20/06/255216555
90. อบต.วังยาง (วังยาง)ทำแล้ว5107107107ทำแล้ว 23/06/255227262626
91. อบต.ศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6887373ทำแล้ว 26/06/255260545452
92. อบต.สีชมพู (นาแก)ทำแล้ว10139139139ทำแล้ว 19/06/255254422421
93. อบต.แสนพัน (ธาตุพนม)ทำแล้ว7765933ทำแล้ว 29/06/2552314666
94. อบต.หนองซน (นาทม)ทำแล้ว5152137121ทำแล้ว 26/06/25525897747370
95. อบต.หนองเทา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6615446ทำแล้ว 29/07/255213111
96. อบต.หนองเทาใหญ่ (ปลาปาก)ทำแล้ว7735353ทำแล้ว 18/06/255269000
97. อบต.หนองบ่อ (นาแก)ทำแล้ว7121113111ทำแล้ว 25/06/2552487676565
98. อบต.หนองย่างชิ้น (เรณูนคร)ทำแล้ว6845757ทำแล้ว 23/06/255284747474
99. อบต.หนองแวง (บ้านแพง)ทำแล้ว6745145ทำแล้ว 29/06/2552382133
100. อบต.หนองสังข์ (นาแก)ทำแล้ว1666666ทำแล้ว 22/06/2552666021
101. อบต.หนองฮี (ปลาปาก)ทำแล้ว71138790ทำแล้ว 29/06/255253533535
102. อบต.เหล่าพัฒนา (นาหว้า)ทำแล้ว8184184184ทำแล้ว 05/10/255264982011
103. อบต.อาจสามารถ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6115124123ทำแล้ว 29/06/255253474432
104. อบต.อุ่มเหม้า (ธาตุพนม)ทำแล้ว6228182133ทำแล้ว 29/06/2552353351717
รวม 104 อปท.10465014,88513,15012,0421047846,5594,0123,4803,390
ข้อมูล ณ 26/05/2562