รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สกลนคร ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.สกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4339671597ทำแล้ว 23/04/255313144122122122
2. เทศบาลนครสกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5142416277ทำแล้ว 29/06/25526113595958
3. เทศบาลตำบลกุดบาก (กุดบาก)ทำแล้ว5597246ทำแล้ว 29/06/2553129111
4. เทศบาลตำบลกุดเรือคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว6110116102ทำแล้ว 30/06/25521461311
5. เทศบาลตำบลกุดไห (กุดบาก)ทำแล้ว7243240240ทำแล้ว 29/07/255214885
6. เทศบาลตำบลกุดแฮด (กุดบาก)ทำแล้ว5152117101ทำแล้ว 29/06/2552551111
7. เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว4148167146ทำแล้ว 30/06/2552347282828
8. เทศบาลตำบลคำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว6121118105ทำแล้ว 03/07/25523111
9. เทศบาลตำบลคำบ่อ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว4949595ทำแล้ว 15/06/255272636363
10. เทศบาลตำบลคูสะคาม (วานรนิวาส)ทำแล้ว4505151ทำแล้ว 15/05/255242313129
11. เทศบาลตำบลโคกภู (ภูพาน)ทำแล้ว5536358ทำแล้ว 29/06/255232181818
12. เทศบาลตำบลโคกสี (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว69712278ทำแล้ว 30/06/255227232323
13. เทศบาลตำบลงิ้วด่อน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4147142134ทำแล้ว 18/05/255256313130
14. เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4223192185ทำแล้ว 26/05/25521105907884
15. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว41034132ทำแล้ว 30/06/2552581311
16. เทศบาลตำบลเชียงสือ (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว4355356356ทำแล้ว 30/06/25526589858079
17. เทศบาลตำบลดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4194179174ทำแล้ว 29/06/25527831099
18. เทศบาลตำบลดอนเขือง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5172166146ทำแล้ว 30/06/255236202020
19. เทศบาลตำบลตองโขบ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว4116116115ทำแล้ว 31/07/2552271616109
20. เทศบาลตำบลท่าก้อน (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4116143104ทำแล้ว 12/06/255226918105
21. เทศบาลตำบลท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว3121114111ทำแล้ว 22/06/255294201716
22. เทศบาลตำบลท่าศิลา (ส่องดาว)ทำแล้ว8114103105ทำแล้ว 17/06/25522211
23. เทศบาลตำบลธาตุนาเวง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4558170ทำแล้ว 30/06/255222222
24. เทศบาลตำบลนาแก้ว (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว4565352ทำแล้ว 30/06/25523222
25. เทศบาลตำบลนาซอ (วานรนิวาส)ทำแล้ว4150154140ทำแล้ว 25/06/255223111
26. เทศบาลตำบลนาใน (พรรณานิคม)ทำแล้ว4164157114ทำแล้ว 15/06/255225492111
27. เทศบาลตำบลนาม่อง (กุดบาก)ทำแล้ว6525353ทำแล้ว 30/06/25521111
28. เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ (พรรณานิคม)ทำแล้ว8141232212ทำแล้ว 15/06/255220105828181
29. เทศบาลตำบลบงใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว8474747ทำแล้ว 17/06/255246414141
30. เทศบาลตำบลบะหว้า (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4138138138ทำแล้ว 23/03/2553931186511
31. เทศบาลตำบลบัวสว่าง (พรรณานิคม)ทำแล้ว4656565ทำแล้ว 24/06/25526779111
32. เทศบาลตำบลบ้านต้าย (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5232218217ทำแล้ว 18/06/2552754262626
33. เทศบาลตำบลบ้านโพน (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว412610681ทำแล้ว 29/06/255280434343
34. เทศบาลตำบลบ้านม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว4176179180ทำแล้ว 24/06/255251111
35. เทศบาลตำบลปทุมวาปี (ส่องดาว)ทำแล้ว8136138138ทำแล้ว 29/06/255220111
36. เทศบาลตำบลปลาโหล (วาริชภูมิ)ทำแล้ว4509594ทำแล้ว 25/06/255242343433
37. เทศบาลตำบลพรรณานคร (พรรณานิคม)ทำแล้ว4124128128ทำแล้ว 15/06/255265454339
38. เทศบาลตำบลพรรณานิคม (พรรณานิคม)ทำแล้ว41088379ทำแล้ว 25/06/255262402827
39. เทศบาลตำบลพอกน้อย (พรรณานิคม)ทำแล้ว4532221ทำแล้ว 01/10/255334111
40. เทศบาลตำบลพังโคน (พังโคน)ทำแล้ว5131154196ทำแล้ว 30/06/2552810111
41. เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา (พังโคน)ทำแล้ว41087ทำแล้ว 28/06/25521601111
42. เทศบาลตำบลพันนา (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว6237237237ทำแล้ว 29/06/25522983483734
43. เทศบาลตำบลแพด (คำตากล้า)ทำแล้ว6132122125ทำแล้ว 26/06/255256484845
44. เทศบาลตำบลโพนแพง (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4111220193ทำแล้ว 29/06/2552491811
45. เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว3693939ทำแล้ว 30/06/25522222
46. เทศบาลตำบลแร่ (พังโคน)ทำแล้ว495125119ทำแล้ว 26/06/255248433
47. เทศบาลตำบลไร่ (พรรณานิคม)ทำแล้ว4113115115ทำแล้ว 26/06/255225111
48. เทศบาลตำบลวังยาง (พรรณานิคม)ทำแล้ว4117117114ทำแล้ว 15/06/255241404040
49. เทศบาลตำบลวัฒนา (ส่องดาว)ทำแล้ว4102102102ทำแล้ว 18/06/2552401511
50. เทศบาลตำบลวานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว4169160160ทำแล้ว 26/06/2552112666666
51. เทศบาลตำบลวาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว4355355335ทำแล้ว 11/06/255243232323
52. เทศบาลตำบลวาใหญ่ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4899892ทำแล้ว 19/06/255253111
53. เทศบาลตำบลสร้างค้อ (ภูพาน)ทำแล้ว4114117117ทำแล้ว 30/04/255328611
54. เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว6456464ทำแล้ว 29/06/25523672171717
55. เทศบาลตำบลส่องดาว (ส่องดาว)ทำแล้ว5180191123ทำแล้ว 29/06/2552535811
56. เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง (ส่องดาว)ทำแล้ว5969595ทำแล้ว 29/06/255245121212
57. เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4131123111ทำแล้ว 21/10/255230111
58. เทศบาลตำบลหนองลาด (วาริชภูมิ)ทำแล้ว4120122120ทำแล้ว 15/06/2552432711
59. เทศบาลตำบลหนองลาด (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6143146146ทำแล้ว 23/06/2552126111
60. เทศบาลตำบลหนองแวง (วานรนิวาส)ทำแล้ว4161119119ทำแล้ว 20/06/25522222
61. เทศบาลตำบลหนองสนม (วานรนิวาส)ทำแล้ว4816060ทำแล้ว 14/05/255261411
62. เทศบาลตำบลหนองหลวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4199178176ทำแล้ว 17/06/2552541333333
63. เทศบาลตำบลห้วยหลัว (บ้านม่วง)ทำแล้ว8119119119ทำแล้ว 25/06/25524955373737
64. เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว7949494ทำแล้ว 30/06/255416111
65. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย (อากาศอำนวย)ทำแล้ว6828383ทำแล้ว 30/06/255258353535
66. เทศบาลตำบลฮางโฮง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว61028783ทำแล้ว 30/06/255230111
67. เทศบาลตำบลไฮหย่อง (พังโคน)ทำแล้ว4364843ทำแล้ว 30/06/25522157202020
68. อบต.กกปลาซิว (ภูพาน)ทำแล้ว7878686ทำแล้ว 12/06/255233111
69. อบต.กุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว4131125115ทำแล้ว 16/06/255240262626
70. อบต.ขมิ้น (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว9107105105ทำแล้ว 17/06/25521048393935
71. อบต.ขัวก่าย (วานรนิวาส)ทำแล้ว4143143142ทำแล้ว 18/05/255339343434
72. อบต.ค้อเขียว (วาริชภูมิ)ทำแล้ว415098100ทำแล้ว 05/06/2552523620
73. อบต.ค้อใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4114104112ทำแล้ว 25/06/255282818177
74. อบต.คอนสวรรค์ (วานรนิวาส)ทำแล้ว4979798ทำแล้ว 15/06/25522473011
75. อบต.คำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว758278ทำแล้ว 16/06/255213121212
76. อบต.คำสะอาด (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5805758ทำแล้ว 15/05/255267474747
77. อบต.โคกก่อง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว46011ทำแล้ว 26/06/2552516121212
78. อบต.โคกศิลา (เจริญศิลป์)ทำแล้ว48411176ทำแล้ว 08/06/2552156111
79. อบต.จันทร์เพ็ญ (เต่างอย)ทำแล้ว4352347347ทำแล้ว 18/06/2552467343434
80. อบต.เจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4169150165ทำแล้ว 29/06/25525111
81. อบต.ช้างมิ่ง (พรรณานิคม)ทำแล้ว4797979ทำแล้ว 15/06/2552382655343
82. อบต.เชิงชุม (พรรณานิคม)ทำแล้ว3149149149ทำแล้ว 16/06/255255424242
83. อบต.ดงชน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4798082ทำแล้ว 15/06/255217977
84. อบต.ดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6658781ทำแล้ว 15/06/25522111
85. อบต.ดงหม้อทอง (บ้านม่วง)ทำแล้ว4333535ทำแล้ว 28/05/2552241111
86. อบต.ดงหม้อทองใต้ (บ้านม่วง)ทำแล้ว5113164165ทำแล้ว 26/06/255211111
87. อบต.ดงเหนือ (บ้านม่วง)ทำแล้ว4704533ทำแล้ว 13/05/2552132292929
88. อบต.ด่านม่วงคำ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว6565931ทำแล้ว 30/06/255220141414
89. อบต.เดื่อศรีคันไชย (วานรนิวาส)ทำแล้ว4118124124ทำแล้ว 24/06/2553781111
90. อบต.ต้นผึ้ง (พังโคน)ทำแล้ว4818279ทำแล้ว 30/06/255250444444
91. อบต.ตาลโกน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4200163138ทำแล้ว 12/06/255277111
92. อบต.ตาลเนิ้ง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5687676ทำแล้ว 26/06/255239323232
93. อบต.เต่างอย (เต่างอย)ทำแล้ว4262626ทำแล้ว 30/06/25521111
94. อบต.ทรายมูล (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4646566ทำแล้ว 30/06/2552758585757
95. อบต.ทุ่งแก (เจริญศิลป์)ทำแล้ว61144133ทำแล้ว 12/06/25521352343231
96. อบต.ธาตุ (วานรนิวาส)ทำแล้ว41124545ทำแล้ว 01/06/2552103929292
97. อบต.ธาตุทอง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4655048ทำแล้ว 30/06/255236181818
98. อบต.นาคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว4138105105ทำแล้ว 11/05/255375484338
99. อบต.นาตงวัฒนา (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว4686868ทำแล้ว 17/06/25522250373736
100. อบต.นาตาล (เต่างอย)ทำแล้ว4918080ทำแล้ว 17/06/255235232321
101. อบต.นาแต้ (คำตากล้า)ทำแล้ว4100100100ทำแล้ว 26/06/255314111
102. อบต.นาเพียง (กุสุมาลย์)ทำแล้ว597100100ทำแล้ว 15/06/2552173646363
103. อบต.นาโพธิ์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว4788179ทำแล้ว 22/06/2552137252525
104. อบต.นาฮี (อากาศอำนวย)ทำแล้ว6958666ทำแล้ว 30/06/255215111
105. อบต.นิคมน้ำอูน (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว4112112112ทำแล้ว 17/06/2552246434342
106. อบต.โนนสะอาด (บ้านม่วง)ทำแล้ว5223269238ทำแล้ว 01/07/25521111
107. อบต.โนนหอม (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4747676ทำแล้ว 24/06/2552133171614
108. อบต.บงเหนือ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5595858ทำแล้ว 30/06/255241303030
109. อบต.บ่อแก้ว (บ้านม่วง)ทำแล้ว4100129125ทำแล้ว 01/05/25521111
110. อบต.บะฮี (พรรณานิคม)ทำแล้ว4103109102ทำแล้ว 22/06/2552158575757
111. อบต.บ้านถ่อน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว42199ทำแล้ว 29/06/25523520202020
112. อบต.บ้านแป้น (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว4999999ทำแล้ว 19/06/2552239222
113. อบต.บ้านเหล่า (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4262626ทำแล้ว 24/06/255214666
114. อบต.บึงทวาย (เต่างอย)ทำแล้ว4535353ทำแล้ว 22/06/255217111
115. อบต.พังขว้าง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4140142145ทำแล้ว 29/06/255256141110
116. อบต.โพธิไพศาล (กุสุมาลย์)ทำแล้ว4353333ทำแล้ว 30/06/2552113222
117. อบต.โพนงาม (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4676461ทำแล้ว 15/05/255275414119
118. อบต.โพนสูง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว6828281ทำแล้ว 26/10/255229262626
119. อบต.ม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว4746973ทำแล้ว 13/05/255223111
120. อบต.ม่วงไข่ (พังโคน)ทำแล้ว4173183183ทำแล้ว 01/06/2552517711994
121. อบต.ม่วงลาย (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4437573ทำแล้ว 19/06/255241341717
122. อบต.มาย (บ้านม่วง)ทำแล้ว4103154123ทำแล้ว 21/05/2552361525252
123. อบต.แมดนาท่ม (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว4664040ทำแล้ว 30/06/2552591686
124. อบต.วานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว49012080ทำแล้ว 30/06/255220911
125. อบต.วาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว41318726ทำแล้ว 25/06/255346262625
126. อบต.แวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4482527ทำแล้ว 14/05/255324111111
127. อบต.ศรีวิชัย (วานรนิวาส)ทำแล้ว482110112ทำแล้ว 30/06/25522111
128. อบต.สว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5898989ทำแล้ว 29/06/2552356545454
129. อบต.สุวรรณคาม (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว4758699ทำแล้ว 21/08/25522383777673
130. อบต.หนองกวั่ง (บ้านม่วง)ทำแล้ว8246265256ทำแล้ว 18/05/25521111
131. อบต.หนองบัว (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว4828181ทำแล้ว 15/06/255235181817
132. อบต.หนองบัวสิม (คำตากล้า)ทำแล้ว8112116115ทำแล้ว 22/06/2552143111
133. อบต.หนองปลิง (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว4949494ทำแล้ว 24/06/25522000
134. อบต.หนองแปน (เจริญศิลป์)ทำแล้ว8114147147ทำแล้ว 23/06/255212111
135. อบต.หนองแวงใต้ (วานรนิวาส)ทำแล้ว4214188191ทำแล้ว 22/06/25531111
136. อบต.หลุบเลา (ภูพาน)ทำแล้ว5647677ทำแล้ว 23/06/255229202020
137. อบต.ห้วยยาง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4345649ทำแล้ว 30/06/25523222
138. อบต.เหล่าโพนค้อ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว4959494ทำแล้ว 30/06/255218222
139. อบต.อากาศ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว47011ทำแล้ว 22/06/25521391711
140. อบต.อินทร์แปลง (วานรนิวาส)ทำแล้ว9535152ทำแล้ว 13/06/2552116111
141. อบต.อุ่มจาน (กุสุมาลย์)ทำแล้ว4827271ทำแล้ว 24/06/255245403835
รวม 141 อปท.14166215,79416,22815,2461418655,9803,2972,7892,718
ข้อมูล ณ 18/05/2562