รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กาฬสินธุ์ ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.กาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5504313361ทำแล้ว 30/06/255231170164164145
2. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว9213352290ทำแล้ว 19/01/255348144949492
3. เทศบาลเมืองบัวขาว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7185147138ทำแล้ว 29/06/2552108787878
4. เทศบาลตำบลกมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว7766565ทำแล้ว 15/06/255242492011
5. เทศบาลตำบลกลางหมื่น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5757676ทำแล้ว 24/06/255227252424
6. เทศบาลตำบลกุงเก่า (ท่าคันโท)ทำแล้ว5958676ทำแล้ว 29/06/255251464646
7. เทศบาลตำบลกุดจิก (ท่าคันโท)ทำแล้ว5146145140ทำแล้ว 30/06/255254282828
8. เทศบาลตำบลกุดสิม (เขาวง)ทำแล้ว4132103105ทำแล้ว 30/06/2552112111
9. เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ (เขาวง)ทำแล้ว6272726ทำแล้ว 30/06/25529222
10. เทศบาลตำบลกุดหว้า (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว9238238237ทำแล้ว 15/07/255256292929
11. เทศบาลตำบลขมิ้น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5146142142ทำแล้ว 12/05/255220511
12. เทศบาลตำบลเขาพระนอน (ยางตลาด)ทำแล้ว5203170139ทำแล้ว 01/04/255312444
13. เทศบาลตำบลคำก้าว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว5131131131ทำแล้ว 15/06/255246464645
14. เทศบาลตำบลคำบง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว5145149153ทำแล้ว 29/06/2552252111111
15. เทศบาลตำบลคำม่วง (คำม่วง)ทำแล้ว6135134134ทำแล้ว 29/06/255237622
16. เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6805139ทำแล้ว 10/07/255229222222
17. เทศบาลตำบลคำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว8209212211ทำแล้ว 04/06/255261262626
18. เทศบาลตำบลโคกศรี (ยางตลาด)ทำแล้ว3186185185ทำแล้ว 29/06/2552127999996
19. เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา (ฆ้องชัย)ทำแล้ว5403238ทำแล้ว 25/06/2552352411
20. เทศบาลตำบลจุมจัง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว81418933ทำแล้ว 29/06/255211888
21. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว52146154ทำแล้ว 30/06/255342343130
22. เทศบาลตำบลแซงบาดาล (สมเด็จ)ทำแล้ว7121121115ทำแล้ว 22/06/255238666
23. เทศบาลตำบลดงมูล (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6354354354ทำแล้ว 30/06/255239554
24. เทศบาลตำบลดงลิง (กมลาไสย)ทำแล้ว681177121ทำแล้ว 23/06/25527555
25. เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ (ท่าคันโท)ทำแล้ว61039595ทำแล้ว 03/06/2553
26. เทศบาลตำบลดอนจาน (ดอนจาน)ทำแล้ว5585858ทำแล้ว 19/06/2552130444
27. เทศบาลตำบลท่าคันโท (ท่าคันโท)ทำแล้ว4979797ทำแล้ว 29/06/25523541333228
28. เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว8576161ทำแล้ว 22/06/25535170000
29. เทศบาลตำบลธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว9181178178ทำแล้ว 18/06/25521109111111
30. เทศบาลตำบลนาขาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8312235261ทำแล้ว 29/06/25521953514645
31. เทศบาลตำบลนาคู (นาคู)ทำแล้ว410710881ทำแล้ว 24/06/255215111
32. เทศบาลตำบลนาจารย์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว4131136132ทำแล้ว 11/08/255270474747
33. เทศบาลตำบลนาตาล (ท่าคันโท)ทำแล้ว6103104104ทำแล้ว 01/06/255237101010
34. เทศบาลตำบลนาทัน (คำม่วง)ทำแล้ว5126117111ทำแล้ว 01/07/25535444
35. เทศบาลตำบลนามน (นามน)ทำแล้ว9958389ทำแล้ว 30/06/25531796757469
36. เทศบาลตำบลนามะเขือ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6182152140ทำแล้ว 29/06/255266666666
37. เทศบาลตำบลนิคม (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6264264264ทำแล้ว 30/06/25524396696940
38. เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว715711591ทำแล้ว 25/06/25521550262626
39. เทศบาลตำบลโนนบุรี (สหัสขันธ์)ทำแล้ว5176143153ทำแล้ว 10/11/255345171717
40. เทศบาลตำบลโนนศิลา (สหัสขันธ์)ทำแล้ว7212212212ทำแล้ว 10/03/25533335323232
41. เทศบาลตำบลโนนสูง (ยางตลาด)ทำแล้ว6181181181ทำแล้ว 03/06/255264595959
42. เทศบาลตำบลบัวบาน (ยางตลาด)ทำแล้ว8133114116ทำแล้ว 30/06/255218000
43. เทศบาลตำบลบึงวิชัย (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6848881ทำแล้ว 25/06/255220333
44. เทศบาลตำบลผาเสวย (สมเด็จ)ทำแล้ว7161211ทำแล้ว 01/10/255216111111
45. เทศบาลตำบลไผ่ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว8484435ทำแล้ว 30/09/2552124151513
46. เทศบาลตำบลโพน (คำม่วง)ทำแล้ว6120120120ทำแล้ว 18/06/2552634611
47. เทศบาลตำบลโพนทอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6939970ทำแล้ว 26/06/255224888
48. เทศบาลตำบลภูดิน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6747370ทำแล้ว 17/06/255227443
49. เทศบาลตำบลภูปอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5137139136ทำแล้ว 25/05/2552371211
50. เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง (นาคู)ทำแล้ว5217218218ทำแล้ว 29/06/25523333
51. เทศบาลตำบลภูสิงห์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว7166179179ทำแล้ว 07/05/255261811
52. เทศบาลตำบลม่วงนา (ดอนจาน)ทำแล้ว4805646ทำแล้ว 10/05/25529999
53. เทศบาลตำบลมหาไชย (สมเด็จ)ทำแล้ว5805959ทำแล้ว 16/07/2552368474747
54. เทศบาลตำบลยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว788126126ทำแล้ว 23/06/25532111
55. เทศบาลตำบลร่องคำ (ร่องคำ)ทำแล้ว72879681ทำแล้ว 29/05/255263101010
56. เทศบาลตำบลลำคลอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว10454747ทำแล้ว 26/06/25521920733
57. เทศบาลตำบลลำพาน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6138136137ทำแล้ว 21/05/2552561494946
58. เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว (สมเด็จ)ทำแล้ว6198198198ทำแล้ว 29/06/255240322120
59. เทศบาลตำบลสงเปลือย (นามน)ทำแล้ว5168168168ทำแล้ว 23/06/255218181818
60. เทศบาลตำบลสงเปลือย (เขาวง)ทำแล้ว4503935ทำแล้ว 29/06/255226877
61. เทศบาลตำบลสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว5969696ทำแล้ว 29/06/2552246414141
62. เทศบาลตำบลสระพังทอง (เขาวง)ทำแล้ว7226227213ทำแล้ว 24/06/255250504949
63. เทศบาลตำบลหนองกุงศรี (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6347280233ทำแล้ว 30/06/2552251822
64. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6132141141ทำแล้ว 22/05/255289747473
65. เทศบาลตำบลหนองแปน (กมลาไสย)ทำแล้ว6847662ทำแล้ว 19/06/255361333
66. เทศบาลตำบลหนองสรวง (หนองกุงศรี)ทำแล้ว7707171ทำแล้ว 10/07/2552415777
67. เทศบาลตำบลหนองสอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5173156153ทำแล้ว 15/07/255218333
68. เทศบาลตำบลหนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6234178139ทำแล้ว 25/08/25521984303030
69. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6939393ทำแล้ว 14/09/25532410109
70. เทศบาลตำบลหนองอีบุตร (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว6216221221ทำแล้ว 27/10/25531217262626
71. เทศบาลตำบลหลักเมือง (กมลาไสย)ทำแล้ว4806757ทำแล้ว 09/06/2552557533
72. เทศบาลตำบลหลุบ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6768459ทำแล้ว 19/05/25522435888
73. เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว6130130129ทำแล้ว 24/04/255245733
74. เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6195195195ทำแล้ว 30/06/255253332
75. เทศบาลตำบลห้วยเม็ก (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5189184175ทำแล้ว 22/06/255271363636
76. เทศบาลตำบลหัวนาคำ (ยางตลาด)ทำแล้ว6141120113ทำแล้ว 13/07/255413000
77. เทศบาลตำบลเหนือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5176162150ทำแล้ว 08/06/255223333
78. เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8317313313ทำแล้ว 01/10/25526140555
79. เทศบาลตำบลอิตื้อ (ยางตลาด)ทำแล้ว8139142142ทำแล้ว 16/06/25547333
80. เทศบาลตำบลอุ่มเม่า (ยางตลาด)ทำแล้ว6151151150ทำแล้ว 30/11/255227000
81. อบต.กมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว5253253253ทำแล้ว 19/05/255211111110
82. อบต.กุดค้าว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว3210209209ทำแล้ว 30/06/255231313131
83. อบต.กุดโดน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว811210398ทำแล้ว 09/07/25521662785
84. อบต.กุดหว้า (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว71003131ทำแล้ว 14/06/255317311
85. อบต.คลองขาม (ยางตลาด)ทำแล้ว6208209209ทำแล้ว 25/05/2552
86. อบต.คำสร้างเที่ยง (สามชัย)ทำแล้ว7231169155ทำแล้ว 16/07/2552125666
87. อบต.คำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว41267759ทำแล้ว 26/05/25522070676767
88. อบต.คุ้มเก่า (เขาวง)ทำแล้ว71168383ทำแล้ว 30/06/2552447292121
89. อบต.โคกเครือ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว8141141141ทำแล้ว 26/06/25523157111111
90. อบต.โคกสมบูรณ์ (กมลาไสย)ทำแล้ว6676565ทำแล้ว 14/06/2552347131010
91. อบต.โคกสะอาด (ฆ้องชัย)ทำแล้ว4207207209ทำแล้ว 10/06/2552207101010
92. อบต.ไค้นุ่น (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว624413098ทำแล้ว 26/06/255214111
93. อบต.เจ้าท่า (กมลาไสย)ทำแล้ว6323246217ทำแล้ว 06/05/2552631222
94. อบต.แจนแลน (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5239240240ทำแล้ว 18/06/2552211355
95. อบต.ดงพยุง (ดอนจาน)ทำแล้ว5547171ทำแล้ว 29/06/255254525150
96. อบต.ดอนสมบูรณ์ (ยางตลาด)ทำแล้ว7376227214ทำแล้ว 20/10/2552376755
97. อบต.ดินจี่ (คำม่วง)ทำแล้ว8194194194ทำแล้ว 30/06/2552332171613
98. อบต.ทรายทอง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5141146146ทำแล้ว 25/06/25522681535250
99. อบต.ทุ่งคลอง (คำม่วง)ทำแล้ว6160154154ทำแล้ว 30/07/255213222
100. อบต.ธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว7206130115ทำแล้ว 05/06/25521967535351
101. อบต.นาโก (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5196193193ทำแล้ว 29/06/2552148403824
102. อบต.นาคู (นาคู)ทำแล้ว6149147147ทำแล้ว 16/06/2552145111
103. อบต.นาจำปา (ดอนจาน)ทำแล้ว7636262ทำแล้ว 21/07/255310101010
104. อบต.นาเชือก (ยางตลาด)ทำแล้ว5168169169ทำแล้ว 25/06/25524000
105. อบต.นาดี (ยางตลาด)ทำแล้ว6186167167ทำแล้ว 29/05/255277484745
106. อบต.นาบอน (คำม่วง)ทำแล้ว6247162137ทำแล้ว 29/06/25521111
107. อบต.นามน (นามน)ทำแล้ว7333ทำแล้ว 22/06/25527120777
108. อบต.นิคมห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว6717171ทำแล้ว 12/06/2552121211
109. อบต.เนินยาง (คำม่วง)ทำแล้ว7242242242ทำแล้ว 24/07/255269111
110. อบต.โนนนาจาน (นาคู)ทำแล้ว51397162ทำแล้ว 29/06/25521860454544
111. อบต.โนนศิลาเลิง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว8108108108ทำแล้ว 19/06/2552132151515
112. อบต.โนนสะอาด (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว51317632ทำแล้ว 18/06/255230262423
113. อบต.โนนแหลมทอง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว598147105ทำแล้ว 29/06/25521352533
114. อบต.บ่อแก้ว (นาคู)ทำแล้ว6141121120ทำแล้ว 30/06/255275323232
115. อบต.บัวขาว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6139151142ทำแล้ว 17/06/255227272726
116. อบต.บึงนาเรียง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว91ทำแล้ว 01/06/25521124000
117. อบต.พิมูล (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6105105105ทำแล้ว 15/06/255224000
118. อบต.โพน (คำม่วง)ทำแล้ว6115115105ทำแล้ว 30/06/255224322
119. อบต.โพนงาม (กมลาไสย)ทำแล้ว5151105106ทำแล้ว 24/06/2552485545454
120. อบต.ยอดแกง (นามน)ทำแล้ว7183166164ทำแล้ว 11/06/255228205494949
121. อบต.ยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว7909090ทำแล้ว 20/07/255226000
122. อบต.ยางอู้ม (ท่าคันโท)ทำแล้ว7203205202ทำแล้ว 30/06/2552163626261
123. อบต.ลำชี (ฆ้องชัย)ทำแล้ว6253192151ทำแล้ว 29/06/2552131303030
124. อบต.เว่อ (ยางตลาด)ทำแล้ว6241241241ทำแล้ว 15/06/2552125807070
125. อบต.ศรีสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว6147205178ทำแล้ว 26/06/255216781577
126. อบต.สมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว8807474ทำแล้ว 22/06/255211222
127. อบต.สมสะอาด (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5838383ทำแล้ว 30/06/255212333
128. อบต.สหัสขันธ์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว8109109109ทำแล้ว 03/06/255232323232
129. อบต.สะอาดไชยศรี (ดอนจาน)ทำแล้ว6389392392ทำแล้ว 24/06/255217988
130. อบต.สามขา (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว61218771ทำแล้ว 23/06/255235888
131. อบต.สามัคคี (ร่องคำ)ทำแล้ว4818080ทำแล้ว 28/05/255251484848
132. อบต.สายนาวัง (นาคู)ทำแล้ว6172172172ทำแล้ว 16/06/25528111
133. อบต.สำราญ (สามชัย)ทำแล้ว6130130130ทำแล้ว 29/05/255241555
134. อบต.สำราญใต้ (สามชัย)ทำแล้ว6121212ทำแล้ว 03/05/2553142111
135. อบต.เสาเล้า (หนองกุงศรี)ทำแล้ว4342116ทำแล้ว 30/06/25523333
136. อบต.หนองกุง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว9423131ทำแล้ว 29/06/255221212121
137. อบต.หนองช้าง (สามชัย)ทำแล้ว7148123120ทำแล้ว 14/07/255228333
138. อบต.หนองตอกแป้น (ยางตลาด)ทำแล้ว9635952ทำแล้ว 05/01/25536473122
139. อบต.หนองบัว (นามน)ทำแล้ว6143121120ทำแล้ว 29/06/255212311
140. อบต.หนองผือ (เขาวง)ทำแล้ว8176177177ทำแล้ว 30/06/25524444
141. อบต.หนองแวง (สมเด็จ)ทำแล้ว3158158158ทำแล้ว 28/07/25523041262626
142. อบต.หนองห้าง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5227226225ทำแล้ว 22/06/2552104909084
143. อบต.หนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว5515151ทำแล้ว 27/05/2552225191919
144. อบต.หนองอิเฒ่า (ยางตลาด)ทำแล้ว7454545ทำแล้ว 12/06/2552132433
145. อบต.หมูม่น (สมเด็จ)ทำแล้ว5363162162ทำแล้ว 23/06/255247755
146. อบต.หลักเหลี่ยม (นามน)ทำแล้ว62185652ทำแล้ว 01/10/255212121111
147. อบต.หัวงัว (ยางตลาด)ทำแล้ว6124123123ทำแล้ว 17/06/2552881555
148. อบต.หัวหิน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6156149139ทำแล้ว 22/07/25521331099
149. อบต.เหล่ากลาง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว5102102102ทำแล้ว 25/06/2552211422
150. อบต.เหล่าอ้อย (ร่องคำ)ทำแล้ว7798080ทำแล้ว 02/06/255219811
151. อบต.เหล่าไฮงาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว10341234137ทำแล้ว 29/07/2551323222222
รวม 151 อปท.15192322,83120,45319,4851518637,1733,2982,9772,863
ข้อมูล ณ 21/03/2562