รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.ร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว61,07210790ทำแล้ว 29/12/2552402402402402
2. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7337291267ทำแล้ว 29/06/255214204139139135
3. เทศบาลตำบลกกกุง (เมืองสรวง)ทำแล้ว6194136197ทำแล้ว 29/06/2552347424040
4. เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว62249569ทำแล้ว 18/08/2553659353535
5. เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6255109112ทำแล้ว 25/06/2552565636363
6. เทศบาลตำบลเกาะแก้ว (เสลภูมิ)ทำแล้ว6158130125ทำแล้ว 12/06/255283131312
7. เทศบาลตำบลขวาว (เสลภูมิ)ทำแล้ว6545353ทำแล้ว 30/06/255253535353
8. เทศบาลตำบลคำพอุง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว9360360360ทำแล้ว 29/06/25521217171514
9. เทศบาลตำบลคูเมือง (เมืองสรวง)ทำแล้ว8241242242ทำแล้ว 25/06/2552394686862
10. เทศบาลตำบลโคกกกม่วง (โพนทอง)ทำแล้ว6206187166ทำแล้ว 22/06/25521857484545
11. เทศบาลตำบลโคกล่าม (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6113113113ทำแล้ว 03/06/255282103103103102
12. เทศบาลตำบลโคกสูง (โพนทอง)ทำแล้ว6153147147ทำแล้ว 30/06/255272727272
13. เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8241249169ทำแล้ว 30/06/2552481444444
14. เทศบาลตำบลจังหาร (จังหาร)ทำแล้ว61477568ทำแล้ว 22/05/255275535353
15. เทศบาลตำบลจำปาขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว7132192199ทำแล้ว 30/06/255234151513
16. เทศบาลตำบลชมสะอาด (เมยวดี)ทำแล้ว7125122123ทำแล้ว 30/06/255212121212
17. เทศบาลตำบลชัยวารี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6148124123ทำแล้ว 26/06/255238312827
18. เทศบาลตำบลชุมพร (เมยวดี)ทำแล้ว8272181179ทำแล้ว 30/06/255287717171
19. เทศบาลตำบลเชียงขวัญ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6237238238ทำแล้ว 23/06/25523921215
20. เทศบาลตำบลเชียงใหม่ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว5399223194ทำแล้ว 24/06/25523199123121121
21. เทศบาลตำบลดงแดง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6458458458ทำแล้ว 30/06/255243373737
22. เทศบาลตำบลดงสิงห์ (จังหาร)ทำแล้ว7226219185ทำแล้ว 26/06/255256525252
23. เทศบาลตำบลดอกไม้ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6347304287ทำแล้ว 22/06/255233444
24. เทศบาลตำบลดินดำ (จังหาร)ทำแล้ว6696877ทำแล้ว 29/06/2552523121212
25. เทศบาลตำบลท่าม่วง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6125125125ทำแล้ว 29/06/25529190686259
26. เทศบาลตำบลท่าสีดา (หนองพอก)ทำแล้ว4157145144ทำแล้ว 30/07/2553363333
27. เทศบาลตำบลทุ่งกุลา (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว7154112114ทำแล้ว 09/06/2552214777
28. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว9716969ทำแล้ว 29/06/255229292929
29. เทศบาลตำบลธงธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว8351173150ทำแล้ว 07/05/255365111111
30. เทศบาลตำบลนาแซง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7828282ทำแล้ว 22/09/25533333
31. เทศบาลตำบลนาเมือง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6219219219ทำแล้ว 25/06/2552645454545
32. เทศบาลตำบลนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว8129127127ทำแล้ว 18/06/2552259464646
33. เทศบาลตำบลโนนชัยศรี (โพนทอง)ทำแล้ว7381616ทำแล้ว 20/07/255231000
34. เทศบาลตำบลโนนตาล (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6959595ทำแล้ว 29/06/255295181818
35. เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5151120128ทำแล้ว 30/06/2552173494948
36. เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6222222222ทำแล้ว 29/06/25523777343333
37. เทศบาลตำบลบ้านบาก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6219219219ทำแล้ว 09/06/2553630212019
38. เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (เมยวดี)ทำแล้ว5183164162ทำแล้ว 25/06/25524258515049
39. เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว11224177168ทำแล้ว 30/06/2552
40. เทศบาลตำบลปอภาร (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7219218219ทำแล้ว 08/06/2552715000
41. เทศบาลตำบลผักแว่น (จังหาร)ทำแล้ว7282182140ทำแล้ว 08/06/25535684312828
42. เทศบาลตำบลพนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว8233173174ทำแล้ว 30/06/2553785997
43. เทศบาลตำบลพรสวรรค์ (เสลภูมิ)ทำแล้ว8124142123ทำแล้ว 19/06/2552237987
44. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (พนมไพร)ทำแล้ว63266ทำแล้ว 24/06/255232000
45. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5737575ทำแล้ว 16/06/255226171717
46. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพนทอง)ทำแล้ว511511788ทำแล้ว 29/06/255249201918
47. เทศบาลตำบลโพนทราย (โพนทราย)ทำแล้ว917312974ทำแล้ว 18/06/2552980505050
48. เทศบาลตำบลโพนทอง (โพนทอง)ทำแล้ว6210185154ทำแล้ว 18/06/2552863303030
49. เทศบาลตำบลโพนเมือง (อาจสามารถ)ทำแล้ว6164164164ทำแล้ว 08/11/25536666
50. เทศบาลตำบลโพนสูง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว6124138124ทำแล้ว 24/06/2552106737372
51. เทศบาลตำบลมะอึ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว692124130ทำแล้ว 30/06/2552897858585
52. เทศบาลตำบลเมยวดี (เมยวดี)ทำแล้ว6312314314ทำแล้ว 02/07/255227666
53. เทศบาลตำบลเมืองบัว (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7392210183ทำแล้ว 18/06/255214653722
54. เทศบาลตำบลเมืองไพร (เสลภูมิ)ทำแล้ว6290290290ทำแล้ว 11/01/255384717171
55. เทศบาลตำบลเมืองสรวง (เมืองสรวง)ทำแล้ว5151117100ทำแล้ว 30/06/2552141201049695
56. เทศบาลตำบลเมืองหงส์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6292222218ทำแล้ว 22/06/25525028282827
57. เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6338340340ทำแล้ว 30/06/25526187432726
58. เทศบาลตำบลวังหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6131114113ทำแล้ว 11/06/2552351133
59. เทศบาลตำบลแวง (โพนทอง)ทำแล้ว7107102100ทำแล้ว 29/06/2552161555555
60. เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6191194177ทำแล้ว 15/06/2552274575756
61. เทศบาลตำบลสามขา (โพนทราย)ทำแล้ว616710289ทำแล้ว 08/06/255257000
62. เทศบาลตำบลสีแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว61798770ทำแล้ว 15/05/255244392222
63. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6280249231ทำแล้ว 26/06/25521053151414
64. เทศบาลตำบลเสลภูมิ (เสลภูมิ)ทำแล้ว61497474ทำแล้ว 26/06/25521381029898
65. เทศบาลตำบลหนองผือ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7399171114ทำแล้ว 29/06/255250454545
66. เทศบาลตำบลหนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว6171171171ทำแล้ว 18/06/2552444444444
67. เทศบาลตำบลหนองหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6147149148ทำแล้ว 30/06/255256323232
68. เทศบาลตำบลหนองหิน (เมืองสรวง)ทำแล้ว610212191ทำแล้ว 30/06/2552138303030
69. เทศบาลตำบลหนองฮี (หนองฮี)ทำแล้ว6190144130ทำแล้ว 19/06/255243171716
70. เทศบาลตำบลหัวช้าง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8105105105ทำแล้ว 02/06/255225201817
71. เทศบาลตำบลหินกอง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว61669582ทำแล้ว 13/06/255362105949494
72. เทศบาลตำบลอัคคะคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6733926ทำแล้ว 08/06/2552281014611
73. เทศบาลตำบลอาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว8284285285ทำแล้ว 29/09/2552571611
74. เทศบาลตำบลอุ่มเม้า (ธวัชบุรี)ทำแล้ว711611193ทำแล้ว 20/08/2553968292626
75. อบต.กกโพธิ์ (หนองพอก)ทำแล้ว8139139139ทำแล้ว 30/06/255263313130
76. อบต.กำแพง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7233233233ทำแล้ว 19/06/255227271413
77. อบต.กุดน้ำใส (พนมไพร)ทำแล้ว6958485ทำแล้ว 30/06/25522692656565
78. อบต.กู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว10868686ทำแล้ว 29/06/255222108101010
79. อบต.เกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว9222232217ทำแล้ว 10/08/25532770646461
80. อบต.ขอนแก่น (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7838383ทำแล้ว 24/06/255283424240
81. อบต.ขามเปี้ย (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว71603938ทำแล้ว 11/06/2552160122122122
82. อบต.ขี้เหล็ก (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว61979291ทำแล้ว 15/06/255240363232
83. อบต.ขี้เหล็ก (อาจสามารถ)ทำแล้ว6132134133ทำแล้ว 23/06/2552656211
84. อบต.เขวาทุ่ง (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6277277277ทำแล้ว 25/06/255238383838
85. อบต.ค้อใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว6687969ทำแล้ว 22/06/2553260333331
86. อบต.คำนาดี (โพนทอง)ทำแล้ว71179393ทำแล้ว 25/06/2552117116116116
87. อบต.คำไฮ (พนมไพร)ทำแล้ว6168114111ทำแล้ว 11/06/2552362424241
88. อบต.แคนใหญ่ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว8166182182ทำแล้ว 15/06/25523058000
89. อบต.โคกสว่าง (พนมไพร)ทำแล้ว12209195154ทำแล้ว 13/05/2552481776361
90. อบต.โคกสว่าง (หนองพอก)ทำแล้ว8107107107ทำแล้ว 352231312
91. อบต.ช้างเผือก (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว618210075ทำแล้ว 18/05/255236353535
92. อบต.ชานุวรรณ (พนมไพร)ทำแล้ว6114114114ทำแล้ว 29/06/255237353535
93. อบต.ดงกลาง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8256173143ทำแล้ว 29/06/2552151505050
94. อบต.ดงครั่งน้อย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7365387502ทำแล้ว 15/06/255222101010
95. อบต.ดงครั่งใหญ่ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7457457457ทำแล้ว 30/06/255237313131
96. อบต.ดงลาน (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6909090ทำแล้ว 05/05/255233202020
97. อบต.ดอกล้ำ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว8833630ทำแล้ว 26/06/2552370646360
98. อบต.ดอนโอง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว51218282ทำแล้ว 22/06/2552238363636
99. อบต.ดูกอึ่ง (หนองฮี)ทำแล้ว7102102102ทำแล้ว 19/06/2552796422
100. อบต.ดู่น้อย (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7177181181ทำแล้ว 24/06/25522554474543
101. อบต.เด่นราษฎร์ (หนองฮี)ทำแล้ว7201193190ทำแล้ว 29/06/2552672841
102. อบต.ท่าหาดยาว (โพนทราย)ทำแล้ว6148147147ทำแล้ว 26/06/2552114151515
103. อบต.ทุ่งเขาหลวง (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6767979ทำแล้ว 15/05/255276636363
104. อบต.ทุ่งทอง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6150153156ทำแล้ว 05/08/25534051515148
105. อบต.ทุ่งศรีเมือง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว8132203183ทำแล้ว 01/06/2552105878787
106. อบต.เทอดไทย (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว51394241ทำแล้ว 30/06/2552360502711
107. อบต.ธวัชบุรี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6107105105ทำแล้ว 28/05/255323232323
108. อบต.นางาม (เสลภูมิ)ทำแล้ว7118118118ทำแล้ว 06/05/2552157393936
109. อบต.นานวล (พนมไพร)ทำแล้ว6103101112ทำแล้ว 26/06/2552433844
110. อบต.นาโพธิ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว61096879ทำแล้ว 29/06/2552
111. อบต.นาเลิง (เสลภูมิ)ทำแล้ว775114101ทำแล้ว 22/06/255263565555
112. อบต.นาใหญ่ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6132122108ทำแล้ว 30/06/255271434140
113. อบต.นาอุดม (โพนทอง)ทำแล้ว5357228196ทำแล้ว 746822
114. อบต.น้ำคำ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6153118113ทำแล้ว 11/06/25521328633
115. อบต.น้ำใส (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6807271ทำแล้ว 30/06/255219181818
116. อบต.น้ำอ้อม (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6185181173ทำแล้ว 18/06/255227222222
117. อบต.โนนรัง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว71108986ทำแล้ว 07/08/255228000
118. อบต.โนนสง่า (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5145141139ทำแล้ว 19/06/25529495959595
119. อบต.โนนสว่าง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว61197765ทำแล้ว 10/06/25525090797976
120. อบต.บ่อพันขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว9197153145ทำแล้ว 25/06/2552107595956
121. อบต.บัวคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6249249248ทำแล้ว 16/03/2553260474747
122. อบต.บัวแดง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว768157134ทำแล้ว 25/06/255257434339
123. อบต.บ้านเขือง (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7214203175ทำแล้ว 22/05/2552159565555
124. อบต.บ้านแจ้ง (อาจสามารถ)ทำแล้ว6147149131ทำแล้ว 25/05/25525555
125. อบต.บ้านดู่ (อาจสามารถ)ทำแล้ว6223223223ทำแล้ว 22/05/2552120666
126. อบต.บ้านฝาง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6216224189ทำแล้ว 15/06/255257191513
127. อบต.บึงเกลือ (เสลภูมิ)ทำแล้ว8133152128ทำแล้ว 26/06/255270343434
128. อบต.บึงงาม (หนองพอก)ทำแล้ว7143105101ทำแล้ว 24/06/2552149474744
129. อบต.บึงงาม (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6989898 ยังไม่อนุมัติ
130. อบต.บึงนคร (ธวัชบุรี)ทำแล้ว5127127127ทำแล้ว 25/05/255217171717
131. อบต.ปาฝา (จังหาร)ทำแล้ว5116116116ทำแล้ว 22/05/255240303030
132. อบต.ป่าสังข์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6159180167ทำแล้ว 30/06/255230131311
133. อบต.ผาน้ำย้อย (หนองพอก)ทำแล้ว5113120120ทำแล้ว 26/06/2552461555251
134. อบต.พนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว6144145145ทำแล้ว 26/06/25522234000
135. อบต.พรมสวรรค์ (โพนทอง)ทำแล้ว7234234234ทำแล้ว 18/06/2552234454544
136. อบต.พระเจ้า (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6151145117ทำแล้ว 04/05/255224161612
137. อบต.พระธาตุ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6949494ทำแล้ว 15/06/255225111
138. อบต.พลับพลา (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7524242ทำแล้ว 18/06/255248454545
139. อบต.โพธิ์ทอง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7207207207ทำแล้ว 31/07/25531846464646
140. อบต.โพธิ์ศรี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว8136137137ทำแล้ว 26/06/255233323232
141. อบต.โพธิ์ศรีสว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว10240240240ทำแล้ว 01/07/25528625722
142. อบต.โพธิ์สัย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว61037161ทำแล้ว 13/06/255246373737
143. อบต.โพธิ์ใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว6146215134ทำแล้ว 27/08/255317106929292
144. อบต.ไพศาล (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6224225224ทำแล้ว 21/06/255339722
145. อบต.ภูเขาทอง (หนองพอก)ทำแล้ว7210213213ทำแล้ว 22/06/255245111
146. อบต.ภูเงิน (เสลภูมิ)ทำแล้ว9261260260ทำแล้ว 23/05/255161063411
147. อบต.ม่วงลาด (จังหาร)ทำแล้ว6129123120ทำแล้ว 02/06/25523178606060
148. อบต.มะบ้า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6714431ทำแล้ว 30/06/2552122812108
149. อบต.เมืองทอง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6114111111ทำแล้ว 15/06/2552104979696
150. อบต.เมืองทุ่ง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6136120112ทำแล้ว 29/06/255251515151
151. อบต.เมืองน้อย (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6257258258ทำแล้ว 24/06/255233262525
152. อบต.เมืองเปลือย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5124125123ทำแล้ว 26/06/255227222121
153. อบต.ยางคำ (โพนทราย)ทำแล้ว7338338338ทำแล้ว 19/06/25521000
154. อบต.ยางใหญ่ (จังหาร)ทำแล้ว5113235229ทำแล้ว 27/04/255213121212
155. อบต.รอบเมือง (หนองพอก)ทำแล้ว4133143123ทำแล้ว 26/06/255247313131
156. อบต.รอบเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6323232ทำแล้ว 15/06/25523231319
157. อบต.ราชธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว5204152143ทำแล้ว 10/06/255247444444
158. อบต.วังสามัคคี (โพนทอง)ทำแล้ว8181192192ทำแล้ว 18/06/255241313131
159. อบต.วารีสวัสดิ์ (พนมไพร)ทำแล้ว6109131143ทำแล้ว 21/05/25522182707068
160. อบต.ศรีโคตร (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6138141139ทำแล้ว 29/06/255218777
161. อบต.ศรีวิลัย (เสลภูมิ)ทำแล้ว6217219219ทำแล้ว 12/05/255237222222
162. อบต.ศรีสว่าง (โพนทราย)ทำแล้ว6355355355ทำแล้ว 29/06/2552128111
163. อบต.สระแก้ว (พนมไพร)ทำแล้ว61099999ทำแล้ว 29/06/2552243191616
164. อบต.สระคู (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว815510674ทำแล้ว 23/06/25523012210710790
165. อบต.สระนกแก้ว (โพนทอง)ทำแล้ว6132118118ทำแล้ว 29/06/25523785565655
166. อบต.สระบัว (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว7203203203ทำแล้ว 29/06/255260454545
167. อบต.สวนจิก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว511110797ทำแล้ว 29/06/2552130222222
168. อบต.สว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว7196196196ทำแล้ว 38303029
169. อบต.สะอาด (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6143109ทำแล้ว 10/06/2552191944
170. อบต.สะอาดสมบูรณ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว610010099ทำแล้ว 10/06/2552
171. อบต.สาวแห (หนองฮี)ทำแล้ว6957572ทำแล้ว 24/06/255259484848
172. อบต.สิงห์โคก (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7148146146ทำแล้ว 16/06/2552542322
173. อบต.แสนชาติ (จังหาร)ทำแล้ว5120120120ทำแล้ว 24/06/2553442622
174. อบต.แสนสุข (พนมไพร)ทำแล้ว7137103116ทำแล้ว 22/06/255262392927
175. อบต.หนองแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7116116116ทำแล้ว 30/06/25521128111
176. อบต.หนองขาม (อาจสามารถ)ทำแล้ว610110298ทำแล้ว 15/05/2552212111
177. อบต.หนองขุ่นใหญ่ (หนองพอก)ทำแล้ว620318186ทำแล้ว 30/06/25522963434241
178. อบต.หนองแคน (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5192168154ทำแล้ว 09/07/25521168626262
179. อบต.หนองตาไก้ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว61197675ทำแล้ว 18/06/255265131313
180. อบต.หนองทัพไทย (พนมไพร)ทำแล้ว6175175175ทำแล้ว 24/06/25521100787876
181. อบต.หนองบัว (อาจสามารถ)ทำแล้ว5120120120ทำแล้ว 29/06/2552838363635
182. อบต.หนองไผ่ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6128128127ทำแล้ว 17/05/255219666
183. อบต.หนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว5202207208ทำแล้ว 26/06/25521864636359
184. อบต.หนองพอก (ธวัชบุรี)ทำแล้ว7777272ทำแล้ว 19/05/2552514177
185. อบต.หนองแวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว81284229ทำแล้ว 16/06/25529112878776
186. อบต.หนองแวง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7354343ทำแล้ว 22/06/25522022000
187. อบต.หนองแวงควง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6324324324ทำแล้ว 13/11/2552643323232
188. อบต.หนองหมื่นถ่าน (อาจสามารถ)ทำแล้ว6121118118ทำแล้ว 22/06/2552121000
189. อบต.หนองใหญ่ (โพนทอง)ทำแล้ว61028988ทำแล้ว 12/06/2552359272727
190. อบต.หนองใหญ่ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6899291ทำแล้ว 30/06/255240393939
191. อบต.หน่อม (อาจสามารถ)ทำแล้ว71625955ทำแล้ว 25/06/25521139838383
192. อบต.หมูม้น (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6393939ทำแล้ว 17/06/2552142310108
193. อบต.ห้วยหินลาด (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6545454ทำแล้ว 28/06/255249383837
194. อบต.หัวช้าง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6592424ทำแล้ว 26/08/25532254464646
195. อบต.หัวโทน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6225225225ทำแล้ว 13/05/2552168313129
196. อบต.เหนือเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6350300281ทำแล้ว 25/05/2552461222
197. อบต.เหล่า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว5303029ทำแล้ว 16/06/255327000
198. อบต.เหล่าน้อย (เสลภูมิ)ทำแล้ว7696357ทำแล้ว 18/06/25521710109
199. อบต.เหล่าหลวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว815010384ทำแล้ว 10/06/255286868380
200. อบต.โหรา (อาจสามารถ)ทำแล้ว5145137164ทำแล้ว 2279737373
201. อบต.อาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว61789577ทำแล้ว 18/06/255370606060
202. อบต.อีง่อง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6219206206ทำแล้ว 13/05/255262515148
203. อบต.อุ่มเม่า (โพนทอง)ทำแล้ว5187192192ทำแล้ว 03/06/255230311
รวม 203 อปท.2031,31135,01030,35529,0702021,43212,0528,0647,2457,051
ข้อมูล ณ 18/05/2562