รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด หนองคาย ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.หนองคาย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว7980797792ทำแล้ว 30/06/2552674737373
2. เทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท่าบ่อ)ทำแล้ว5266339168ทำแล้ว 22/06/255210109311717
3. เทศบาลเมืองหนองคาย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว10564603602ทำแล้ว 226128128128
4. เทศบาลตำบลกวนวัน (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว7767373ทำแล้ว 25/06/255229252524
5. เทศบาลตำบลกองนาง (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6186154180ทำแล้ว 30/06/255238777
6. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว7121125125ทำแล้ว 23/08/255355554342
7. เทศบาลตำบลบ้านถ่อน (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6195198198ทำแล้ว 30/06/255264292929
8. เทศบาลตำบลปะโค (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว7108108108ทำแล้ว 30/06/25522839171717
9. เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ (เฝ้าไร่)ทำแล้ว8193193193ทำแล้ว 12/06/2552521555
10. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว5656565ทำแล้ว 19/06/255259313131
11. เทศบาลตำบลโพนพิสัย (โพนพิสัย)ทำแล้ว9263177166ทำแล้ว 29/06/2552195303030
12. เทศบาลตำบลโพนสา (ท่าบ่อ)ทำแล้ว5117118118ทำแล้ว 02/06/25526123616159
13. เทศบาลตำบลวัดธาตุ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6168175177ทำแล้ว 29/06/255251161615
14. เทศบาลตำบลเวียงคุก (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6773333ทำแล้ว 30/06/2552339522
15. เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว6143143143ทำแล้ว 29/06/2552265314209117117
16. เทศบาลตำบลสร้างนางขาว (โพนพิสัย)ทำแล้ว7159162160ทำแล้ว 06/05/2553159111
17. เทศบาลตำบลสังคม (สังคม)ทำแล้ว6242245244ทำแล้ว 25/06/25521578343434
18. เทศบาลตำบลหนองปลาปาก (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว6129130130ทำแล้ว 22202020
19. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6360360360ทำแล้ว 17/06/2552642373737
20. เทศบาลตำบลหาดคำ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว5989898ทำแล้ว 08/06/255220531822
21. อบต.กุดบง (โพนพิสัย)ทำแล้ว615210894ทำแล้ว 29/06/255270282827
22. อบต.แก้งไก่ (สังคม)ทำแล้ว6889191ทำแล้ว 14/05/255242303030
23. อบต.คอกช้าง (สระใคร)ทำแล้ว6206206205ทำแล้ว 26/06/255236161313
24. อบต.ค่ายบกหวาน (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว8110109109ทำแล้ว 02/06/25526686202020
25. อบต.โคกคอน (ท่าบ่อ)ทำแล้ว8291ทำแล้ว 29/06/25522106211
26. อบต.จุมพล (โพนพิสัย)ทำแล้ว7252252252ทำแล้ว 29/05/255255343434
27. อบต.ชุมช้าง (โพนพิสัย)ทำแล้ว7267262261ทำแล้ว 29/06/255271201919
28. อบต.เซิม (โพนพิสัย)ทำแล้ว7525252ทำแล้ว 30/06/2552550131313
29. อบต.ด่านศรีสุข (โพธิ์ตาก)ทำแล้ว5969696ทำแล้ว 29/06/255233262626
30. อบต.ท่าบ่อ (ท่าบ่อ)ทำแล้ว7535353ทำแล้ว 26/05/255214666
31. อบต.ทุ่งหลวง (โพนพิสัย)ทำแล้ว8394343ทำแล้ว 26/06/255239111111
32. อบต.นาข่า (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6131129129ทำแล้ว 22/06/25521058313129
33. อบต.นางิ้ว (สังคม)ทำแล้ว7191199199ทำแล้ว 11/06/255242414141
34. อบต.นาดี (เฝ้าไร่)ทำแล้ว7136126132ทำแล้ว 22/06/2553136222
35. อบต.นาทับไฮ (รัตนวาปี)ทำแล้ว7807979ทำแล้ว 26/06/255241383838
36. อบต.นาหนัง (โพนพิสัย)ทำแล้ว5515151ทำแล้ว 19/05/2552132262626
37. อบต.น้ำโมง (ท่าบ่อ)ทำแล้ว7555555ทำแล้ว 05/11/2553242353535
38. อบต.บ้านเดื่อ (ท่าบ่อ)ทำแล้ว8234234234ทำแล้ว 30/06/255210705521
39. อบต.บ้านต้อน (รัตนวาปี)ทำแล้ว7697171ทำแล้ว 30/07/2552422888
40. อบต.บ้านผือ (โพนพิสัย)ทำแล้ว7175179179ทำแล้ว 14/05/25521144141414
41. อบต.บ้านฝาง (สระใคร)ทำแล้ว6222202201ทำแล้ว 24/06/25521088636363
42. อบต.บ้านโพธิ์ (โพนพิสัย)ทำแล้ว9274169169ทำแล้ว 30/09/255277555
43. อบต.บ้านม่วง (สังคม)ทำแล้ว91049186ทำแล้ว 29/06/2552262202019
44. อบต.บ้านว่าน (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6858584ทำแล้ว 29/06/2552659484845
45. อบต.บ้านหม้อ (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว61364353ทำแล้ว 30/07/255381818181
46. อบต.ผาตั้ง (สังคม)ทำแล้ว61031615ทำแล้ว 26/06/25521936171715
47. อบต.พระธาตุบังพวน (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6626161ทำแล้ว 30/06/255230211
48. อบต.พระบาทนาสิงห์ (รัตนวาปี)ทำแล้ว5119119119ทำแล้ว 26/06/2552441396
49. อบต.พระพุทธบาท (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว7257264227ทำแล้ว 30/06/255218111
50. อบต.พานพร้าว (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว7128144145ทำแล้ว 15/06/255273121212
51. อบต.โพธิ์ตาก (โพธิ์ตาก)ทำแล้ว71079070ทำแล้ว 29/06/2552417988
52. อบต.โพนทอง (โพธิ์ตาก)ทำแล้ว6166152153ทำแล้ว 11/06/2552445363636
53. อบต.โพนแพง (รัตนวาปี)ทำแล้ว8929190ทำแล้ว 15/06/255255383736
54. อบต.โพนสว่าง (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6191174163ทำแล้ว 23/06/2552962545450
55. อบต.โพนสา (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6102101101ทำแล้ว 30/06/2552256121212
56. อบต.เมืองหมี (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6188187186ทำแล้ว 724755
57. อบต.รัตนวาปี (รัตนวาปี)ทำแล้ว7666462ทำแล้ว 17/06/255264494949
58. อบต.วังหลวง (เฝ้าไร่)ทำแล้ว5858585ทำแล้ว 11/06/255255393938
59. อบต.วัดหลวง (โพนพิสัย)ทำแล้ว3126155157ทำแล้ว 31/07/2552542222
60. อบต.สระใคร (สระใคร)ทำแล้ว6676767ทำแล้ว 16/08/255325444
61. อบต.สังคม (สังคม)ทำแล้ว7217214214ทำแล้ว 01/06/255234343434
62. อบต.สีกาย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว8165165165ทำแล้ว 03/07/255219111111
63. อบต.หนองกอมเกาะ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6241250240ทำแล้ว 29/06/25526615013412497
64. อบต.หนองนาง (ท่าบ่อ)ทำแล้ว5125125125ทำแล้ว 01/07/255229411
65. อบต.หนองหลวง (เฝ้าไร่)ทำแล้ว8413391364ทำแล้ว 17/06/2552168131313
66. อบต.หินโงม (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว8444444ทำแล้ว 30/06/255239282828
67. อบต.เหล่าต่างคำ (โพนพิสัย)ทำแล้ว5107107107ทำแล้ว 29/06/255340321717
68. อบต.อุดมพร (เฝ้าไร่)ทำแล้ว798102102ทำแล้ว 16/06/25521694686867
รวม 68 อปท.6844711,32810,44910,173686164,4082,1541,8921,840
ข้อมูล ณ 18/05/2562