รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุดรธานี ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.อุดรธานี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว82,1122,1072,106ทำแล้ว 30/06/2552299129989185
2. เทศบาลนครอุดรธานี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7762408405ทำแล้ว 29/06/2552642954375
3. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว9175141125ทำแล้ว 29/06/25521158292928
4. เทศบาลเมืองบ้านดุง (บ้านดุง)ทำแล้ว7246212201ทำแล้ว 30/06/255271185837369
5. เทศบาลเมืองหนองสำโรง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5238264184ทำแล้ว 29/06/255227136464540
6. เทศบาลตำบลกงพานพันดอน (กุมภวาปี)ทำแล้ว6122126126ทำแล้ว 25/06/255229433
7. เทศบาลตำบลกลางใหญ่ (บ้านผือ)ทำแล้ว7160119114ทำแล้ว 30/06/25528433
8. เทศบาลตำบลกุดจับ (กุดจับ)ทำแล้ว5167141132ทำแล้ว 29/06/2552251665
9. เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว811610085ทำแล้ว 29/06/2552272131110
10. เทศบาลตำบลกุมภวาปี (กุมภวาปี)ทำแล้ว5196196196ทำแล้ว 25/06/255289494949
11. เทศบาลตำบลกู่แก้ว (กู่แก้ว)ทำแล้ว815011ทำแล้ว 25/06/2552108142747474
12. เทศบาลตำบลคอนสาย (กู่แก้ว)ทำแล้ว6116116116ทำแล้ว 26/06/2552331461018874
13. เทศบาลตำบลคำบง (บ้านผือ)ทำแล้ว8911010ทำแล้ว 09/06/255232161616
14. เทศบาลตำบลโคกสูง (หนองหาน)ทำแล้ว7656565ทำแล้ว 30/06/255262121010
15. เทศบาลตำบลจำปี (ศรีธาตุ)ทำแล้ว79210190ทำแล้ว 30/06/25526222
16. เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง (กุดจับ)ทำแล้ว4144122110ทำแล้ว 29/06/255258363232
17. เทศบาลตำบลเชียงแหว (กุมภวาปี)ทำแล้ว7273272271ทำแล้ว 06/10/255245804899
18. เทศบาลตำบลแชแล (กุมภวาปี)ทำแล้ว6365372372ทำแล้ว 22/06/2552132272726
19. เทศบาลตำบลไชยวาน (ไชยวาน)ทำแล้ว5178159170ทำแล้ว 29/06/2552492303030
20. เทศบาลตำบลตาลเลียน (กุดจับ)ทำแล้ว9127104109ทำแล้ว 01/10/2552764494949
21. เทศบาลตำบลทุ่งฝน (ทุ่งฝน)ทำแล้ว9145119115ทำแล้ว 14/05/255244888
22. เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ (ทุ่งฝน)ทำแล้ว8230233233ทำแล้ว 22/05/25521082757574
23. เทศบาลตำบลนาข่า (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว10171156144ทำแล้ว 30/06/255336363626
24. เทศบาลตำบลนางัว (น้ำโสม)ทำแล้ว5457251251ทำแล้ว 26/06/25525179179179179
25. เทศบาลตำบลนาดี (หนองแสง)ทำแล้ว6199120102ทำแล้ว 29/06/255246343232
26. เทศบาลตำบลนายูง (นายูง)ทำแล้ว5434343ทำแล้ว 22/06/255235161355
27. เทศบาลตำบลน้ำโสม (น้ำโสม)ทำแล้ว6282283283ทำแล้ว 29/06/255249107171716
28. เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5238219197ทำแล้ว 19/08/255215112141414
29. เทศบาลตำบลโนนทอง (นายูง)ทำแล้ว7869797ทำแล้ว 24/07/255217222
30. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (โนนสะอาด)ทำแล้ว5169116109ทำแล้ว 24/06/255254977
31. เทศบาลตำบลโนนหวาย (หนองวัวซอ)ทำแล้ว6212211210ทำแล้ว 01/12/25521686655
32. เทศบาลตำบลบะยาว (วังสามหมอ)ทำแล้ว521311689ทำแล้ว 09/06/255213131312
33. เทศบาลตำบลบ้านโคก (สร้างคอม)ทำแล้ว81107783ทำแล้ว 23/06/25521892251515
34. เทศบาลตำบลบ้านจั่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7214171172ทำแล้ว 22/06/255289484846
35. เทศบาลตำบลบ้านเชียง (หนองหาน)ทำแล้ว7280146143ทำแล้ว 30/06/2553280171717
36. เทศบาลตำบลบ้านตาด (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7288298298ทำแล้ว 11/06/25522498989888
37. เทศบาลตำบลบ้านธาตุ (เพ็ญ)ทำแล้ว71289595ทำแล้ว 30/06/2552110585652
38. เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว7104104104ทำแล้ว 29/06/25521111
39. เทศบาลตำบลบ้านผือ (บ้านผือ)ทำแล้ว6135134134ทำแล้ว 22/06/2552230999
40. เทศบาลตำบลบ้านยวด (สร้างคอม)ทำแล้ว7181818ทำแล้ว 30/06/255213444
41. เทศบาลตำบลปะโค (กุมภวาปี)ทำแล้ว6105102102ทำแล้ว 29/05/255227777
42. เทศบาลตำบลปะโค (กุดจับ)ทำแล้ว81516752ทำแล้ว 17/06/2552351161616
43. เทศบาลตำบลผักตบ (หนองหาน)ทำแล้ว7444015ทำแล้ว 15/06/2552715999
44. เทศบาลตำบลผาสุก (วังสามหมอ)ทำแล้ว7252525ทำแล้ว 30/06/2552110888
45. เทศบาลตำบลพันดอน (กุมภวาปี)ทำแล้ว5181158158ทำแล้ว 26/06/2552104868651
46. เทศบาลตำบลเพ็ญ (เพ็ญ)ทำแล้ว6340340339ทำแล้ว 29/06/2552113111
47. เทศบาลตำบลโพนสูง (ไชยวาน)ทำแล้ว9106128128ทำแล้ว 26/06/2552850777
48. เทศบาลตำบลภูผาแดง (หนองวัวซอ)ทำแล้ว7178179179ทำแล้ว 23/06/2552152111010
49. เทศบาลตำบลเมืองเพีย (กุดจับ)ทำแล้ว795160134ทำแล้ว 30/06/2552501833
50. เทศบาลตำบลยางชุม (กุดจับ)ทำแล้ว5130117124ทำแล้ว 15/06/25521779544947
51. เทศบาลตำบลลำพันชาด (วังสามหมอ)ทำแล้ว9586463ทำแล้ว 15/06/255223181816
52. เทศบาลตำบลวังสามหมอ (วังสามหมอ)ทำแล้ว6132131131ทำแล้ว 24/06/25523064977
53. เทศบาลตำบลเวียงคำ (กุมภวาปี)ทำแล้ว8200200199ทำแล้ว 22/06/2552125444
54. เทศบาลตำบลศรีธาตุ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว5159160160ทำแล้ว 15/06/255227222
55. เทศบาลตำบลสร้างก่อ (กุดจับ)ทำแล้ว5615757ทำแล้ว 25/05/25524870483733
56. เทศบาลตำบลสร้างคอม (สร้างคอม)ทำแล้ว9256266265ทำแล้ว 19/06/25527484622
57. เทศบาลตำบลแสงสว่าง (หนองแสง)ทำแล้ว5315314313ทำแล้ว 26/06/2552731221620
58. เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7124127127ทำแล้ว 24/06/255228111
59. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5322432336ทำแล้ว 29/06/255288222
60. เทศบาลตำบลหนองบัวบาน (หนองวัวซอ)ทำแล้ว5454040ทำแล้ว 30/06/25521156363633
61. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (หนองหาน)ทำแล้ว8139135135ทำแล้ว 19/06/255255500
62. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6397152179ทำแล้ว 30/06/2552449101010
63. เทศบาลตำบลหนองเม็ก (หนองหาน)ทำแล้ว5136209208ทำแล้ว 13/05/2552164414141
64. เทศบาลตำบลหนองวัวซอ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว529443ทำแล้ว 29/06/255243961099
65. เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม (ไชยวาน)ทำแล้ว63499ทำแล้ว 30/06/255210300
66. เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด (โนนสะอาด)ทำแล้ว6111111ทำแล้ว 01/10/25521826151414
67. เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (วังสามหมอ)ทำแล้ว5340341340ทำแล้ว 30/06/255222222222
68. เทศบาลตำบลหนองหว้า (กุมภวาปี)ทำแล้ว7107103103ทำแล้ว 22/06/255254151515
69. เทศบาลตำบลหนองหาน (หนองหาน)ทำแล้ว5777778ทำแล้ว 10/07/2552369201814
70. เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง (กุมภวาปี)ทำแล้ว5110110110ทำแล้ว 29/06/255244232322
71. เทศบาลตำบลหัวนาคำ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว81025555ทำแล้ว 29/06/255264888
72. เทศบาลตำบลอูบมุง (หนองวัวซอ)ทำแล้ว6289153165ทำแล้ว 30/06/2552134949493
73. อบต.กุดจับ (กุดจับ)ทำแล้ว91068484ทำแล้ว 26/06/255236777
74. อบต.กุดสระ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว71811ทำแล้ว 30/06/25524181722
75. อบต.กุมภวาปี (กุมภวาปี)ทำแล้ว6343434ทำแล้ว 15/06/25533546222
76. อบต.ขอนยูง (กุดจับ)ทำแล้ว7108104106ทำแล้ว 23/06/25522670565655
77. อบต.ข้าวสาร (บ้านผือ)ทำแล้ว6134134134ทำแล้ว 25/06/2552134363632
78. อบต.เขือน้ำ (บ้านผือ)ทำแล้ว6686866ทำแล้ว 29/06/255268676765
79. อบต.ค้อใหญ่ (กู่แก้ว)ทำแล้ว5127127127ทำแล้ว 22/06/2552115141413
80. อบต.คำโคกสูง (วังสามหมอ)ทำแล้ว7155155155ทำแล้ว 15/06/2552381242424
81. อบต.คำด้วง (บ้านผือ)ทำแล้ว5166152152ทำแล้ว 22/02/255313292555
82. อบต.คำเลาะ (ไชยวาน)ทำแล้ว6105105ทำแล้ว 30/06/255350200
83. อบต.โคกกลาง (เพ็ญ)ทำแล้ว7129155155ทำแล้ว 29/06/255256621
84. อบต.โคกกลาง (โนนสะอาด)ทำแล้ว6159174161ทำแล้ว 12/06/255230555
85. อบต.โคกสะอาด (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว95833ทำแล้ว 05/06/255216121212
86. อบต.จอมศรี (เพ็ญ)ทำแล้ว8207210237ทำแล้ว 31/07/2552361033
87. อบต.จำปาโมง (บ้านผือ)ทำแล้ว574139116ทำแล้ว 29/06/25523737373737
88. อบต.เชียงดา (สร้างคอม)ทำแล้ว676128123ทำแล้ว 15/06/2552302952
89. อบต.เชียงพิณ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7174174173ทำแล้ว 16/06/255262484848
90. อบต.เชียงยืน (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5963829ทำแล้ว 09/06/255251494443
91. อบต.เชียงหวาง (เพ็ญ)ทำแล้ว5567372ทำแล้ว 09/07/255231121211
92. อบต.ดงเย็น (บ้านดุง)ทำแล้ว6738587ทำแล้ว 15/06/2552649484746
93. อบต.ดอนกลอย (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว7636363ทำแล้ว 29/06/255342171212
94. อบต.ดอนหายโศก (หนองหาน)ทำแล้ว5156160160ทำแล้ว 19/06/255236171616
95. อบต.ตาดทอง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว5131131131ทำแล้ว 03/08/25536444
96. อบต.ตานเลียน (กุดจับ)ทำแล้ว10626262ทำแล้ว 29/05/255235776
97. อบต.ตูมใต้ (กุมภวาปี)ทำแล้ว71012121ทำแล้ว 26/06/255222119106106105
98. อบต.เตาไห (เพ็ญ)ทำแล้ว7603381ทำแล้ว 19/06/2552601099
99. อบต.ถ่อนนาลับ (บ้านดุง)ทำแล้ว6178174174ทำแล้ว 19/06/255235511
100. อบต.ทมนางาม (โนนสะอาด)ทำแล้ว61821ทำแล้ว 27/10/25526549161111
101. อบต.ทับกุง (หนองแสง)ทำแล้ว51415346ทำแล้ว 30/06/255228622
102. อบต.ท่าลี่ (กุมภวาปี)ทำแล้ว7146125126ทำแล้ว 18/06/255220171615
103. อบต.ทุ่งฝน (ทุ่งฝน)ทำแล้ว6267267267ทำแล้ว 22/06/25521738252222
104. อบต.นากว้าง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7434242ทำแล้ว 30/06/2553848222221
105. อบต.นาข่า (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7363362362ทำแล้ว 15/06/255265575757
106. อบต.นาคำ (บ้านดุง)ทำแล้ว7247250250ทำแล้ว 26/06/255260134595959
107. อบต.นาแค (นายูง)ทำแล้ว6723131ทำแล้ว 22/06/255216433
108. อบต.นางัว (น้ำโสม)ทำแล้ว55012074ทำแล้ว 15/06/255211222
109. อบต.นาชุมแสง (ทุ่งฝน)ทำแล้ว8205205205ทำแล้ว 26/06/255230101010
110. อบต.นาดี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว71129187ทำแล้ว 11/06/255246414139
111. อบต.นาทม (ทุ่งฝน)ทำแล้ว7216201212ทำแล้ว 16/06/2552382414141
112. อบต.นาทราย (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว7170170170ทำแล้ว 29/06/255282800
113. อบต.นาบัว (เพ็ญ)ทำแล้ว6333333ทำแล้ว 19/06/25522111
114. อบต.นาพู่ (เพ็ญ)ทำแล้ว6967776ทำแล้ว 22/06/255296696766
115. อบต.นาม่วง (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว7102143152ทำแล้ว 19/05/255239242424
116. อบต.นายูง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว518033ทำแล้ว 28/05/25521801633
117. อบต.นาสะอาด (สร้างคอม)ทำแล้ว5155155155ทำแล้ว 26/06/255243313030
118. อบต.นาไหม (บ้านดุง)ทำแล้ว771113113ทำแล้ว 22/06/255257434313
119. อบต.น้ำพ่น (หนองวัวซอ)ทำแล้ว6106106106ทำแล้ว 13/11/255218124904323
120. อบต.น้ำโสม (น้ำโสม)ทำแล้ว5817069ทำแล้ว 13/09/25534771484848
121. อบต.นิคมสงเคราะห์ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว494175175ทำแล้ว 15/05/255224964
122. อบต.โนนทอง (บ้านผือ)ทำแล้ว6115324222ทำแล้ว 30/06/255238777
123. อบต.โนนทองอินทร์ (กู่แก้ว)ทำแล้ว7119126126ทำแล้ว 26/06/255235202020
124. อบต.โนนสูง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5102109ทำแล้ว 23/06/255273525252
125. อบต.บ้านก้อง (นายูง)ทำแล้ว5905756ทำแล้ว 26/06/2552677414140
126. อบต.บ้านขาว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7279200152ทำแล้ว 26/06/2552981747472
127. อบต.บ้านค้อ (บ้านผือ)ทำแล้ว7453921ทำแล้ว 29/06/255239191716
128. อบต.บ้านจั่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6107107107ทำแล้ว 16/02/2552522888
129. อบต.บ้านจันทน์ (บ้านดุง)ทำแล้ว5204204204ทำแล้ว 16/07/255227222
130. อบต.บ้านชัย (บ้านดุง)ทำแล้ว8215215215ทำแล้ว 18/05/255239262522
131. อบต.บ้านเชียง (หนองหาน)ทำแล้ว5337253253ทำแล้ว 29/06/25523149102102100
132. อบต.บ้านดุง (บ้านดุง)ทำแล้ว7724742ทำแล้ว 02/03/2553177533100
133. อบต.บ้านแดง (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว6442221ทำแล้ว 19/06/2552134333232
134. อบต.บ้านตาด (บ้านดุง)ทำแล้ว8148150150ทำแล้ว 27/10/2552521254
135. อบต.บ้านผือ (บ้านผือ)ทำแล้ว7292929ทำแล้ว 04/06/255221101010
136. อบต.บ้านม่วง (บ้านดุง)ทำแล้ว9362316ทำแล้ว 30/06/255239333
137. อบต.บ้านยา (หนองหาน)ทำแล้ว7133134134ทำแล้ว 23/06/25525740107
138. อบต.บ้านหยวก (น้ำโสม)ทำแล้ว7312723ทำแล้ว 26/06/25521141323232
139. อบต.บ้านหินโงม (สร้างคอม)ทำแล้ว5247247247ทำแล้ว 29/06/255238111
140. อบต.บ้านเหล่า (เพ็ญ)ทำแล้ว8212222ทำแล้ว 29/06/255221933
141. อบต.บุ่งแก้ว (โนนสะอาด)ทำแล้ว71099184ทำแล้ว 10/06/2553632422
142. อบต.ผาสุก (กุมภวาปี)ทำแล้ว747114102ทำแล้ว 25/06/2552119123868682
143. อบต.พังงู (หนองหาน)ทำแล้ว8106106106ทำแล้ว 08/06/255263141110
144. อบต.เพ็ญ (เพ็ญ)ทำแล้ว7214213212ทำแล้ว 13/07/255258454545
145. อบต.โพธิ์ศรีสำราญ (โนนสะอาด)ทำแล้ว61059789ทำแล้ว 30/07/25522626201313
146. อบต.โพนงาม (หนองหาน)ทำแล้ว8188188188ทำแล้ว 30/06/255226221414
147. อบต.โพนสูง (บ้านดุง)ทำแล้ว16333333ทำแล้ว 130281815
148. อบต.เมืองพาน (บ้านผือ)ทำแล้ว6848585ทำแล้ว 28/06/255213322
149. อบต.วังทอง (บ้านดุง)ทำแล้ว10201184160ทำแล้ว 29/06/255215211
150. อบต.ศรีธาตุ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว610612795ทำแล้ว 16/06/25524222
151. อบต.ศรีสำราญ (น้ำโสม)ทำแล้ว5393532ทำแล้ว 24/06/25526544
152. อบต.สร้อยพร้าว (หนองหาน)ทำแล้ว7120186146ทำแล้ว 30/06/255325111010
153. อบต.สร้างก่อ (กุดจับ)ทำแล้ว7488895ทำแล้ว 29/06/255234232323
154. อบต.สร้างแป้น (เพ็ญ)ทำแล้ว8124135142ทำแล้ว 15/06/255275575757
155. อบต.สะแบง (หนองหาน)ทำแล้ว71204948ทำแล้ว 11/06/25521761434343
156. อบต.สามพร้าว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6775050ทำแล้ว 22/06/25535824733
157. อบต.สามัคคี (น้ำโสม)ทำแล้ว5767777ทำแล้ว 29/06/2552826121212
158. อบต.สีออ (กุมภวาปี)ทำแล้ว8112118118ทำแล้ว 26/06/2552959877
159. อบต.สุมเส้า (เพ็ญ)ทำแล้ว6233234234ทำแล้ว 07/09/255241213191919
160. อบต.เสอเพลอ (กุมภวาปี)ทำแล้ว5122120119ทำแล้ว 15/05/2552139444
161. อบต.แสงสว่าง (หนองแสง)ทำแล้ว7544040ทำแล้ว 30/06/25525111
162. อบต.โสมเยี่ยม (น้ำโสม)ทำแล้ว5102102102ทำแล้ว 30/06/2552431266
163. อบต.หนองกุงทับม้า (วังสามหมอ)ทำแล้ว4298298304ทำแล้ว 18/06/2552231321
164. อบต.หนองกุงศรี (โนนสะอาด)ทำแล้ว7878888ทำแล้ว 03/07/25522616108
165. อบต.หนองนกเขียน (ศรีธาตุ)ทำแล้ว3737575ทำแล้ว 22/06/25525555
166. อบต.หนองนาคำ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7525656ทำแล้ว 22/06/255212363302623
167. อบต.หนองแวง (บ้านผือ)ทำแล้ว76211086ทำแล้ว 12/05/2553544252525
168. อบต.หนองแวง (น้ำโสม)ทำแล้ว8888989ทำแล้ว 29/06/255229511
169. อบต.หนองสระปลา (หนองหาน)ทำแล้ว10156150148ทำแล้ว 10/08/255247121212
170. อบต.หนองแสง (หนองแสง)ทำแล้ว8979796ทำแล้ว 13/07/255247111
171. อบต.หนองหลัก (ไชยวาน)ทำแล้ว2737373ทำแล้ว 01/10/255218181818
172. อบต.หนองหัวคู (บ้านผือ)ทำแล้ว673110106ทำแล้ว 25/09/25522291292121
173. อบต.หนองหาน (หนองหาน)ทำแล้ว7808080ทำแล้ว 31/07/2552512611
174. อบต.หนองอ้อ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว6999999ทำแล้ว 29/06/255298898989
175. อบต.หนองไฮ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว71598383ทำแล้ว 23/06/2552159102102102
176. อบต.หมากหญ้า (หนองวัวซอ)ทำแล้ว873101102ทำแล้ว 08/06/2552137373737
177. อบต.หมูม่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7128116114ทำแล้ว 26/06/25523793757575
178. อบต.ห้วยสามพาด (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว6208208208ทำแล้ว 23/06/255283292725
179. อบต.หายโศก (บ้านผือ)ทำแล้ว6121118106ทำแล้ว 26/06/25523448484848
180. อบต.อ้อมกอ (บ้านดุง)ทำแล้ว7595959ทำแล้ว 15/06/255259313130
181. อบต.อุ่มจาน (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว71328974ทำแล้ว 12/06/255253444
รวม 181 อปท.1811,18627,43424,90224,1701812,15510,6525,0374,3524,130
ข้อมูล ณ 18/05/2562