รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ขอนแก่น ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.ขอนแก่น (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6693542547ทำแล้ว 29/06/25524495467442442
2. เทศบาลนครขอนแก่น (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว15610569453ทำแล้ว 07/04/255333255209188184
3. เทศบาลเมืองกระนวน (กระนวน)ทำแล้ว7374388387ทำแล้ว 30/06/255261122121212
4. เทศบาลเมืองชุมแพ (ชุมแพ)ทำแล้ว7380350326ทำแล้ว 30/06/255272535351
5. เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว716811192ทำแล้ว 15/06/25522975383737
6. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (บ้านไผ่)ทำแล้ว7383409373ทำแล้ว 29/03/25535149523130
7. เทศบาลเมืองเมืองพล (พล)ทำแล้ว5195246200ทำแล้ว 22/06/25524799918483
8. เทศบาลเมืองศิลา (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5305188169ทำแล้ว 01/02/2553185132132103
9. เทศบาลตำบลก้านเหลือง (แวงน้อย)ทำแล้ว7152118114ทำแล้ว 15/06/255235777
10. เทศบาลตำบลกุดกว้าง (หนองเรือ)ทำแล้ว6130126125ทำแล้ว 18/02/255342161510
11. เทศบาลตำบลกุดน้ำใส (น้ำพอง)ทำแล้ว4959495ทำแล้ว 29/06/2552565656565
12. เทศบาลตำบลแก่นฝาง (บ้านฝาง)ทำแล้ว7199177136ทำแล้ว 29/06/2552491747373
13. เทศบาลตำบลขนวน (หนองนาคำ)ทำแล้ว7172141140ทำแล้ว 29/07/2552126116116114
14. เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6858681ทำแล้ว 30/06/255285555551
15. เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว5789892ทำแล้ว 30/06/255270212119
16. เทศบาลตำบลโคกงาม (บ้านฝาง)ทำแล้ว713410584ทำแล้ว 30/06/255255545349
17. เทศบาลตำบลโคกสำราญ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5354322321ทำแล้ว 30/06/255276181714
18. เทศบาลตำบลโคกสูง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว7139127127ทำแล้ว 30/06/255259231917
19. เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ (ชุมแพ)ทำแล้ว71364747ทำแล้ว 01/06/255337212119
20. เทศบาลตำบลชนบท (ชนบท)ทำแล้ว8222145138ทำแล้ว 09/09/255249262624
21. เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ (ชนบท)ทำแล้ว695104104ทำแล้ว 18/06/255352313127
22. เทศบาลตำบลซำสูง (ซำสูง)ทำแล้ว7858585ทำแล้ว 29/06/2552521055
23. เทศบาลตำบลดอนโมง (หนองเรือ)ทำแล้ว71139087ทำแล้ว 30/06/2552384311515
24. เทศบาลตำบลท่าพระ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว611711098ทำแล้ว 29/06/255274261414
25. เทศบาลตำบลนาข่า (มัญจาคีรี)ทำแล้ว7111111111ทำแล้ว 30/06/255273636363
26. เทศบาลตำบลนาคำ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว7125125125ทำแล้ว 30/06/255231182999
27. เทศบาลตำบลนาจาน (สีชมพู)ทำแล้ว615416395ทำแล้ว 29/06/2552331242019
28. เทศบาลตำบลนาเพียง (ชุมแพ)ทำแล้ว6697979ทำแล้ว 29/06/25521641403632
29. เทศบาลตำบลนาแพง (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว6192192192ทำแล้ว 29/06/255218666
30. เทศบาลตำบลน้ำพอง (น้ำพอง)ทำแล้ว7118118118ทำแล้ว 29/06/255248333331
31. เทศบาลตำบลน้ำอ้อม (กระนวน)ทำแล้ว6677265ทำแล้ว 15/06/2552448323231
32. เทศบาลตำบลโนนคอม (ภูผาม่าน)ทำแล้ว6438260ทำแล้ว 16/06/2552548202020
33. เทศบาลตำบลโนนฆ้อง (บ้านฝาง)ทำแล้ว7200130102ทำแล้ว 30/06/255230302826
34. เทศบาลตำบลโนนทอง (หนองเรือ)ทำแล้ว7213195168ทำแล้ว 30/06/255345171515
35. เทศบาลตำบลโนนท่อน (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว51078970ทำแล้ว 63474646
36. เทศบาลตำบลโนนศิลา (โนนศิลา)ทำแล้ว5181181181ทำแล้ว 30/06/255217126828282
37. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว7111111ทำแล้ว 24/06/25529031303030
38. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ชุมแพ)ทำแล้ว7839189ทำแล้ว 29/06/255269525151
39. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (หนองเรือ)ทำแล้ว7206154150ทำแล้ว 24/06/25522147717171
40. เทศบาลตำบลโนนหัน (ชุมแพ)ทำแล้ว5215209209ทำแล้ว 17/06/2552665111111
41. เทศบาลตำบลในเมือง (บ้านไผ่)ทำแล้ว5154139121ทำแล้ว 25/06/2552738383837
42. เทศบาลตำบลในเมือง (เวียงเก่า)ทำแล้ว8172185116ทำแล้ว 30/06/25525632252525
43. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6343327259ทำแล้ว 26/06/255218257414039
44. เทศบาลตำบลบ้านโคก (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว7179149147ทำแล้ว 20/08/25521380343431
45. เทศบาลตำบลบ้านโต้น (พระยืน)ทำแล้ว71063524ทำแล้ว 17/06/2552574920
46. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว8115210178ทำแล้ว 29/06/255286525148
47. เทศบาลตำบลบ้านผือ (หนองเรือ)ทำแล้ว7999897ทำแล้ว 08/06/255281505050
48. เทศบาลตำบลบ้านฝาง (บ้านฝาง)ทำแล้ว7140113112ทำแล้ว 29/06/2552173151010
49. เทศบาลตำบลบ้านแฮด (บ้านแฮด)ทำแล้ว5136126127ทำแล้ว 26/06/2552299656565
50. เทศบาลตำบลบึงเนียม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6201210184ทำแล้ว 12/04/2553367151515
51. เทศบาลตำบลป่ามะนาว (บ้านฝาง)ทำแล้ว7888684ทำแล้ว 30/06/255262444443
52. เทศบาลตำบลเปือยน้อย (เปือยน้อย)ทำแล้ว8291274275ทำแล้ว 26/03/255376444444
53. เทศบาลตำบลพระบุ (พระยืน)ทำแล้ว6146151138ทำแล้ว 26/06/2552146777
54. เทศบาลตำบลพระยืน (พระยืน)ทำแล้ว6144195147ทำแล้ว 23/06/2552274474646
55. เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล (พระยืน)ทำแล้ว6139139144ทำแล้ว 29/06/255256313131
56. เทศบาลตำบลพระลับ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6133138130ทำแล้ว 30/06/25521171444040
57. เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว6390444433ทำแล้ว 30/06/25523249103102102
58. เทศบาลตำบลภูผาแดง (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5131136136ทำแล้ว 22/06/255257292928
59. เทศบาลตำบลภูผาม่าน (ภูผาม่าน)ทำแล้ว7149146138ทำแล้ว 30/06/2552123807973
60. เทศบาลตำบลภูเวียง (ภูเวียง)ทำแล้ว7255256256 ยังไม่อนุมัติ 175464544
61. เทศบาลตำบลม่วงหวาน (น้ำพอง)ทำแล้ว6787879ทำแล้ว 05/06/25522411042
62. เทศบาลตำบลมัญจาคีรี (มัญจาคีรี)ทำแล้ว7107108108ทำแล้ว 30/06/2552151292926
63. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5222212237ทำแล้ว 16/06/25524151424141
64. เทศบาลตำบลยางคำ (หนองเรือ)ทำแล้ว7899191ทำแล้ว 12/05/255253222121
65. เทศบาลตำบลลำน้ำพอง (น้ำพอง)ทำแล้ว7143122122ทำแล้ว 29/06/255236222
66. เทศบาลตำบลวังชัย (น้ำพอง)ทำแล้ว71089189ทำแล้ว 30/06/2552983626158
67. เทศบาลตำบลวังเพิ่ม (สีชมพู)ทำแล้ว6716969ทำแล้ว 02/04/255336242422
68. เทศบาลตำบลวังสวรรค์ (บ้านแฮด)ทำแล้ว6167159160ทำแล้ว 30/06/25525109777
69. เทศบาลตำบลแวงน้อย (แวงน้อย)ทำแล้ว5165132125ทำแล้ว 26/06/2552122797979
70. เทศบาลตำบลแวงใหญ่ (แวงใหญ่)ทำแล้ว6137143142ทำแล้ว 26/06/255223102605958
71. เทศบาลตำบลสระแก้ว (เปือยน้อย)ทำแล้ว7979493ทำแล้ว 18/05/255397301814
72. เทศบาลตำบลสะอาด (น้ำพอง)ทำแล้ว71165377ทำแล้ว 15/06/255280525249
73. เทศบาลตำบลสาวะถี (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว7144140134ทำแล้ว 30/07/255278158143143143
74. เทศบาลตำบลสำราญ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6169244296ทำแล้ว 26/06/255213155135135134
75. เทศบาลตำบลสีชมพู (สีชมพู)ทำแล้ว7697669ทำแล้ว 21/05/255266484840
76. เทศบาลตำบลหนองแก (หนองเรือ)ทำแล้ว7957366ทำแล้ว 16/06/2552273461412
77. เทศบาลตำบลหนองตูม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว613410085ทำแล้ว 30/06/2552502399
78. เทศบาลตำบลหนองนาคำ (หนองนาคำ)ทำแล้ว7917169ทำแล้ว 30/06/2552242373736
79. เทศบาลตำบลหนองโน (กระนวน)ทำแล้ว6626059ทำแล้ว 29/06/255250474747
80. เทศบาลตำบลหนองบัว (บ้านฝาง)ทำแล้ว8646464ทำแล้ว 19/06/2552421494
81. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (ชุมแพ)ทำแล้ว6483232ทำแล้ว 18/06/2552241088
82. เทศบาลตำบลหนองเรือ (หนองเรือ)ทำแล้ว7153154153ทำแล้ว 29/06/2552122919190
83. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6182182182ทำแล้ว 28/06/255350555
84. เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า (ชุมแพ)ทำแล้ว6176178178ทำแล้ว 29/06/255278454543
85. เทศบาลตำบลห้วยยาง (กระนวน)ทำแล้ว7929292ทำแล้ว 15/06/255292443327
86. อบต.กุดขอนแก่น (ภูเวียง)ทำแล้ว6101147199ทำแล้ว 30/06/255249424141
87. อบต.กุดเค้า (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5927272ทำแล้ว 18/06/2552141333129
88. อบต.กุดธาตุ (หนองนาคำ)ทำแล้ว612210998ทำแล้ว 23/07/25523981255
89. อบต.กุดเพียขอม (ชนบท)ทำแล้ว468126126ทำแล้ว 15/06/2552136303030
90. อบต.เก่างิ้ว (พล)ทำแล้ว7125120116ทำแล้ว 25/05/2552474606060
91. อบต.ขัวเรียง (ชุมแพ)ทำแล้ว7888888ทำแล้ว 12/06/255235292929
92. อบต.ขามป้อม (พระยืน)ทำแล้ว72079290ทำแล้ว 25/06/255251424141
93. อบต.ขามป้อม (เปือยน้อย)ทำแล้ว6697272ทำแล้ว 22/06/255260575757
94. อบต.เขาน้อย (เวียงเก่า)ทำแล้ว7776869ทำแล้ว 25/06/255252505050
95. อบต.เขาสวนกวาง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6214314314ทำแล้ว 29/06/25523448111
96. อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว7808181ทำแล้ว 24/06/2552368515151
97. อบต.คำแคน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว71007272ทำแล้ว 01/06/255263535149
98. อบต.คำม่วง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว7168168168ทำแล้ว 30/06/255234141414
99. อบต.คำแมด (ซำสูง)ทำแล้ว5207180184ทำแล้ว 30/06/255218744
100. อบต.คึมชาด (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6565754ทำแล้ว 08/06/255231181717
101. อบต.คูคำ (ซำสูง)ทำแล้ว728723575ทำแล้ว 29/06/255251621
102. อบต.แคนเหนือ (บ้านไผ่)ทำแล้ว7154157157ทำแล้ว 22/06/1035116979793
103. อบต.โคกสง่า (พล)ทำแล้ว7144120110ทำแล้ว 15/06/255261444442
104. อบต.โคกสี (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว7195179225ทำแล้ว 01/11/2552148766
105. อบต.จระเข้ (หนองเรือ)ทำแล้ว789114114ทำแล้ว 26/11/2552998343333
106. อบต.โจดหนองแก (พล)ทำแล้ว7181185185ทำแล้ว 10/06/25521565363434
107. อบต.ชุมแพ (ชุมแพ)ทำแล้ว7114115115ทำแล้ว 19/06/255251333
108. อบต.ไชยสอ (ชุมแพ)ทำแล้ว7150181158ทำแล้ว 29/06/255224432
109. อบต.ซับสมบูรณ์ (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว6457450450ทำแล้ว 08/06/255260171713
110. อบต.ซำยาง (สีชมพู)ทำแล้ว610411895ทำแล้ว 15/06/2552140242018
111. อบต.ดงเค็ง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว9292929ทำแล้ว 15/06/2552332222
112. อบต.ดงเมืองแอม (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว5130130103ทำแล้ว 30/06/255258323232
113. อบต.ดงลาน (สีชมพู)ทำแล้ว68311ทำแล้ว 29/06/255280111111
114. อบต.ดอนฉิม (แวงใหญ่)ทำแล้ว7183141133ทำแล้ว 25/06/255269444242
115. อบต.ดอนช้าง (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6110110110ทำแล้ว 30/06/2552110686565
116. อบต.ดอนดั่ง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว721511593ทำแล้ว 01/06/2552283212121
117. อบต.ดอนดู่ (หนองสองห้อง)ทำแล้ว71059791ทำแล้ว 26/06/255248101010
118. อบต.ดอนหัน (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6145108100ทำแล้ว 09/06/25521663575654
119. อบต.ดินดำ (ภูเวียง)ทำแล้ว5149149149ทำแล้ว 23/06/2552720151515
120. อบต.ดูนสาด (กระนวน)ทำแล้ว7756153ทำแล้ว 22/05/255235888
121. อบต.แดงใหญ่ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6909191ทำแล้ว 18/06/255290454543
122. อบต.ตะกั่วป่า (หนองสองห้อง)ทำแล้ว61179888ทำแล้ว 25/06/2552765581211
123. อบต.ทรายมูล (น้ำพอง)ทำแล้ว6975858ทำแล้ว 22/06/255287454545
124. อบต.ท่ากระเสริม (น้ำพอง)ทำแล้ว7147135136ทำแล้ว 29/06/2552101555554
125. อบต.ทางขวาง (แวงน้อย)ทำแล้ว5136136136ทำแล้ว 22/06/2552668454545
126. อบต.ท่านางแนว (แวงน้อย)ทำแล้ว81008271ทำแล้ว 25/06/2552167262626
127. อบต.ท่าพระ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว7176176176ทำแล้ว 26/06/2552116292888
128. อบต.ท่าวัด (แวงน้อย)ทำแล้ว6667154ทำแล้ว 30/05/2552537511
129. อบต.ท่าศาลา (มัญจาคีรี)ทำแล้ว6948381ทำแล้ว 18/06/255246383736
130. อบต.ทุ่งชมพู (ภูเวียง)ทำแล้ว6147148148ทำแล้ว 30/03/255375591414
131. อบต.ทุ่งโป่ง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว798144123ทำแล้ว 29/06/2552424212121
132. อบต.นางาม (มัญจาคีรี)ทำแล้ว71009798ทำแล้ว 15/06/255245403734
133. อบต.นางิ้ว (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6178194194ทำแล้ว 30/06/25522268575757
134. อบต.นาชุมแสง (ภูเวียง)ทำแล้ว621811791ทำแล้ว 25/06/255245282321
135. อบต.นาฝาย (ภูผาม่าน)ทำแล้ว7148110108ทำแล้ว 29/06/255280626262
136. อบต.นาหนองทุ่ม (ชุมแพ)ทำแล้ว6110118131ทำแล้ว 02/03/255339363636
137. อบต.นาหว้า (ภูเวียง)ทำแล้ว6612626ทำแล้ว 15/06/255250111909087
138. อบต.โนนข่า (พล)ทำแล้ว71048078ทำแล้ว 26/02/2553149313131
139. อบต.โนนแดง (โนนศิลา)ทำแล้ว6184190190ทำแล้ว 30/06/255263585757
140. อบต.โนนทอง (แวงใหญ่)ทำแล้ว7764039ทำแล้ว 16/06/255275626261
141. อบต.โนนทัน (หนองเรือ)ทำแล้ว7187179180ทำแล้ว 08/06/2552160313131
142. อบต.โนนธาตุ (หนองสองห้อง)ทำแล้ว71138582ทำแล้ว 15/06/255243191917
143. อบต.โนนพะยอม (ชนบท)ทำแล้ว5155155155ทำแล้ว 08/06/255253333333
144. อบต.โนนสมบูรณ์ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5103103110ทำแล้ว 15/06/255251313129
145. อบต.โนนสะอาด (แวงใหญ่)ทำแล้ว71069695ทำแล้ว 22/06/255260494946
146. อบต.โนนหัน (ชุมแพ)ทำแล้ว79610179ทำแล้ว 12/06/2552351444339
147. อบต.โนนอุดม (ชุมแพ)ทำแล้ว7855050ทำแล้ว 10/06/2552380595856
148. อบต.บริบูรณ์ (สีชมพู)ทำแล้ว6564131ทำแล้ว 03/06/255241383837
149. อบต.บัวเงิน (น้ำพอง)ทำแล้ว5708180ทำแล้ว 24/06/255252363632
150. อบต.บัวใหญ่ (น้ำพอง)ทำแล้ว6161141129ทำแล้ว 32131313
151. อบต.บ้านกง (หนองเรือ)ทำแล้ว7242203202ทำแล้ว 15/06/25521251009794
152. อบต.บ้านขาม (น้ำพอง)ทำแล้ว7108112112ทำแล้ว 07/09/2552108686663
153. อบต.บ้านดง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว7103105109ทำแล้ว 15/06/25531328242317
154. อบต.บ้านแท่น (ชนบท)ทำแล้ว7150150150ทำแล้ว 22/06/2552979433937
155. อบต.บ้านโนน (ซำสูง)ทำแล้ว7307214209ทำแล้ว 30/04/25534370575757
156. อบต.บ้านไผ่ (บ้านไผ่)ทำแล้ว7127115107ทำแล้ว 16/06/255266565656
157. อบต.บ้านฝาง (กระนวน)ทำแล้ว7766865ทำแล้ว 30/06/2552266525151
158. อบต.บ้านเม็ง (หนองเรือ)ทำแล้ว5747676ทำแล้ว 01/10/25521888323130
159. อบต.บ้านเรือ (ภูเวียง)ทำแล้ว7188194194ทำแล้ว 18/06/2552375151414
160. อบต.บ้านลาน (บ้านไผ่)ทำแล้ว7163152151ทำแล้ว 18/06/255274535353
161. อบต.บ้านหว้า (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6154155130ทำแล้ว 04/01/25532897343434
162. อบต.บ้านหัน (โนนศิลา)ทำแล้ว6173182180ทำแล้ว 30/06/255261616161
163. อบต.บ้านเหล่า (บ้านฝาง)ทำแล้ว7505050ทำแล้ว 24/06/255225121212
164. อบต.บ้านใหม่ (สีชมพู)ทำแล้ว6737265ทำแล้ว 15/06/255249383838
165. อบต.ปอแดง (ชนบท)ทำแล้ว7919090ทำแล้ว 15/06/255291252423
166. อบต.ป่าปอ (บ้านไผ่)ทำแล้ว6907561ทำแล้ว 25/06/255224161616
167. อบต.ป่าหวายนั่ง (บ้านฝาง)ทำแล้ว7944544ทำแล้ว 26/06/255272575148
168. อบต.เปือยใหญ่ (โนนศิลา)ทำแล้ว685100113ทำแล้ว 30/06/255241303030
169. อบต.พังทุย (น้ำพอง)ทำแล้ว7454545ทำแล้ว 30/06/255256100757574
170. อบต.เพ็กใหญ่ (พล)ทำแล้ว7113121137ทำแล้ว 15/06/25522598707066
171. อบต.โพนเพ็ก (มัญจาคีรี)ทำแล้ว7928279ทำแล้ว 04/06/2552254434342
172. อบต.ภูผาม่าน (ภูผาม่าน)ทำแล้ว6889090ทำแล้ว 12/06/255245433
173. อบต.ภูเวียง (ภูเวียง)ทำแล้ว75610198ทำแล้ว 25/06/255225181816
174. อบต.ภูห่าน (สีชมพู)ทำแล้ว6124124124ทำแล้ว 12/06/25521185797979
175. อบต.ภูเหล็ก (บ้านไผ่)ทำแล้ว6257218211ทำแล้ว 11/06/255256515150
176. อบต.เมืองเก่าพัฒนา (เวียงเก่า)ทำแล้ว6177193163ทำแล้ว 23/03/2553162131131131
177. อบต.เมืองพล (พล)ทำแล้ว61128782ทำแล้ว 30/06/2552175644840
178. อบต.เมืองเพีย (บ้านไผ่)ทำแล้ว7217200158ทำแล้ว 30/06/255210135747473
179. อบต.ลอมคอม (พล)ทำแล้ว5767369ทำแล้ว 30/06/255269535353
180. อบต.ละหานนา (แวงน้อย)ทำแล้ว7142132130ทำแล้ว 26/05/255251424242
181. อบต.วังชัย (น้ำพอง)ทำแล้ว7107108108ทำแล้ว 29/06/25522055545251
182. อบต.วังม่วง (เปือยน้อย)ทำแล้ว6949394ทำแล้ว 23/06/255247232323
183. อบต.วังสวาป (ภูผาม่าน)ทำแล้ว71329898ทำแล้ว 19/02/255355222
184. อบต.วังแสง (ชนบท)ทำแล้ว61539696ทำแล้ว 15/06/2553152744
185. อบต.วังหิน (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6258193188ทำแล้ว 02/06/255240302828
186. อบต.วังหินลาด (ชุมแพ)ทำแล้ว7858584ทำแล้ว 15/06/255273525252
187. อบต.แวงน้อย (แวงน้อย)ทำแล้ว3126158144ทำแล้ว 30/06/2552101803534
188. อบต.ศรีบุญเรือง (ชนบท)ทำแล้ว71009589ทำแล้ว 07/04/2553730201616
189. อบต.ศรีสุข (สีชมพู)ทำแล้ว6219120134ทำแล้ว 22/06/255270484645
190. อบต.ศรีสุขสำราญ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว7125134134ทำแล้ว 07/07/2552125222
191. อบต.สงเปือย (ภูเวียง)ทำแล้ว7917574ทำแล้ว 30/06/2552392086
192. อบต.สวนหม่อน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว7938887ทำแล้ว 29/06/2552176666464
193. อบต.สำโรง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6773533ทำแล้ว 30/06/255224101010
194. อบต.สีชมพู (สีชมพู)ทำแล้ว5888686ทำแล้ว 30/06/255263272721
195. อบต.โสกนกเต็น (พล)ทำแล้ว5773329ทำแล้ว 15/06/25522445242424
196. อบต.หนองกุง (น้ำพอง)ทำแล้ว6677466ทำแล้ว 09/06/25522475676767
197. อบต.หนองกุงเซิน (ภูเวียง)ทำแล้ว5807471ทำแล้ว 26/06/25522354545453
198. อบต.หนองกุงธนสาร (ภูเวียง)ทำแล้ว8575757ทำแล้ว 16/06/255330201615
199. อบต.หนองกุงใหญ่ (กระนวน)ทำแล้ว5777070ทำแล้ว 77656565
200. อบต.หนองโก (กระนวน)ทำแล้ว6464545ทำแล้ว 15/06/255245333333
201. อบต.หนองเขียด (ชุมแพ)ทำแล้ว6267268267ทำแล้ว 05/02/2553262403938
202. อบต.หนองแซง (บ้านแฮด)ทำแล้ว5444ทำแล้ว 26/06/25526434181818
203. อบต.หนองแดง (สีชมพู)ทำแล้ว5877666ทำแล้ว 19/06/2552562535353
204. อบต.หนองน้ำใส (บ้านไผ่)ทำแล้ว796107103ทำแล้ว 16/06/255267292929
205. อบต.หนองปลาหมอ (โนนศิลา)ทำแล้ว5190191191ทำแล้ว 17/06/2552105777772
206. อบต.หนองแปน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว7126128133ทำแล้ว 19/06/255273666665
207. อบต.หนองไผ่ล้อม (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6155155155ทำแล้ว 09/06/25522222
208. อบต.หนองมะเขือ (พล)ทำแล้ว7917371ทำแล้ว 08/06/255268595957
209. อบต.หนองเม็ก (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6150149149ทำแล้ว 15/06/255259505050
210. อบต.หนองเรือ (หนองเรือ)ทำแล้ว12183183183ทำแล้ว 29/06/255265474444
211. อบต.หนองแวง (พระยืน)ทำแล้ว6120120119ทำแล้ว 01/06/255214471084
212. อบต.หนองแวงนางเบ้า (พล)ทำแล้ว7137119113ทำแล้ว 29/06/255256514848
213. อบต.หนองแวงโสกพระ (พล)ทำแล้ว78710297ทำแล้ว 29/06/2552479717171
214. อบต.หนองสองห้อง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว7138150132ทำแล้ว 155414140
215. อบต.ห้วยแก (ชนบท)ทำแล้ว710310398ทำแล้ว 15/06/255240212121
216. อบต.ห้วยโจด (กระนวน)ทำแล้ว6767676ทำแล้ว 30/06/255250171313
217. อบต.ห้วยเตย (ซำสูง)ทำแล้ว71666348ทำแล้ว 22/02/255363564544
218. อบต.ห้วยม่วง (ภูผาม่าน)ทำแล้ว7154154154ทำแล้ว 30/06/255261323232
219. อบต.หว้าทอง (ภูเวียง)ทำแล้ว71026969ทำแล้ว 26/06/2552980696968
220. อบต.หันโจด (หนองสองห้อง)ทำแล้ว71697884ทำแล้ว 13/06/255160606060
221. อบต.หัวทุ่ง (พล)ทำแล้ว69011193ทำแล้ว 11/06/255262525250
222. อบต.หัวนาคำ (กระนวน)ทำแล้ว7771717ทำแล้ว 15/06/2552175656564
223. อบต.หัวหนอง (บ้านไผ่)ทำแล้ว686126102ทำแล้ว 23/06/255268484534
224. อบต.หินตั้ง (บ้านไผ่)ทำแล้ว6163176149ทำแล้ว 19/06/255282231211
225. อบต.ใหม่นาเพียง (แวงใหญ่)ทำแล้ว71068282ทำแล้ว 29/06/2552106979796
รวม 225 อปท.2251,45431,57329,26327,8562241,33316,3889,7979,2058,931
ข้อมูล ณ 18/05/2562