รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด หนองบัวลำภู ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.หนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7160194ทำแล้ว 30/06/25522132848383
2. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7554445374ทำแล้ว 30/06/25522480454545
3. เทศบาลตำบลกุดดินจี่ (นากลาง)ทำแล้ว7227214181ทำแล้ว 25/06/255212111
4. เทศบาลตำบลกุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว7145ทำแล้ว 26/06/25522111000
5. เทศบาลตำบลเก่ากลอย (นากลาง)ทำแล้ว7202181163ทำแล้ว 12/06/255247313130
6. เทศบาลตำบลจอมทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7849184ทำแล้ว 23/06/255254000
7. เทศบาลตำบลนากลาง (นากลาง)ทำแล้ว41227749ทำแล้ว 29/06/2552648211
8. เทศบาลตำบลนาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7444 ยังไม่อนุมัติ
9. เทศบาลตำบลนาด่าน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว71099696ทำแล้ว 30/07/255213131212
10. เทศบาลตำบลนาดี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว711689ทำแล้ว 26/06/255263313128
11. เทศบาลตำบลนามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7848484ทำแล้ว 29/06/25522241000
12. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (นากลาง)ทำแล้ว7858484ทำแล้ว 04/06/255216444
13. เทศบาลตำบลนาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว5262262261ทำแล้ว 04/06/2553160511717
14. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7269269269ทำแล้ว 26/06/255215139636160
15. เทศบาลตำบลโนนสัง (โนนสัง)ทำแล้ว7160161161ทำแล้ว 25/06/2553163166101101100
16. เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7108112117ทำแล้ว 30/06/2552364424242
17. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (โนนสัง)ทำแล้ว7201202202ทำแล้ว 30/10/25531111
18. เทศบาลตำบลบ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7159172168ทำแล้ว 07/09/255276585856
19. เทศบาลตำบลบุญทัน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7 ยังไม่อนุมัติ
20. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (นากลาง)ทำแล้ว7131212ทำแล้ว 29/06/255213111111
21. เทศบาลตำบลยางหล่อ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7574545ทำแล้ว 30/07/255311811111110
22. เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7533533537ทำแล้ว 25/06/2552141322
23. เทศบาลตำบลหนองแก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว3228228228ทำแล้ว 30/06/255225900
24. เทศบาลตำบลหนองเรือ (โนนสัง)ทำแล้ว7111ทำแล้ว 19/06/25532576000
25. เทศบาลตำบลหัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7316228239ทำแล้ว 26/06/2552
26. อบต.กุดจิก (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7737271ทำแล้ว 15/06/255247404040
27. อบต.กุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว7311312310ทำแล้ว 24/06/255223844
28. อบต.กุดผึ้ง (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว8 ยังไม่อนุมัติ
29. อบต.กุดสะเทียน (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7355332340ทำแล้ว 11/06/2552349111111
30. อบต.กุดแห่ (นากลาง)ทำแล้ว6 ยังไม่อนุมัติ
31. อบต.โคกม่วง (โนนสัง)ทำแล้ว7144236238ทำแล้ว 15/06/2552452777
32. อบต.โคกใหญ่ (โนนสัง)ทำแล้ว9111ทำแล้ว 83
33. อบต.ดงมะไฟ (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7 ยังไม่อนุมัติ
34. อบต.ดงสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว7819198 ยังไม่อนุมัติ
35. อบต.ด่านช้าง (นากลาง)ทำแล้ว7125127127ทำแล้ว 30/06/255399999
36. อบต.ทรายทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว6616161ทำแล้ว 17000
37. อบต.เทพคีรี (นาวัง)ทำแล้ว747105105ทำแล้ว 18/06/25521853464442
38. อบต.นากอก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7169168168ทำแล้ว 12/05/25528888
39. อบต.นาแก (นาวัง)ทำแล้ว5159160160ทำแล้ว 27/05/25521272606058
40. อบต.นาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7423838ทำแล้ว 30/07/255215555
41. อบต.นามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว757ทำแล้ว 25/06/255257101010
42. อบต.นาสี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7332330332 ยังไม่อนุมัติ
43. อบต.นาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว7166179179ทำแล้ว 24/06/255215141414
44. อบต.นิคมพัฒนา (โนนสัง)ทำแล้ว7 ยังไม่อนุมัติ
45. อบต.โนนขมิ้น (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว27686868ทำแล้ว
46. อบต.โนนทัน (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7172156150ทำแล้ว 19/06/2552
47. อบต.โนนม่วง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7112112112ทำแล้ว 01/06/255288000
48. อบต.โนนเมือง (นากลาง)ทำแล้ว7463463463ทำแล้ว 16/06/2553441711
49. อบต.โนนเมือง (โนนสัง)ทำแล้ว7136136136ทำแล้ว 22/06/2552
50. อบต.บ้านขาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7243237236 ยังไม่อนุมัติ
51. อบต.บ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว711ทำแล้ว 31/07/255211111111
52. อบต.บ้านถิ่น (โนนสัง)ทำแล้ว7 ยังไม่อนุมัติ
53. อบต.บ้านพร้าว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7149120110ทำแล้ว 29/06/2552243333333
54. อบต.ปางกู่ (โนนสัง)ทำแล้ว7323232 ยังไม่อนุมัติ
55. อบต.ป่าไม้งาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7545454ทำแล้ว 19/06/255287124119119119
56. อบต.เมืองใหม่ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7282828ทำแล้ว 29/06/25528331
57. อบต.วังทอง (นาวัง)ทำแล้ว71117867ทำแล้ว 24/06/2552159545453
58. อบต.วังปลาป้อม (นาวัง)ทำแล้ว3788383ทำแล้ว 25/06/255236000
59. อบต.ศรีบุญเรือง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว9165167167ทำแล้ว 18/06/25526444
60. อบต.หนองกุงแก้ว (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว8999494ทำแล้ว 29/06/255332555
61. อบต.หนองบัว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7244243244ทำแล้ว 08/04/255363141414
62. อบต.หนองบัวใต้ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว81002323ทำแล้ว 03/06/255299959594
63. อบต.หนองภัยศูนย์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7200125ทำแล้ว 29/06/255223202020
64. อบต.หนองสวรรค์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7187170170ทำแล้ว 01/06/2552184000
65. อบต.หนองหว้า (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7164169169ทำแล้ว 25/06/2552
66. อบต.หันนางาม (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7145120130ทำแล้ว 22/06/2552582766
67. อบต.หัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7196159134ทำแล้ว 12/06/255239353231
68. อบต.อุทัยสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว7244243243ทำแล้ว 29/06/255233754
รวม 68 อปท.684869,7238,9018,504578332,7661,2231,1261,107
ข้อมูล ณ 26/05/2562