รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด บึงกาฬ ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.บึงกาฬ (เมืองบึงกาฬ) - ยังไม่อนุมัติ
2. เทศบาลตำบลโคกก่อง (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว6121122122ทำแล้ว 30/06/255214755
3. เทศบาลตำบลไคสี (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว7203206206ทำแล้ว 30/06/25521652363433
4. เทศบาลตำบลซาง (เซกา)ทำแล้ว735411395ทำแล้ว 19/06/2552651911
5. เทศบาลตำบลโซ่พิสัย (โซ่พิสัย)ทำแล้ว5999999ทำแล้ว 30/06/255240722
6. เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง (พรเจริญ)ทำแล้ว5192191192ทำแล้ว 18/06/2552151191818
7. เทศบาลตำบลท่าสะอาด (เซกา)ทำแล้ว7348245217ทำแล้ว 30/06/255289211919
8. เทศบาลตำบลโนนสว่าง (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว7188153131ทำแล้ว 29/06/2552127393936
9. เทศบาลตำบลบึงกาฬ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว5136128131ทำแล้ว 29/06/2552351000
10. เทศบาลตำบลบึงโขงหลง (บึงโขงหลง)ทำแล้ว6238222338ทำแล้ว 04/06/25521523141212
11. เทศบาลตำบลบึงงาม (บึงโขงหลง)ทำแล้ว8112112112ทำแล้ว 29/06/2552442663
12. เทศบาลตำบลปากคาด (ปากคาด)ทำแล้ว7159141136ทำแล้ว 25/06/2552663822
13. เทศบาลตำบลพรเจริญ (พรเจริญ)ทำแล้ว5907551ทำแล้ว 26/06/2552558404040
14. เทศบาลตำบลวิศิษฐ์ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว6919191ทำแล้ว 07/06/255324181818
15. เทศบาลตำบลศรีพนา (เซกา)ทำแล้ว7535280222ทำแล้ว 30/06/255234332828
16. เทศบาลตำบลศรีวิไล (ศรีวิไล)ทำแล้ว5122124124ทำแล้ว 30/06/2552921266
17. เทศบาลตำบลศรีสำราญ (พรเจริญ)ทำแล้ว71108383ทำแล้ว 15/06/255254353530
18. เทศบาลตำบลหนองเลิง (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว7646055ทำแล้ว 02/07/255329313155
19. เทศบาลตำบลหอคำ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว6136128120ทำแล้ว 26/06/255253454545
20. อบต.คำแก้ว (โซ่พิสัย)ทำแล้ว6115111115ทำแล้ว 24/06/2552980554339
21. อบต.คำนาดี (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว6949494ทำแล้ว 29/06/2552153401211
22. อบต.โคกกว้าง (บุ่งคล้า)ทำแล้ว6347347347ทำแล้ว 07/04/25525092474747
23. อบต.ชัยพร (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว7150156150ทำแล้ว 22/07/255261494947
24. อบต.ชุมภูพร (ศรีวิไล)ทำแล้ว6113113119ทำแล้ว 19/06/255281373737
25. อบต.เซกา (เซกา)ทำแล้ว9341128128ทำแล้ว 15/06/2552602855
26. อบต.โซ่ (โซ่พิสัย)ทำแล้ว7878787ทำแล้ว 15/06/255280303029
27. อบต.ดงบัง (บึงโขงหลง)ทำแล้ว7917575ทำแล้ว 26/05/255273232323
28. อบต.ถ้ำเจริญ (โซ่พิสัย)ทำแล้ว6575656ทำแล้ว 19/06/255242333
29. อบต.ท่ากกแดง (เซกา)ทำแล้ว10143105103ทำแล้ว 11/06/2552127131212
30. อบต.ท่าดอกคำ (บึงโขงหลง)ทำแล้ว1272272272ทำแล้ว 02/06/25531721122
31. อบต.ท่าสะอาด (เซกา)ทำแล้ว8676767ทำแล้ว 10/06/25531644282828
32. อบต.นากั้ง (ปากคาด)ทำแล้ว7212212212ทำแล้ว 01/06/255247333
33. อบต.นาดง (ปากคาด)ทำแล้ว7231237231ทำแล้ว 26/06/255259392321
34. อบต.นาสวรรค์ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว6174117104ทำแล้ว 18/06/2552140242423
35. อบต.นาสะแบง (ศรีวิไล)ทำแล้ว7108109109ทำแล้ว 15/06/255270141010
36. อบต.นาสิงห์ (ศรีวิไล)ทำแล้ว7141141141ทำแล้ว 07/05/2552220433
37. อบต.นาแสง (ศรีวิไล)ทำแล้ว6292929ทำแล้ว 20/07/255221161616
38. อบต.น้ำจั้น (เซกา)ทำแล้ว7393939ทำแล้ว 01/06/255313362122
39. อบต.โนนศิลา (ปากคาด)ทำแล้ว7138124108ทำแล้ว 18/05/255246444139
40. อบต.โนนสมบูรณ์ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว6155119105ทำแล้ว 09/07/255275616160
41. อบต.บัวตูม (โซ่พิสัย)ทำแล้ว5886969ทำแล้ว 16/06/255387161616
42. อบต.บ้านต้อง (เซกา)ทำแล้ว10284747ทำแล้ว 30/09/255228252020
43. อบต.บึงกาฬ (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว7130130130ทำแล้ว 03/07/255213666
44. อบต.บุ่งคล้า (บุ่งคล้า)ทำแล้ว8988685ทำแล้ว 22/06/255262565656
45. อบต.ป่งไฮ (เซกา)ทำแล้ว7169218217ทำแล้ว 23/06/25522875383836
46. อบต.ปากคาด (ปากคาด)ทำแล้ว6295143130ทำแล้ว 16/06/2552585565656
47. อบต.ป่าแฝก (พรเจริญ)ทำแล้ว7170141108ทำแล้ว 21/08/25521171266
48. อบต.โป่งเปือย (เมืองบึงกาฬ)ทำแล้ว6187143142ทำแล้ว 24/06/2552570464646
49. อบต.โพธิ์หมากแข้ง (บึงโขงหลง)ทำแล้ว6168138111ทำแล้ว 22/06/255255363636
50. อบต.วังชมภู (พรเจริญ)ทำแล้ว42023333ทำแล้ว 29/06/2552151292928
51. อบต.ศรีชมภู (โซ่พิสัย)ทำแล้ว77422ทำแล้ว 29/06/255274302928
52. อบต.ศรีชมภู (พรเจริญ)ทำแล้ว71119491ทำแล้ว 29/06/2552142161312
53. อบต.สมสนุก (ปากคาด)ทำแล้ว7174195195ทำแล้ว 25/06/2552101171717
54. อบต.โสกก่าม (เซกา)ทำแล้ว7260208208ทำแล้ว 79434343
55. อบต.หนองเดิ่น (บุ่งคล้า)ทำแล้ว6272243220ทำแล้ว 15/06/2552841363636
56. อบต.หนองทุ่ม (เซกา)ทำแล้ว9717171ทำแล้ว 22/06/255271585858
57. อบต.หนองพันทา (โซ่พิสัย)ทำแล้ว713713674ทำแล้ว 22/06/2552331644
58. อบต.หนองยอง (ปากคาด)ทำแล้ว7182111105ทำแล้ว 29/06/255253383836
59. อบต.หนองหัวช้าง (พรเจริญ)ทำแล้ว4257184130ทำแล้ว 12/06/255244555
60. อบต.เหล่าทอง (โซ่พิสัย)ทำแล้ว6888787ทำแล้ว 30/06/255238221
รวม 60 อปท.593859,5637,7907,471592123,2661,6111,3431,309
ข้อมูล ณ 18/05/2562