รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อำนาจเจริญ ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.อำนาจเจริญ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว61,482493215ทำแล้ว 30/06/2552128969695
2. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว816020329ทำแล้ว 29/06/2552835141313
3. เทศบาลตำบลไก่คำ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว8256256256ทำแล้ว 29/06/255313101010
4. เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ (หัวตะพาน)ทำแล้ว8814343ทำแล้ว 26/02/25535583122
5. เทศบาลตำบลโคกก่ง (ชานุมาน)ทำแล้ว5129128128ทำแล้ว 15/06/255290676458
6. เทศบาลตำบลโคกกลาง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6233233233ทำแล้ว 28/06/255274444341
7. เทศบาลตำบลชานุมาน (ชานุมาน)ทำแล้ว8154111106ทำแล้ว 30/06/255242111
8. เทศบาลตำบลดงมะยาง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว61419089ทำแล้ว 11/06/25527777
9. เทศบาลตำบลนาป่าแซง (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว7351315311ทำแล้ว 24/06/2552912111111
10. เทศบาลตำบลนายม (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5129129129ทำแล้ว 29/06/255238111
11. เทศบาลตำบลนาวัง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6207207207ทำแล้ว 12/05/25521117111111
12. เทศบาลตำบลนาหมอม้า (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6151151151ทำแล้ว 05/06/2552792222219
13. เทศบาลตำบลน้ำปลีก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว71879355ทำแล้ว 29/06/255210333
14. เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว714710087ทำแล้ว 29/06/25529333
15. เทศบาลตำบลเปือย (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6697967ทำแล้ว 18/06/25523333
16. เทศบาลตำบลพนา (พนา)ทำแล้ว6202227183ทำแล้ว 09/06/25529107797978
17. เทศบาลตำบลพระเหลา (พนา)ทำแล้ว8354324307ทำแล้ว 01/06/255298616161
18. เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ (หัวตะพาน)ทำแล้ว8241239239ทำแล้ว 23/06/2552237242424
19. เทศบาลตำบลสามหนอง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6969696ทำแล้ว 22/06/2552298121211
20. เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ (เสนางคนิคม)ทำแล้ว51089694ทำแล้ว 30/06/255237222221
21. เทศบาลตำบลเสนางคนิคม (เสนางคนิคม)ทำแล้ว51659678ทำแล้ว 30/06/255255171716
22. เทศบาลตำบลหนองข่า (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5322324322ทำแล้ว 23/06/2552441241816
23. เทศบาลตำบลห้วย (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว869316ทำแล้ว 04/05/2552774221
24. เทศบาลตำบลหัวตะพาน (หัวตะพาน)ทำแล้ว51022729ทำแล้ว 22/06/25521111
25. เทศบาลตำบลอำนาจ (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6161133129ทำแล้ว 18/06/2552277707070
26. อบต.กุดปลาดุก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว4618230ทำแล้ว 28/05/2552227191918
27. อบต.คำเขื่อนแก้ว (ชานุมาน)ทำแล้ว6185184196ทำแล้ว 15/06/2552181533
28. อบต.คำพระ (หัวตะพาน)ทำแล้ว9115115115ทำแล้ว 26/02/255328121211
29. อบต.คำโพน (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว8483234ทำแล้ว 15/06/255221666
30. อบต.คึมใหญ่ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5166165165ทำแล้ว 08/06/255240282721
31. อบต.โคกสาร (ชานุมาน)ทำแล้ว670217217ทำแล้ว 19/06/255240242424
32. อบต.จานลาน (พนา)ทำแล้ว6124148143ทำแล้ว 15/06/255241414141
33. อบต.จิกดู่ (หัวตะพาน)ทำแล้ว5494949ทำแล้ว 16/06/2552453321
34. อบต.ชานุมาน (ชานุมาน)ทำแล้ว6115176174ทำแล้ว 16/06/255274646464
35. อบต.ดงบัง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6474747ทำแล้ว 16/03/255345292928
36. อบต.ดอนเมย (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6216242242ทำแล้ว 15/06/25521433323232
37. อบต.นาจิก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6242243243ทำแล้ว 25/05/255242343433
38. อบต.นาแต้ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว48135ทำแล้ว 11/11/255222301588
39. อบต.นาผือ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว468119112ทำแล้ว 01/06/25521047121211
40. อบต.นาเวียง (เสนางคนิคม)ทำแล้ว686159150ทำแล้ว 19/06/255257333227
41. อบต.นาหว้า (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว6918790ทำแล้ว 09/06/255233333
42. อบต.น้ำปลีก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6257232229ทำแล้ว 02/04/255334242424
43. อบต.โนนงาม (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว6999771ทำแล้ว 23/06/255210111
44. อบต.โนนโพธิ์ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6929292ทำแล้ว 30/06/255292595857
45. อบต.โนนหนามแท่ง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว61,4301,4301,317ทำแล้ว 18/06/255315151513
46. อบต.บุ่ง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5563938ทำแล้ว 12/06/25526666
47. อบต.ปลาค้าว (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5113113113ทำแล้ว 12/06/2552512521
48. อบต.ป่าก่อ (ชานุมาน)ทำแล้ว6136142142ทำแล้ว 30/06/255235292929
49. อบต.พนา (พนา)ทำแล้ว8280264263ทำแล้ว 22/06/255218181818
50. อบต.โพนทอง (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5140187185ทำแล้ว 23/06/255228999
51. อบต.โพนเมืองน้อย (หัวตะพาน)ทำแล้ว69011497ทำแล้ว 29/06/255262545454
52. อบต.แมด (ลืออำนาจ)ทำแล้ว7179159141ทำแล้ว 23/06/25521997848484
53. อบต.ไม้กลอน (พนา)ทำแล้ว6165166166ทำแล้ว 26/06/25524621118
54. อบต.ไร่ขี (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6888888ทำแล้ว 29/06/255220666
55. อบต.ไร่สีสุก (เสนางคนิคม)ทำแล้ว6268268268ทำแล้ว 23/06/25524444
56. อบต.ลือ (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว61273720ทำแล้ว 11/06/255248373736
57. อบต.สร้างถ่อน้อย (หัวตะพาน)ทำแล้ว10227224219ทำแล้ว 15/06/2553141466
58. อบต.สร้างนกทา (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6686868ทำแล้ว 09/06/25529888
59. อบต.หนองแก้ว (หัวตะพาน)ทำแล้ว9818080ทำแล้ว 29/06/255237191717
60. อบต.หนองมะแซว (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5185189189ทำแล้ว 26/06/255254535353
61. อบต.หนองสามสี (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5802020ทำแล้ว 15/06/255277767676
62. อบต.หนองไฮ (เสนางคนิคม)ทำแล้ว6504835ทำแล้ว 22/06/255231272523
63. อบต.ห้วยไร่ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว61598170ทำแล้ว 24/06/255234323232
64. อบต.เหล่าพรวน (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว7175173173ทำแล้ว 24/06/25525532
รวม 64 อปท.6439811,93310,6139,685641382,7721,6221,5221,475
ข้อมูล ณ 18/05/2562