รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยภูมิ ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.ชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว30656369403ทำแล้ว 10/08/2552446376125125125
2. เทศบาลเมืองชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5274188168ทำแล้ว 29/06/2552123171716
3. เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5968067ทำแล้ว 30/06/255281151514
4. เทศบาลตำบลแก้งคร้อ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว61259696ทำแล้ว 16/02/255386723835
5. เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7127126126ทำแล้ว 30/06/255233333
6. เทศบาลตำบลคอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว7229197176ทำแล้ว 29/06/2552181227177
7. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว5305301298ทำแล้ว 29/06/255225111111
8. เทศบาลตำบลโคกสูง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6696565ทำแล้ว 29/06/2552352522
9. เทศบาลตำบลจัตุรัส (จัตุรัส)ทำแล้ว4162131120ทำแล้ว 30/06/2552934555
10. เทศบาลตำบลชีลอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5897268ทำแล้ว 12/06/255289121212
11. เทศบาลตำบลตลาดแร้ง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว51039892ทำแล้ว 12/05/25525222
12. เทศบาลตำบลทุ่งทอง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว81859582ทำแล้ว 15/06/25522822212121
13. เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย (คอนสาร)ทำแล้ว41529796ทำแล้ว 30/06/255244282828
14. เทศบาลตำบลเทพสถิต (เทพสถิต)ทำแล้ว591137116ทำแล้ว 29/06/255236232323
15. เทศบาลตำบลธาตุทอง (ภูเขียว)ทำแล้ว5311311311ทำแล้ว 15/06/255242261110
16. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5197140110ทำแล้ว 24/06/25521134776462
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ภูเขียว)ทำแล้ว712322ทำแล้ว 29/06/255248222
18. เทศบาลตำบลบ้านเขว้า (บ้านเขว้า)ทำแล้ว7200363279ทำแล้ว 19/06/2552143666
19. เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6979081ทำแล้ว 24/06/255245333
20. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6270241224ทำแล้ว 29/06/255217222
21. เทศบาลตำบลบ้านเต่า (บ้านแท่น)ทำแล้ว61356561ทำแล้ว 30/06/255249423837
22. เทศบาลตำบลบ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว7160160160ทำแล้ว 24/06/2552274353533
23. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว7265265265ทำแล้ว 19/06/2552102666
24. เทศบาลตำบลบ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว6767162ทำแล้ว 15/06/2552650343331
25. เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว6182114110ทำแล้ว 30/06/25521136544
26. เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว61344449ทำแล้ว 30/06/2552132333
27. เทศบาลตำบลภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว7172172172ทำแล้ว 30/06/255277333
28. เทศบาลตำบลลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว51571412ทำแล้ว 29/06/255246888
29. เทศบาลตำบลลุ่มลำชี (บ้านเขว้า)ทำแล้ว5141141141ทำแล้ว 06/05/2552413111
30. เทศบาลตำบลหนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว5121121121ทำแล้ว 23/06/255269313131
31. เทศบาลตำบลหนองบัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5142142142ทำแล้ว 29/06/255291333
32. เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว19191200200ทำแล้ว 26/06/2552537555
33. เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ (จัตุรัส)ทำแล้ว6202201201ทำแล้ว 19/06/2552148222222
34. เทศบาลตำบลหนองสังข์ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว8168135115ทำแล้ว 26/06/2552151201412
35. เทศบาลตำบลหลวงศิริ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5204204204ทำแล้ว 25/03/25533583164
36. เทศบาลตำบลห้วยยาง (คอนสาร)ทำแล้ว9817272ทำแล้ว 19/06/25521090615645
37. เทศบาลตำบลห้วยแย้ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว7252170170ทำแล้ว 25/06/255242232323
38. อบต.กวางโจน (ภูเขียว)ทำแล้ว631616359ทำแล้ว 30/06/25528111
39. อบต.กะฮาด (เนินสง่า)ทำแล้ว5428427428ทำแล้ว 19/06/255241333
40. อบต.กุดชุมแสง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6290290290ทำแล้ว 02/07/255240999
41. อบต.กุดตุ้ม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6151359268ทำแล้ว 967755
42. อบต.กุดน้ำใส (จัตุรัส)ทำแล้ว6928282ทำแล้ว 29/06/25522419988
43. อบต.กุดยม (ภูเขียว)ทำแล้ว61447778ทำแล้ว 18/06/255298505050
44. อบต.กุดเลาะ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว69012296ทำแล้ว 26/06/255240111
45. อบต.เก่าย่าดี (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5686868ทำแล้ว 30/06/255231333
46. อบต.เกาะมะนาว (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5224155159ทำแล้ว 115844
47. อบต.คอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว71439896ทำแล้ว 30/06/255241222
48. อบต.คอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว9114115115ทำแล้ว 12/06/2552231191918
49. อบต.คูเมือง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว2126126126ทำแล้ว 30/06/25527133161515
50. อบต.โคกกุง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว8135134134ทำแล้ว 30/06/255254131212
51. อบต.โคกเพชรพัฒนา (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5179230238ทำแล้ว 09/06/25521111
52. อบต.โคกมั่งงอย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว5508521521ทำแล้ว 18/06/2552122555454
53. อบต.โคกเริงรมย์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5238240257ทำแล้ว 30/06/2552176111
54. อบต.โคกสะอาด (ภูเขียว)ทำแล้ว6324238237ทำแล้ว 15/06/2552107222
55. อบต.เจาทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว8277277277ทำแล้ว 29/06/2552155555555
56. อบต.ช่องสามหมอ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6201157194ทำแล้ว 25/06/2552138350149
57. อบต.ช่องสามหมอ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว4118118118ทำแล้ว 15/07/2552215111111
58. อบต.ชีบน (บ้านเขว้า)ทำแล้ว5705563ทำแล้ว 24/06/25524111
59. อบต.ซับสีทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6142142133ทำแล้ว 11/06/2552302377
60. อบต.ซับใหญ่ (ซับใหญ่)ทำแล้ว5281321287ทำแล้ว 24/06/2552134104104102
61. อบต.ดงกลาง (คอนสาร)ทำแล้ว6848782ทำแล้ว 15/06/255319512055
62. อบต.ดงบัง (คอนสาร)ทำแล้ว6995751ทำแล้ว 19/06/255235353434
63. อบต.ตะโกทอง (ซับใหญ่)ทำแล้ว5633939ทำแล้ว 29/06/2553458393737
64. อบต.ตาเนิน (เนินสง่า)ทำแล้ว5282269255ทำแล้ว 13/06/25527051212019
65. อบต.ถ้ำวัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว9206192188ทำแล้ว 15/06/25511656251717
66. อบต.ท่ากูบ (ซับใหญ่)ทำแล้ว5113119119ทำแล้ว 08/05/255234171717
67. อบต.ท่ามะไฟหวาน (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5646363ทำแล้ว 30/05/255231422
68. อบต.ท่าหินโงม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว61088168ทำแล้ว 10/08/25531523222218
69. อบต.ท่าใหญ่ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6192193193ทำแล้ว 30/06/25532211
70. อบต.ทุ่งนาเลา (คอนสาร)ทำแล้ว7140132132ทำแล้ว 12/06/2552155361110
71. อบต.ทุ่งพระ (คอนสาร)ทำแล้ว61299168ทำแล้ว 30/06/255212562455
72. อบต.นางแดด (หนองบัวแดง)ทำแล้ว7448448448ทำแล้ว 23/06/255218333
73. อบต.นาฝาย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7353374377ทำแล้ว 69222
74. อบต.นายางกลัก (เทพสถิต)ทำแล้ว8556557556ทำแล้ว 04/08/25537777
75. อบต.นาเสียว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6189196206ทำแล้ว 20/04/255241414138
76. อบต.นาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5140147147ทำแล้ว 30/06/2552105918987
77. อบต.โนนกอก (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6102108100ทำแล้ว 30/06/255243111
78. อบต.โนนคูณ (คอนสาร)ทำแล้ว8138103139ทำแล้ว 08/06/2553501722
79. อบต.โนนแดง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว51198787ทำแล้ว 23111
80. อบต.โนนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว8205205205ทำแล้ว 29/06/255214111
81. อบต.โนนสะอาด (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6925228ทำแล้ว 29/06/2552153303027
82. อบต.โนนสำราญ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6274273273ทำแล้ว 30/06/25524851515151
83. อบต.บ้านกอก (จัตุรัส)ทำแล้ว9981413ทำแล้ว 22/05/255298666
84. อบต.บ้านแก้ง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว8908887ทำแล้ว 26/06/255267575751
85. อบต.บ้านขาม (จัตุรัส)ทำแล้ว8119118118ทำแล้ว 16/06/255223732
86. อบต.บ้านค่าย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7107123108ทำแล้ว 26/06/255264464645
87. อบต.บ้านเจียง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว11360359359ทำแล้ว 15/06/25524359353527
88. อบต.บ้านชวน (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5241241241ทำแล้ว 30/06/255219117713667
89. อบต.บ้านดอน (ภูเขียว)ทำแล้ว5177165165ทำแล้ว 23/06/25522222
90. อบต.บ้านตาล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว8478477478ทำแล้ว 19/06/25529111
91. อบต.บ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว5260373373ทำแล้ว 29/05/255211113545454
92. อบต.บ้านบัว (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว51239881ทำแล้ว 27/08/255338111
93. อบต.บ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว71119395ทำแล้ว 11/06/255256474747
94. อบต.บ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5200447292ทำแล้ว 14/05/25532199755
95. อบต.บ้านเพชร (ภูเขียว)ทำแล้ว7252188185ทำแล้ว 04/06/255217111
96. อบต.บ้านยาง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6122125124ทำแล้ว 29/06/255249202020
97. อบต.บ้านไร่ (เทพสถิต)ทำแล้ว793127114ทำแล้ว 30/06/255251111111
98. อบต.บ้านเล่า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6331289293ทำแล้ว 29/06/2553483555
99. อบต.บ้านโสก (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7825046ทำแล้ว 30/06/255236222
100. อบต.บ้านหัน (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6281275275ทำแล้ว 26/06/255243222
101. อบต.บุ่งคล้า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6192162143ทำแล้ว 30/06/25521813333
102. อบต.โป่งนก (เทพสถิต)ทำแล้ว5222195162ทำแล้ว 15/06/25533370222220
103. อบต.ผักปัง (ภูเขียว)ทำแล้ว6535252ทำแล้ว 29/06/255227333
104. อบต.โพนทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6339273226ทำแล้ว 25/06/2552362966
105. อบต.ภูแลนคา (บ้านเขว้า)ทำแล้ว6909090ทำแล้ว 25/06/255244111111
106. อบต.ยางหวาย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว4343535ทำแล้ว 30/06/25521225111
107. อบต.รอบเมือง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6525252ทำแล้ว 30/06/2552521065
108. อบต.รังงาม (เนินสง่า)ทำแล้ว6998286ทำแล้ว 17/06/255248272727
109. อบต.ละหาน (จัตุรัส)ทำแล้ว7155216216ทำแล้ว 29/06/25528333
110. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว72109487ทำแล้ว 23/06/255233222
111. อบต.วะตะแบก (เทพสถิต)ทำแล้ว6182143142ทำแล้ว 31/08/25531969333
112. อบต.วังชมภู (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6228227227ทำแล้ว 18/05/255275373733
113. อบต.วังตะเฆ่ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว7335337337ทำแล้ว 02/06/2552674212121
114. อบต.วังทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว8373848ทำแล้ว 25/06/2552711111111
115. อบต.ศรีสำราญ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว814599ทำแล้ว 30/06/25521451386261
116. อบต.ส้มป่อย (จัตุรัส)ทำแล้ว5286286286ทำแล้ว 24/06/255350111
117. อบต.สระพัง (บ้านแท่น)ทำแล้ว8245245245ทำแล้ว 30/06/25521234333
118. อบต.สระโพนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6122115135ทำแล้ว 24/08/2553470131313
119. อบต.สามสวน (บ้านแท่น)ทำแล้ว6413395316ทำแล้ว 25/06/2552341122
120. อบต.โสกปลาดุก (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว5171165166ทำแล้ว 29/06/255219333
121. อบต.หนองข่า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว8196128107ทำแล้ว 29/06/2552701399
122. อบต.หนองขาม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5110110110ทำแล้ว 16/06/2552356251810
123. อบต.หนองขาม (คอนสวรรค์)ทำแล้ว51412027ทำแล้ว 11/06/25522111
124. อบต.หนองคอนไทย (ภูเขียว)ทำแล้ว5160114115ทำแล้ว 19/06/2552286636363
125. อบต.หนองคู (บ้านแท่น)ทำแล้ว613710396ทำแล้ว 28/06/2553248181817
126. อบต.หนองฉิม (เนินสง่า)ทำแล้ว513813972ทำแล้ว 29/06/25527102777070
127. อบต.หนองโดน (จัตุรัส)ทำแล้ว6100100100ทำแล้ว 19/06/255211222
128. อบต.หนองตูม (ภูเขียว)ทำแล้ว6818181ทำแล้ว 25/06/25526536222
129. อบต.หนองนาแซง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว692105103ทำแล้ว 30/06/255240191918
130. อบต.หนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว5170199192ทำแล้ว 22/06/2552170191555
131. อบต.หนองบัวบาน (จัตุรัส)ทำแล้ว628686ทำแล้ว 1426666
132. อบต.หนองไผ่ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6131110110ทำแล้ว 15/06/25529954252523
133. อบต.หนองไผ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว62077250ทำแล้ว 15/06/255237281312
134. อบต.หนองโพนงาม (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว7968039ทำแล้ว 30/06/255254312520
135. อบต.หนองแวง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5334360359ทำแล้ว 29/06/25524872555
136. อบต.หลุบคา (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5888888ทำแล้ว 23/06/255232322
137. อบต.ห้วยต้อน (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว8220220220ทำแล้ว 15/06/2552231233
138. อบต.ห้วยบง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6234164133ทำแล้ว 30/06/255235323231
139. อบต.ห้วยยายจิ๋ว (เทพสถิต)ทำแล้ว697186145ทำแล้ว 29/06/2552429151515
140. อบต.ห้วยไร่ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7202193193ทำแล้ว 29/06/255218222
141. อบต.หัวทะเล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว6339338337ทำแล้ว 29/06/255213111111
142. อบต.แหลมทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว6110108106ทำแล้ว 26/06/255214888
143. อบต.โอโล (ภูเขียว)ทำแล้ว6217205177ทำแล้ว 26/08/2552168525252
รวม 143 อปท.14391026,13624,04822,9381431,4578,3183,1812,5492,387
ข้อมูล ณ 18/05/2562