รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุบลราชธานี ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.อุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5236270140ทำแล้ว 06/08/25529217410510598
2. เทศบาลนครอุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5433363357ทำแล้ว 30/06/255285305135135134
3. เทศบาลเมืองแจระแม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6194181180ทำแล้ว 01/10/25521589666
4. เทศบาลเมืองเดชอุดม (เดชอุดม)ทำแล้ว5160168176ทำแล้ว 29/06/255250232323
5. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว5131108108ทำแล้ว 22/06/255211133555437
6. เทศบาลเมืองวารินชำราบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว5266216158ทำแล้ว 24/06/2552479767676
7. เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว69610996ทำแล้ว 25/06/2552871404038
8. เทศบาลตำบลกุดชมภู (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7807575ทำแล้ว 30/07/2552280756262
9. เทศบาลตำบลกุดประทาย (เดชอุดม)ทำแล้ว713611072ทำแล้ว 30/06/255213111
10. เทศบาลตำบลขามป้อม (เขมราฐ)ทำแล้ว6656565ทำแล้ว 29/06/255214880797978
11. เทศบาลตำบลขามใหญ่ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว636699ทำแล้ว 17/06/25523661436963
12. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (น้ำขุ่น)ทำแล้ว6207208207ทำแล้ว 31/07/25525444
13. เทศบาลตำบลเขมราฐ (เขมราฐ)ทำแล้ว4381181188ทำแล้ว 29/06/255259665
14. เทศบาลตำบลเขื่องใน (เขื่องใน)ทำแล้ว6206206206ทำแล้ว 29/06/255268272622
15. เทศบาลตำบลคอแลน (บุณฑริก)ทำแล้ว7165166166ทำแล้ว 24/06/25522633151515
16. เทศบาลตำบลคำขวาง (วารินชำราบ)ทำแล้ว6169359ทำแล้ว 03/06/2552143221
17. เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว51067165ทำแล้ว 10/06/255213777
18. เทศบาลตำบลช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว7484848ทำแล้ว 22/06/2552242222
19. เทศบาลตำบลโซง (น้ำยืน)ทำแล้ว7774639ทำแล้ว 15/06/2552523111
20. เทศบาลตำบลตระการพืชผล (ตระการพืชผล)ทำแล้ว51102102ทำแล้ว 15/06/2552119131344
21. เทศบาลตำบลตาเกา (น้ำขุ่น)ทำแล้ว6242235228ทำแล้ว 26/06/2552292533
22. เทศบาลตำบลตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว61159288ทำแล้ว 31/07/255288103303030
23. เทศบาลตำบลท่าช้าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6364121ทำแล้ว 30/06/2552238191919
24. เทศบาลตำบลเทพวงศา (เขมราฐ)ทำแล้ว6167103102ทำแล้ว 29/06/2552225222
25. เทศบาลตำบลธาตุ (วารินชำราบ)ทำแล้ว6265265265ทำแล้ว 26/06/255225111
26. เทศบาลตำบลนาจะหลวย (นาจะหลวย)ทำแล้ว6224174163ทำแล้ว 28/05/25521044254
27. เทศบาลตำบลนาจาน (นาเยีย)ทำแล้ว7492727ทำแล้ว 12/06/2552130111
28. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (บุณฑริก)ทำแล้ว7240238238ทำแล้ว 17/03/255218131313
29. เทศบาลตำบลนาเยีย (นาเยีย)ทำแล้ว7189187178ทำแล้ว 18/06/255223105716456
30. เทศบาลตำบลนาเรือง (นาเยีย)ทำแล้ว6112123121ทำแล้ว 18/06/255213111
31. เทศบาลตำบลนาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว5201172162ทำแล้ว 30/06/2552196737373
32. เทศบาลตำบลน้ำยืน (น้ำยืน)ทำแล้ว5188156154ทำแล้ว 30/06/255296747473
33. เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย (สิรินธร)ทำแล้ว6163126126ทำแล้ว 26/06/25521012121111
34. เทศบาลตำบลบัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว6308312312ทำแล้ว 30/06/255266404038
35. เทศบาลตำบลบ้านกอก (เขื่องใน)ทำแล้ว690149122ทำแล้ว 12/06/2552854494945
36. เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว632512888ทำแล้ว 30/06/255219333
37. เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6164141123ทำแล้ว 30/06/25521161353333
38. เทศบาลตำบลบุ่งไหม (วารินชำราบ)ทำแล้ว5204252217ทำแล้ว 22/06/25521862811
39. เทศบาลตำบลบุณฑริก (บุณฑริก)ทำแล้ว6909278ทำแล้ว 26/06/255270292727
40. เทศบาลตำบลปทุม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7206208208ทำแล้ว 25/05/2552414333
41. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7927877ทำแล้ว 30/10/255234311
42. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว5226203203ทำแล้ว 27/05/255244444
43. เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6159159159ทำแล้ว 30/06/255234111
44. เทศบาลตำบลโพนงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว71329091ทำแล้ว 30/06/2552130413939
45. เทศบาลตำบลภูจองนายอย (นาจะหลวย)ทำแล้ว6223241241ทำแล้ว 30/06/2552152222221
46. เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว4866058ทำแล้ว 01/05/255281232323
47. เทศบาลตำบลเมืองศรีไค (วารินชำราบ)ทำแล้ว7311151141ทำแล้ว 30/06/25521111
48. เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5373838ทำแล้ว 16/06/2552474333
49. เทศบาลตำบลสว่าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6978272ทำแล้ว 18/06/2552237211
50. เทศบาลตำบลสำโรง (สำโรง)ทำแล้ว612715285ทำแล้ว 12/06/25521569575756
51. เทศบาลตำบลสีวิเชียร (น้ำยืน)ทำแล้ว5565555ทำแล้ว 30/06/255224777
52. เทศบาลตำบลแสนสุข (วารินชำราบ)ทำแล้ว5430430430ทำแล้ว 26/06/25521066421
53. เทศบาลตำบลหนองนกทา (เขมราฐ)ทำแล้ว5119119119ทำแล้ว 01/06/25522111
54. เทศบาลตำบลหนองผือ (เขมราฐ)ทำแล้ว7101184132ทำแล้ว 30/09/2553621017333
55. เทศบาลตำบลห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว5167144144ทำแล้ว 26/06/25521111
56. เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เขื่องใน)ทำแล้ว7237184180ทำแล้ว 30/06/255282727264
57. เทศบาลตำบลหัวนา (เขมราฐ)ทำแล้ว68888102ทำแล้ว 29/06/2552127158424040
58. เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว7175208160ทำแล้ว 24/06/2552126776
59. เทศบาลตำบลอ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6144136126ทำแล้ว 28/06/255286111
60. เทศบาลตำบลอุบล (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5251250250ทำแล้ว 30/04/2553282110
61. อบต.กระเดียน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว61088685ทำแล้ว 26/06/2552548383838
62. อบต.กระโสบ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6144122167ทำแล้ว 15/05/25521111
63. อบต.กลาง (เดชอุดม)ทำแล้ว7148124124ทำแล้ว 15/06/2552195373737
64. อบต.กลางใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว5547681ทำแล้ว 02/04/25516333
65. อบต.กองโพน (นาตาล)ทำแล้ว6246246246ทำแล้ว 13/05/255232222222
66. อบต.ก่อเอ้ (เขื่องใน)ทำแล้ว715722ทำแล้ว 19/06/255252111111
67. อบต.กาบิน (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว5113115114ทำแล้ว 18/06/2552572433
68. อบต.กุดยาลวน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6585959ทำแล้ว 16/06/2552557505046
69. อบต.กุดเรือ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5555555ทำแล้ว 02/06/255255342020
70. อบต.กุดลาด (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6153172155ทำแล้ว 15/06/255273511
71. อบต.กุศกร (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6787878ทำแล้ว 24/06/25521122222020
72. อบต.เกษม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7147122128ทำแล้ว 24/06/2552152111
73. อบต.เก่าขาม (น้ำยืน)ทำแล้ว5828282ทำแล้ว 07/05/255272744
74. อบต.แก้ง (เดชอุดม)ทำแล้ว61178575ทำแล้ว 25/06/2552335333
75. อบต.แก้งกอก (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6522826ทำแล้ว 29/06/25521111
76. อบต.แก่งเค็ง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6141142138ทำแล้ว 29/06/2552167505050
77. อบต.แก่งโดม (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว613811397ทำแล้ว 30/06/2552463242020
78. อบต.แก้งเหนือ (เขมราฐ)ทำแล้ว6104104104ทำแล้ว 26/06/2552323433
79. อบต.ขามป้อม (สำโรง)ทำแล้ว6161129122ทำแล้ว 30/06/25522061595858
80. อบต.ขามเปี้ย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6133122122ทำแล้ว 15/06/255255555
81. อบต.ข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6194197197ทำแล้ว 29/06/2552392335011
82. อบต.ขี้เหล็ก (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว4581610ทำแล้ว 01/09/255355313131
83. อบต.โขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว7121120120ทำแล้ว 08/07/255211111
84. อบต.ค้อทอง (เขื่องใน)ทำแล้ว6112259183ทำแล้ว 25/06/255243313125
85. อบต.คอนสาย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6107108108ทำแล้ว 23/06/255245171414
86. อบต.ค้อน้อย (สำโรง)ทำแล้ว6767676ทำแล้ว 30/06/255270111
87. อบต.คันไร่ (สิรินธร)ทำแล้ว6101100100ทำแล้ว 30/07/255212222
88. อบต.คำเขื่อนแก้ว (สิรินธร)ทำแล้ว8166162162ทำแล้ว 11/06/25521214222
89. อบต.คำครั่ง (เดชอุดม)ทำแล้ว713612689ทำแล้ว 16/06/2552113222
90. อบต.คำเจริญ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว67411093ทำแล้ว 57565656
91. อบต.คำหว้า (ตาลสุม)ทำแล้ว611810089ทำแล้ว 29/06/255220171717
92. อบต.คำไหล (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว615411388ทำแล้ว 15/09/25531759272727
93. อบต.คำไฮใหญ่ (ดอนมดแดง)ทำแล้ว61296465ทำแล้ว 29/06/255257535352
94. อบต.คูเมือง (วารินชำราบ)ทำแล้ว51769068ทำแล้ว 22/06/2552176111
95. อบต.โคกก่อง (สำโรง)ทำแล้ว7547536522ทำแล้ว 16/06/255225551
96. อบต.โคกจาน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว580132128ทำแล้ว 29/06/255270585858
97. อบต.โคกชำแระ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว520147147ทำแล้ว 01/02/2553114134131313
98. อบต.โคกสว่าง (สำโรง)ทำแล้ว6216208178ทำแล้ว 30/06/25522838373737
99. อบต.โคกสะอาด (น้ำขุ่น)ทำแล้ว696125125ทำแล้ว 18/06/2552112400
100. อบต.จิกเทิง (ตาลสุม)ทำแล้ว61039786ทำแล้ว 22/05/2552468555
101. อบต.เจียด (เขมราฐ)ทำแล้ว610110490ทำแล้ว 09/12/25521221111
102. อบต.ช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว7350351346ทำแล้ว 02/06/255218887
103. อบต.ชีทวน (เขื่องใน)ทำแล้ว7139148142ทำแล้ว 30/06/255229202020
104. อบต.เซเป็ด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6373371371ทำแล้ว 10/06/255218777
105. อบต.ดอนจิก (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว61698266ทำแล้ว 26/06/255212111111
106. อบต.ดอนมดแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว5118117110ทำแล้ว 15/06/2552791051009791
107. อบต.ดอนใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6734543ทำแล้ว 30/06/255234292929
108. อบต.ดุมใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6394394394ทำแล้ว 30/06/25521624202017
109. อบต.แดงหม้อ (เขื่องใน)ทำแล้ว8928473ทำแล้ว 30/06/255272686867
110. อบต.โดมประดิษฐ์ (น้ำยืน)ทำแล้ว6144136130ทำแล้ว 27/07/2553110111
111. อบต.ตบหู (เดชอุดม)ทำแล้ว7909090ทำแล้ว 29/06/255256107241110
112. อบต.ตระการ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว636711213ทำแล้ว 24/06/255255555
113. อบต.ตะบ่าย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว7137137137ทำแล้ว 23/07/255211111
114. อบต.ตากแดด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6237239239ทำแล้ว 25/06/255212515151515
115. อบต.ตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว622816497ทำแล้ว 26/06/25524565555554
116. อบต.เตย (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7179132118ทำแล้ว 30/06/255243111010
117. อบต.ถ้ำแข้ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6216185170ทำแล้ว 04/06/25532944131313
118. อบต.ทรายมูล (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7267251238ทำแล้ว 30/07/25524444
119. อบต.ท่าโพธิ์ศรี (เดชอุดม)ทำแล้ว6126126121ทำแล้ว 20/05/2552218944
120. อบต.ท่าเมือง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว6140138104ทำแล้ว 28/04/2552221333
121. อบต.ท่าลาด (วารินชำราบ)ทำแล้ว677214165ทำแล้ว 16/06/25522320127
122. อบต.ท่าหลวง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6107106106ทำแล้ว 29/06/255333333
123. อบต.ท่าไห (เขื่องใน)ทำแล้ว679116122ทำแล้ว 21/05/255229292320
124. อบต.ทุ่งเทิง (เดชอุดม)ทำแล้ว9808282ทำแล้ว 15/06/255236363636
125. อบต.ธาตุน้อย (เขื่องใน)ทำแล้ว6512315ทำแล้ว 29/05/2552135171010
126. อบต.นากระแซง (เดชอุดม)ทำแล้ว7230211178ทำแล้ว 25/06/25524333
127. อบต.นาเกษม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5424242ทำแล้ว 08/06/2552232222
128. อบต.นาคาย (ตาลสุม)ทำแล้ว61239682ทำแล้ว 30/06/255225222
129. อบต.นาคำ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5178178178ทำแล้ว 29/06/255224111
130. อบต.นาคำใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว610014687ทำแล้ว 29/06/25521757363532
131. อบต.นาเจริญ (เดชอุดม)ทำแล้ว71311111ทำแล้ว 26/06/2552124921
132. อบต.นาดี (นาเยีย)ทำแล้ว6273298296ทำแล้ว 13/05/2552273242424
133. อบต.นาตาล (นาตาล)ทำแล้ว7129128127ทำแล้ว 18/06/25521155711
134. อบต.นาพิน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6360360360ทำแล้ว 28/05/2552216111
135. อบต.นาโพธิ์ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6144121121ทำแล้ว 15/06/2552144222
136. อบต.นาโพธิ์กลาง (โขงเจียม)ทำแล้ว7214215215ทำแล้ว 25/06/255214444
137. อบต.นาเลิง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6109229229ทำแล้ว 30/06/255241383736
138. อบต.นาเลิน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6123127127ทำแล้ว 16/07/255213111
139. อบต.นาแวง (เขมราฐ)ทำแล้ว5144138134ทำแล้ว 29/06/255231111
140. อบต.นาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว6187218166ทำแล้ว 22/06/2552564606060
141. อบต.นาสะไม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว9259259259ทำแล้ว 01/06/2552471511
142. อบต.นาห่อม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว7616161ทำแล้ว 12/06/2552332622
143. อบต.โนนกลาง (สำโรง)ทำแล้ว6197167133ทำแล้ว 26/06/2552147522
144. อบต.โนนกลาง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7267267267ทำแล้ว 27/06/201015151515
145. อบต.โนนก่อ (สิรินธร)ทำแล้ว7226226224ทำแล้ว 04/08/25531111
146. อบต.โนนกาเล็น (สำโรง)ทำแล้ว5787980ทำแล้ว 04/06/255278636363
147. อบต.โนนกาหลง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว41238973ทำแล้ว 12/06/255244111
148. อบต.โนนกุง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6263347281ทำแล้ว 15/06/25523448353534
149. อบต.โนนค้อ (บุณฑริก)ทำแล้ว6127112106ทำแล้ว 05/06/25521275171716
150. อบต.โนนผึ้ง (วารินชำราบ)ทำแล้ว996159134ทำแล้ว 15/05/255239666
151. อบต.โนนรัง (เขื่องใน)ทำแล้ว6134107108ทำแล้ว 26/06/255284383636
152. อบต.โนนสมบูรณ์ (เดชอุดม)ทำแล้ว7180180180ทำแล้ว 23/06/255312333
153. อบต.โนนสมบูรณ์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว5806467ทำแล้ว 01/06/255249424141
154. อบต.โนนสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว4623028ทำแล้ว 04/05/255257515151
155. อบต.โนนสวาง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว512610498ทำแล้ว 03/07/255252222
156. อบต.โนนโหนน (วารินชำราบ)ทำแล้ว618412799ทำแล้ว 30/06/255214111
157. อบต.บอน (สำโรง)ทำแล้ว6165219194ทำแล้ว 12/06/2552166332826
158. อบต.บัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว6160116107ทำแล้ว 09/06/255243333
159. อบต.บัวงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว5127122118ทำแล้ว 23/06/2552247555
160. อบต.บ้านแขม (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7959595ทำแล้ว 30/06/25525510
161. อบต.บ้านแดง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6115115115ทำแล้ว 10/06/2552523555
162. อบต.บ้านตูม (นาจะหลวย)ทำแล้ว5160160160ทำแล้ว 26/06/255262505050
163. อบต.บ้านไทย (เขื่องใน)ทำแล้ว7252317318ทำแล้ว 22/06/255219621
164. อบต.บ้านแมด (บุณฑริก)ทำแล้ว6167147129ทำแล้ว 25/06/255228252524
165. อบต.บุ่งหวาย (วารินชำราบ)ทำแล้ว7227109102ทำแล้ว 15/06/255239393131
166. อบต.บุเปือย (น้ำยืน)ทำแล้ว72348098ทำแล้ว 14/07/25521331313131
167. อบต.ปะอาว (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว8111101101ทำแล้ว 25/05/2552129555
168. อบต.ป่าโมง (เดชอุดม)ทำแล้ว66810698ทำแล้ว 16/06/25523835139
169. อบต.เป้า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7343434ทำแล้ว 25/06/25521312121212
170. อบต.ไผ่ใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว51029898ทำแล้ว 26161512
171. อบต.ฝางคำ (สิรินธร)ทำแล้ว6142142142ทำแล้ว 35222
172. อบต.พรสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว41309895ทำแล้ว 30/06/25521951353535
173. อบต.พะลาน (นาตาล)ทำแล้ว12343030ทำแล้ว 22/06/2553135141414
174. อบต.พังเคน (นาตาล)ทำแล้ว6180151148ทำแล้ว 22/06/255266575757
175. อบต.แพงใหญ่ (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว7145178171ทำแล้ว 15/06/255254414141
176. อบต.โพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว4263140140ทำแล้ว 25/06/25525555
177. อบต.โพธิ์ใหญ่ (วารินชำราบ)ทำแล้ว6632824ทำแล้ว 30/06/255215538111
178. อบต.โพนงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว7191156146ทำแล้ว 27/04/255240100494747
179. อบต.โพนแพง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8444545ทำแล้ว 15/06/255232212120
180. อบต.โพนเมือง (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว5168365ทำแล้ว 10/07/255266622
181. อบต.ไพบูลย์ (น้ำขุ่น)ทำแล้ว5757156ทำแล้ว 30/06/255233272727
182. อบต.ม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8346346347ทำแล้ว 30/06/255212121212
183. อบต.ม่วงใหญ่ (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว7923332ทำแล้ว 29/06/2552112111
184. อบต.เมืองเดช (เดชอุดม)ทำแล้ว6162162161ทำแล้ว 26/06/255244323232
185. อบต.ยาง (น้ำยืน)ทำแล้ว6276311311ทำแล้ว 33111
186. อบต.ยางขี้นก (เขื่องใน)ทำแล้ว6909090ทำแล้ว 15/06/255259111111
187. อบต.ยางโยภาพ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว51419365ทำแล้ว 08/06/25522430171716
188. อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว81249187ทำแล้ว 30/06/255218121212
189. อบต.ยางใหญ่ (น้ำยืน)ทำแล้ว7155146137ทำแล้ว 29/06/2552143411
190. อบต.ระเว (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6146171171ทำแล้ว 30/06/255234111
191. อบต.ไร่ใต้ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7402116ทำแล้ว 16/08/255311210100
192. อบต.ไร่น้อย (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7386377374ทำแล้ว 26/02/255330125282828
193. อบต.ลาดควาย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5192214203ทำแล้ว 30/06/255219111
194. อบต.วาริน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6144145145ทำแล้ว 30/06/255255555
195. อบต.ศรีสุข (เขื่องใน)ทำแล้ว6488488486ทำแล้ว 15/06/255234261414
196. อบต.สงยาง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5156143148ทำแล้ว 30/06/255213847111
197. อบต.สมสะอาด (เดชอุดม)ทำแล้ว6141120194ทำแล้ว 21/05/255249106979696
198. อบต.สระสมิง (วารินชำราบ)ทำแล้ว5148147136ทำแล้ว 16/06/2552515121212
199. อบต.สร้างถ่อ (เขื่องใน)ทำแล้ว6134125124ทำแล้ว 29/06/2552457454443
200. อบต.สหธาตุ (เขื่องใน)ทำแล้ว6929391ทำแล้ว 29/06/2552146353535
201. อบต.สองคอน (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว71155236ทำแล้ว 25/06/25521115622
202. อบต.สะพือ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว8143142148ทำแล้ว 18/06/25532425242424
203. อบต.สารภี (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว590181136ทำแล้ว 18/06/25522440262525
204. อบต.สำโรง (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว6164111123ทำแล้ว 22/06/2552352522
205. อบต.สำโรง (ตาลสุม)ทำแล้ว6555555ทำแล้ว 13/03/25525557565655
206. อบต.โสกแสง (นาจะหลวย)ทำแล้ว6140140140ทำแล้ว 30/06/255226171717
207. อบต.หนองกินเพล (วารินชำราบ)ทำแล้ว6163118103ทำแล้ว 15/06/255238766
208. อบต.หนองกุง (ตาลสุม)ทำแล้ว61077062ทำแล้ว 29/06/255214141410
209. อบต.หนองขอน (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6257258258ทำแล้ว 19/06/255210101010
210. อบต.หนองไข่นก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6141135134ทำแล้ว 19/06/255010111
211. อบต.หนองช้างใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5323332ทำแล้ว 26/06/255211444
212. อบต.หนองเต่า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว711810549ทำแล้ว 24/06/2552140353533
213. อบต.หนองทันน้ำ (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6139138138ทำแล้ว 29/07/2552138161212
214. อบต.หนองบก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว4919191ทำแล้ว 22/06/255285636363
215. อบต.หนองบ่อ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6948686ทำแล้ว 16/06/2552372911
216. อบต.หนองบัวฮี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6242237237ทำแล้ว 10/06/255217148424139
217. อบต.หนองเมือง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8949288ทำแล้ว 30/06/255241222215
218. อบต.หนองสะโน (บุณฑริก)ทำแล้ว6280289245ทำแล้ว 26/02/25535591499
219. อบต.หนองสิม (เขมราฐ)ทำแล้ว5464646ทำแล้ว 13/09/25531111
220. อบต.หนองแสงใหญ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว6119122122ทำแล้ว 01/11/255230303030
221. อบต.หนองเหล่า (เขื่องใน)ทำแล้ว5144141141ทำแล้ว 12/05/2552167333333
222. อบต.หนองเหล่า (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6636538ทำแล้ว 15/06/255235944
223. อบต.หนองอ้ม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว6917474ทำแล้ว 10/06/255276212120
224. อบต.หนองฮาง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5130130130ทำแล้ว 17/06/25534231317
225. อบต.หนองไฮ (สำโรง)ทำแล้ว6404402402ทำแล้ว 30/06/255221922
226. อบต.หนามแท่ง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6616161ทำแล้ว 30/09/2553364111
227. อบต.ห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว6177115188ทำแล้ว 08/10/2553143242424
228. อบต.ห้วยข่า (บุณฑริก)ทำแล้ว7243244243ทำแล้ว 26/06/255250321815
229. อบต.ห้วยไผ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว7125125125ทำแล้ว 03/06/2552261424242
230. อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6177190190ทำแล้ว 29/12/25522351262625
231. อบต.ห้วยยาง (โขงเจียม)ทำแล้ว8110110110ทำแล้ว 29/06/255222722
232. อบต.หัวดอน (เขื่องใน)ทำแล้ว6751113ทำแล้ว 25/06/255256111111
233. อบต.หัวเรือ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6152136135ทำแล้ว 25/05/25531134752625
234. อบต.เหล่างาม (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว8333326310ทำแล้ว 25/06/255210999
235. อบต.เหล่าแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว69021257ทำแล้ว 29/05/25521111
236. อบต.เหล่าบก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8516666ทำแล้ว 15/06/255253411119
237. อบต.ไหล่ทุ่ง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6112112112ทำแล้ว 01/06/2552112151515
238. อบต.อ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6784641ทำแล้ว 15/06/2552856222
239. อบต.เอือดใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6694533ทำแล้ว 30/09/103411111
รวม 239 อปท.2391,46036,88434,17032,1222392,55811,4575,3394,5524,367
ข้อมูล ณ 26/05/2562