รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุบลราชธานี ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.อุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5236270140ทำแล้ว 06/08/25529217410510598
2. เทศบาลนครอุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5433363357ทำแล้ว 30/06/255285305135135134
3. เทศบาลเมืองแจระแม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6194181180ทำแล้ว 01/10/25521589666
4. เทศบาลเมืองเดชอุดม (เดชอุดม)ทำแล้ว5160168176ทำแล้ว 29/06/255250232323
5. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว5131108108ทำแล้ว 22/06/255211133555437
6. เทศบาลเมืองวารินชำราบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว5266216158ทำแล้ว 24/06/2552479767676
7. เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว69610996ทำแล้ว 25/06/2552871404038
8. เทศบาลตำบลกุดชมภู (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7807575ทำแล้ว 30/07/2552280756262
9. เทศบาลตำบลกุดประทาย (เดชอุดม)ทำแล้ว713611072ทำแล้ว 30/06/255213111
10. เทศบาลตำบลขามป้อม (เขมราฐ)ทำแล้ว6656565ทำแล้ว 29/06/255214880797978
11. เทศบาลตำบลขามใหญ่ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว636699ทำแล้ว 17/06/25523661436963
12. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (น้ำขุ่น)ทำแล้ว6207208207ทำแล้ว 31/07/25525444
13. เทศบาลตำบลเขมราฐ (เขมราฐ)ทำแล้ว4381181188ทำแล้ว 29/06/255259665
14. เทศบาลตำบลเขื่องใน (เขื่องใน)ทำแล้ว6206206206ทำแล้ว 29/06/255268272622
15. เทศบาลตำบลคอแลน (บุณฑริก)ทำแล้ว7165166166ทำแล้ว 24/06/25522633151515
16. เทศบาลตำบลคำขวาง (วารินชำราบ)ทำแล้ว6169359ทำแล้ว 03/06/2552143221
17. เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว51067165ทำแล้ว 10/06/255213777
18. เทศบาลตำบลช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว7484848ทำแล้ว 22/06/2552242222
19. เทศบาลตำบลโซง (น้ำยืน)ทำแล้ว7774639ทำแล้ว 15/06/2552523111
20. เทศบาลตำบลตระการพืชผล (ตระการพืชผล)ทำแล้ว51102102ทำแล้ว 15/06/2552119131344
21. เทศบาลตำบลตาเกา (น้ำขุ่น)ทำแล้ว6242235228ทำแล้ว 26/06/2552292533
22. เทศบาลตำบลตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว61159288ทำแล้ว 31/07/255288103303030
23. เทศบาลตำบลท่าช้าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6364121ทำแล้ว 30/06/2552238191919
24. เทศบาลตำบลเทพวงศา (เขมราฐ)ทำแล้ว6167103102ทำแล้ว 29/06/2552225222
25. เทศบาลตำบลธาตุ (วารินชำราบ)ทำแล้ว6265265265ทำแล้ว 26/06/255225111
26. เทศบาลตำบลนาจะหลวย (นาจะหลวย)ทำแล้ว6224174163ทำแล้ว 28/05/25521044254
27. เทศบาลตำบลนาจาน (นาเยีย)ทำแล้ว7492727ทำแล้ว 12/06/2552130111
28. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (บุณฑริก)ทำแล้ว7240238238ทำแล้ว 17/03/255218131313
29. เทศบาลตำบลนาเยีย (นาเยีย)ทำแล้ว7189187178ทำแล้ว 18/06/255223105716456
30. เทศบาลตำบลนาเรือง (นาเยีย)ทำแล้ว6112123121ทำแล้ว 18/06/255213111
31. เทศบาลตำบลนาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว5201172162ทำแล้ว 30/06/2552196737373
32. เทศบาลตำบลน้ำยืน (น้ำยืน)ทำแล้ว5188156154ทำแล้ว 30/06/255296747473
33. เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย (สิรินธร)ทำแล้ว6163126126ทำแล้ว 26/06/25521012121111
34. เทศบาลตำบลบัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว6308312312ทำแล้ว 30/06/255266404038
35. เทศบาลตำบลบ้านกอก (เขื่องใน)ทำแล้ว690149122ทำแล้ว 12/06/2552854494945
36. เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว632512888ทำแล้ว 30/06/255219333
37. เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6164141123ทำแล้ว 30/06/25521161353333
38. เทศบาลตำบลบุ่งไหม (วารินชำราบ)ทำแล้ว5204252217ทำแล้ว 22/06/25521862811
39. เทศบาลตำบลบุณฑริก (บุณฑริก)ทำแล้ว6909278ทำแล้ว 26/06/255270292727
40. เทศบาลตำบลปทุม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7206208208ทำแล้ว 25/05/2552414333
41. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7927877ทำแล้ว 30/10/255234311
42. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว5226203203ทำแล้ว 27/05/255244444
43. เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6159159159ทำแล้ว 30/06/255234111
44. เทศบาลตำบลโพนงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว71329091ทำแล้ว 30/06/2552130413939
45. เทศบาลตำบลภูจองนายอย (นาจะหลวย)ทำแล้ว6223241241ทำแล้ว 30/06/2552152222221
46. เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว4866058ทำแล้ว 01/05/255281232323
47. เทศบาลตำบลเมืองศรีไค (วารินชำราบ)ทำแล้ว7311151141ทำแล้ว 30/06/25521111
48. เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5373838ทำแล้ว 16/06/2552474333
49. เทศบาลตำบลสว่าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6978272ทำแล้ว 18/06/2552237211
50. เทศบาลตำบลสำโรง (สำโรง)ทำแล้ว612715285ทำแล้ว 12/06/25521569575756
51. เทศบาลตำบลสีวิเชียร (น้ำยืน)ทำแล้ว5565555ทำแล้ว 30/06/255224777
52. เทศบาลตำบลแสนสุข (วารินชำราบ)ทำแล้ว5430430430ทำแล้ว 26/06/25521066421
53. เทศบาลตำบลหนองนกทา (เขมราฐ)ทำแล้ว5119119119ทำแล้ว 01/06/25522111
54. เทศบาลตำบลหนองผือ (เขมราฐ)ทำแล้ว7101184132ทำแล้ว 30/09/2553621017333
55. เทศบาลตำบลห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว5167144144ทำแล้ว 26/06/25521111
56. เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เขื่องใน)ทำแล้ว7237184180ทำแล้ว 30/06/255282727264
57. เทศบาลตำบลหัวนา (เขมราฐ)ทำแล้ว68888102ทำแล้ว 29/06/2552127158424040
58. เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว7175208160ทำแล้ว 24/06/2552126776
59. เทศบาลตำบลอ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6144136126ทำแล้ว 28/06/255286111
60. เทศบาลตำบลอุบล (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5251250250ทำแล้ว 30/04/2553282110
61. อบต.กระเดียน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว61088685ทำแล้ว 26/06/2552548383838
62. อบต.กระโสบ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6144122167ทำแล้ว 15/05/25521111
63. อบต.กลาง (เดชอุดม)ทำแล้ว7148124124ทำแล้ว 15/06/2552195373737
64. อบต.กลางใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว5547681ทำแล้ว 02/04/25516333
65. อบต.กองโพน (นาตาล)ทำแล้ว6246246246ทำแล้ว 13/05/255232222222
66. อบต.ก่อเอ้ (เขื่องใน)ทำแล้ว715722ทำแล้ว 19/06/255252111111
67. อบต.กาบิน (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว5113115114ทำแล้ว 18/06/2552572433
68. อบต.กุดยาลวน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6585959ทำแล้ว 16/06/2552557505046
69. อบต.กุดเรือ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5555555ทำแล้ว 02/06/255255342020
70. อบต.กุดลาด (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6153172155ทำแล้ว 15/06/255273511
71. อบต.กุศกร (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6787878ทำแล้ว 24/06/25521122222020
72. อบต.เกษม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7147122128ทำแล้ว 24/06/2552152111
73. อบต.เก่าขาม (น้ำยืน)ทำแล้ว5828282ทำแล้ว 07/05/255272744
74. อบต.แก้ง (เดชอุดม)ทำแล้ว61178575ทำแล้ว 25/06/2552335333
75. อบต.แก้งกอก (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6522826ทำแล้ว 29/06/25521111
76. อบต.แก่งเค็ง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6141142138ทำแล้ว 29/06/2552167505050
77. อบต.แก่งโดม (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว613811397ทำแล้ว 30/06/2552463242020
78. อบต.แก้งเหนือ (เขมราฐ)ทำแล้ว6104104104ทำแล้ว 26/06/2552323433
79. อบต.ขามป้อม (สำโรง)ทำแล้ว6161129122ทำแล้ว 30/06/25522061595858
80. อบต.ขามเปี้ย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6133122122ทำแล้ว 15/06/255255555
81. อบต.ข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6194197197ทำแล้ว 29/06/2552392335011
82. อบต.ขี้เหล็ก (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว4581610ทำแล้ว 01/09/255355313131
83. อบต.โขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว7121120120ทำแล้ว 08/07/255211111
84. อบต.ค้อทอง (เขื่องใน)ทำแล้ว6112259183ทำแล้ว 25/06/255243313125
85. อบต.คอนสาย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6107108108ทำแล้ว 23/06/255245171414
86. อบต.ค้อน้อย (สำโรง)ทำแล้ว6767676ทำแล้ว 30/06/255270111
87. อบต.คันไร่ (สิรินธร)ทำแล้ว6101100100ทำแล้ว 30/07/255212222
88. อบต.คำเขื่อนแก้ว (สิรินธร)ทำแล้ว8166162162ทำแล้ว 11/06/25521214222
89. อบต.คำครั่ง (เดชอุดม)ทำแล้ว713612689ทำแล้ว 16/06/2552113222
90. อบต.คำเจริญ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว67411093ทำแล้ว 57565656
91. อบต.คำหว้า (ตาลสุม)ทำแล้ว611810089ทำแล้ว 29/06/255220171717
92. อบต.คำไหล (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว615411388ทำแล้ว 15/09/25531759272727
93. อบต.คำไฮใหญ่ (ดอนมดแดง)ทำแล้ว61296465ทำแล้ว 29/06/255257535352
94. อบต.คูเมือง (วารินชำราบ)ทำแล้ว51769068ทำแล้ว 22/06/2552176111
95. อบต.โคกก่อง (สำโรง)ทำแล้ว7547536522ทำแล้ว 16/06/255225551
96. อบต.โคกจาน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว580132128ทำแล้ว 29/06/255270585858
97. อบต.โคกชำแระ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว520147147ทำแล้ว 01/02/2553114134131313
98. อบต.โคกสว่าง (สำโรง)ทำแล้ว6216208178ทำแล้ว 30/06/25522838373737
99. อบต.โคกสะอาด (น้ำขุ่น)ทำแล้ว696125125ทำแล้ว 18/06/2552112400
100. อบต.จิกเทิง (ตาลสุม)ทำแล้ว61039786ทำแล้ว 22/05/2552468555
101. อบต.เจียด (เขมราฐ)ทำแล้ว610110490ทำแล้ว 09/12/25521221111
102. อบต.ช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว7350351346ทำแล้ว 02/06/255218887
103. อบต.ชีทวน (เขื่องใน)ทำแล้ว7139148142ทำแล้ว 30/06/255229202020
104. อบต.เซเป็ด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6373371371ทำแล้ว 10/06/255218777
105. อบต.ดอนจิก (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว61698266ทำแล้ว 26/06/255212111111
106. อบต.ดอนมดแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว5118117110ทำแล้ว 15/06/2552791051009791
107. อบต.ดอนใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6734543ทำแล้ว 30/06/255234292929
108. อบต.ดุมใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6394394394ทำแล้ว 30/06/25521624202017
109. อบต.แดงหม้อ (เขื่องใน)ทำแล้ว8928473ทำแล้ว 30/06/255272686867
110. อบต.โดมประดิษฐ์ (น้ำยืน)ทำแล้ว6144136130ทำแล้ว 27/07/2553110111
111. อบต.ตบหู (เดชอุดม)ทำแล้ว7909090ทำแล้ว 29/06/255256107241110
112. อบต.ตระการ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว636711213ทำแล้ว 24/06/255255555
113. อบต.ตะบ่าย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว7137137137ทำแล้ว 23/07/255211111
114. อบต.ตากแดด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6237239239ทำแล้ว 25/06/255212515151515
115. อบต.ตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว622816497