รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ศรีสะเกษ ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.ศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว71,1521,1281,142ทำแล้ว 26/06/255248223949493
2. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว11450452451ทำแล้ว 24/06/2552181431313
3. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7191325281ทำแล้ว 29/06/255259155846931
4. เทศบาลตำบลกระหวัน (ขุนหาญ)ทำแล้ว4136147178ทำแล้ว 30/06/2553987494948
5. เทศบาลตำบลกันทรอม (ขุนหาญ)ทำแล้ว71148479ทำแล้ว 26/06/20092487524645
6. เทศบาลตำบลกันทรารมย์ (กันทรารมย์)ทำแล้ว698116121ทำแล้ว 24/06/2552680808080
7. เทศบาลตำบลกำแพง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว77912298ทำแล้ว 29/06/2552965535353
8. เทศบาลตำบลขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว4349230211ทำแล้ว 29/06/25521168815353
9. เทศบาลตำบลโคกจาน (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8856262ทำแล้ว 29/06/255252525252
10. เทศบาลตำบลจานแสนไชย (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6165165165ทำแล้ว 10/07/25521824577
11. เทศบาลตำบลโดด (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว6847872ทำแล้ว 30/06/25527444
12. เทศบาลตำบลแต้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6707171ทำแล้ว 29/06/255270555453
13. เทศบาลตำบลน้ำคำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6234237237ทำแล้ว 27/06/255238272323
14. เทศบาลตำบลโนนสูง (ขุนหาญ)ทำแล้ว5110115149ทำแล้ว 15/06/2552530292929
15. เทศบาลตำบลบัวหุ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว6503232ทำแล้ว 18/06/255248353534
16. เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว13341174175ทำแล้ว 30/06/2552551377
17. เทศบาลตำบลบุสูง (วังหิน)ทำแล้ว8179173164ทำแล้ว 29/06/25521891727272
18. เทศบาลตำบลปรางค์กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5253253253ทำแล้ว 30/06/255242421414
19. เทศบาลตำบลผือใหญ่ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว8828286ทำแล้ว 30/06/2552649454545
20. เทศบาลตำบลพยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว5144158155ทำแล้ว 29/06/2552148277166166166
21. เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5236237237ทำแล้ว 12/06/2552236272726
22. เทศบาลตำบลไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว5291212204ทำแล้ว 29/06/255246422625
23. เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5735151ทำแล้ว 30/06/2552142424141
24. เทศบาลตำบลเมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว11251251251ทำแล้ว 10/06/25522985454343
25. เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว8155134128ทำแล้ว 29/06/255231292727
26. เทศบาลตำบลยางชุมน้อย (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5172134114ทำแล้ว 29/06/255270686868
27. เทศบาลตำบลวังหิน (วังหิน)ทำแล้ว14119122122ทำแล้ว 29/06/255240242423
28. เทศบาลตำบลศรีรัตนะ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว513610892ทำแล้ว 30/06/2552136323231
29. เทศบาลตำบลศรีสะอาด (ขุขันธ์)ทำแล้ว88712797ทำแล้ว 30/06/255249222
30. เทศบาลตำบลส้มป่อย (ราษีไศล)ทำแล้ว6208162145ทำแล้ว 29/06/25528129117117108
31. เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7104104104ทำแล้ว 04/05/2553132212120
32. เทศบาลตำบลสวนกล้วย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6174177174ทำแล้ว 12/06/2552341666
33. เทศบาลตำบลสำโรงพลัน (ไพรบึง)ทำแล้ว9828377ทำแล้ว 18/06/255253514846
34. เทศบาลตำบลสิ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5114118116ทำแล้ว 18/06/255286124959591
35. เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6122124124ทำแล้ว 28/07/255217439109
36. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว9686868ทำแล้ว 27/06/255255333131
37. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว5168153137ทำแล้ว 09/04/255298424242
38. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5164165165ทำแล้ว 26/06/25521568282820
39. อบต.กระแชง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6202183160ทำแล้ว 10/06/2552296787876
40. อบต.กฤษณา (ขุขันธ์)ทำแล้ว7240240241ทำแล้ว 22/06/25522545191010
41. อบต.กล้วยกว้าง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว5919191ทำแล้ว 23/04/25534032292928
42. อบต.กันทรารมย์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว4885959ทำแล้ว 12/06/255279666665
43. อบต.ก้านเหลือง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว3409618593ทำแล้ว 01/06/255258453333
44. อบต.กุง (ศิลาลาด)ทำแล้ว89361ทำแล้ว 25/06/255232191410
45. อบต.กุดเมืองฮาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว4808080ทำแล้ว 30/06/2552260464644
46. อบต.กุดเสลา (กันทรลักษ์)ทำแล้ว69613375ทำแล้ว 19/06/255212121212
47. อบต.กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8356358356ทำแล้ว 12/06/255296929292
48. อบต.ขนุน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6154118115ทำแล้ว 17/06/2552672466
49. อบต.ขะยูง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว682103102ทำแล้ว 18/06/2552963525250
50. อบต.ขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5626262ทำแล้ว 18/06/25515422
51. อบต.เขิน (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว6212212212ทำแล้ว 20/05/2552784333
52. อบต.แข้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5184193143ทำแล้ว 29/06/25521162585856
53. อบต.แขม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8162163185ทำแล้ว 30/06/255221202020
54. อบต.คลีกลิ้ง (ศิลาลาด)ทำแล้ว6157161155ทำแล้ว 29/06/2552196727272
55. อบต.คอนกาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5195149147ทำแล้ว 16/06/2552378525252
56. อบต.คำเนียม (กันทรารมย์)ทำแล้ว513210595ทำแล้ว 23/06/25526137888
57. อบต.คูซอด (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6199178184ทำแล้ว 25/06/255248252525
58. อบต.คูบ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5129129129ทำแล้ว 16/06/255295615249
59. อบต.โคกตาล (ภูสิงห์)ทำแล้ว8226226226ทำแล้ว 26/06/255259524845
60. อบต.โคกเพชร (ขุขันธ์)ทำแล้ว51167471ทำแล้ว 12/06/255250484848
61. อบต.โคกหล่าม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8144144154ทำแล้ว 29/06/25521058393528
62. อบต.จะกง (ขุขันธ์)ทำแล้ว520010998ทำแล้ว 01/06/255282132108108106
63. อบต.จาน (กันทรารมย์)ทำแล้ว71638472ทำแล้ว 30/06/25521179666666
64. อบต.จาน (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว10211215213ทำแล้ว 15/05/25522049494949
65. อบต.จานใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5167139139ทำแล้ว 08/06/255267452016
66. อบต.จิกสังข์ทอง (ราษีไศล)ทำแล้ว6746752ทำแล้ว 25/06/255240303030
67. อบต.โจดม่วง (ศิลาลาด)ทำแล้ว6848486ทำแล้ว 19/06/255236343130
68. อบต.ใจดี (ขุขันธ์)ทำแล้ว6204183175ทำแล้ว 22/06/255274433733
69. อบต.ชำ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7188162152ทำแล้ว 12/05/2552542363636
70. อบต.ซำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7122122122ทำแล้ว 19/06/2552141201717
71. อบต.ดงรัก (ภูสิงห์)ทำแล้ว5116117117ทำแล้ว 29/06/255236125737373
72. อบต.ดวนใหญ่ (วังหิน)ทำแล้ว7239234232ทำแล้ว 16/06/255229101474746
73. อบต.ดองกำเม็ด (ขุขันธ์)ทำแล้ว5113112111ทำแล้ว 12/06/25521277757575
74. อบต.ด่าน (ราษีไศล)ทำแล้ว6202202202ทำแล้ว 29/06/255255261918
75. อบต.ดินแดง (ไพรบึง)ทำแล้ว51047571ทำแล้ว 19/05/25522187868686
76. อบต.ดู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว71149478ทำแล้ว 25/06/2552648484848
77. อบต.ดู่ (ราษีไศล)ทำแล้ว6189188188ทำแล้ว 12/06/255275353535
78. อบต.ดู่ (กันทรารมย์)ทำแล้ว8112111111ทำแล้ว 07/01/25539888
79. อบต.ดูน (กันทรารมย์)ทำแล้ว8161176177ทำแล้ว 12/06/255230302929
80. อบต.ตระกาจ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว7142111108ทำแล้ว 12/06/2552839242424
81. อบต.ตองปิด (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว7239242246ทำแล้ว 11/06/255236161616
82. อบต.ตะเคียน (ขุขันธ์)ทำแล้ว6231246237ทำแล้ว 30/06/255228444
83. อบต.ตะเคียนราม (ภูสิงห์)ทำแล้ว5134135135ทำแล้ว 29/06/25521111303030
84. อบต.ตะดอบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว11144148148ทำแล้ว 24/06/255362151515
85. อบต.ตาเกษ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว692111107ทำแล้ว 27/05/255224888
86. อบต.ตาโกน (เมืองจันทร์)ทำแล้ว9227158118ทำแล้ว 19/06/2552961464646
87. อบต.ตาอุด (ขุขันธ์)ทำแล้ว41109684ทำแล้ว 29/06/255245393938
88. อบต.ตำแย (พยุห์)ทำแล้ว9111110110ทำแล้ว 30/06/2552780737372
89. อบต.ตูม (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8490489488ทำแล้ว 26/06/2552301110271010
90. อบต.ตูม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว8686868ทำแล้ว 30/06/255217641775
91. อบต.ท่าคล้อ (เบญจลักษ์)ทำแล้ว5163152145ทำแล้ว 04/11/255265464645
92. อบต.ทาม (กันทรารมย์)ทำแล้ว9933831ทำแล้ว 26/06/2552225151414
93. อบต.ทุ่งไชย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7887876ทำแล้ว 06/05/255258282828
94. อบต.ทุ่งสว่าง (วังหิน)ทำแล้ว6956751ทำแล้ว 22/06/255232171717
95. อบต.ทุ่งใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6268192187ทำแล้ว 29/06/255220141414
96. อบต.ทุ่ม (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6194200200ทำแล้ว 02/07/255256503635
97. อบต.ธาตุ (วังหิน)ทำแล้ว5835952ทำแล้ว 23/06/25521042272623
98. อบต.น้ำเกลี้ยง (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5122150153ทำแล้ว 30/06/255262494945
99. อบต.น้ำอ้อม (กันทรลักษ์)ทำแล้ว684144104ทำแล้ว 03/06/25526161688
100. อบต.นิคมพัฒนา (ขุขันธ์)ทำแล้ว6184186186ทำแล้ว 649404040
101. อบต.โนนค้อ (โนนคูณ)ทำแล้ว6494345ทำแล้ว 17/06/25529371626160
102. อบต.โนนคูณ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว61568681ทำแล้ว 16/06/25524291955
103. อบต.โนนปูน (ไพรบึง)ทำแล้ว6656162ทำแล้ว 02/06/255234302827
104. อบต.โนนเพ็ก (พยุห์)ทำแล้ว6242128128ทำแล้ว 22/06/2552137333333
105. อบต.โนนสัง (กันทรารมย์)ทำแล้ว8181182182ทำแล้ว 22/05/255242212121
106. อบต.โนนสำราญ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6288288288ทำแล้ว 17/06/25522344332828
107. อบต.บก (โนนคูณ)ทำแล้ว683130116ทำแล้ว 12/06/255254313030
108. อบต.บ่อแก้ว (วังหิน)ทำแล้ว4908830ทำแล้ว 05/06/25521845292929
109. อบต.บักดอง (ขุนหาญ)ทำแล้ว4320320320ทำแล้ว 19/06/255275151977
110. อบต.บัวน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว8178178178ทำแล้ว 29/06/255241313130
111. อบต.บึงบอน (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว7135135135ทำแล้ว 29/06/255251303027
112. อบต.บึงมะลู (กันทรลักษ์)ทำแล้ว8239244258ทำแล้ว 19/06/255284696969
113. อบต.ปราสาท (ขุขันธ์)ทำแล้ว6151142142ทำแล้ว 201633
114. อบต.ปราสาท (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว7758084ทำแล้ว 26/06/255211554
115. อบต.ปราสาทเยอ (ไพรบึง)ทำแล้ว6655249ทำแล้ว 16/06/25521024161616
116. อบต.ปรือใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5898583ทำแล้ว 29/06/255214111
117. อบต.ปะอาว (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว79693ทำแล้ว 21/12/2552226121111
118. อบต.เป๊าะ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว8178227227ทำแล้ว 30/06/255279124109109108
119. อบต.ผักแพว (กันทรารมย์)ทำแล้ว8999999ทำแล้ว 25/06/255218131313
120. อบต.ผักไหม (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว7606261ทำแล้ว 15/05/255236247195
121. อบต.ไผ่ (ราษีไศล)ทำแล้ว6194159159ทำแล้ว 26/06/255286494949
122. อบต.พยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว510310099ทำแล้ว 30/06/2552529272727
123. อบต.พรหมสวัสดิ์ (พยุห์)ทำแล้ว6175175175ทำแล้ว 30/06/255236222222
124. อบต.พราน (ขุนหาญ)ทำแล้ว7938579ทำแล้ว 26/06/255233444
125. อบต.พิงพวย (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว7420433433ทำแล้ว 30/07/2552648444444
126. อบต.พิมาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8161156138ทำแล้ว 16/06/255284737371
127. อบต.พิมายเหนือ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8626262ทำแล้ว 22/06/255240403938
128. อบต.โพธิ์ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว10727373ทำแล้ว 10/06/2552742242323
129. อบต.โพธิ์ (โนนคูณ)ทำแล้ว5979696ทำแล้ว 17/06/2552283333
130. อบต.โพธิ์ชัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8908181ทำแล้ว 25/05/255236363636
131. อบต.โพธิ์วงศ์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว8148174132ทำแล้ว 30/06/255287166111111
132. อบต.โพธิ์ศรี (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5119183173ทำแล้ว 30/06/2552366363535
133. อบต.โพนข่า (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6545353ทำแล้ว 18/05/25521259474741
134. อบต.โพนเขวา (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว106687105ทำแล้ว 15/06/255228282828
135. อบต.โพนค้อ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว10119121120ทำแล้ว 01/06/255255292926
136. อบต.โพนยาง (วังหิน)ทำแล้ว7502503503ทำแล้ว 18/06/255291363636
137. อบต.ไพร (ขุนหาญ)ทำแล้ว5151140133ทำแล้ว 16/08/255348404040
138. อบต.ไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว6848491ทำแล้ว 14/05/25531490616161
139. อบต.ไพรพัฒนา (ภูสิงห์)ทำแล้ว686100100ทำแล้ว 21/06/25533278787878
140. อบต.ภูเงิน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว719813278ทำแล้ว 15/06/255242844
141. อบต.ภูผาหมอก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว9113122122ทำแล้ว 22/06/2552356464644
142. อบต.ภูฝ้าย (ขุนหาญ)ทำแล้ว8177161155ทำแล้ว 30/06/255233292929
143. อบต.เมือง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6280210214ทำแล้ว 17/06/2552242166
144. อบต.เมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว6127127127ทำแล้ว 29/06/255230292929
145. อบต.เมืองแคน (ราษีไศล)ทำแล้ว5907874ทำแล้ว 29/06/25521066626054
146. อบต.เมืองน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว6228140129ทำแล้ว 23/06/25522533171717
147. อบต.เมืองหลวง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6317334325ทำแล้ว 30/06/2552159666
148. อบต.ยาง (กันทรารมย์)ทำแล้ว9109109109ทำแล้ว 30/06/2552109191913
149. อบต.ยางชุมใหญ่ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5181177176ทำแล้ว 30/06/255244393939
150. อบต.รังแร้ง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7149149151ทำแล้ว 30/06/255231191818
151. อบต.รุง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5125213213ทำแล้ว 22/09/255326212120
152. อบต.รุ่งระวี (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว611910993ทำแล้ว 29/04/255344141414
153. อบต.ลมศักดิ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว81006565ทำแล้ว 23/06/25521738383737
154. อบต.ละทาย (กันทรารมย์)ทำแล้ว83573636ทำแล้ว 02/06/2552290383333
155. อบต.ละลม (ภูสิงห์)ทำแล้ว8219219219ทำแล้ว 23/06/25527555
156. อบต.ละลาย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5518521521ทำแล้ว 29/07/255244404040
157. อบต.ละเอาะ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5205204204ทำแล้ว 56404040
158. อบต.ลิ้นฟ้า (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว6254254254ทำแล้ว 30/06/2552135606060
159. อบต.เวียงเหนือ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6178179179ทำแล้ว 15/06/25524852899
160. อบต.ศรีแก้ว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว6171193193ทำแล้ว 29/06/255244222
161. อบต.ศรีตระกูล (ขุขันธ์)ทำแล้ว8162162162ทำแล้ว 16/06/255242866
162. อบต.ศรีโนนงาม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5154150102ทำแล้ว 30/06/255233242424
163. อบต.ศรีสำราญ (วังหิน)ทำแล้ว8298198255ทำแล้ว 16/06/25522111451210
164. อบต.สมอ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว1011310096ทำแล้ว 23/10/255250222
165. อบต.สระเยาว์ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว1911937103ทำแล้ว 13/05/25523799444040
166. อบต.สร้างปี่ (ราษีไศล)ทำแล้ว6797979ทำแล้ว 22/06/2552887555555
167. อบต.สวาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8242243243ทำแล้ว 22/06/25522682636352
168. อบต.สะเดาใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว81008883ทำแล้ว 15/06/255387656565
169. อบต.สะพุง (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว8106106106ทำแล้ว 22/06/255286828079
170. อบต.สังเม็ก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว61928971ทำแล้ว 19/06/255227666
171. อบต.สำโรง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6159159158ทำแล้ว 29/05/25524149242019
172. อบต.สำโรงตาเจ็น (ขุขันธ์)ทำแล้ว6222209193ทำแล้ว 20/06/25523811109
173. อบต.สำโรงปราสาท (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5555555ทำแล้ว 16/06/2552118451522
174. อบต.สุขสวัสดิ์ (ไพรบึง)ทำแล้ว6140133112ทำแล้ว 04/06/255253302726
175. อบต.เสาธงชัย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6102103103ทำแล้ว 05/07/2553819191919
176. อบต.เสียว (เบญจลักษ์)ทำแล้ว7326327325ทำแล้ว 15/06/25525457262626
177. อบต.เสียว (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว612310275ทำแล้ว 30/06/2552915121111
178. อบต.เสื่องข้าว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว9151126124ทำแล้ว 09/07/25523585777771
179. อบต.โสน (ขุขันธ์)ทำแล้ว5190190190ทำแล้ว 15/05/25521540888
180. อบต.หญ้าปล้อง (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6162155152ทำแล้ว 24/06/2552174686867
181. อบต.หนองกุง (โนนคูณ)ทำแล้ว5616261ทำแล้ว 30/06/2553
182. อบต.หนองแก้ว (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว41023535ทำแล้ว 10/07/2552235232323
183. อบต.หนองแก้ว (กันทรารมย์)ทำแล้ว9171172172ทำแล้ว 01/06/255250202019
184. อบต.หนองครก (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6828282ทำแล้ว 22/06/2552867555555
185. อบต.หนองค้า (พยุห์)ทำแล้ว5124113100ทำแล้ว 15/06/2552141282828
186. อบต.หนองแค (ราษีไศล)ทำแล้ว6777777ทำแล้ว 29/06/2552350424238
187. อบต.หนองงูเหลือม (เบญจลักษ์)ทำแล้ว5646361ทำแล้ว 25/06/25524068626262
188. อบต.หนองฉลอง (ขุขันธ์)ทำแล้ว515010472ทำแล้ว 12/06/255243272727
189. อบต.หนองเชียงทูน (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7402367373ทำแล้ว 22/09/2553613999
190. อบต.หนองบัว (กันทรารมย์)ทำแล้ว81458282ทำแล้ว 11/06/255260333
191. อบต.หนองบัวดง (ศิลาลาด)ทำแล้ว5174178167ทำแล้ว 29/06/25521112525252
192. อบต.หนองไผ่ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว10174174174ทำแล้ว 29/06/2552173242424
193. อบต.หนองม้า (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว5365151ทำแล้ว 15/09/25521123151411
194. อบต.หนองแวง (กันทรารมย์)ทำแล้ว5138141158ทำแล้ว 29/06/2552982656563
195. อบต.หนองหมี (ราษีไศล)ทำแล้ว8128129129ทำแล้ว 11/06/25524493808076
196. อบต.หนองหว้า (เบญจลักษ์)ทำแล้ว6216216216ทำแล้ว 26/06/255222444
197. อบต.หนองหัวช้าง (กันทรารมย์)ทำแล้ว8754512ทำแล้ว 23/06/2553818161616
198. อบต.หนองห้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6204131112ทำแล้ว 29/06/25522697757575
199. อบต.หนองอึ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว6283191158ทำแล้ว 01/09/255249494949
200. อบต.หนองฮาง (เบญจลักษ์)ทำแล้ว71139285ทำแล้ว 19/06/255263525252
201. อบต.หนองไฮ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7278281281ทำแล้ว 17/06/2552139373737
202. อบต.หนองไฮ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7144144144ทำแล้ว 29/06/25526622699
203. อบต.หมากเขียบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6164137127ทำแล้ว 10/06/255274636361
204. อบต.ห้วยจันทร์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว6737070ทำแล้ว 15/06/255247776
205. อบต.ห้วยตามอญ (ภูสิงห์)ทำแล้ว8204192181ทำแล้ว 16/06/255256111110
206. อบต.ห้วยตึ้กชู (ภูสิงห์)ทำแล้ว8186187187ทำแล้ว 19/06/2552259999
207. อบต.ห้วยใต้ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5967786ทำแล้ว 23/06/255250222
208. อบต.ห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6127128128ทำแล้ว 25/06/2552356363630
209. อบต.ห้วยสำราญ (ขุขันธ์)ทำแล้ว4403332ทำแล้ว 30/06/2552730303030
210. อบต.ห้วยเหนือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว68771190ทำแล้ว 01/06/255287737373
211. อบต.หว้านคำ (ราษีไศล)ทำแล้ว6878787ทำแล้ว 23/06/2552267454545
212. อบต.หัวช้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8966955ทำแล้ว 30/06/255249393939
213. อบต.หัวเสือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว8133136106ทำแล้ว 15/05/255267595958
214. อบต.เหล่ากวาง (โนนคูณ)ทำแล้ว6139140141ทำแล้ว 15/06/255220161612
215. อบต.อีเซ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว7155157157ทำแล้ว 22/06/255247191512
216. อบต.อีปาด (กันทรารมย์)ทำแล้ว6191116116ทำแล้ว 22/05/255252525252
217. อบต.อีหล่ำ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8180180179ทำแล้ว 26/06/25523588733323
รวม 217 อปท.2171,43635,36832,93032,0982172,40513,1138,1457,5037,263
ข้อมูล ณ 18/05/2562