รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุรินทร์ ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.สุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว4520387362ทำแล้ว 31/07/25527388656262
2. เทศบาลเมืองสุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6217217217ทำแล้ว 26/06/255211115676766
3. เทศบาลตำบลกระหาด (จอมพระ)ทำแล้ว81578068ทำแล้ว 29/06/25522810810310396
4. เทศบาลตำบลกังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว7134125117ทำแล้ว 18/06/255344333
5. เทศบาลตำบลกันตวจระมวล (ปราสาท)ทำแล้ว818211199ทำแล้ว 14/06/2552599612020
6. เทศบาลตำบลกาบเชิง (กาบเชิง)ทำแล้ว711542ทำแล้ว 2726141111
7. เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว712196ทำแล้ว 12/06/2552102746666
8. เทศบาลตำบลแคน (สนม)ทำแล้ว5167165165ทำแล้ว 29/06/255214141212
9. เทศบาลตำบลโคกตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6308309309ทำแล้ว 09/02/25531633171711
10. เทศบาลตำบลจอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว6318259249ทำแล้ว 30/06/255287222
11. เทศบาลตำบลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว3197142123ทำแล้ว 30/06/2552111101010
12. เทศบาลตำบลท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว6848484ทำแล้ว 29/06/255258242222
13. เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว9707070ทำแล้ว 11/06/25529111
14. เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8817167ทำแล้ว 18/06/255252151515
15. เทศบาลตำบลนิคมปราสาท (ปราสาท)ทำแล้ว816110798ทำแล้ว 30/06/255283353535
16. เทศบาลตำบลบัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว5110110110ทำแล้ว 24/06/2552863676
17. เทศบาลตำบลบุแกรง (จอมพระ)ทำแล้ว8200246186ทำแล้ว 22/06/2552348555
18. เทศบาลตำบลผักไหม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6248169146ทำแล้ว 30/06/255237151313
19. เทศบาลตำบลเมืองแก (ท่าตูม)ทำแล้ว81073323ทำแล้ว 12/06/25521002166
20. เทศบาลตำบลเมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6805762ทำแล้ว 29/06/255252343434
21. เทศบาลตำบลยะวึก (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว612613099ทำแล้ว 24/06/25523222
22. เทศบาลตำบลรัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว7164166140ทำแล้ว 29/06/20091623566
23. เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ (ลำดวน)ทำแล้ว6100101101ทำแล้ว 17/06/2552258303030
24. เทศบาลตำบลศีขรภูมิ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5176130113ทำแล้ว 30/06/2552501366
25. เทศบาลตำบลสนม (สนม)ทำแล้ว5696969ทำแล้ว 19/06/2552458393939
26. เทศบาลตำบลสระขุด (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว6748285ทำแล้ว 25/06/25525884555555
27. เทศบาลตำบลสังขะ (สังขะ)ทำแล้ว6230231231ทำแล้ว 15/07/25528444
28. เทศบาลตำบลสำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว6153153153ทำแล้ว 29/06/255296555
29. เทศบาลตำบลหมื่นศรี (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5232230232ทำแล้ว 25/06/255214131313
30. อบต.กระเทียม (สังขะ)ทำแล้ว61472631ทำแล้ว 29/06/25521761494945
31. อบต.กระเบื้อง (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว88128129ทำแล้ว 23/06/255213942373736
32. อบต.กระโพ (ท่าตูม)ทำแล้ว512411096ทำแล้ว 15/06/255235252420
33. อบต.กระออม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว6103103103ทำแล้ว 29/06/255242414140
34. อบต.กังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว6131131131ทำแล้ว 29/06/2552372722
35. อบต.กาเกาะ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว4120133131ทำแล้ว 26/06/255216111
36. อบต.กุดขาคีม (รัตนบุรี)ทำแล้ว6196204204ทำแล้ว 15/05/25521262363332
37. อบต.กุดหวาย (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6130124108ทำแล้ว 22/06/25524333
38. อบต.เกาะแก้ว (สำโรงทาบ)ทำแล้ว10211211211ทำแล้ว 19/06/2552153343434
39. อบต.แก (รัตนบุรี)ทำแล้ว61848892ทำแล้ว 25/06/25523817422
40. อบต.แกใหญ่ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6313321321ทำแล้ว 03/07/25527444
41. อบต.ขวาวใหญ่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6141184174ทำแล้ว 09/06/255246131313
42. อบต.ขอนแตก (สังขะ)ทำแล้ว81803340ทำแล้ว 30/06/255233333
43. อบต.คม (สังขะ)ทำแล้ว9155156156ทำแล้ว 05/06/2552541161111
44. อบต.คอโค (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7254270222ทำแล้ว 26/06/255238794577
45. อบต.คอนแรด (รัตนบุรี)ทำแล้ว5225219203ทำแล้ว 29/06/2552361177
46. อบต.คาละแมะ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว102408574ทำแล้ว 03/08/255320322
47. อบต.คำผง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว682109104ทำแล้ว 23/06/255237766
48. อบต.คูตัน (กาบเชิง)ทำแล้ว6179176186ทำแล้ว 30/06/255246402929
49. อบต.โคกกลาง (พนมดงรัก)ทำแล้ว7200149136ทำแล้ว 30/06/25524322
50. อบต.โคกยาง (ปราสาท)ทำแล้ว7243182149ทำแล้ว 29/06/255261484848
51. อบต.โคกสะอาด (ปราสาท)ทำแล้ว7156132103ทำแล้ว 04/06/255261616161
52. อบต.จรัส (บัวเชด)ทำแล้ว9179160105ทำแล้ว 19/06/255236222
53. อบต.จอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว7149137131ทำแล้ว 16/06/2552573646464
54. อบต.จารพัต (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5126107117ทำแล้ว 15/06/2552167411510
55. อบต.จีกแดก (พนมดงรัก)ทำแล้ว6180174126ทำแล้ว 05/06/2552641455
56. อบต.แจนแวน (ศรีณรงค์)ทำแล้ว79310698ทำแล้ว 25/06/255245999
57. อบต.เฉนียง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5105382322ทำแล้ว 26/05/255257112111111111
58. อบต.ช่างปี่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว51117066ทำแล้ว 1372944
59. อบต.ชุมแสง (จอมพระ)ทำแล้ว613112999ทำแล้ว 16/06/25525134504948
60. อบต.เชื้อเพลิง (ปราสาท)ทำแล้ว610310314ทำแล้ว 30/06/255266666
61. อบต.โชกเหนือ (ลำดวน)ทำแล้ว6868686ทำแล้ว 24/06/25521438111111
62. อบต.โชคนาสาม (ปราสาท)ทำแล้ว7131162116ทำแล้ว 30/06/25521391101010
63. อบต.ณรงค์ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว61379385ทำแล้ว 12/06/255248353534
64. อบต.ด่าน (กาบเชิง)ทำแล้ว8269269269ทำแล้ว 18/06/25525641141414
65. อบต.ตรมไพร (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว4268267268ทำแล้ว 12/06/255216734166
66. อบต.ตรวจ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว522044ทำแล้ว 29/06/2552182131313
67. อบต.ตระเปียงเตีย (ลำดวน)ทำแล้ว5768788ทำแล้ว 18/06/25531662333333
68. อบต.ตระแสง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว613711789ทำแล้ว 29/06/2552341363633
69. อบต.ตรำดม (ลำดวน)ทำแล้ว6296296296ทำแล้ว 25/06/255239666
70. อบต.ตรึม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5199199199ทำแล้ว 29/06/25526211
71. อบต.ตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6322321320ทำแล้ว 29/06/255239666
72. อบต.ตั้งใจ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7109116105ทำแล้ว 19/06/255277024108
73. อบต.ตากูก (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว525911284ทำแล้ว 29/06/2552763433
74. อบต.ตาคง (สังขะ)ทำแล้ว6249249249ทำแล้ว 09/06/2552156282827
75. อบต.ตาตุม (สังขะ)ทำแล้ว7304305305ทำแล้ว 29/05/2552429444
76. อบต.ตานี (ปราสาท)ทำแล้ว8946558ทำแล้ว 30/06/255239262625
77. อบต.ตาเบา (ปราสาท)ทำแล้ว6132115112ทำแล้ว 29/06/25521369666666
78. อบต.ตาเมียง (พนมดงรัก)ทำแล้ว71876141ทำแล้ว 30/06/2552167281717
79. อบต.ตาวัง (บัวเชด)ทำแล้ว8125115107ทำแล้ว 08/06/255243444
80. อบต.ตาอ็อง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6113106106ทำแล้ว 24/09/25523463484848
81. อบต.แตล (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7163181140ทำแล้ว 30/06/255259471413
82. อบต.ทมอ (ปราสาท)ทำแล้ว61078785ทำแล้ว 29/06/255210866655
83. อบต.ทับทัน (สังขะ)ทำแล้ว71039380ทำแล้ว 29/06/25524222
84. อบต.ทับใหญ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5181132162ทำแล้ว 26/06/255228511
85. อบต.ท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว8201163163ทำแล้ว 25/06/255256444
86. อบต.ท่าสว่าง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6216196190ทำแล้ว 19/06/255233313127
87. อบต.ทุ่งกุลา (ท่าตูม)ทำแล้ว6137277198ทำแล้ว 15/05/25521133313130
88. อบต.ทุ่งมน (ปราสาท)ทำแล้ว61089784ทำแล้ว 30/06/2552439252523
89. อบต.เทนมีย์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว9193132117ทำแล้ว 26/06/25522985787773
90. อบต.เทพรักษา (สังขะ)ทำแล้ว8123123123ทำแล้ว 10/06/255235292929
91. อบต.ธาตุ (รัตนบุรี)ทำแล้ว6330330330ทำแล้ว 24/06/255255333227
92. อบต.นอกเมือง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว637314342ทำแล้ว 27/08/2552156373730
93. อบต.นาดี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว610312399ทำแล้ว 26/06/25522160111
94. อบต.นานวน (สนม)ทำแล้ว5136140140ทำแล้ว 29/06/2552267111404040
95. อบต.นาบัว (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7563575572ทำแล้ว 24/06/255253102989898
96. อบต.นารุ่ง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว7828180ทำแล้ว 18/05/25523861555450
97. อบต.น้ำเขียว (รัตนบุรี)ทำแล้ว513683105ทำแล้ว 29/06/2552136111
98. อบต.แนงมุด (กาบเชิง)ทำแล้ว6271205184ทำแล้ว 19/06/2552426232121
99. อบต.โนน (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7168167168ทำแล้ว 30/06/255214141414
100. อบต.บะ (ท่าตูม)ทำแล้ว71039483ทำแล้ว 23/07/2553103313131
101. อบต.บักได (พนมดงรัก)ทำแล้ว7174333329ทำแล้ว 26/06/25521277643
102. อบต.บัวโคก (ท่าตูม)ทำแล้ว8211259234ทำแล้ว 12/06/2552258212016
103. อบต.บัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว61139669ทำแล้ว 26/06/2552141302626
104. อบต.บ้านจารย์ (สังขะ)ทำแล้ว789104149ทำแล้ว 30/06/255249331818
105. อบต.บ้านชบ (สังขะ)ทำแล้ว6546969ทำแล้ว 16/06/255250111111
106. อบต.บ้านไทร (ปราสาท)ทำแล้ว5608772ทำแล้ว 24/06/255245363634
107. อบต.บ้านผือ (จอมพระ)ทำแล้ว8213211211ทำแล้ว 11/06/2552233333
108. อบต.บ้านพลวง (ปราสาท)ทำแล้ว6152205167ทำแล้ว 29/06/255243222
109. อบต.บ้านแร่ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว610710195ทำแล้ว 08/06/2552346333333
110. อบต.บึง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว6167155152ทำแล้ว 05/06/255214522
111. อบต.บุฤาษี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6117213189ทำแล้ว 26/06/25524592888784
112. อบต.เบิด (รัตนบุรี)ทำแล้ว5140140140ทำแล้ว 15/06/255243414140
113. อบต.ประดู่ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว51254939ทำแล้ว 18/06/2552556532727
114. อบต.ประทัดบุ (ปราสาท)ทำแล้ว623316682ทำแล้ว 12/06/2552161088
115. อบต.ปราสาททอง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว7180168168ทำแล้ว 19/06/25521849313131
116. อบต.ปราสาทหนง (ปราสาท)ทำแล้ว5828471ทำแล้ว 12/06/255265525252
117. อบต.ปรือ (ปราสาท)ทำแล้ว6454545ทำแล้ว 29/06/2552181176
118. อบต.เป็นสุข (จอมพระ)ทำแล้ว5183192192ทำแล้ว 09/06/2552396797976
119. อบต.ไผ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว716353ทำแล้ว 19/06/2552411244
120. อบต.พรมเทพ (ท่าตูม)ทำแล้ว7230228227ทำแล้ว 26/06/255260272725
121. อบต.พระแก้ว (สังขะ)ทำแล้ว6329329329ทำแล้ว 29/06/2552638282020
122. อบต.เพี้ยราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7123179123ทำแล้ว 11/05/255330252524
123. อบต.โพนโก (สนม)ทำแล้ว71043534ทำแล้ว 15/01/255312666
124. อบต.โพนครก (ท่าตูม)ทำแล้ว8405403378ทำแล้ว 15/06/2553108246175174174
125. อบต.ไพรขลา (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7165132139ทำแล้ว 25/06/255219997
126. อบต.ไพล (ปราสาท)ทำแล้ว618551ทำแล้ว 29/05/25521212129
127. อบต.เมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5134134134ทำแล้ว 01/06/255232313028
128. อบต.เมืองบัว (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว710821ทำแล้ว 12/06/255261222
129. อบต.เมืองลีง (จอมพระ)ทำแล้ว7676767ทำแล้ว 01/06/255267222
130. อบต.ยาง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว11161123112ทำแล้ว 29/06/2552934022
131. อบต.ยางสว่าง (รัตนบุรี)ทำแล้ว6147135130ทำแล้ว 27/05/25539561011
132. อบต.ระแงง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5235131129ทำแล้ว 29/06/255237161313
133. อบต.ระเวียง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว71966052ทำแล้ว 08/03/255344766
134. อบต.รัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว6164166166ทำแล้ว 29/06/2552152464538
135. อบต.ราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6103106102ทำแล้ว 23/06/25523582454443
136. อบต.ลำดวน (ลำดวน)ทำแล้ว4231231231ทำแล้ว 15/06/25522634333
137. อบต.ลุ่มระวี (จอมพระ)ทำแล้ว6937769ทำแล้ว 25/06/2552442363636
138. อบต.ศรีณรงค์ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8654230ทำแล้ว 24/06/255210786525252
139. อบต.ศรีสุข (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6151150150ทำแล้ว 25/06/2552350262625
140. อบต.ศรีสุข (สำโรงทาบ)ทำแล้ว51277553ทำแล้ว 21/08/255262484847
141. อบต.สนม (สนม)ทำแล้ว6717880ทำแล้ว 20/07/2552327151010
142. อบต.สมุด (ปราสาท)ทำแล้ว6787777ทำแล้ว 03/07/2552130222222
143. อบต.สลักได (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว622353ทำแล้ว 18/06/25523917121212
144. อบต.สวาย (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6159120112ทำแล้ว 06/11/255258126961210
145. อบต.สะกาด (สังขะ)ทำแล้ว6756051ทำแล้ว 10/08/255210711
146. อบต.สะเดา (บัวเชด)ทำแล้ว6826659ทำแล้ว 30/06/255232201818
147. อบต.สะโน (สำโรงทาบ)ทำแล้ว610112398ทำแล้ว 30/06/255251252222
148. อบต.สังขะ (สังขะ)ทำแล้ว6232225202ทำแล้ว 15/10/255258111
149. อบต.สำเภาลูน (บัวเชด)ทำแล้ว8242249248ทำแล้ว 18/05/2552170282525
150. อบต.สำโรง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6183183183ทำแล้ว 17/06/255226411
151. อบต.สำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5140141140ทำแล้ว 29/07/255247161514
152. อบต.เสม็จ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว691171152ทำแล้ว 12/06/2552433331310
153. อบต.แสลงพันธ์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7368298260ทำแล้ว 15/06/25521667535351
154. อบต.หนองขวาว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว786151154ทำแล้ว 29/06/2552833922
155. อบต.หนองเทพ (โนนนารายณ์)ทำแล้ว5161250242ทำแล้ว 04/06/25521789828282
156. อบต.หนองบัว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว8585858ทำแล้ว 17/06/255224212019
157. อบต.หนองบัว (ท่าตูม)ทำแล้ว6277277277ทำแล้ว 22/06/25522985252525
158. อบต.หนองบัวทอง (รัตนบุรี)ทำแล้ว5247247247ทำแล้ว 30/06/255298717171
159. อบต.หนองบัวบาน (รัตนบุรี)ทำแล้ว5215175132ทำแล้ว 30/06/2552830888
160. อบต.หนองไผ่ล้อม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5128178176ทำแล้ว 22/02/255337353535
161. อบต.หนองเมธี (ท่าตูม)ทำแล้ว8100134120ทำแล้ว 22/06/2552108740113
162. อบต.หนองระฆัง (สนม)ทำแล้ว78777ทำแล้ว 22/06/255286525250
163. อบต.หนองเรือ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8193130115ทำแล้ว 29/06/2552978414141
164. อบต.หนองแวง (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5373737ทำแล้ว 22/07/25521111
165. อบต.หนองสนิท (จอมพระ)ทำแล้ว7979985ทำแล้ว 15/06/255334282826
166. อบต.หนองหลวง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7125125124ทำแล้ว 15/08/255230111
167. อบต.หนองเหล็ก (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว14484646ทำแล้ว 09/06/255244313131
168. อบต.หนองใหญ่ (ปราสาท)ทำแล้ว6183191106ทำแล้ว 23/06/255278111
169. อบต.หนองอียอ (สนม)ทำแล้ว58912196ทำแล้ว 25/06/2552277595958
170. อบต.หนองฮะ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว6947668ทำแล้ว 01/06/255230555
171. อบต.หัวงัว (สนม)ทำแล้ว8169179160ทำแล้ว 25/06/255238383838
172. อบต.อาโพน (บัวเชด)ทำแล้ว7116117109ทำแล้ว 28/06/25523171144
173. อบต.อู่โลก (ลำดวน)ทำแล้ว5122100104ทำแล้ว 09/06/2552529292929
รวม 173 อปท.1731,10828,11825,24223,3611731,7119,3894,8924,1033,978
ข้อมูล ณ 20/05/2562