รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด บุรีรัมย์ ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.บุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว41,3711,3721,370ทำแล้ว 30/12/255214945333
2. เทศบาลเมืองชุมเห็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6198304ทำแล้ว 17/06/25527111
3. เทศบาลเมืองนางรอง (นางรอง)ทำแล้ว8269252262ทำแล้ว 30/06/255270464646
4. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว7286234213ทำแล้ว 19/06/2552911521
5. เทศบาลตำบลกระสัง (กระสัง)ทำแล้ว41039192ทำแล้ว 23/06/25532211
6. เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว8684720719ทำแล้ว 15/06/25522896675858
7. เทศบาลตำบลเขาคอก (ประโคนชัย)ทำแล้ว5837064ทำแล้ว 23/06/2552112777
8. เทศบาลตำบลคูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว5185127101ทำแล้ว 16111
9. เทศบาลตำบลแคนดง (แคนดง)ทำแล้ว8857269 ยังไม่อนุมัติ 12111
10. เทศบาลตำบลโคกม้า (ประโคนชัย)ทำแล้ว51299087ทำแล้ว 29/06/2552571595958
11. เทศบาลตำบลโคกเหล็ก (ห้วยราช)ทำแล้ว51328482ทำแล้ว 29/05/255266151514
12. เทศบาลตำบลจันดุม (พลับพลาชัย)ทำแล้ว61575312ทำแล้ว 15/06/255224657363635
13. เทศบาลตำบลจันทบเพชร (บ้านกรวด)ทำแล้ว3160159158ทำแล้ว 30/06/25521531310
14. เทศบาลตำบลชำนิ (ชำนิ)ทำแล้ว10183136195ทำแล้ว 01/07/255213100828281
15. เทศบาลตำบลดอนมนต์ (สตึก)ทำแล้ว9565656ทำแล้ว 26/06/255234333
16. เทศบาลตำบลดอนอะราง (หนองกี่)ทำแล้ว5133150148ทำแล้ว 26/06/255251262626
17. เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว8219219218ทำแล้ว 09/04/255349404040
18. เทศบาลตำบลตาจง (ละหานทราย)ทำแล้ว6636164 ยังไม่อนุมัติ 2111
19. เทศบาลตำบลถาวร (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว720712975ทำแล้ว 24/06/255264404039
20. เทศบาลตำบลทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว71256460ทำแล้ว 30/06/255218118817372
21. เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (นางรอง)ทำแล้ว719044 ยังไม่อนุมัติ 1111
22. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5243239232ทำแล้ว 29/06/25521256231
23. เทศบาลตำบลโนนเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6193192192ทำแล้ว 30/06/25521111
24. เทศบาลตำบลโนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว7318317317ทำแล้ว 20/08/2552107383838
25. เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว3177145149ทำแล้ว 29/06/255294564140
26. เทศบาลตำบลบ้านกรวด (บ้านกรวด)ทำแล้ว8169146137ทำแล้ว 22/06/2552187707069
27. เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ (บ้านกรวด)ทำแล้ว7303030ทำแล้ว 29/06/255210348222
28. เทศบาลตำบลบ้านด่าน (บ้านด่าน)ทำแล้ว721412792ทำแล้ว 25/06/2552214722
29. เทศบาลตำบลบ้านบัว (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5822517ทำแล้ว 12/06/2552339353535
30. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว8217218218ทำแล้ว 07/10/255296282826
31. เทศบาลตำบลบึงเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6242242242 ยังไม่อนุมัติ 1111
32. เทศบาลตำบลประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว71029089ทำแล้ว 25/06/2552394818181
33. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านด่าน)ทำแล้ว51017675ทำแล้ว 29/06/255229161514
34. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว3101173126ทำแล้ว 17/06/255234161616
35. เทศบาลตำบลปะคำ (ปะคำ)ทำแล้ว8101010ทำแล้ว 10/06/25524222
36. เทศบาลตำบลพนมรุ้ง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว8339349349ทำแล้ว 30/06/2552
37. เทศบาลตำบลพลับพลาชัย (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5247249249ทำแล้ว 29/06/2552189383838
38. เทศบาลตำบลพุทไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว5251116116ทำแล้ว 26/06/25521123838079
39. เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6132124123ทำแล้ว 12/06/2552138161414
40. เทศบาลตำบลละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว814612197ทำแล้ว 25/06/25531100
41. เทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7197197195ทำแล้ว 30/07/25521111
42. เทศบาลตำบลศรีสตึก (สตึก)ทำแล้ว5727373ทำแล้ว 29/06/2552114131312
43. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี (หนองกี่)ทำแล้ว8103103103ทำแล้ว 30/06/25526341511
44. เทศบาลตำบลสตึก (สตึก)ทำแล้ว831757ทำแล้ว 29/06/25521478474747
45. เทศบาลตำบลสองชั้น (กระสัง)ทำแล้ว5136115112ทำแล้ว 16/09/255247222221
46. เทศบาลตำบลสะแก (สตึก)ทำแล้ว51825153ทำแล้ว 11/06/255268313131
47. เทศบาลตำบลสามแวง (ห้วยราช)ทำแล้ว51328785ทำแล้ว 03/08/25525080737372
48. เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ (ละหานทราย)ทำแล้ว6240242242ทำแล้ว 29/06/255239651733
49. เทศบาลตำบลแสลงโทน (ประโคนชัย)ทำแล้ว7372370370ทำแล้ว 29/06/2552501511
50. เทศบาลตำบลหนองกี่ (หนองกี่)ทำแล้ว6291189195ทำแล้ว 30/06/2552127616161
51. เทศบาลตำบลหนองตะครอง (ละหานทราย)ทำแล้ว5191149149ทำแล้ว 26/06/2552111111
52. เทศบาลตำบลหนองตาด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว8236263263ทำแล้ว 24/06/2552560231210
53. เทศบาลตำบลหนองเต็ง (กระสัง)ทำแล้ว31297772ทำแล้ว 23/06/25523127955454
54. เทศบาลตำบลหนองปล่อง (ชำนิ)ทำแล้ว5907272ทำแล้ว 30/08/255341414040
55. เทศบาลตำบลหนองไม้งาม (บ้านกรวด)ทำแล้ว9393939 ยังไม่อนุมัติ
56. เทศบาลตำบลหนองแวง (ละหานทราย)ทำแล้ว5190186169ทำแล้ว 10/06/2552565311
57. เทศบาลตำบลหนองหงส์ (หนองหงส์)ทำแล้ว813211180ทำแล้ว 79000
58. เทศบาลตำบลหลักเขต (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว41019493ทำแล้ว 06/06/2552163343434
59. เทศบาลตำบลห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว5472020ทำแล้ว 15/06/25525640353535
60. เทศบาลตำบลห้วยหิน (หนองหงส์)ทำแล้ว8183184185ทำแล้ว 26/07/255217114474747
61. เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว51357573ทำแล้ว 30/06/25523272101010
62. เทศบาลตำบลอิสาณ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5591515ทำแล้ว 12/06/255215955
63. เทศบาลตำบลอุดมธรรม (กระสัง)ทำแล้ว8294293294ทำแล้ว 26/06/255284737373
64. อบต.กระสัง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว41174747ทำแล้ว 19/10/25521684797979
65. อบต.กระสัง (สตึก)ทำแล้ว499129102ทำแล้ว 15/06/25521760444
66. อบต.กลันทา (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5956666ทำแล้ว 28/04/2553841311
67. อบต.กันทรารมณ์ (กระสัง)ทำแล้ว5198160154ทำแล้ว 24/06/2552282555555
68. อบต.ก้านเหลือง (นางรอง)ทำแล้ว5559898ทำแล้ว 16/06/2552339111
69. อบต.กู่สวนแตง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว61897ทำแล้ว 22/06/25521111
70. อบต.เขาดินเหนือ (บ้านกรวด)ทำแล้ว5697574ทำแล้ว 29/06/255225202020
71. อบต.คูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว8142133131ทำแล้ว 18/06/2552371844
72. อบต.แคนดง (แคนดง)ทำแล้ว7125100101ทำแล้ว 10/06/2552401877
73. อบต.โคกกลาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว51339595ทำแล้ว 640511
74. อบต.โคกขมิ้น (พลับพลาชัย)ทำแล้ว92376051 ยังไม่อนุมัติ 9222
75. อบต.โคกตูม (ประโคนชัย)ทำแล้ว8257144132ทำแล้ว 08/12/255257363636
76. อบต.โคกมะขาม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6304315313ทำแล้ว 26/06/25523856554
77. อบต.โคกมะม่วง (ปะคำ)ทำแล้ว5132120110ทำแล้ว 22/06/255253312927
78. อบต.โคกย่าง (ประโคนชัย)ทำแล้ว51559089ทำแล้ว 20/05/255247232322
79. อบต.โคกล่าม (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5736473ทำแล้ว 22/06/255231161615
80. อบต.โคกว่าน (ละหานทราย)ทำแล้ว5169171171ทำแล้ว 29/06/2552301455
81. อบต.โคกสนวน (ชำนิ)ทำแล้ว3685642ทำแล้ว 25/06/255268381110
82. อบต.โคกสว่าง (หนองกี่)ทำแล้ว51538685ทำแล้ว 17/06/2552369171514
83. อบต.โคกสะอาด (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6154150150ทำแล้ว 18/06/255258211
84. อบต.โคกสูง (หนองกี่)ทำแล้ว7566ทำแล้ว 30/06/25531611111
85. อบต.จรเข้มาก (ประโคนชัย)ทำแล้ว3132167127ทำแล้ว 25/06/255256515151
86. อบต.เจริญสุข (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6345344344ทำแล้ว 16/06/255246181818
87. อบต.ช่อผกา (ชำนิ)ทำแล้ว51011113ทำแล้ว 14/06/255244777
88. อบต.ชุมแสง (สตึก)ทำแล้ว7142145145ทำแล้ว 18/06/255260121212
89. อบต.ชุมแสง (กระสัง)ทำแล้ว3347346345ทำแล้ว 19/06/25525037327
90. อบต.ชุมแสง (นางรอง)ทำแล้ว7154147147ทำแล้ว 26/06/2552130171313
91. อบต.ดงพลอง (แคนดง)ทำแล้ว51102232ทำแล้ว 15/06/255229282828
92. อบต.ดงอีจาน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว6272215214ทำแล้ว 26/06/25523184515148
93. อบต.ดอนกอก (นาโพธิ์)ทำแล้ว7102102101ทำแล้ว 24/06/2552102232323
94. อบต.แดงใหญ่ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5100100100ทำแล้ว 09/06/255224242424
95. อบต.ตลาดโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5191210ทำแล้ว 07/09/255251111
96. อบต.ตะโกตาพิ (ประโคนชัย)ทำแล้ว63897ทำแล้ว 26/06/25529744313131
97. อบต.ตาเสา (ห้วยราช)ทำแล้ว4123123123ทำแล้ว 29/05/255232000
98. อบต.ตูมใหญ่ (คูเมือง)ทำแล้ว6683737ทำแล้ว 29/06/255245444240
99. อบต.ถนนหัก (นางรอง)ทำแล้ว4917778ทำแล้ว 22/06/25523785676767
100. อบต.ถลุงเหล็ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5744949ทำแล้ว 19/06/2552561433
101. อบต.ทรัพย์พระยา (นางรอง)ทำแล้ว7776057ทำแล้ว 20/07/25529211
102. อบต.ทองหลาง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว51293535ทำแล้ว 30/06/255251181412
103. อบต.ทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว8102121121ทำแล้ว 17/06/255246272727
104. อบต.ท่าโพธิ์ชัย (หนองกี่)ทำแล้ว31671414ทำแล้ว 05/06/255385111
105. อบต.ท่าม่วง (สตึก)ทำแล้ว6218484ทำแล้ว 2111
106. อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา (หนองกี่)ทำแล้ว8969797ทำแล้ว 30/06/2552157313131
107. อบต.ทุ่งกระเต็น (หนองกี่)ทำแล้ว11122110110ทำแล้ว 30/06/2552251111
108. อบต.ทุ่งจังหัน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว31187 ยังไม่อนุมัติ 1111
109. อบต.ทุ่งวัง (สตึก)ทำแล้ว7144144144ทำแล้ว 29/06/255213777
110. อบต.ไทยเจริญ (ปะคำ)ทำแล้ว6147147147ทำแล้ว 16/06/2552291297
111. อบต.ไทยสามัคคี (หนองหงส์)ทำแล้ว6138138138ทำแล้ว 15/06/255255333331
112. อบต.นางรอง (นางรอง)ทำแล้ว8915757ทำแล้ว 30/06/255269444443
113. อบต.นาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว7826255ทำแล้ว 30/06/25526241622
114. อบต.นิคม (สตึก)ทำแล้ว5138151146ทำแล้ว 18/06/2552181813230
115. อบต.โนนขวาง (บ้านด่าน)ทำแล้ว6683232ทำแล้ว 30/06/255257733
116. อบต.โนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว61027383ทำแล้ว 08/06/255268119767675
117. อบต.โนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว71068378ทำแล้ว 15/06/2552933272727
118. อบต.บัวทอง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5654444ทำแล้ว 15/06/25526222
119. อบต.บ้านคู (นาโพธิ์)ทำแล้ว9197182155ทำแล้ว 30/06/255259171616
120. อบต.บ้านจาน (พุทไธสง)ทำแล้ว1292929ทำแล้ว 29/06/255229282828
121. อบต.บ้านดู่ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5111111ทำแล้ว 30/06/25526222
122. อบต.บ้านตะโก (ห้วยราช)ทำแล้ว4122121121ทำแล้ว 15/06/2552261414040
123. อบต.บ้านไทร (ประโคนชัย)ทำแล้ว732810645ทำแล้ว 15/06/255272771411
124. อบต.บ้านปรือ (กระสัง)ทำแล้ว9394040ทำแล้ว 29/06/255338353535
125. อบต.บ้านเป้า (พุทไธสง)ทำแล้ว51149376 ยังไม่อนุมัติ 1111
126. อบต.บ้านแพ (คูเมือง)ทำแล้ว7273273273ทำแล้ว 11/06/25535592622
127. อบต.บ้านยาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5209218166ทำแล้ว 16/06/255244333332
128. อบต.บ้านยาง (พุทไธสง)ทำแล้ว392127127 ยังไม่อนุมัติ 1111
129. อบต.บ้านยาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว519110391ทำแล้ว 14/05/2552250353533
130. อบต.บ้านแวง (พุทไธสง)ทำแล้ว6949494ทำแล้ว 01/06/25533011109
131. อบต.บ้านสิงห์ (นางรอง)ทำแล้ว8157157157ทำแล้ว 30/06/25535000
132. อบต.บุกระสัง (หนองกี่)ทำแล้ว3929696ทำแล้ว 16/06/255219111111
133. อบต.บุโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7133125135ทำแล้ว 23/06/255218888
134. อบต.ประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว8135221216ทำแล้ว 29/06/25524470585858
135. อบต.ประทัดบุ (ประโคนชัย)ทำแล้ว7185139128ทำแล้ว 23/06/255210035313129
136. อบต.ปะเคียบ (คูเมือง)ทำแล้ว71279864ทำแล้ว 07/05/2552163866
137. อบต.ปังกู (ประโคนชัย)ทำแล้ว6495149ทำแล้ว 11/06/25527468535352
138. อบต.ป่าชัน (พลับพลาชัย)ทำแล้ว6959595ทำแล้ว 30/06/255248191919
139. อบต.ผไทรินทร์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5294196196ทำแล้ว 23/06/2552199232121
140. อบต.พรสำราญ (คูเมือง)ทำแล้ว5336350350ทำแล้ว 30/06/2552626311
141. อบต.พระครู (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว3151515ทำแล้ว 19/06/255247444
142. อบต.พุทธไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว46511ทำแล้ว 15/06/25527777
143. อบต.ไพศาล (ประโคนชัย)ทำแล้ว5767357ทำแล้ว 26/06/25521255504948
144. อบต.มะเฟือง (พุทไธสง)ทำแล้ว81315756ทำแล้ว 29/06/2552754777
145. อบต.เมืองแก (สตึก)ทำแล้ว14202020ทำแล้ว 29/06/255213774454342
146. อบต.เมืองไผ่ (หนองกี่)ทำแล้ว8998872ทำแล้ว 15/06/255227777
147. อบต.เมืองไผ่ (กระสัง)ทำแล้ว8171129122ทำแล้ว 15/06/25521067525149
148. อบต.เมืองฝาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว7196198188ทำแล้ว 30/06/2552128999
149. อบต.เมืองฝ้าย (หนองหงส์)ทำแล้ว8948078ทำแล้ว 29/06/25522072656565
150. อบต.เมืองแฝก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5239153135ทำแล้ว 22/06/25521000
151. อบต.เมืองโพธิ์ (ห้วยราช)ทำแล้ว5826460 ยังไม่อนุมัติ
152. อบต.เมืองยาง (ชำนิ)ทำแล้ว71105961ทำแล้ว 08/06/25522110838378
153. อบต.เย้ยปราสาท (หนองกี่)ทำแล้ว7119121121ทำแล้ว 29/05/25523529411
154. อบต.ร่อนทอง (สตึก)ทำแล้ว998101101ทำแล้ว 23/06/25523322
155. อบต.ละลวด (ชำนิ)ทำแล้ว10591616ทำแล้ว 31/08/255332111
156. อบต.ละเวี้ย (ประโคนชัย)ทำแล้ว8182183155ทำแล้ว 10/09/2552585737171
157. อบต.ละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว51199991ทำแล้ว 29/06/2552438000
158. อบต.ลำดวน (กระสัง)ทำแล้ว4162162162ทำแล้ว 23/06/255277262419
159. อบต.ลำไทรโยง (นางรอง)ทำแล้ว9384545 ยังไม่อนุมัติ
160. อบต.ลำนางรอง (โนนดินแดง)ทำแล้ว6121120121ทำแล้ว 19/06/255251111
161. อบต.ลุมปุ๊ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5185185185ทำแล้ว 12/06/2552185121211
162. อบต.วังเหนือ (บ้านด่าน)ทำแล้ว7332929ทำแล้ว 22/06/2552942303029
163. อบต.ศรีภูมิ (กระสัง)ทำแล้ว6144152144ทำแล้ว 22/06/255277545453
164. อบต.ศรีสว่าง (นาโพธิ์)ทำแล้ว51058282ทำแล้ว 26/06/255249131111
165. อบต.สนวน (ห้วยราช)ทำแล้ว8968585ทำแล้ว 16/06/2552343303029
166. อบต.สนามชัย (สตึก)ทำแล้ว5154155155ทำแล้ว 30/07/2552127433
167. อบต.ส้มป่อย (โนนดินแดง)ทำแล้ว4153155155ทำแล้ว 25/06/255246333333
168. อบต.สระแก้ว (หนองหงส์)ทำแล้ว4987161 ยังไม่อนุมัติ 2
169. อบต.สระทอง (หนองหงส์)ทำแล้ว8163135128ทำแล้ว 22/06/255274454545
170. อบต.สระบัว (แคนดง)ทำแล้ว6926260ทำแล้ว 23/06/2552628161110
171. อบต.สวายจีก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว52353434ทำแล้ว 23/06/25522425222
172. อบต.สองห้อง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6666768ทำแล้ว 26/06/25521292322
173. อบต.สะแกซำ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6152150150ทำแล้ว 29/05/2552521111
174. อบต.สะแกโพรง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5333935ทำแล้ว 23/06/255210951404037
175. อบต.สะเดา (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5393938ทำแล้ว 5593333
176. อบต.สะเดา (นางรอง)ทำแล้ว9228237236ทำแล้ว 29/06/2552260404039
177. อบต.สายตะกู (บ้านกรวด)ทำแล้ว6160170159ทำแล้ว 25/06/255219444
178. อบต.สำโรง (พลับพลาชัย)ทำแล้ว51277067ทำแล้ว 23/06/255351393939
179. อบต.สี่เหลี่ยม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6227193214ทำแล้ว 19/06/255222624000
180. อบต.สูงเนิน (กระสัง)ทำแล้ว7116213178ทำแล้ว 09/06/2552248484847
181. อบต.เสม็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6141142142ทำแล้ว 25/06/255277545251
182. อบต.เสาเดียว (หนองหงส์)ทำแล้ว81179191ทำแล้ว 27/08/2553575585554
183. อบต.แสลงพัน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว8101010ทำแล้ว 12/06/255251111
184. อบต.หนองกง (นางรอง)ทำแล้ว4114119119ทำแล้ว 26/06/255274484645
185. อบต.หนองกระทิง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5126201139ทำแล้ว 08/07/2552864393938
186. อบต.หนองขมาร (คูเมือง)ทำแล้ว811210197ทำแล้ว 29/06/255242000
187. อบต.หนองคู (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6214217217ทำแล้ว 14/06/2553201744
188. อบต.หนองชัยศรี (หนองหงส์)ทำแล้ว7123107102ทำแล้ว 26/06/255239363636
189. อบต.หนองโดน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5929695ทำแล้ว 08/07/2552261111
190. อบต.หนองไทร (นางรอง)ทำแล้ว7706256ทำแล้ว 16/06/255243323232
191. อบต.หนองบอน (ประโคนชัย)ทำแล้ว6335211206ทำแล้ว 29/06/255222131212
192. อบต.หนองบัว (ปะคำ)ทำแล้ว6898ทำแล้ว 16/06/2552893222
193. อบต.หนองบัวโคก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว8144130121ทำแล้ว 30/06/25521020111
194. อบต.หนองโบสถ์ (นางรอง)ทำแล้ว3130140140ทำแล้ว 12/05/255231333
195. อบต.หนองยายพิมพ์ (นางรอง)ทำแล้ว8697771ทำแล้ว 26/06/255254123444
196. อบต.หนองเยือง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว8121212 ยังไม่อนุมัติ
197. อบต.หนองแวง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว7107106107ทำแล้ว 17/06/2552107976
198. อบต.หนองโสน (นางรอง)ทำแล้ว61009895ทำแล้ว 30/11/2553
199. อบต.หนองใหญ่ (สตึก)ทำแล้ว6827266 ยังไม่อนุมัติ
200. อบต.ห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว61015555ทำแล้ว 15/06/255254383836
201. อบต.ห้วยสำราญ (กระสัง)ทำแล้ว6155159158ทำแล้ว 63232323
202. อบต.หัวถนน (นางรอง)ทำแล้ว8686868ทำแล้ว 28/07/25522383231313
203. อบต.หัวฝาย (แคนดง)ทำแล้ว5282282283ทำแล้ว 26/06/255256262222
204. อบต.หายโศก (พุทไธสง)ทำแล้ว5302929ทำแล้ว 3733000
205. อบต.หินโคน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว51086046ทำแล้ว 30/06/255234252525
206. อบต.หินลาด (บ้านกรวด)ทำแล้ว6211211211ทำแล้ว 23/06/25522111
207. อบต.หินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว61068275ทำแล้ว 29/06/255240272727
208. อบต.หูทำนบ (ปะคำ)ทำแล้ว6888ทำแล้ว 22/06/255225222
209. อบต.อีสานเขต (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว4141112110ทำแล้ว 29/06/2553114111
รวม 209 อปท.2091,27130,40225,81124,8811952,3289,9164,8564,2534,147
ข้อมูล ณ 18/05/2562