รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครราชสีมา ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.นครราชสีมา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว12954493391ทำแล้ว 14/08/2552140596138136136
2. เทศบาลนครนครราชสีมา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว11353262207ทำแล้ว 30/06/255261207127127125
3. เทศบาลเมืองบัวใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว12220373241ทำแล้ว 17/06/25529127666666
4. เทศบาลเมืองปากช่อง (ปากช่อง)ทำแล้ว6265137135ทำแล้ว 29/06/25525129282828
5. เทศบาลเมืองเมืองปัก (ปักธงชัย)ทำแล้ว123377776ทำแล้ว 26/06/2552346232323
6. เทศบาลเมืองสีคิ้ว (สีคิ้ว)ทำแล้ว6196126124ทำแล้ว 29/06/255215129676767
7. เทศบาลตำบลกงรถ (ห้วยแถลง)ทำแล้ว5294949ทำแล้ว 29/06/255216111111
8. เทศบาลตำบลกลางดง (ปากช่อง)ทำแล้ว8176162143ทำแล้ว 29/06/255211102606060
9. เทศบาลตำบลกุดจิก (สูงเนิน)ทำแล้ว10223132128ทำแล้ว 29/06/2552143212121
10. เทศบาลตำบลขามทะเลสอ (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว6523635ทำแล้ว 04/06/25521921161616
11. เทศบาลตำบลขามสะแกแสง (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว5261175175ทำแล้ว 25/06/2552344262626
12. เทศบาลตำบลขุย (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว10837979ทำแล้ว 22/06/2552822111111
13. เทศบาลตำบลครบุรีใต้ (ครบุรี)ทำแล้ว4115209151ทำแล้ว 30/06/25522660454545
14. เทศบาลตำบลคลองไผ่ (สีคิ้ว)ทำแล้ว1224854ทำแล้ว 29/07/255280272727
15. เทศบาลตำบลโคกกรวด (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว4838382ทำแล้ว 31/07/25522441313131
16. เทศบาลตำบลโคกสวาย (โนนไทย)ทำแล้ว111359999ทำแล้ว 29/06/25521331202020
17. เทศบาลตำบลโคกสูง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว9235229233ทำแล้ว 31/07/2552740232323
18. เทศบาลตำบลจระเข้หิน (ครบุรี)ทำแล้ว10150158137ทำแล้ว 10/06/2552130212121
19. เทศบาลตำบลจอหอ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว12746565ทำแล้ว 25/05/25521023141414
20. เทศบาลตำบลจักราช (จักราช)ทำแล้ว12322277273ทำแล้ว 26/06/255218144343434
21. เทศบาลตำบลช่องแมว (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว5223338ทำแล้ว 22/06/25521419131313
22. เทศบาลตำบลชุมพวง (ชุมพวง)ทำแล้ว7997372ทำแล้ว 29/06/255266424242
23. เทศบาลตำบลแชะ (ครบุรี)ทำแล้ว7186146145ทำแล้ว 05/06/25524159818178
24. เทศบาลตำบลโชคชัย (โชคชัย)ทำแล้ว6221149149ทำแล้ว 19/06/25522572424242
25. เทศบาลตำบลไชยมงคล (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว12886661ทำแล้ว 12/06/2552419131313
26. เทศบาลตำบลดอนหวาย (โนนสูง)ทำแล้ว81499024ทำแล้ว 29/06/255291151515
27. เทศบาลตำบลด่านเกวียน (โชคชัย)ทำแล้ว6139102102ทำแล้ว 26/06/2552956404040
28. เทศบาลตำบลด่านขุนทด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว121309591ทำแล้ว 30/06/25521142212121
29. เทศบาลตำบลด่านคล้า (โนนสูง)ทำแล้ว6144125154ทำแล้ว 30/06/255211439141414
30. เทศบาลตำบลตลาด (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6858181ทำแล้ว 19/06/25521934212121
31. เทศบาลตำบลตลาดแค (โนนสูง)ทำแล้ว1159138117ทำแล้ว 24/06/255233151515
32. เทศบาลตำบลตะขบ (ปักธงชัย)ทำแล้ว59113868ทำแล้ว 12/06/2552283343434
33. เทศบาลตำบลท่าช้าง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว12223265216ทำแล้ว 15/06/2552112787878
34. เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม (โชคชัย)ทำแล้ว6126119119ทำแล้ว 11/08/25521846303030
35. เทศบาลตำบลเทพาลัย (คง)ทำแล้ว7200148146ทำแล้ว 30/06/25522451455
36. เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาล (ครบุรี)ทำแล้ว10158172161ทำแล้ว 01/06/2552979232323
37. เทศบาลตำบลนกออก (ปักธงชัย)ทำแล้ว121417572ทำแล้ว 24/06/2552424121212
38. เทศบาลตำบลโนนแดง (โนนแดง)ทำแล้ว12121136131ทำแล้ว 29/06/255215102666665
39. เทศบาลตำบลโนนไทย (โนนไทย)ทำแล้ว12161129133ทำแล้ว 30/06/25521105303029
40. เทศบาลตำบลโนนเมือง (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว71055544ทำแล้ว 16/06/255238202020
41. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (เสิงสาง)ทำแล้ว5217218208ทำแล้ว 16/06/255210107717171
42. เทศบาลตำบลโนนสูง (โนนสูง)ทำแล้ว12310245214ทำแล้ว 30/07/2552164101010
43. เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง (ปักธงชัย)ทำแล้ว639259ทำแล้ว 01/06/25523146404040
44. เทศบาลตำบลบัลลังก์ (โนนไทย)ทำแล้ว12645454ทำแล้ว 03/06/25521537272727
45. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว8613433ทำแล้ว 29/05/2552332151515
46. เทศบาลตำบลบ้านยาง (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว6747269ทำแล้ว 25/06/2552212777
47. เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว12255262262ทำแล้ว 18/06/25524101888888
48. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว8194186187ทำแล้ว 31/05/2552352393939
49. เทศบาลตำบลบึงสำโรง (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว8358381260ทำแล้ว 22/06/2552125171717
50. เทศบาลตำบลประทาย (ประทาย)ทำแล้ว5142135130ทำแล้ว 12/06/25531919161616
51. เทศบาลตำบลปรุใหญ่ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว12313313304ทำแล้ว 25/06/255210624141414
52. เทศบาลตำบลปักธงชัย (ปักธงชัย)ทำแล้ว7162155123ทำแล้ว 24/06/2552322161616
53. เทศบาลตำบลพระทองคำ (พระทองคำ)ทำแล้ว7107107106ทำแล้ว 24/06/25523784484848
54. เทศบาลตำบลพันดุง (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว51179291ทำแล้ว 30/06/25524641343434
55. เทศบาลตำบลพิมาย (พิมาย)ทำแล้ว5223132130ทำแล้ว 30/06/2552658141414
56. เทศบาลตำบลพุดซา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6150141141ทำแล้ว 15/06/255219106676767
57. เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว1115310392ทำแล้ว 30/06/255240106102101101
58. เทศบาลตำบลไพล (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว61008783ทำแล้ว 29/07/2552614101010
59. เทศบาลตำบลมะค่า (โนนสูง)ทำแล้ว121359490ทำแล้ว 30/06/25526125464643
60. เทศบาลตำบลเมืองคง (คง)ทำแล้ว122116361ทำแล้ว 29/06/2552167121212
61. เทศบาลตำบลเมืองยาง (เมืองยาง)ทำแล้ว12155201158ทำแล้ว 29/06/25523109848484
62. เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว9776057ทำแล้ว 30/06/25523136222222
63. เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ (พิมาย)ทำแล้ว5165213181ทำแล้ว 29/06/25528170144143142
64. เทศบาลตำบลลาดบัวขาว (สีคิ้ว)ทำแล้ว11128100100ทำแล้ว 30/06/25521058333333
65. เทศบาลตำบลลำนางแก้ว (ปักธงชัย)ทำแล้ว91327875ทำแล้ว 25/06/2552330131313
66. เทศบาลตำบลวังไทร (ปากช่อง)ทำแล้ว8300184178ทำแล้ว 22/06/25521258454545
67. เทศบาลตำบลวังหิน (โนนแดง)ทำแล้ว121493736ทำแล้ว 02/06/25523890464646
68. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว91047777ทำแล้ว 29/06/2552637161616
69. เทศบาลตำบลสระพระ (พระทองคำ)ทำแล้ว71018785ทำแล้ว 30/06/2552329212121
70. เทศบาลตำบลสีดา (สีดา)ทำแล้ว5132128127ทำแล้ว 22/06/2552215131313
71. เทศบาลตำบลสีมามงคล (ปากช่อง)ทำแล้ว121017979ทำแล้ว 26/06/25521847363636
72. เทศบาลตำบลสุรนารี (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว8505151ทำแล้ว 28/05/25521034232323
73. เทศบาลตำบลสูงเนิน (สูงเนิน)ทำแล้ว111109291ทำแล้ว 07/06/25521454383835
74. เทศบาลตำบลเสิงสาง (เสิงสาง)ทำแล้ว5168150148ทำแล้ว 16/06/25525115888888
75. เทศบาลตำบลหนองกราด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว12191147144ทำแล้ว 05/08/2552553181818
76. เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว9121110110ทำแล้ว 26/06/2552721151515
77. เทศบาลตำบลหนองน้ำใส (สีคิ้ว)ทำแล้ว7994434ทำแล้ว 19/06/2552418101010
78. เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว6137128127ทำแล้ว 30/06/25521227212121
79. เทศบาลตำบลหนองบัวลาย (บัวลาย)ทำแล้ว61149992ทำแล้ว 29/06/255260181818
80. เทศบาลตำบลหนองบัววง (ลำทะเมนชัย)ทำแล้ว7139474ทำแล้ว 24/06/25522101635858
81. เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด (บัวใหญ่)ทำแล้ว12166140135ทำแล้ว 29/06/255226444
82. เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว61009898ทำแล้ว 15/06/2552420141414
83. เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว51763232ทำแล้ว 29/06/2552318101010
84. เทศบาลตำบลหนองหัวแรต (หนองบุญมาก)ทำแล้ว1113910196ทำแล้ว 30/06/2552179474747
85. เทศบาลตำบลหมูสี (ปากช่อง)ทำแล้ว12166149136ทำแล้ว 26/06/255234120777777
86. เทศบาลตำบลห้วยแถลง (ห้วยแถลง)ทำแล้ว11245204193ทำแล้ว 29/07/2552158441514
87. เทศบาลตำบลหัวทะเล (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว7968887ทำแล้ว 26/06/255252102282827
88. เทศบาลตำบลหินดาด (ห้วยแถลง)ทำแล้ว12211147115ทำแล้ว 16/06/255270343333
89. เทศบาลตำบลแหลมทอง (หนองบุญมาก)ทำแล้ว12967677ทำแล้ว 22/06/2552823161616
90. เทศบาลตำบลใหม่ (โนนสูง)ทำแล้ว8216137143ทำแล้ว 29/06/255215111111
91. เทศบาลตำบลอรพิมพ์ (ครบุรี)ทำแล้ว8792630ทำแล้ว 08/06/2552956141414
92. อบต.กระชอน (พิมาย)ทำแล้ว5105168159ทำแล้ว 26/06/2552728201919
93. อบต.กระทุ่มราย (ประทาย)ทำแล้ว12554340ทำแล้ว 18/06/2552713888
94. อบต.กระโทก (โชคชัย)ทำแล้ว8162103100ทำแล้ว 26/06/2552917151515
95. อบต.กระเบื้องนอก (เมืองยาง)ทำแล้ว121085151ทำแล้ว 02/06/25521593737373
96. อบต.กระเบื้องใหญ่ (พิมาย)ทำแล้ว811510295ทำแล้ว 12/06/2552183676767
97. อบต.กฤษณา (สีคิ้ว)ทำแล้ว101005855ทำแล้ว 22/06/25521032181818
98. อบต.กำปัง (โนนไทย)ทำแล้ว81174036ทำแล้ว 03/06/2552183382525
99. อบต.กุดจอก (บัวใหญ่)ทำแล้ว13171171171ทำแล้ว 24/06/2552171545449
100. อบต.กุดจิก (สูงเนิน)ทำแล้ว6959086ทำแล้ว 30/06/255250171717
101. อบต.กุดน้อย (สีคิ้ว)ทำแล้ว12787168ทำแล้ว 30/06/2552323121212
102. อบต.กุดโบสถ์ (เสิงสาง)ทำแล้ว61323530ทำแล้ว 02/06/2552142202020
103. อบต.กุดพิมาน (ด่านขุนทด)ทำแล้ว6975050ทำแล้ว 29/06/25521643303030
104. อบต.เกษมทรัพย์ (ปักธงชัย)ทำแล้ว12763435ทำแล้ว 26/06/2552420121212
105. อบต.แก้งสนามนาง (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว12676261ทำแล้ว 18/06/25521527171717
106. อบต.ขนงพระ (ปากช่อง)ทำแล้ว7406215187ทำแล้ว 10/06/255253242424
107. อบต.ขามเฒ่า (โนนสูง)ทำแล้ว6417341345ทำแล้ว 25/06/2552143292323
108. อบต.ขามทะเลสอ (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว81098080ทำแล้ว 03/06/25521576373737
109. อบต.ขามสมบูรณ์ (คง)ทำแล้ว121228579ทำแล้ว 26/06/25521674494948
110. อบต.ขามสะแกแสง (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว61667769ทำแล้ว 25/06/255229202020
111. อบต.ขุนทอง (บัวใหญ่)ทำแล้ว1299163157ทำแล้ว 19/06/255217121212
112. อบต.ครบุรี (ครบุรี)ทำแล้ว6968179ทำแล้ว 09/06/2552332202020
113. อบต.คลองไผ่ (สีคิ้ว)ทำแล้ว12896360ทำแล้ว 15/06/25521739303030
114. อบต.คลองม่วง (ปากช่อง)ทำแล้ว6777584ทำแล้ว 22/06/25522324212121
115. อบต.คลองเมือง (จักราช)ทำแล้ว12858482ทำแล้ว 28/06/2552327151515
116. อบต.ค้างพลู (โนนไทย)ทำแล้ว12152154154ทำแล้ว 25/06/25521485303030
117. อบต.คูขาด (คง)ทำแล้ว121219769ทำแล้ว 10/06/2552310777
118. อบต.โคกกระชาย (ครบุรี)ทำแล้ว121119282ทำแล้ว 22/06/2552152313029
119. อบต.โคกกระเบื้อง (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว12665857ทำแล้ว 22/06/2552648252525
120. อบต.โคกกลาง (ประทาย)ทำแล้ว8858885ทำแล้ว 22/06/25521830191919
121. อบต.โคกไทย (ปักธงชัย)ทำแล้ว8196304227ทำแล้ว 30/06/2552159323130
122. อบต.โค้งยาง (สูงเนิน)ทำแล้ว9606060ทำแล้ว 28/05/2552618999
123. อบต.โคราช (สูงเนิน)ทำแล้ว12914851ทำแล้ว 17/06/2552119101010
124. อบต.งิ้ว (ปักธงชัย)ทำแล้ว12186153134ทำแล้ว 24/06/2552636131313
125. อบต.งิ้ว (ห้วยแถลง)ทำแล้ว10177182180ทำแล้ว 18/06/255252111111
126. อบต.จระเข้หิน (ครบุรี)ทำแล้ว111459296ทำแล้ว 29/06/255231202014
127. อบต.จอหอ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6787171ทำแล้ว 26/06/25521832242424
128. อบต.จักราช (จักราช)ทำแล้ว111135860ทำแล้ว 26/06/2552422101010
129. อบต.จันทึก (ปากช่อง)ทำแล้ว9167117120ทำแล้ว 29/06/2552928212121
130. อบต.จันอัด (โนนสูง)ทำแล้ว6230233233ทำแล้ว 1139292825
131. อบต.เฉลียง (ครบุรี)ทำแล้ว12134102107ทำแล้ว 25/06/255275565656
132. อบต.ช่อระกา (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว12150124124ทำแล้ว 25/06/2552244383838
133. อบต.ช้างทอง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว12241241241ทำแล้ว 30/06/2552216141414
134. อบต.ชีวาน (พิมาย)ทำแล้ว8958477ทำแล้ว 29/06/2552156323232
135. อบต.ชีวึก (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว6863737ทำแล้ว 10/06/2552727101010
136. อบต.ชุมพวง (ชุมพวง)ทำแล้ว71093836ทำแล้ว 30/06/25521459242424
137. อบต.แชะ (ครบุรี)ทำแล้ว8945150ทำแล้ว 12/06/2552247453535
138. อบต.โชคชัย (โชคชัย)ทำแล้ว8114110100ทำแล้ว 29/06/2552267323232
139. อบต.ดงใหญ่ (พิมาย)ทำแล้ว101934539ทำแล้ว 29/06/25521153969696
140. อบต.ดอน (ปักธงชัย)ทำแล้ว8121103102ทำแล้ว 29/06/2552120111111
141. อบต.ดอนชมพู (โนนสูง)ทำแล้ว8294294294ทำแล้ว 30/06/255270121212
142. อบต.ดอนตะหนิน (บัวใหญ่)ทำแล้ว1118610490ทำแล้ว 23/06/25521548111111
143. อบต.ดอนมัน (ประทาย)ทำแล้ว10121120120ทำแล้ว 22/06/2552724151515
144. อบต.ดอนเมือง (สีคิ้ว)ทำแล้ว8907575ทำแล้ว 30/06/2552164404040
145. อบต.ดอนยาวใหญ่ (โนนแดง)ทำแล้ว12133133132ทำแล้ว 22/06/2552635242322
146. อบต.ดอนใหญ่ (คง)ทำแล้ว11141128127ทำแล้ว 29/06/25521928222222
147. อบต.ด่านเกวียน (โชคชัย)ทำแล้ว8200215224ทำแล้ว 22/06/2552150333333
148. อบต.ด่านขุนทด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว11291298298ทำแล้ว 29/06/2552102666361
149. อบต.ด่านจาก (โนนไทย)ทำแล้ว12172153135ทำแล้ว 18/06/255231150565656
150. อบต.ด่านช้าง (บัวใหญ่)ทำแล้ว1213510286ทำแล้ว 30/06/2552172161613
151. อบต.ด่านนอก (ด่านขุนทด)ทำแล้ว5837672ทำแล้ว 29/06/25522485616161
152. อบต.ด่านใน (ด่านขุนทด)ทำแล้ว6666563ทำแล้ว 20/05/25521144313131
153. อบต.ตลาดไทร (ประทาย)ทำแล้ว12104114108ทำแล้ว 29/06/2552855262626
154. อบต.ตลาดไทร (ชุมพวง)ทำแล้ว8212114111ทำแล้ว 25/06/2552861363636
155. อบต.ตะโก (ห้วยแถลง)ทำแล้ว6125146100ทำแล้ว 25/06/255298777
156. อบต.ตะขบ (ปักธงชัย)ทำแล้ว121089690ทำแล้ว 29/06/2552429141414
157. อบต.ตะคุ (ปักธงชัย)ทำแล้ว4222128116ทำแล้ว 26/06/2552420131313
158. อบต.ตะเคียน (ด่านขุนทด)ทำแล้ว8737170ทำแล้ว 29/06/25521448272727
159. อบต.ตะแบกบาน (ครบุรี)ทำแล้ว51487777ทำแล้ว 30/07/25524374464639
160. อบต.ตาจั่น (คง)ทำแล้ว131369292ทำแล้ว 24/06/2552442161616
161. อบต.ตูม (ปักธงชัย)ทำแล้ว9185129121ทำแล้ว 17/06/2552421101010
162. อบต.โตนด (โนนสูง)ทำแล้ว8193201183ทำแล้ว 30/06/255245171717
163. อบต.ถนนโพธิ์ (โนนไทย)ทำแล้ว7858271ทำแล้ว 30/06/25522365282828
164. อบต.ทองหลาง (จักราช)ทำแล้ว12189124124ทำแล้ว 10/06/2552624101010
165. อบต.ทับสวาย (ห้วยแถลง)ทำแล้ว5645554ทำแล้ว 10777
166. อบต.ทัพรั้ง (พระทองคำ)ทำแล้ว8260118117ทำแล้ว 30/06/25521434252525
167. อบต.ท่าจะหลุง (โชคชัย)ทำแล้ว78810996ทำแล้ว 22/06/2552161414141
168. อบต.ท่าช้าง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว91068478ทำแล้ว 29/06/2552556373737
169. อบต.ท่าลาด (ชุมพวง)ทำแล้ว72481720ทำแล้ว 17/06/255225103929290
170. อบต.ท่าลาดขาว (โชคชัย)ทำแล้ว12312145143ทำแล้ว 29/07/25521012888
171. อบต.ท่าหลวง (พิมาย)ทำแล้ว8939089ทำแล้ว 26/06/2552326181818
172. อบต.ท่าอ่าง (โชคชัย)ทำแล้ว7184114106ทำแล้ว 15/06/2552362515050
173. อบต.ทุ่งสว่าง (ประทาย)ทำแล้ว11615452ทำแล้ว 22/06/2552420101010
174. อบต.ทุ่งอรุณ (โชคชัย)ทำแล้ว6197123120ทำแล้ว 30/06/25521670141414
175. อบต.เทพาลัย (คง)ทำแล้ว8816665ทำแล้ว 24/06/25521022171717
176. อบต.ไทยเจริญ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว11817068ทำแล้ว 26/06/2552571515151
177. อบต.ไทยสามัคคี (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว12290179175ทำแล้ว 15/06/2552325181818
178. อบต.ธงชัยเหนือ (ปักธงชัย)ทำแล้ว8161106105ทำแล้ว 10/06/2552420141313
179. อบต.ธารปราสาท (โนนสูง)ทำแล้ว12521111ทำแล้ว 10777
180. อบต.ธารละหลอด (พิมาย)ทำแล้ว51138571ทำแล้ว 01/06/2552138262626
181. อบต.นากลาง (สูงเนิน)ทำแล้ว10987368ทำแล้ว 30/06/2552821141414
182. อบต.นางรำ (ประทาย)ทำแล้ว8927979ทำแล้ว 21/06/255216101010
183. อบต.นิคมสร้างตนเอง (พิมาย)ทำแล้ว6166134112ทำแล้ว 17/07/25521356484847
184. อบต.โนนค่า (สูงเนิน)ทำแล้ว121298482ทำแล้ว 08/06/2552417101010
185. อบต.โนนจาน (บัวลาย)ทำแล้ว101166857ทำแล้ว 26/06/255210777
186. อบต.โนนแดง (โนนแดง)ทำแล้ว12253165164ทำแล้ว 25/06/2552838252525
187. อบต.โนนตาเถร (โนนแดง)ทำแล้ว12788079ทำแล้ว 12/03/25531251404040
188. อบต.โนนตูม (ชุมพวง)ทำแล้ว715410199ทำแล้ว 30/06/255220107424242
189. อบต.โนนเต็ง (คง)ทำแล้ว813310597ทำแล้ว 26/06/25521045282828
190. อบต.โนนทองหลาง (บัวใหญ่)ทำแล้ว12124112108ทำแล้ว 12/06/255249363636
191. อบต.โนนไทย (โนนไทย)ทำแล้ว10148123123ทำแล้ว 29/06/2552437262626
192. อบต.โนนประดู่ (สีดา)ทำแล้ว8999090ทำแล้ว 19/06/2552924141414
193. อบต.โนนเพ็ด (ประทาย)ทำแล้ว51017070ทำแล้ว 18/06/2552426171717
194. อบต.โนนเมืองพัฒนา (ด่านขุนทด)ทำแล้ว8575555ทำแล้ว 19/06/2552943303030
195. อบต.โนนยอ (ชุมพวง)ทำแล้ว7223135135ทำแล้ว 30/06/2552680262626
196. อบต.โนนรัง (ชุมพวง)ทำแล้ว71406262ทำแล้ว 30/06/25522170353535
197. อบต.โนนสมบูรณ์ (เสิงสาง)ทำแล้ว5145129160ทำแล้ว 03/06/255214109868680
198. อบต.โนนสำราญ (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว11937773ทำแล้ว 22/06/2552719121212
199. อบต.โนนอุดม (เมืองยาง)ทำแล้ว6938481ทำแล้ว 18/06/2552521131313
200. อบต.ในเมือง (พิมาย)ทำแล้ว6207169151ทำแล้ว 30/06/25521448202020
201. อบต.บัวลาย (บัวลาย)ทำแล้ว6126123106ทำแล้ว 30/06/255210777
202. อบต.บัวใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว129610978ทำแล้ว 24/06/255246777
203. อบต.บ้านเก่า (ด่านขุนทด)ทำแล้ว11666666ทำแล้ว 15/06/2552933232323
204. อบต.บ้านเกาะ (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6575060ทำแล้ว 21/05/25521631212121
205. อบต.บ้านปรางค์ (คง)ทำแล้ว61076963ทำแล้ว 26/06/255235232323
206. อบต.บ้านแปรง (ด่านขุนทด)ทำแล้ว5505049ทำแล้ว 26/06/25521327202020
207. อบต.บ้านราษฎร์ (เสิงสาง)ทำแล้ว12254151131ทำแล้ว 30/06/25521041131313
208. อบต.บ้านวัง (โนนไทย)ทำแล้ว11939491ทำแล้ว 30/06/2552313121212
209. อบต.บ้านหัน (สีคิ้ว)ทำแล้ว51669088ทำแล้ว 30/06/2552863404040
210. อบต.บ้านเหลื่อม (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว12139124117ทำแล้ว 28/06/25521127181818
211. อบต.บ้านใหม่ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว12172178178ทำแล้ว 25/06/25521030202020
212. อบต.บ้านใหม่ (ครบุรี)ทำแล้ว8170177165ทำแล้ว 22/06/25522143969695
213. อบต.บิง (โนนสูง)ทำแล้ว5497367ทำแล้ว 08/06/255242242424
214. อบต.บึงปรือ (เทพารักษ์)ทำแล้ว12180168166ทำแล้ว 30/06/25521164131313
215. อบต.บึงพะไล (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว71116076ทำแล้ว 22/06/25522191818078
216. อบต.บึงอ้อ (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว714710599ทำแล้ว 09/06/25522145252525
217. อบต.บุ่งขี้เหล็ก (สูงเนิน)ทำแล้ว12973434ทำแล้ว 30/06/255224131313
218. อบต.โบสถ์ (พิมาย)ทำแล้ว5262170178ทำแล้ว 30/06/25527643299
219. อบต.ประทาย (ประทาย)ทำแล้ว51045754ทำแล้ว 27/05/25521574636363
220. อบต.ประสุข (ชุมพวง)ทำแล้ว81644544ทำแล้ว 10/06/25521768505049
221. อบต.ปากช่อง (ปากช่อง)ทำแล้ว8318121120ทำแล้ว 29/06/25522346313131
222. อบต.โป่งแดง (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว7159154154ทำแล้ว 15/06/25523955363636
223. อบต.โป่งตาลอง (ปากช่อง)ทำแล้ว81047979ทำแล้ว 26/06/2552548262626
224. อบต.พญาเย็น (ปากช่อง)ทำแล้ว51636025ทำแล้ว 29/06/2552113330201
225. อบต.พระพุทธ (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว11139125121ทำแล้ว 24/06/2552333212121
226. อบต.พลกรัง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว71088644ทำแล้ว 26/06/25526226151515
227. อบต.พลสงคราม (โนนสูง)ทำแล้ว8168127117ทำแล้ว 30/06/2552140999
228. อบต.พลับพลา (โชคชัย)ทำแล้ว6173180179ทำแล้ว 14/05/255279747473
229. อบต.พะงาด (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว61046361ทำแล้ว 23/06/255248161616
230. อบต.พะเนา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว6939088ทำแล้ว 30/06/25521957414040
231. อบต.พังเทียม (พระทองคำ)ทำแล้ว8162179130ทำแล้ว 30/06/25521957363636
232. อบต.พันชนะ (ด่านขุนทด)ทำแล้ว6616161ทำแล้ว 30/06/25521226161616
233. อบต.โพนทอง (สีดา)ทำแล้ว6137135132ทำแล้ว 18/06/2552515111111
234. อบต.ภูหลวง (ปักธงชัย)ทำแล้ว10987171ทำแล้ว 26/06/25521025101010
235. อบต.มะเกลือเก่า (สูงเนิน)ทำแล้ว121349593ทำแล้ว 29/06/255277575757
236. อบต.มะเกลือใหม่ (สูงเนิน)ทำแล้ว12140140140ทำแล้ว 18/06/2552121111111
237. อบต.มะค่า (โนนไทย)ทำแล้ว12727373ทำแล้ว 30/06/2552629777
238. อบต.มะค่า (โนนสูง)ทำแล้ว6261124104ทำแล้ว 29/06/255264101010
239. อบต.มะเริง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว5115116103ทำแล้ว 12/06/2552237151514
240. อบต.มาบกราด (พระทองคำ)ทำแล้ว12177132123ทำแล้ว 26/06/25523246323232
241. อบต.มาบตะโกเอน (ครบุรี)ทำแล้ว82166057ทำแล้ว 22/06/2552738131313
242. อบต.มิตรภาพ (สีคิ้ว)ทำแล้ว121308680ทำแล้ว 24/06/25521026242424
243. อบต.เมืองเกษตร (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว81248782ทำแล้ว 01/06/25522596505050
244. อบต.เมืองคง (คง)ทำแล้ว12175114111ทำแล้ว 18/06/2552964505050
245. อบต.เมืองโดน (ประทาย)ทำแล้ว7120105102ทำแล้ว 23/06/2552898646464
246. อบต.เมืองนาท (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว61689796ทำแล้ว 29/06/2552526171717
247. อบต.เมืองปราสาท (โนนสูง)ทำแล้ว109212980ทำแล้ว 30/06/2552696363636
248. อบต.เมืองพลับพลา (ห้วยแถลง)ทำแล้ว6171167164ทำแล้ว 25/06/255224101010
249. อบต.เมืองพะไล (บัวลาย)ทำแล้ว673170136ทำแล้ว 22/06/255254999
250. อบต.ระเริง (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว61099999ทำแล้ว 23/06/25521135161515
251. อบต.ละลมใหม่พัฒนา (โชคชัย)ทำแล้ว8130116115ทำแล้ว 29/06/2552327777
252. อบต.ละหานปลาค้าว (เมืองยาง)ทำแล้ว8873130ทำแล้ว 21/06/25522332212121
253. อบต.ลาดบัวขาว (สีคิ้ว)ทำแล้ว6231159159ทำแล้ว 20/06/2552130242424
254. อบต.ลำคอหงษ์ (โนนสูง)ทำแล้ว11197216142ทำแล้ว 18/06/255210777
255. อบต.ลำเพียก (ครบุรี)ทำแล้ว81202329ทำแล้ว 09/06/255266515151
256. อบต.ลำมูล (โนนสูง)ทำแล้ว5925951ทำแล้ว 30/06/255211888
257. อบต.ลุงเขว้า (หนองบุญมาก)ทำแล้ว11918887ทำแล้ว 18/06/2552430252525
258. อบต.วังกระทะ (ปากช่อง)ทำแล้ว81096363ทำแล้ว 29/06/25526944343434
259. อบต.วังน้ำเขียว (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว12215181180ทำแล้ว 03/07/2552618141414
260. อบต.วังโพธิ์ (บ้านเหลื่อม)ทำแล้ว51189192ทำแล้ว 22/06/2552615111111
261. อบต.วังไม้แดง (ประทาย)ทำแล้ว10148139125ทำแล้ว 22/06/25522333232323
262. อบต.วังยายทอง (เทพารักษ์)ทำแล้ว12604948ทำแล้ว 29/06/25522142262626
263. อบต.วังโรงใหญ่ (สีคิ้ว)ทำแล้ว121177271ทำแล้ว 12/06/25522185717171
264. อบต.วังหมี (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว12150165165ทำแล้ว 30/06/2552252272727
265. อบต.ศรีละกอ (จักราช)ทำแล้ว61388583ทำแล้ว 26/06/255225131313
266. อบต.สระจรเข้ (ด่านขุนทด)ทำแล้ว722810174ทำแล้ว 26/06/2552744151515
267. อบต.สระตะเคียน (เสิงสาง)ทำแล้ว61709270ทำแล้ว 29/06/255283494949
268. อบต.สระว่านพระยา (ครบุรี)ทำแล้ว101318484ทำแล้ว 12/06/2552583383838
269. อบต.สะแกราช (ปักธงชัย)ทำแล้ว91197779ทำแล้ว 29/06/2552126666
270. อบต.สัมฤทธิ์ (พิมาย)ทำแล้ว81509269ทำแล้ว 30/06/25523854161616
271. อบต.สามเมือง (สีดา)ทำแล้ว6665252ทำแล้ว 18/06/2552721161616
272. อบต.สายออ (โนนไทย)ทำแล้ว12925252ทำแล้ว 17/06/25521016999
273. อบต.สารภี (หนองบุญมาก)ทำแล้ว71427777ทำแล้ว 17/06/2552625141414
274. อบต.สาหร่าย (ชุมพวง)ทำแล้ว8190192192ทำแล้ว 16/06/2552465262626
275. อบต.สำนักตะคร้อ (เทพารักษ์)ทำแล้ว12154120111ทำแล้ว 30/06/2552847202020
276. อบต.สำพะเนียง (โนนแดง)ทำแล้ว12203181173ทำแล้ว 26/06/25521349212121
277. อบต.สำโรง (โนนไทย)ทำแล้ว8827575ทำแล้ว 29/06/25521029222222
278. อบต.สำโรง (ปักธงชัย)ทำแล้ว125555ทำแล้ว 26/06/255234555
279. อบต.สีคิ้ว (สีคิ้ว)ทำแล้ว8143144144ทำแล้ว 29/06/2552639343434
280. อบต.สีดา (สีดา)ทำแล้ว8106107107ทำแล้ว 18/06/2552110101010
281. อบต.สี่มุม (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว7110111110ทำแล้ว 31/07/2552726151515
282. อบต.สีสุก (แก้งสนามนาง)ทำแล้ว7147122116ทำแล้ว 18/06/2552532303030
283. อบต.สีสุก (จักราช)ทำแล้ว8143112142ทำแล้ว 04/10/25531117101010
284. อบต.สุขเกษม (ปักธงชัย)ทำแล้ว9169153154ทำแล้ว 29/06/2552423141414
285. อบต.สุขไพบูลย์ (เสิงสาง)ทำแล้ว61036061ทำแล้ว 20/05/255246424141
286. อบต.สูงเนิน (สูงเนิน)ทำแล้ว111312626ทำแล้ว 01/06/2552146282828
287. อบต.เสมา (สูงเนิน)ทำแล้ว12867877ทำแล้ว 21/06/2552222121212
288. อบต.เสมาใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว12577662ทำแล้ว 12/06/255255505050
289. อบต.เสิงสาง (เสิงสาง)ทำแล้ว6988984ทำแล้ว 18/06/2552164444444
290. อบต.หนองกระทุ่ม (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว8887474ทำแล้ว 04/06/255221151515
291. อบต.หนองกราด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว5505353ทำแล้ว 15/06/25521626181818
292. อบต.หนองขาม (จักราช)ทำแล้ว12149147145ทำแล้ว 26/06/255326121212
293. อบต.หนองค่าย (ประทาย)ทำแล้ว51158686ทำแล้ว 22/06/2552618121212
294. อบต.หนองงูเหลือม (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว8120116119ทำแล้ว 30/06/255279545454
295. อบต.หนองจะบก (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว11727168ทำแล้ว 30/07/2552723181818
296. อบต.หนองแจ้งใหญ่ (บัวใหญ่)ทำแล้ว12182170170ทำแล้ว 29/06/255248101010
297. อบต.หนองตะไก้ (สูงเนิน)ทำแล้ว8110107108ทำแล้ว 16/02/2553379232323
298. อบต.หนองตะไก้ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว11887777ทำแล้ว 18/06/2552812555
299. อบต.หนองตาดใหญ่ (สีดา)ทำแล้ว6175150147ทำแล้ว 18/06/25521021181818
300. อบต.หนองไทร (ด่านขุนทด)ทำแล้ว77312178ทำแล้ว 15/06/2552659424242
301. อบต.หนองน้ำแดง (ปากช่อง)ทำแล้ว71136155ทำแล้ว 18/06/25522961444444
302. อบต.หนองบัว (คง)ทำแล้ว7196197197ทำแล้ว 19/06/2552347363636
303. อบต.หนองบัวน้อย (สีคิ้ว)ทำแล้ว61919595ทำแล้ว 29/06/2552839212121
304. อบต.หนองบัวละคร (ด่านขุนทด)ทำแล้ว7167164164ทำแล้ว 30/06/255224131313
305. อบต.หนองบัวศาลา (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว11676766ทำแล้ว 22/05/25522540282828
306. อบต.หนองบุนนาก (หนองบุญมาก)ทำแล้ว8427066ทำแล้ว 18/06/25522336282828
307. อบต.หนองพลวง (จักราช)ทำแล้ว121258586ทำแล้ว 24/06/2552152444444
308. อบต.หนองพลวง (ประทาย)ทำแล้ว81107983ทำแล้ว 22/06/2552136141414
309. อบต.หนองมะนาว (คง)ทำแล้ว12237190189ทำแล้ว 29/06/25529112323232
310. อบต.หนองไม้ไผ่ (หนองบุญมาก)ทำแล้ว7101102103ทำแล้ว 18/06/25521359121212
311. อบต.หนองยาง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว10868684ทำแล้ว 10/06/2552449242424
312. อบต.หนองระเวียง (พิมาย)ทำแล้ว61016663ทำแล้ว 15/06/2552942393939
313. อบต.หนองระเวียง (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว61569291ทำแล้ว 29/06/255269252524
314. อบต.หนองแวง (เทพารักษ์)ทำแล้ว12302525ทำแล้ว 23/06/2552725212121
315. อบต.หนองสรวง (ขามทะเลสอ)ทำแล้ว6767373ทำแล้ว 13/05/25521933262626
316. อบต.หนองสาหร่าย (ปากช่อง)ทำแล้ว81293134ทำแล้ว 09/06/25522438141414
317. อบต.หนองหญ้าขาว (สีคิ้ว)ทำแล้ว7703838ทำแล้ว 30/06/25521261202020
318. อบต.หนองหลัก (ชุมพวง)ทำแล้ว71969185ทำแล้ว 19/06/25521263373737
319. อบต.หนองหว้า (บัวลาย)ทำแล้ว7171113103ทำแล้ว 85383838
320. อบต.หนองหอย (พระทองคำ)ทำแล้ว81448988ทำแล้ว 16/07/25521149373737
321. อบต.หนองหัวฟาน (ขามสะแกแสง)ทำแล้ว8868683ทำแล้ว 28/06/255215111111
322. อบต.หมื่นไวย (เมืองนครราชสีมา)ทำแล้ว8645142ทำแล้ว 14/07/255281102626262
323. อบต.หลุ่งตะเคียน (ห้วยแถลง)ทำแล้ว81139890ทำแล้ว 26/06/2552138777
324. อบต.หลุ่งประดู่ (ห้วยแถลง)ทำแล้ว6143134108ทำแล้ว 23/06/255223101010
325. อบต.หลุมข้าว (โนนสูง)ทำแล้ว718610697ทำแล้ว 18/03/2553573563838
326. อบต.ห้วยแคน (ห้วยแถลง)ทำแล้ว10798585ทำแล้ว 17/06/255210777
327. อบต.ห้วยแถลง (ห้วยแถลง)ทำแล้ว67084108ทำแล้ว 29/06/255210777
328. อบต.ห้วยบง (ด่านขุนทด)ทำแล้ว8655959ทำแล้ว 26/06/2552922181818
329. อบต.ห้วยยาง (บัวใหญ่)ทำแล้ว10133160126ทำแล้ว 29/06/255222101010
330. อบต.หันห้วยทราย (ประทาย)ทำแล้ว1213066ทำแล้ว 29/06/2552181686868
331. อบต.หินโคน (จักราช)ทำแล้ว12102203202ทำแล้ว 22/06/2552260313131
332. อบต.หินดาด (ห้วยแถลง)ทำแล้ว8117125126ทำแล้ว 30/06/255210777
333. อบต.หินดาด (ด่านขุนทด)ทำแล้ว7675149ทำแล้ว 26/06/25521533202020
334. อบต.อุดมทรัพย์ (วังน้ำเขียว)ทำแล้ว121188381ทำแล้ว 11/09/25523843313131
รวม 334 อปท.3342,89847,25336,86234,5853343,35917,2519,5389,3969,315
ข้อมูล ณ 18/05/2562