รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สระแก้ว ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.สระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว4202181163ทำแล้ว 30/06/255251434343
2. เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว13227272260ทำแล้ว 09/06/2552151908471
3. เทศบาลเมืองสระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6156158161ทำแล้ว 30/06/2552884343433
4. เทศบาลเมืองอรัญประเทศ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว13333253202ทำแล้ว 30/06/255223232323
5. เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว5218218218ทำแล้ว 26/06/2552120939393
6. เทศบาลตำบลคลองหาด (คลองหาด)ทำแล้ว412610587ทำแล้ว 20/05/2553126373737
7. เทศบาลตำบลโคกสูง (โคกสูง)ทำแล้ว694ทำแล้ว 08/05/255248181817
8. เทศบาลตำบลตาพระยา (ตาพระยา)ทำแล้ว610410675ทำแล้ว 30/06/255240151515
9. เทศบาลตำบลท่าเกษม (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5166138132ทำแล้ว 30/06/255283111
10. เทศบาลตำบลบ้านด่าน (อรัญประเทศ)ทำแล้ว71297167ทำแล้ว 29/06/2552656525248
11. เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร (อรัญประเทศ)ทำแล้ว7136142142ทำแล้ว 15/11/25531386777777
12. เทศบาลตำบลป่าไร่ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว61257472ทำแล้ว 29/06/25524222
13. เทศบาลตำบลฟากห้วย (อรัญประเทศ)ทำแล้ว9717170ทำแล้ว 23/06/25521111
14. เทศบาลตำบลวังทอง (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว5146143138ทำแล้ว 19/06/255235111
15. เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว61058078ทำแล้ว 15/06/255253111
16. เทศบาลตำบลวัฒนานคร (วัฒนานคร)ทำแล้ว513610569ทำแล้ว 23/06/255269383823
17. เทศบาลตำบลศาลาลำดวน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว4116116116ทำแล้ว 27/08/255265525251
18. อบต.เขาฉกรรจ์ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว61079885ทำแล้ว 23/06/255253383838
19. อบต.เขาสามสิบ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว6146146146ทำแล้ว 29/06/255287312929
20. อบต.คลองไก่เถื่อน (คลองหาด)ทำแล้ว68277126ทำแล้ว 29/06/255224222220
21. อบต.คลองทับจันทร์ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5395114100ทำแล้ว 13/07/255374211919
22. อบต.คลองน้ำใส (อรัญประเทศ)ทำแล้ว6155122106ทำแล้ว 17/06/255268444441
23. อบต.คลองหินปูน (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว7286178174ทำแล้ว 30/06/255293111
24. อบต.โคกปี่ฆ้อง (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5499499499ทำแล้ว 20/05/255233333333
25. อบต.โคคลาน (ตาพระยา)ทำแล้ว5162162162 ยังไม่อนุมัติ 1
26. อบต.ช่องกุ่ม (วัฒนานคร)ทำแล้ว7 ยังไม่อนุมัติ
27. อบต.ซับมะกรูด (คลองหาด)ทำแล้ว4999999ทำแล้ว 30/06/255256111
28. อบต.แซร์ออ (วัฒนานคร)ทำแล้ว511210354ทำแล้ว
29. อบต.ตาพระยา (ตาพระยา)ทำแล้ว5111ทำแล้ว 11/06/255237111
30. อบต.ตาหลังใน (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว4271919ทำแล้ว 22/07/255314111
31. อบต.ทับพริก (อรัญประเทศ)ทำแล้ว7165193186ทำแล้ว 16/06/255232111
32. อบต.ทัพไทย (ตาพระยา)ทำแล้ว554ทำแล้ว 29/05/255254111
33. อบต.ทัพราช (ตาพระยา)ทำแล้ว41451312ทำแล้ว 26/06/255278111
34. อบต.ทัพเสด็จ (ตาพระยา)ทำแล้ว5945336ทำแล้ว 11/06/255179454545
35. อบต.ท่าเกวียน (วัฒนานคร)ทำแล้ว6221011 ยังไม่อนุมัติ
36. อบต.ท่าเกษม (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว2 ยังไม่อนุมัติ
37. อบต.ท่าข้าม (อรัญประเทศ)ทำแล้ว6988546ทำแล้ว 16/06/255248333232
38. อบต.ท่าแยก (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5898989ทำแล้ว 23/06/2552555277
39. อบต.ทุ่งมหาเจริญ (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว7201615ทำแล้ว 30/09/25535272111111
40. อบต.ไทยอุดม (คลองหาด)ทำแล้ว5161151122ทำแล้ว 01/06/255251494949
41. อบต.ไทรเดี่ยว (คลองหาด)ทำแล้ว573142107ทำแล้ว 18/06/255260535353
42. อบต.ไทรทอง (คลองหาด)ทำแล้ว5199168136ทำแล้ว 30/06/255389313131
43. อบต.โนนหมากเค็ง (วัฒนานคร)ทำแล้ว8392938ทำแล้ว 22/06/255212111
44. อบต.โนนหมากมุ่น (โคกสูง)ทำแล้ว6312728ทำแล้ว 24/06/25522714147
45. อบต.บ้านแก้ง (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว591517 ยังไม่อนุมัติ
46. อบต.เบญจขร (คลองหาด)ทำแล้ว5897658ทำแล้ว 08/06/255258504949
47. อบต.ผักขะ (วัฒนานคร)ทำแล้ว5 ยังไม่อนุมัติ
48. อบต.ผ่านศึก (อรัญประเทศ)ทำแล้ว51478953ทำแล้ว 29/05/255353171717
49. อบต.พระเพลิง (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว4119174174ทำแล้ว 04/05/255253424241
50. อบต.เมืองไผ่ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5143149131ทำแล้ว 26/06/255210125171716
51. อบต.วังใหม่ (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว5111111110ทำแล้ว 28/05/2552114108929292
52. อบต.วัฒนานคร (วัฒนานคร)ทำแล้ว4263138113ทำแล้ว 17/07/2552181011
53. อบต.ศาลาลำดวน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6111111111ทำแล้ว 15/06/255219111
54. อบต.สระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5279293277ทำแล้ว 30/06/25527272252524
55. อบต.สระขวัญ (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6254254254ทำแล้ว 06/06/255118111
56. อบต.หนองตะเคียนบอน (วัฒนานคร)ทำแล้ว9154119143ทำแล้ว 29/06/25523108722
57. อบต.หนองน้ำใส (วัฒนานคร)ทำแล้ว68914991ทำแล้ว 23/04/25522063606060
58. อบต.หนองบอน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6528080ทำแล้ว 25/06/255224242424
59. อบต.หนองม่วง (โคกสูง)ทำแล้ว5584033ทำแล้ว 30/06/2552844434233
60. อบต.หนองแวง (โคกสูง)ทำแล้ว61577559ทำแล้ว 14/05/25522268575757
61. อบต.หนองแวง (วัฒนานคร)ทำแล้ว4939494ทำแล้ว 14/05/255229511
62. อบต.หนองสังข์ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว513611466ทำแล้ว 29/06/2552652111
63. อบต.หนองหมากฝ้าย (วัฒนานคร)ทำแล้ว5979898ทำแล้ว 01/06/25531536111
64. อบต.หนองหว้า (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว9251232202ทำแล้ว 29/06/2552579201919
65. อบต.ห้วยโจด (วัฒนานคร)ทำแล้ว5169153135ทำแล้ว 24/06/2552119323232
66. อบต.หันทราย (อรัญประเทศ)ทำแล้ว7137135131ทำแล้ว 22/06/255256535353
รวม 66 อปท.663808,8797,5256,876603553,4931,6211,5441,485
ข้อมูล ณ 18/05/2562