รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครนายก ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.นครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว4253325178ทำแล้ว 30/06/2552381122611
2. เทศบาลเมืองนครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7382382382ทำแล้ว 30/06/2552102433323
3. เทศบาลตำบลเกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว4159159159ทำแล้ว 24/06/25523771343433
4. เทศบาลตำบลท่าช้าง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7202198198ทำแล้ว 29/06/25522116101010
5. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว51188584ทำแล้ว 12/01/255375545453
6. เทศบาลตำบลพิกุลออก (บ้านนา)ทำแล้ว4195171166ทำแล้ว 19/06/25521528202020
7. เทศบาลตำบลองครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว101637274ทำแล้ว 44171715
8. อบต.เกาะโพธิ์ (ปากพลี)ทำแล้ว7171171171ทำแล้ว 30/06/255265232323
9. อบต.เกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว71088367ทำแล้ว 19/06/255235100393021
10. อบต.เขาพระ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7234357436ทำแล้ว 11/05/2553626111
11. อบต.เขาเพิ่ม (บ้านนา)ทำแล้ว91018884ทำแล้ว 05/06/255241414141
12. อบต.คลองใหญ่ (องครักษ์)ทำแล้ว10213152107ทำแล้ว 28/05/25521072535350
13. อบต.โคกกรวด (ปากพลี)ทำแล้ว7172126125ทำแล้ว 51464646
14. อบต.ชุมพล (องครักษ์)ทำแล้ว3133133133ทำแล้ว 27/07/2552131000
15. อบต.ดงละคร (เมืองนครนายก)ทำแล้ว5896970ทำแล้ว 03/05/255389303029
16. อบต.ดอนยอ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว9142187128ทำแล้ว 17/06/255254343433
17. อบต.ทรายมูล (องครักษ์)ทำแล้ว5796151ทำแล้ว 06/05/2553116161514
18. อบต.ทองหลาง (บ้านนา)ทำแล้ว7165137147ทำแล้ว 15/06/255241404039
19. อบต.ท่าช้าง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8369502482ทำแล้ว 23/06/2552128282827
20. อบต.ท่าทราย (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7164125113ทำแล้ว 25/06/255252343433
21. อบต.ท่าเรือ (ปากพลี)ทำแล้ว7255259259ทำแล้ว 16/06/2552111535352
22. อบต.นาหินลาด (ปากพลี)ทำแล้ว8261260260ทำแล้ว 25/05/2009341262624
23. อบต.บางปลากด (องครักษ์)ทำแล้ว6434343ทำแล้ว 30/06/2552227000
24. อบต.บางลูกเสือ (องครักษ์)ทำแล้ว6131131112ทำแล้ว 19/06/255260535352
25. อบต.บางสมบูรณ์ (องครักษ์)ทำแล้ว6259258258ทำแล้ว 22/03/255334141212
26. อบต.บางอ้อ (บ้านนา)ทำแล้ว5331ทำแล้ว 30/06/25521816161616
27. อบต.บ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว5174179178ทำแล้ว 26/10/2552660595959
28. อบต.บ้านพร้าว (บ้านนา)ทำแล้ว7257256257ทำแล้ว 29/06/255248500
29. อบต.บ้านพริก (บ้านนา)ทำแล้ว4246213182ทำแล้ว 19/08/25532106000
30. อบต.บ้านใหญ่ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7179180180ทำแล้ว 12/06/255216300
31. อบต.บึงศาล (องครักษ์)ทำแล้ว7192224224ทำแล้ว 15/06/255289722825
32. อบต.ปากพลี (ปากพลี)ทำแล้ว5187187186ทำแล้ว 19/05/255236222222
33. อบต.ป่าขะ (บ้านนา)ทำแล้ว510314558ทำแล้ว 22/07/25522068514545
34. อบต.พรหมณี (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8259345240ทำแล้ว 26/06/2552124516167
35. อบต.พระอาจารย์ (องครักษ์)ทำแล้ว9171150149ทำแล้ว 15/06/255220665
36. อบต.โพธิ์แทน (องครักษ์)ทำแล้ว6818181ทำแล้ว 08/06/255211100
37. อบต.วังกระโจม (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8202201200ทำแล้ว 30/06/255273252424
38. อบต.ศรีกะอาง (บ้านนา)ทำแล้ว684247273ทำแล้ว 11/06/255246404040
39. อบต.ศรีจุฬา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7123191226ทำแล้ว 15/06/25521233151515
40. อบต.ศรีนาวา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7222222220ทำแล้ว 29/06/255249363636
41. อบต.ศีรษะกระบือ (องครักษ์)ทำแล้ว7252120104ทำแล้ว 29/06/2552115200
42. อบต.สาริกา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8478479479ทำแล้ว 30/06/2552976111110
43. อบต.หนองแสง (ปากพลี)ทำแล้ว6238159122ทำแล้ว 30/06/255243191818
44. อบต.หินตั้ง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7358357357ทำแล้ว 30/06/255219121212
45. อบต.องครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว4144116114ทำแล้ว 22/07/255247393939
46. อบต.อาษา (บ้านนา)ทำแล้ว4170133116ทำแล้ว 06/05/25531213121212
รวม 46 อปท.462978,7148,7208,233462422,3981,2071,0871,037
ข้อมูล ณ 20/05/2562