รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปราจีนบุรี ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.ปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6232215222ทำแล้ว 30/06/255218212192192190
2. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว51187571ทำแล้ว 26/06/25523169363636
3. เทศบาลตำบลกบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว512010789ทำแล้ว 22/06/2552885282322
4. เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว51236959ทำแล้ว 30/06/255235141414
5. เทศบาลตำบลโคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว5877667ทำแล้ว 13/05/2552266525252
6. เทศบาลตำบลโคกมะกอก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว61037778ทำแล้ว 26/05/2552533191818
7. เทศบาลตำบลนาดี (นาดี)ทำแล้ว5413211192ทำแล้ว 31/07/255264111
8. เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5304284234ทำแล้ว 30/06/255242373737
9. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5165104106 ยังไม่อนุมัติ 53111111
10. เทศบาลตำบลประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว6867373ทำแล้ว 17/06/25526286595954
11. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว5817569ทำแล้ว 24/06/25525611119
12. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5513433ทำแล้ว 40988
13. เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5157106107ทำแล้ว 24/06/2552291666666
14. เทศบาลตำบลสระบัว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5565149ทำแล้ว 30/06/255229211616
15. อบต.กบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6501415ทำแล้ว 17/06/25521736141413
16. อบต.กรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว51152624ทำแล้ว 21/06/25529700
17. อบต.เกาะลอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว4998680ทำแล้ว 17/06/255280602613
18. อบต.แก่งดินสอ (นาดี)ทำแล้ว5134134134ทำแล้ว 12/06/255253444
19. อบต.เขาไม้แก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว430911ทำแล้ว 29/06/255214777
20. อบต.คำโตนด (ประจันตคาม)ทำแล้ว7136136136ทำแล้ว 24/06/2552121505050
21. อบต.โคกไทย (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว6133133133ทำแล้ว 30/06/255250161616
22. อบต.โคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว3645045ทำแล้ว 16/02/2552431252322
23. อบต.โคกไม้ลาย (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4249251251ทำแล้ว 30/06/255247171717
24. อบต.ดงกระทงยาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6318321321ทำแล้ว 29/04/255246333
25. อบต.ดงขี้เหล็ก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว41059848ทำแล้ว 22/07/255236644
26. อบต.ดงบัง (ประจันตคาม)ทำแล้ว49010697ทำแล้ว 29/06/2552182707070
27. อบต.ดงพระราม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว3202121129ทำแล้ว 15/08/255244373737
28. อบต.ท่างาม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4767879ทำแล้ว 29/06/2552347333331
29. อบต.ท่าตูม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว7244243244ทำแล้ว 23/07/2552107131313
30. อบต.ทุ่งโพธิ์ (นาดี)ทำแล้ว6139133132ทำแล้ว 24/07/2552436252525
31. อบต.นนทรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6162163163ทำแล้ว 16/06/255271153979795
32. อบต.นาแขม (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว8766ทำแล้ว 07/05/25527222
33. อบต.นาดี (นาดี)ทำแล้ว6268268267ทำแล้ว 16/02/255264404040
34. อบต.เนินหอม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5203101102ทำแล้ว 29/06/255228121212
35. อบต.โนนห้อม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4151150150ทำแล้ว 30/06/2552135555
36. อบต.บ่อทอง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5543535ทำแล้ว 10/07/255225252523
37. อบต.บางกระเบา (บ้านสร้าง)ทำแล้ว6807668ทำแล้ว 04/06/255262535353
38. อบต.บางเดชะ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4657549ทำแล้ว 29/06/255228666
39. อบต.บางเตย (บ้านสร้าง)ทำแล้ว7958175ทำแล้ว 29/06/255270383837
40. อบต.บางแตน (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5247165157ทำแล้ว 20/07/255241303027
41. อบต.บางปลาร้า (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5683028ทำแล้ว 27/04/255233444
42. อบต.บางพลวง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว7732929ทำแล้ว 09/06/2552275656565
43. อบต.บางยาง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว7221917ทำแล้ว 30/07/25525111
44. อบต.บ้านทาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6109123107ทำแล้ว 03/06/2552527191818
45. อบต.บ้านนา (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว71421813ทำแล้ว 29/06/25521111
46. อบต.บ้านพระ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6184184184ทำแล้ว 29/06/255255242422
47. อบต.บ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว3925650ทำแล้ว 07/05/255249252321
48. อบต.บ้านหอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว42093414ทำแล้ว 22/07/255223333
49. อบต.บุฝ้าย (ประจันตคาม)ทำแล้ว6706264ทำแล้ว 17/06/255265464036
50. อบต.บุพราหมณ์ (นาดี)ทำแล้ว2111ทำแล้ว 31/07/2552459555
51. อบต.ประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว5179178180ทำแล้ว 19/06/255250888
52. อบต.ไผ่ชะเลือด (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว21094139ทำแล้ว 10/06/255245171717
53. อบต.เมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว62119790ทำแล้ว 01/07/255369333
54. อบต.ไม้เค็ด (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6238228215ทำแล้ว 29/07/255212107878787
55. อบต.ย่านรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว61468690ทำแล้ว 30/06/2552171101007978
56. อบต.รอบเมือง (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว413711799ทำแล้ว 20/07/2552451262522
57. อบต.ลาดตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6427427427ทำแล้ว 29/06/255260545353
58. อบต.วังดาล (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5666360ทำแล้ว 29/06/255210999
59. อบต.วังตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5526526526ทำแล้ว 30/06/2552471111111
60. อบต.วังท่าช้าง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว52421ทำแล้ว 12/06/25526666
61. อบต.วัดโบสถ์ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4716766ทำแล้ว 25/05/255235211
62. อบต.ศรีมหาโพธิ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5135299242ทำแล้ว 11/08/255350343434
63. อบต.สะพานหิน (นาดี)ทำแล้ว6177179130ทำแล้ว 15/06/2552112111111
64. อบต.สำพันตา (นาดี)ทำแล้ว679106100ทำแล้ว 30/06/2552152424242
65. อบต.หนองกี่ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว62603333ทำแล้ว 17/07/255268151515
66. อบต.หนองแก้ว (ประจันตคาม)ทำแล้ว4766768ทำแล้ว 15/10/25522073484848
67. อบต.หนองโพรง (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5161154131ทำแล้ว 30/04/255213222
68. อบต.หนองแสง (ประจันตคาม)ทำแล้ว4787369ทำแล้ว 29/06/25521111
69. อบต.หัวหว้า (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5243243242ทำแล้ว 29/06/25526102494949
70. อบต.หาดนางแก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6677ทำแล้ว 18/05/255234111
รวม 70 อปท.703619,9318,1657,722693503,7241,9701,8801,833
ข้อมูล ณ 20/05/2562