รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.ฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6574524544ทำแล้ว 30/06/2552137430430422418
2. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6147163156ทำแล้ว 24/06/25521163636360
3. เทศบาลตำบลเกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6212212212ทำแล้ว 04/06/2552622653
4. เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6139129122ทำแล้ว 30/06/255284474545
5. เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6106118108ทำแล้ว 30/06/255238282121
6. เทศบาลตำบลดอนเกาะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6194197197ทำแล้ว 24/06/2552962585553
7. เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6115110103ทำแล้ว 26/01/2553359191918
8. เทศบาลตำบลท่าข้าม (บางปะกง)ทำแล้ว6136134108ทำแล้ว 26/06/2552112105105105
9. เทศบาลตำบลท่าถ่าน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6167190162ทำแล้ว 29/06/25522229333
10. เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว6122149147ทำแล้ว 04/06/2552285474742
11. เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา (แปลงยาว)ทำแล้ว6250250250ทำแล้ว 25/06/2552276505050
12. เทศบาลตำบลเทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6197197197ทำแล้ว 12/06/255241343434
13. เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6140133130ทำแล้ว 26/02/2553665373735
14. เทศบาลตำบลบางขนาก (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว8215215215ทำแล้ว 25/06/255237201818
15. เทศบาลตำบลบางคล้า (บางคล้า)ทำแล้ว6198217211ทำแล้ว 23/04/2552821301019897
16. เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6636363ทำแล้ว 01/09/25523313108
17. เทศบาลตำบลบางปะกง (บางปะกง)ทำแล้ว6116115116ทำแล้ว 15/06/25523854323231
18. เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ (บางปะกง)ทำแล้ว6130143133ทำแล้ว 17/06/2552181818076
19. เทศบาลตำบลบางผึ้ง (บางปะกง)ทำแล้ว6146126111ทำแล้ว 22/04/255371323229
20. เทศบาลตำบลบางวัว (บางปะกง)ทำแล้ว6197147133ทำแล้ว 370282828
21. เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ (บางปะกง)ทำแล้ว6174178178ทำแล้ว 18/01/255381505050
22. เทศบาลตำบลบางสมัคร (บางปะกง)ทำแล้ว6152160135ทำแล้ว 30/06/25521092777
23. เทศบาลตำบลบ้านซ่อง (พนมสารคาม)ทำแล้ว6225224224ทำแล้ว 26/06/2552382717171
24. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว61099682ทำแล้ว 29/06/2552546313130
25. เทศบาลตำบลปากน้ำ (บางคล้า)ทำแล้ว61766733ทำแล้ว 19/06/255290696767
26. เทศบาลตำบลแปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6215178148ทำแล้ว 29/05/2552291404040
27. เทศบาลตำบลพนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว61359340ทำแล้ว 29/06/2552294616157
28. เทศบาลตำบลพิมพา (บางปะกง)ทำแล้ว7164164163ทำแล้ว 30/06/25522461454543
29. เทศบาลตำบลลาดขวาง (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว7203208207ทำแล้ว 14/09/255336542
30. เทศบาลตำบลวังเย็น (แปลงยาว)ทำแล้ว6314269240ทำแล้ว 22/05/255266494949
31. เทศบาลตำบลศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6168153130ทำแล้ว 01/06/255273313128
32. เทศบาลตำบลสนามชัยเขต (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6153115125ทำแล้ว 29/05/255235104686866
33. เทศบาลตำบลแสนภูดาษ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6198154147ทำแล้ว 17/06/2552256393939
34. เทศบาลตำบลหอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว6121ทำแล้ว 30/06/255246161616
35. เทศบาลตำบลหัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6148117116ทำแล้ว 26/06/255270474746
36. อบต.ก้อนแก้ว (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6138629ทำแล้ว 2184595959
37. อบต.เกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6154297278ทำแล้ว 19/06/255285434335
38. อบต.เกาะไร่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6257257257ทำแล้ว 10/06/2552155222
39. อบต.เขาดิน (บางปะกง)ทำแล้ว6147258225ทำแล้ว 22/06/25521267595955
40. อบต.เขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6139151102ทำแล้ว 08/06/2552149333333
41. อบต.คลองขุด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6229236236ทำแล้ว 01/03/255388727272
42. อบต.คลองเขื่อน (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6159160158ทำแล้ว 01/06/2552142343332
43. อบต.คลองจุกกระเฌอ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6117106106ทำแล้ว 17/06/25523270514637
44. อบต.คลองตะเกรา (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6249248248ทำแล้ว 23/06/255233252524
45. อบต.คลองนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6121108108ทำแล้ว 24/06/2552870505047
46. อบต.คลองนา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว8121121120ทำแล้ว 29/06/2552275585858
47. อบต.คลองบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6144179188ทำแล้ว 19/05/255252292929
48. อบต.คลองประเวศ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว61209490ทำแล้ว 30/06/2552267505050
49. อบต.คลองเปรง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6301616ทำแล้ว 26/06/255230303028
50. อบต.คลองหลวงแพ่ง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว683113109ทำแล้ว 30/06/255254434140
51. อบต.คลองอุดมชลจร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61178177ทำแล้ว 24/06/2551184646464
52. อบต.คู้ยายหมี (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6146116122ทำแล้ว 23/06/2552565161313
53. อบต.ดงน้อย (ราชสาส์น)ทำแล้ว6180148138ทำแล้ว 22/05/2552287646463
54. อบต.ดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6123112115ทำแล้ว 15/05/25525983656464
55. อบต.ดอนทราย (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6106112111ทำแล้ว 10/06/2552263545454
56. อบต.ท่ากระดาน (สนามชัยเขต)ทำแล้ว65015361ทำแล้ว 19/02/2553237343331
57. อบต.ท่าไข่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว5176177149ทำแล้ว 26/06/2552279615856
58. อบต.ท่าตะเกียบ (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6113113112ทำแล้ว 24/06/255250383838
59. อบต.ท่าทองหลาง (บางคล้า)ทำแล้ว6243117108ทำแล้ว 02/06/2552194125125117
60. อบต.ท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว6515151ทำแล้ว 10/06/255230151413
61. อบต.ทุ่งพระยา (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6263278155ทำแล้ว 24/05/2553710101010
62. อบต.เทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6123165177ทำแล้ว 18/05/2552692868686
63. อบต.บางกระเจ็ด (บางคล้า)ทำแล้ว6172172172ทำแล้ว 19/06/2552101605238
64. อบต.บางกรูด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6605551ทำแล้ว 15/06/255247313131
65. อบต.บางกะไห (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6109146170ทำแล้ว 30/06/25521024212121
66. อบต.บางเกลือ (บางปะกง)ทำแล้ว6177178178ทำแล้ว 15/06/255322222222
67. อบต.บางแก้ว (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว67810769ทำแล้ว 26/06/255231272727
68. อบต.บางขวัญ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6939490ทำแล้ว 30/06/255247191919
69. อบต.บางคา (ราชสาส์น)ทำแล้ว62001149ทำแล้ว 29/06/255276142111111110
70. อบต.บางตลาด (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6162172161ทำแล้ว 10/06/255244666
71. อบต.บางตีนเป็ด (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61696951ทำแล้ว 07/05/255261454545
72. อบต.บางเตย (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6258258258ทำแล้ว 01/06/25522495737373
73. อบต.บางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6131130127ทำแล้ว 25/06/255239383836
74. อบต.บางไผ่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6217190186ทำแล้ว 05/06/25521181606060
75. อบต.บางพระ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6127106106ทำแล้ว 10/04/2552198625959
76. อบต.บางโรง (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6139113114ทำแล้ว 08/06/2552170404039
77. อบต.บางเล่า (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6484733ทำแล้ว 27/04/255348232323
78. อบต.บางสวน (บางคล้า)ทำแล้ว617182153ทำแล้ว 26/06/2552138113131313
79. อบต.บ้านใหม่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6706463ทำแล้ว 12/05/255228282828
80. อบต.บึงน้ำรักษ์ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว610210582ทำแล้ว 26/05/255260565656
81. อบต.แปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6463366388ทำแล้ว 10/06/2552871606059
82. อบต.พนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว6651010ทำแล้ว 26/06/255265383737
83. อบต.โพรงอากาศ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6251252252ทำแล้ว 01/06/2552955333333
84. อบต.เมืองเก่า (พนมสารคาม)ทำแล้ว6149149149ทำแล้ว 15/06/255239363636
85. อบต.เมืองใหม่ (ราชสาส์น)ทำแล้ว6163206167ทำแล้ว 02/06/25522964464645
86. อบต.โยธะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6198203203ทำแล้ว 30/06/255292412126
87. อบต.ลาดกระทิง (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6128162206ทำแล้ว 12/06/255210632698
88. อบต.วังตะเคียน (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6112131113ทำแล้ว 24/06/2552385787777
89. อบต.ศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6456450ทำแล้ว 14/05/255343414141
90. อบต.สนามจันทร์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6181177169ทำแล้ว 15/06/25527101777777
91. อบต.สองคลอง (บางปะกง)ทำแล้ว7182222ทำแล้ว 30/06/2552918121211
92. อบต.สาวชะโงก (บางคล้า)ทำแล้ว6170171170ทำแล้ว 25/05/255234999
93. อบต.สิงโตทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6997967ทำแล้ว 27/05/2552146323229
94. อบต.สิบเอ็ดศอก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6101101101ทำแล้ว 10/06/2552544404040
95. อบต.เสม็ดใต้ (บางคล้า)ทำแล้ว6157181172ทำแล้ว 29/06/255274545452
96. อบต.เสม็ดเหนือ (บางคล้า)ทำแล้ว71397878ทำแล้ว 29/06/255263332726
97. อบต.โสธร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6787882ทำแล้ว 04/06/2552159424242
98. อบต.หนองจอก (บางปะกง)ทำแล้ว7147109109ทำแล้ว 16/06/2552166404039
99. อบต.หนองตีนนก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6154304270ทำแล้ว 28/05/2552116484847
100. อบต.หนองบัว (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6184171162ทำแล้ว 08/06/255251373736
101. อบต.หนองไม้แก่น (แปลงยาว)ทำแล้ว6101111101ทำแล้ว 16/06/255246302929
102. อบต.หนองยาว (พนมสารคาม)ทำแล้ว6400400400ทำแล้ว 30/06/2552119106106106
103. อบต.หนองแหน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6154154153ทำแล้ว 12/05/25531134888787
104. อบต.หนามแดง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61202929ทำแล้ว 37373737
105. อบต.หมอนทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว699172188ทำแล้ว 30/06/25521078626258
106. อบต.หอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว611210291ทำแล้ว 26/06/2552933292929
107. อบต.หัวไทร (บางคล้า)ทำแล้ว6228175162ทำแล้ว 22/06/2552390232221
108. อบต.หัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6207175125ทำแล้ว 03/06/2552696555550
109. อบต.แหลมประดู่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว64072ทำแล้ว 17/06/255240777
รวม 109 อปท.10966216,91016,37815,2761099367,6875,1395,0104,875
ข้อมูล ณ 18/05/2562