รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด จันทบุรี ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.จันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว4999999ทำแล้ว 29/06/2552462565656
2. เทศบาลเมืองขลุง (ขลุง)ทำแล้ว7224157148ทำแล้ว 24/06/255270191919
3. เทศบาลเมืองจันทนิมิต (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5621818ทำแล้ว 30/06/25522077292929
4. เทศบาลเมืองจันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5424240223ทำแล้ว 30/06/255226216102102101
5. เทศบาลเมืองท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว6127140124ทำแล้ว 30/06/255237131525250
6. เทศบาลเมืองท่าใหม่ (ท่าใหม่)ทำแล้ว3246182140ทำแล้ว 19/06/255226160767572
7. เทศบาลตำบลเกวียนหัก (ขลุง)ทำแล้ว6714638ทำแล้ว 16/06/255241363636
8. เทศบาลตำบลเกาะขวาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว9329273263ทำแล้ว 29/06/2552881676767
9. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ท่าใหม่)ทำแล้ว880173191ทำแล้ว 30/06/2552459515142
10. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (ท่าใหม่)ทำแล้ว81269586ทำแล้ว 24/06/25541018181816
11. เทศบาลตำบลคลองพลู (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7147147147ทำแล้ว 22/06/255219333
12. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7161376313ทำแล้ว 30/06/2552189544343
13. เทศบาลตำบลค่ายเนินวง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว9979874ทำแล้ว 04/06/2553924171514
14. เทศบาลตำบลจันทเขลม (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว727114553ทำแล้ว 25/02/255213121111
15. เทศบาลตำบลฉมัน (มะขาม)ทำแล้ว8343374374ทำแล้ว 05/06/255264353533
16. เทศบาลตำบลชากไทย (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว4118119119ทำแล้ว 23/02/255310101010
17. เทศบาลตำบลช้างข้าม (นายายอาม)ทำแล้ว5129114121ทำแล้ว 17/11/2552353504539
18. เทศบาลตำบลซึ้ง (ขลุง)ทำแล้ว4204204204ทำแล้ว 28/07/255262422119
19. เทศบาลตำบลตกพรม (ขลุง)ทำแล้ว88811497ทำแล้ว 10/06/255252393939
20. เทศบาลตำบลตะเคียนทอง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว680315216ทำแล้ว 30/06/255267636363
21. เทศบาลตำบลทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว7168169169ทำแล้ว 10/04/2552946302925
22. เทศบาลตำบลทับช้าง (สอยดาว)ทำแล้ว5507507507ทำแล้ว 10/06/255242424242
23. เทศบาลตำบลทับไทร (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว5217218217ทำแล้ว 04/05/255272131312
24. เทศบาลตำบลท่าหลวง (มะขาม)ทำแล้ว614122789ทำแล้ว 26/02/2553129191919
25. เทศบาลตำบลนายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว5153153153ทำแล้ว 29/06/2552839212119
26. เทศบาลตำบลเนินสูง (ท่าใหม่)ทำแล้ว8361023ทำแล้ว 29/06/2552712311
27. เทศบาลตำบลบ่อ (ขลุง)ทำแล้ว5274160136ทำแล้ว 29/06/255218111
28. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ (ขลุง)ทำแล้ว6477666ทำแล้ว 17/06/2552451484845
29. เทศบาลตำบลบางกะจะ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5223212223ทำแล้ว 29/06/255240101010
30. เทศบาลตำบลปัถวี (มะขาม)ทำแล้ว8130126111ทำแล้ว 09/06/2552665505050
31. เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ (แหลมสิงห์)ทำแล้ว51618372ทำแล้ว 29/06/25522888606060
32. เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว19555656ทำแล้ว 22/04/255354662388
33. เทศบาลตำบลพลวง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7272248226ทำแล้ว 30/06/2553291696969
34. เทศบาลตำบลพลับพลา (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว9163246190ทำแล้ว 14/07/255235292926
35. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5182113109ทำแล้ว 30/06/2552176262626
36. เทศบาลตำบลพลิ้ว (แหลมสิงห์)ทำแล้ว726411082ทำแล้ว 30/06/25521071111111
37. เทศบาลตำบลพวา (แก่งหางแมว)ทำแล้ว8289289289ทำแล้ว 16/06/25529998
38. เทศบาลตำบลมะขาม (มะขาม)ทำแล้ว5757676ทำแล้ว 30/06/255246303030
39. เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ (มะขาม)ทำแล้ว8107151118ทำแล้ว 13/10/2552835353232
40. เทศบาลตำบลวังแซ้ม (มะขาม)ทำแล้ว7181116112ทำแล้ว 25/06/2552154444441
41. เทศบาลตำบลวันยาว (ขลุง)ทำแล้ว57065106ทำแล้ว 07/05/2552136252525
42. เทศบาลตำบลสนามไชย (นายายอาม)ทำแล้ว5208132132ทำแล้ว 01/06/2553332303030
43. เทศบาลตำบลสองพี่น้อง (ท่าใหม่)ทำแล้ว614914371ทำแล้ว 16/02/25523267525252
44. เทศบาลตำบลแสลง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5474474472ทำแล้ว 20/07/255336262623
45. เทศบาลตำบลหนองคล้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว8203215191ทำแล้ว 30/06/255248484848
46. เทศบาลตำบลหนองตาคง (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว9505050ทำแล้ว 12/06/255218888
47. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5909391ทำแล้ว 25/06/2552592444443
48. เทศบาลตำบลอ่างคีรี (มะขาม)ทำแล้ว6147109108ทำแล้ว 25/05/25521245222220
49. อบต.กระแจะ (นายายอาม)ทำแล้ว6626273ทำแล้ว 26/05/255234313131
50. อบต.เกาะเปริด (แหลมสิงห์)ทำแล้ว612310182ทำแล้ว 26/06/2552863444342
51. อบต.แก่งหางแมว (แก่งหางแมว)ทำแล้ว5182182182ทำแล้ว 30/06/255235888
52. อบต.ขุนซ่อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว52335723ทำแล้ว 15/06/255213119544140
53. อบต.เขาแก้ว (ท่าใหม่)ทำแล้ว41112515ทำแล้ว 15/06/2552885566
54. อบต.เขาวงกต (แก่งหางแมว)ทำแล้ว3783536ทำแล้ว 14/05/2552145424242
55. อบต.โขมง (ท่าใหม่)ทำแล้ว6867472ทำแล้ว 30/06/2552250414141
56. อบต.คมบาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว586124120ทำแล้ว 19/06/255239363532
57. อบต.คลองขุด (ท่าใหม่)ทำแล้ว710011788ทำแล้ว 12/05/255240363532
58. อบต.คลองนารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว6546366ทำแล้ว 05/06/255233181818
59. อบต.ตรอกนอง (ขลุง)ทำแล้ว7747474ทำแล้ว 07/05/255263575757
60. อบต.ตะกาดเง้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว51129591ทำแล้ว 28/04/2552475666664
61. อบต.ตะปอน (ขลุง)ทำแล้ว5878777ทำแล้ว 28/04/25522057494948
62. อบต.ทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว75092524ทำแล้ว 18/05/2552931313115
63. อบต.ท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5143141130ทำแล้ว 15/05/255239313131
64. อบต.ทุ่งขนาน (สอยดาว)ทำแล้ว8182262223ทำแล้ว 28/06/255268444444
65. อบต.ทุ่งเบญจา (ท่าใหม่)ทำแล้ว5244244244ทำแล้ว 19/06/2552395737372
66. อบต.เทพนิมิต (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว6217217217ทำแล้ว 12/06/2552100122797979
67. อบต.นายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว5116116116ทำแล้ว 269575756
68. อบต.บางกะไชย (แหลมสิงห์)ทำแล้ว5156193193ทำแล้ว 24/06/255285696969
69. อบต.บางชัน (ขลุง)ทำแล้ว8686868ทำแล้ว 05/06/2552239313129
70. อบต.บางสระเก้า (แหลมสิงห์)ทำแล้ว7106113110ทำแล้ว 05/06/2552658434342
71. อบต.ปะตง (สอยดาว)ทำแล้ว6174152128ทำแล้ว 15/05/2552579636360
72. อบต.โป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว5122135125ทำแล้ว 15/06/255215222
73. อบต.มาบไพ (ขลุง)ทำแล้ว510012385ทำแล้ว 19/06/255278585858
74. อบต.รำพัน (ท่าใหม่)ทำแล้ว7159160160ทำแล้ว 01/05/2552149404036
75. อบต.วังโตนด (นายายอาม)ทำแล้ว6676643ทำแล้ว 15/06/2552143303030
76. อบต.วังสรรพรส (ขลุง)ทำแล้ว4163160161ทำแล้ว 30/04/255221191917
77. อบต.วังใหม่ (นายายอาม)ทำแล้ว6160161161ทำแล้ว 06/05/2552153454545
78. อบต.สะตอน (สอยดาว)ทำแล้ว7335326323ทำแล้ว 29/06/255366474745
79. อบต.สามพี่น้อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว8908371ทำแล้ว 04/05/2552178686868
80. อบต.สีพยา-บ่อพุ (ท่าใหม่)ทำแล้ว7196138150ทำแล้ว 26/05/255222212121
81. อบต.หนองชิ่ม (แหลมสิงห์)ทำแล้ว61098891ทำแล้ว 19/05/25521447444341
82. อบต.หนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5829086ทำแล้ว 12/03/255249353535
รวม 82 อปท.8251313,34812,21311,201825344,6643,1262,9982,902
ข้อมูล ณ 18/05/2562