รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ระยอง ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.ระยอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว8428471403ทำแล้ว 05/07/2553214142141136
2. เทศบาลนครระยอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6243188187ทำแล้ว 30/06/25523105929292
3. เทศบาลเมืองบ้านฉาง (บ้านฉาง)ทำแล้ว7184187185ทำแล้ว 87858585
4. เทศบาลเมืองมาบตาพุด (เมืองระยอง)ทำแล้ว6487346258ทำแล้ว 30/06/2552235309264261259
5. เทศบาลตำบลกองดิน (แกลง)ทำแล้ว7162110107ทำแล้ว 30/06/25525136929288
6. เทศบาลตำบลแกลง-กะเฉด (เมืองระยอง)ทำแล้ว617315797ทำแล้ว 30/06/255294626161
7. เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ปลวกแดง)ทำแล้ว7120117105ทำแล้ว 19/05/2552364252525
8. เทศบาลตำบลชากบก (บ้านค่าย)ทำแล้ว9258293249ทำแล้ว 20/05/2552101341019795
9. เทศบาลตำบลชำฆ้อ (เขาชะเมา)ทำแล้ว8168116116ทำแล้ว 30/06/2552132242119
10. เทศบาลตำบลชุมแสง (วังจันทร์)ทำแล้ว61349475ทำแล้ว 20/08/2553159363535
11. เทศบาลตำบลเชิงเนิน (เมืองระยอง)ทำแล้ว6293294226ทำแล้ว 30/06/25522152107107101
12. เทศบาลตำบลทับมา (เมืองระยอง)ทำแล้ว8190231313ทำแล้ว 22/06/255263534343
13. เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน (แกลง)ทำแล้ว5805544ทำแล้ว 29/06/25521367666665
14. เทศบาลตำบลน้ำคอก (เมืองระยอง)ทำแล้ว622711899ทำแล้ว 25/06/25521490787878
15. เทศบาลตำบลเนินฆ้อ (แกลง)ทำแล้ว771153105ทำแล้ว 24/06/2552563636363
16. เทศบาลตำบลเนินพระ (เมืองระยอง)ทำแล้ว59588175ทำแล้ว 30/06/255267595756
17. เทศบาลตำบลบ้านค่าย (บ้านค่าย)ทำแล้ว6866657ทำแล้ว 30/06/25521051393938
18. เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา (บ้านค่าย)ทำแล้ว5138228207ทำแล้ว 01/06/25521104808080
19. เทศบาลตำบลบ้านฉาง (บ้านฉาง)ทำแล้ว5339320321ทำแล้ว 30/06/2552135525252
20. เทศบาลตำบลบ้านนา (แกลง)ทำแล้ว6127127127ทำแล้ว 02/03/255370606058
21. เทศบาลตำบลบ้านเพ (เมืองระยอง)ทำแล้ว7299455151ทำแล้ว 17/06/2552242021079795
22. เทศบาลตำบลปลวกแดง (ปลวกแดง)ทำแล้ว5277267272ทำแล้ว 19/05/2552665505049
23. เทศบาลตำบลปากน้ำประแส (แกลง)ทำแล้ว6119105100ทำแล้ว 29/06/255216104858585
24. เทศบาลตำบลพลา (บ้านฉาง)ทำแล้ว8159141123ทำแล้ว 26/06/255210119474745
25. เทศบาลตำบลมะขามคู่ (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว8377379379ทำแล้ว 29/05/25521542632
26. เทศบาลตำบลมาบข่า (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว6129139123ทำแล้ว 31/08/255299343434
27. เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว5139145140ทำแล้ว 29/06/255288717169
28. เทศบาลตำบลเมืองแกลง (แกลง)ทำแล้ว6182129120ทำแล้ว 25/05/2552123897876
29. เทศบาลตำบลสองสลึง (แกลง)ทำแล้ว8125129123ทำแล้ว 14/05/2552572575656
30. เทศบาลตำบลสำนักท้อน (บ้านฉาง)ทำแล้ว896150105ทำแล้ว 30/06/2552382585858
31. เทศบาลตำบลสุนทรภู่ (แกลง)ทำแล้ว6210292269ทำแล้ว 30/06/255275163111111109
32. อบต.กระแสบน (แกลง)ทำแล้ว51639073ทำแล้ว 26/06/25521886757545
33. อบต.กองดิน (แกลง)ทำแล้ว6111115103ทำแล้ว 16/06/25521263515149
34. อบต.กะเฉด (เมืองระยอง)ทำแล้ว5141206161ทำแล้ว 29/06/2552103888886
35. อบต.แกลง (เมืองระยอง)ทำแล้ว7369217192ทำแล้ว 16/03/2553286543129
36. อบต.เขาชะเมา (เขาชะเมา)ทำแล้ว6311311311ทำแล้ว 30/06/255285252119
37. อบต.เขาน้อย (เขาชะเมา)ทำแล้ว8987774ทำแล้ว 25/06/255383696969
38. อบต.คลองปูน (แกลง)ทำแล้ว7116109122ทำแล้ว 27/06/255283606058
39. อบต.ชากโดน (แกลง)ทำแล้ว6137137100ทำแล้ว 24/06/255259504845
40. อบต.ชุมแสง (วังจันทร์)ทำแล้ว7182165180ทำแล้ว 26/10/25532271363535
41. อบต.ตะพง (เมืองระยอง)ทำแล้ว4368388360ทำแล้ว 30/06/25521151112112112
42. อบต.ตาขัน (บ้านค่าย)ทำแล้ว6204173164ทำแล้ว 19/06/2552796746969
43. อบต.ตาสิทธิ์ (ปลวกแดง)ทำแล้ว61148295ทำแล้ว 11/06/25522697858581
44. อบต.ทางเกวียน (แกลง)ทำแล้ว6226132134ทำแล้ว 14/05/255276625755
45. อบต.ทุ่งควายกิน (แกลง)ทำแล้ว5152147115ทำแล้ว 30/09/25523481525252
46. อบต.นาตาขวัญ (เมืองระยอง)ทำแล้ว5844343ทำแล้ว 12/06/255282221111
47. อบต.น้ำเป็น (เขาชะเมา)ทำแล้ว71324930ทำแล้ว 18/06/25521634202020
48. อบต.นิคมพัฒนา (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว8843228ทำแล้ว 28/04/255284535353
49. อบต.บางบุตร (บ้านค่าย)ทำแล้ว8224101101ทำแล้ว 24/06/2552396955
50. อบต.บ้านแลง (เมืองระยอง)ทำแล้ว7197165135ทำแล้ว 31/08/25525141099
51. อบต.ปลวกแดง (ปลวกแดง)ทำแล้ว6283408216ทำแล้ว 29/06/2552143838383
52. อบต.ป่ายุบใน (วังจันทร์)ทำแล้ว9172163131ทำแล้ว 13/08/255271333333
53. อบต.พนานิคม (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว7666461ทำแล้ว 01/06/255241353535
54. อบต.พลงตาเอี่ยม (วังจันทร์)ทำแล้ว7152107113ทำแล้ว 19/05/255269535248
55. อบต.พังราด (แกลง)ทำแล้ว710610097ทำแล้ว 15/05/25521379606060
56. อบต.เพ (เมืองระยอง)ทำแล้ว6237186180ทำแล้ว 29/06/255256453737
57. อบต.มาบยางพร (ปลวกแดง)ทำแล้ว726414098ทำแล้ว 25/06/25522112577
58. อบต.แม่น้ำคู้ (ปลวกแดง)ทำแล้ว717910265ทำแล้ว 15/05/255291787777
59. อบต.ละหาร (ปลวกแดง)ทำแล้ว8747646ทำแล้ว 13/05/25522143333129
60. อบต.วังจันทร์ (วังจันทร์)ทำแล้ว8332326326ทำแล้ว 26/06/255299959593
61. อบต.วังหว้า (แกลง)ทำแล้ว5191162163ทำแล้ว 21/05/255214134117115114
62. อบต.สำนักทอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6185192207ทำแล้ว 25/05/2552495848484
63. อบต.สำนักท้อน (บ้านฉาง)ทำแล้ว81079692ทำแล้ว 18/06/255268595947
64. อบต.หนองตะพาน (บ้านค่าย)ทำแล้ว6134134134ทำแล้ว 18/06/2552653424040
65. อบต.หนองบัว (บ้านค่าย)ทำแล้ว6427275198ทำแล้ว 30/06/255218130777368
66. อบต.หนองไร่ (ปลวกแดง)ทำแล้ว814311993ทำแล้ว 17/06/255252424239
67. อบต.หนองละลอก (บ้านค่าย)ทำแล้ว7445494494ทำแล้ว 15/05/2552197501414
68. อบต.ห้วยยาง (แกลง)ทำแล้ว6174178176ทำแล้ว 15/06/255269524443
รวม 68 อปท.6844513,19912,15110,772686656,4984,3854,1774,060
ข้อมูล ณ 18/05/2562