รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สระบุรี ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.สระบุรี (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว8643862836ทำแล้ว 29/06/2552210671276258256
2. เทศบาลเมืองแก่งคอย (แก่งคอย)ทำแล้ว8240174128ทำแล้ว 29/06/2552160141414
3. เทศบาลเมืองทับกวาง (แก่งคอย)ทำแล้ว7209109ทำแล้ว 28/09/25521343412121
4. เทศบาลเมืองพระพุทธบาท (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6274199181ทำแล้ว 22/06/255240239826262
5. เทศบาลเมืองสระบุรี (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว5546192174ทำแล้ว 24/06/25522273600
6. เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว6183183183ทำแล้ว 29/05/255220121010
7. เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ (หนองแค)ทำแล้ว6464747ทำแล้ว 30/06/255246000
8. เทศบาลตำบลคำพราน (วังม่วง)ทำแล้ว6385153147ทำแล้ว 16/06/2552241700
9. เทศบาลตำบลดอนพุด (ดอนพุด)ทำแล้ว6807979ทำแล้ว 29/06/25521174575756
10. เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด (เสาไห้)ทำแล้ว6484847ทำแล้ว 09/06/255225333
11. เทศบาลตำบลตลาดน้อย (บ้านหมอ)ทำแล้ว6969696ทำแล้ว 13/05/2552151100
12. เทศบาลตำบลตะกุด (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว6555ทำแล้ว 23/06/255233211655
13. เทศบาลตำบลท่าลาน (บ้านหมอ)ทำแล้ว6453453453ทำแล้ว 30/06/255229168494944
14. เทศบาลตำบลธารเกษม (พระพุทธบาท)ทำแล้ว5145144144ทำแล้ว 29/06/25531256131313
15. เทศบาลตำบลนายาว (พระพุทธบาท)ทำแล้ว69610483ทำแล้ว 30/06/255233272726
16. เทศบาลตำบลบางโขมด (บ้านหมอ)ทำแล้ว7218149124ทำแล้ว 29/05/255279191313
17. เทศบาลตำบลบ้านยาง (เสาไห้)ทำแล้ว7917467ทำแล้ว 04/05/255357100
18. เทศบาลตำบลบ้านหมอ (บ้านหมอ)ทำแล้ว6379385385ทำแล้ว 11/06/2552139949494
19. เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว7216211211ทำแล้ว 30/06/255216161616
20. เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ (หนองแค)ทำแล้ว6139137137ทำแล้ว 29/06/2552163152138138136
21. เทศบาลตำบลพุกร่าง (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6238171162ทำแล้ว 25/06/255259393939
22. เทศบาลตำบลมวกเหล็ก (มวกเหล็ก)ทำแล้ว512510682ทำแล้ว 24/06/255264363635
23. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เสาไห้)ทำแล้ว6193193193ทำแล้ว 29/06/255215000
24. เทศบาลตำบลวังม่วง (วังม่วง)ทำแล้ว6182155129ทำแล้ว 25/06/255281535353
25. เทศบาลตำบลวิหารแดง (วิหารแดง)ทำแล้ว544 ยังไม่อนุมัติ
26. เทศบาลตำบลสร่างโศก (บ้านหมอ)ทำแล้ว6367366366ทำแล้ว 29/06/255293313131
27. เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ (เสาไห้)ทำแล้ว6986868ทำแล้ว 01/10/255212110959494
28. เทศบาลตำบลเสาไห้ (เสาไห้)ทำแล้ว612010497ทำแล้ว 29/06/2552593777774
29. เทศบาลตำบลแสลงพัน (วังม่วง)ทำแล้ว8888586ทำแล้ว 29/06/25521468656565
30. เทศบาลตำบลหนองแก (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6199139107ทำแล้ว 131242323
31. เทศบาลตำบลหนองแค (หนองแค)ทำแล้ว6466292240ทำแล้ว 23/06/25527226646464
32. เทศบาลตำบลหนองแซง (หนองแซง)ทำแล้ว8195139132ทำแล้ว 17/06/255240000
33. เทศบาลตำบลหนองโดน (หนองโดน)ทำแล้ว7209148143ทำแล้ว 30/06/25532132747372
34. เทศบาลตำบลหนองบัว (บ้านหมอ)ทำแล้ว7407411410ทำแล้ว 01/06/2552194265000
35. เทศบาลตำบลหนองหมู (วิหารแดง)ทำแล้ว5856163ทำแล้ว 30/06/255256313129
36. เทศบาลตำบลหน้าพระลาน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว5158158158ทำแล้ว 30/06/2552685887
37. เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6198218203ทำแล้ว 26/06/2552366605654
38. เทศบาลตำบลหัวปลวก (เสาไห้)ทำแล้ว6643636ทำแล้ว 30/06/255261424138
39. เทศบาลตำบลหินกอง (หนองแค)ทำแล้ว61568984ทำแล้ว 29/06/25521122777774
40. อบต.กุ่มหัก (หนองแค)ทำแล้ว6108110107ทำแล้ว 12/06/255241212120
41. อบต.ไก่เส่า (หนองแซง)ทำแล้ว6254142145ทำแล้ว 19/06/255241323232
42. อบต.เขาดินพัฒนา (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว7129129129ทำแล้ว 05/06/25523132999
43. อบต.เขาวง (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6400392389ทำแล้ว 22/06/25522539363636
44. อบต.คชสิทธิ์ (หนองแค)ทำแล้ว6303303303ทำแล้ว 10/06/25525496777776
45. อบต.คลองเรือ (วิหารแดง)ทำแล้ว6725353ทำแล้ว 72656161
46. อบต.โคกตูม-โพนทอง (หนองแค)ทำแล้ว6210209209ทำแล้ว 29/06/2552134343434
47. อบต.โคกแย้ (หนองแค)ทำแล้ว6443503488ทำแล้ว 29/05/25529150301111
48. อบต.โคกสว่าง (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว6808976ทำแล้ว 24/06/255246242424
49. อบต.โคกสะอาด (หนองแซง)ทำแล้ว71047962ทำแล้ว 11/06/255287757466
50. อบต.โคกใหญ่หรเทพ (บ้านหมอ)ทำแล้ว6101101101 ยังไม่อนุมัติ
51. อบต.เจริญธรรม (วิหารแดง)ทำแล้ว6202179153ทำแล้ว 29/06/255216138989893
52. อบต.ชะอม (แก่งคอย)ทำแล้ว5165112102ทำแล้ว 03/06/255220111111
53. อบต.ช้างไทยงาม (เสาไห้)ทำแล้ว6177115100ทำแล้ว 03/07/255215131312
54. อบต.ชำผักแพว (แก่งคอย)ทำแล้ว6898178ทำแล้ว 29/05/255252424242
55. อบต.ซับสนุ่น (มวกเหล็ก)ทำแล้ว6127127127ทำแล้ว 26/06/255217161616
56. อบต.ดงตะงาว (ดอนพุด)ทำแล้ว5218217217ทำแล้ว 26/02/25532458232121
57. อบต.ดอนทอง (หนองโดน)ทำแล้ว7227257270ทำแล้ว 10/06/255211150122122114
58. อบต.ดาวเรือง (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว6160118100ทำแล้ว 04/07/255214000
59. อบต.ตลิ่งชัน (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว7258258258ทำแล้ว 15/06/255274222221
60. อบต.ตาลเดี่ยว (แก่งคอย)ทำแล้ว7188190178ทำแล้ว 30/06/2552188372221
61. อบต.เตาปูน (แก่งคอย)ทำแล้ว8183171160ทำแล้ว 25/05/2552540313131
62. อบต.ท่าคล้อ (แก่งคอย)ทำแล้ว8955050ทำแล้ว 13/05/255265626261
63. อบต.ท่าตูม (แก่งคอย)ทำแล้ว61784649ทำแล้ว 12/06/2552176616059
64. อบต.ท่ามะปราง (แก่งคอย)ทำแล้ว6636363ทำแล้ว 30/06/25522133242414
65. อบต.บัวลอย (หนองแค)ทำแล้ว6267266265ทำแล้ว 25/05/255255555553
66. อบต.บ้านกลับ (หนองโดน)ทำแล้ว7899090ทำแล้ว 22/05/255225863575554
67. อบต.บ้านแก้ง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว7597879ทำแล้ว 01/06/2552
68. อบต.บ้านป่า (แก่งคอย)ทำแล้ว62618782ทำแล้ว 16/06/255283343430
69. อบต.บ้านยาง (เสาไห้)ทำแล้ว6888250ทำแล้ว 30/06/25524259181817
70. อบต.บ้านลำ (วิหารแดง)ทำแล้ว7116112107ทำแล้ว 14/08/255214000
71. อบต.ปากข้าวสาร (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว6166158156ทำแล้ว 15/06/2552130333222
72. อบต.ผึ้งรวง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว7878787ทำแล้ว 25/05/255260413938
73. อบต.ไผ่ขวาง (บ้านหมอ)ทำแล้ว5196174174ทำแล้ว 12/06/2552192737373
74. อบต.พุคำจาน (พระพุทธบาท)ทำแล้ว61179481ทำแล้ว 29/06/2552372600
75. อบต.พุแค (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว51265050ทำแล้ว 07/05/2552127121111
76. อบต.มวกเหล็ก (มวกเหล็ก)ทำแล้ว6779582ทำแล้ว 21/05/255235161010
77. อบต.ม่วงงาม (เสาไห้)ทำแล้ว6696767ทำแล้ว 29/06/2552756474746
78. อบต.ม่วงหวาน (หนองแซง)ทำแล้ว69995118ทำแล้ว 25/06/255267484847
79. อบต.มิตรภาพ (มวกเหล็ก)ทำแล้ว7132132132ทำแล้ว 04/06/25527444
80. อบต.เมืองขีดขิน (บ้านหมอ)ทำแล้ว6344040ทำแล้ว 01/10/255234303030
81. อบต.เริงราง (เสาไห้)ทำแล้ว6961713ทำแล้ว 68494947
82. อบต.ลำพญากลาง (มวกเหล็ก)ทำแล้ว6368367364ทำแล้ว 30/06/2552129161124122118
83. อบต.ลำสมพุง (มวกเหล็ก)ทำแล้ว6100236237ทำแล้ว 30/06/2552285646360
84. อบต.วังม่วง (วังม่วง)ทำแล้ว610610078ทำแล้ว 03/06/2552419171716
85. อบต.วิหารแดง (วิหารแดง)ทำแล้ว6515151ทำแล้ว 27/05/25522533000
86. อบต.สองคอน (แก่งคอย)ทำแล้ว7172172172ทำแล้ว 19/06/2552347555
87. อบต.หนองกบ (หนองแซง)ทำแล้ว6252254253ทำแล้ว 22/06/2552
88. อบต.หนองแขม (หนองแค)ทำแล้ว6140120116ทำแล้ว 25/06/255288797878
89. อบต.หนองไข่น้ำ (หนองแค)ทำแล้ว7169168168ทำแล้ว 22/06/255294858585
90. อบต.หนองจรเข้ (หนองแค)ทำแล้ว61128875ทำแล้ว 17/06/255241888
91. อบต.หนองจิก (หนองแค)ทำแล้ว6170171171ทำแล้ว 10/06/2552231262626
92. อบต.หนองโดน (หนองโดน)ทำแล้ว6525250ทำแล้ว 24/05/2553229171715
93. อบต.หนองนาก (หนองแค)ทำแล้ว6168163159ทำแล้ว 24/06/2552535000
94. อบต.หนองโน (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว7119119119ทำแล้ว 25/05/255280636363
95. อบต.หนองปลาหมอ (หนองแค)ทำแล้ว6243243243ทำแล้ว 26/06/255256393939
96. อบต.หนองปลาไหล (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว6399405405ทำแล้ว 23/12/25533224246
97. อบต.หนองปลิง (หนองแค)ทำแล้ว8220220219ทำแล้ว 29/03/255344553
98. อบต.หนองย่างเสือ (มวกเหล็ก)ทำแล้ว679124114ทำแล้ว 09/02/25531368565655
99. อบต.หนองยาว (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว6681515ทำแล้ว 29/06/255257888
100. อบต.หนองโรง (หนองแค)ทำแล้ว6310325302ทำแล้ว 16/06/255274535352
101. อบต.หนองสรวง (วิหารแดง)ทำแล้ว6177126113ทำแล้ว 29/06/255236161515
102. อบต.หนองหมู (วิหารแดง)ทำแล้ว6905330ทำแล้ว 37292929
103. อบต.หนองหัวโพ (หนองแซง)ทำแล้ว8185170148ทำแล้ว 16/06/25531077555555
104. อบต.หน้าพระลาน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6709967ทำแล้ว 27/05/2552441363636
105. อบต.ห้วยขมิ้น (หนองแค)ทำแล้ว7174174177ทำแล้ว 29/06/25526867368
106. อบต.ห้วยทราย (หนองแค)ทำแล้ว615014791ทำแล้ว 25/09/255225888
107. อบต.ห้วยบง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว712410594ทำแล้ว 01/06/255350383837
108. อบต.ห้วยแห้ง (แก่งคอย)ทำแล้ว7167170170ทำแล้ว 30/06/255332121212
109. อบต.หินซ้อน (แก่งคอย)ทำแล้ว7842423ทำแล้ว 29/06/255255555555
รวม 109 อปท.10968319,17216,92716,1631071,4137,9484,2153,9293,780
ข้อมูล ณ 18/05/2562