รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยนาท ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.ชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5354391329ทำแล้ว 30/07/25524106322121
2. เทศบาลเมืองชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5108216118ทำแล้ว 25/06/25521462454543
3. เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว5815852ทำแล้ว 22/06/2552173595959
4. เทศบาลตำบลเจ้าพระยา (สรรพยา)ทำแล้ว575158115ทำแล้ว 08/04/2552129111
5. เทศบาลตำบลชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5886864ทำแล้ว 12/10/255215666
6. เทศบาลตำบลดงคอน (สรรคบุรี)ทำแล้ว51477070ทำแล้ว 19/07/2553147333
7. เทศบาลตำบลดอนกำ (สรรคบุรี)ทำแล้ว61416354ทำแล้ว 26/06/25521146363636
8. เทศบาลตำบลตลุก (สรรพยา)ทำแล้ว597142120ทำแล้ว 29/06/25522775757562
9. เทศบาลตำบลธรรมามูล (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว512212077ทำแล้ว 14/07/2552217111
10. เทศบาลตำบลนางลือ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว52356762ทำแล้ว 29/06/2552180777777
11. เทศบาลตำบลเนินขาม (เนินขาม)ทำแล้ว5455455455ทำแล้ว 30/06/25524143252524
12. เทศบาลตำบลบางขุด (สรรคบุรี)ทำแล้ว6178145150ทำแล้ว 18/08/255348251111
13. เทศบาลตำบลบางหลวง (สรรพยา)ทำแล้ว5969595ทำแล้ว 23/06/2552602533
14. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5181181181ทำแล้ว 18/06/255215117272727
15. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน (หันคา)ทำแล้ว5150298289ทำแล้ว 19/06/2552121323231
16. เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา (สรรคบุรี)ทำแล้ว5787769ทำแล้ว 30/06/2552560302921
17. เทศบาลตำบลโพงาม (สรรคบุรี)ทำแล้ว5173182160ทำแล้ว 30/06/2552216222
18. เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ (สรรพยา)ทำแล้ว5104127106ทำแล้ว 22/06/2552845251313
19. เทศบาลตำบลโพนางดำตก (สรรพยา)ทำแล้ว591185191ทำแล้ว 15/06/2552430272424
20. เทศบาลตำบลโพนางดำออก (สรรพยา)ทำแล้ว5999279ทำแล้ว 26/06/25521552424241
21. เทศบาลตำบลมโนรมย์ (มโนรมย์)ทำแล้ว8417054ทำแล้ว 30/06/2552726212121
22. เทศบาลตำบลวังตะเคียน (หนองมะโมง)ทำแล้ว8119205186ทำแล้ว 22/06/255346312929
23. เทศบาลตำบลวัดสิงห์ (วัดสิงห์)ทำแล้ว51229491ทำแล้ว 28/12/2552377353129
24. เทศบาลตำบลศิลาดาน (มโนรมย์)ทำแล้ว5192173158ทำแล้ว 29/06/2552343777
25. เทศบาลตำบลสรรคบุรี (สรรคบุรี)ทำแล้ว5216216216ทำแล้ว 25/06/255258251515
26. เทศบาลตำบลสรรพยา (สรรพยา)ทำแล้ว54111881ทำแล้ว 30/06/2552539111
27. เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ (หันคา)ทำแล้ว51038775ทำแล้ว 24/06/255272545454
28. เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา (หันคา)ทำแล้ว5628433ทำแล้ว 29/06/25523891626262
29. เทศบาลตำบลเสือโฮก (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5212232228ทำแล้ว 18/06/25522493133
30. เทศบาลตำบลหนองขุ่น (วัดสิงห์)ทำแล้ว5226155101ทำแล้ว 01/06/2552117666
31. เทศบาลตำบลหนองแซง (หันคา)ทำแล้ว9157183153ทำแล้ว 01/06/2552215333
32. เทศบาลตำบลหนองน้อย (วัดสิงห์)ทำแล้ว61344444ทำแล้ว 25/06/255322171212
33. เทศบาลตำบลหนองมะโมง (หนองมะโมง)ทำแล้ว7676731ทำแล้ว 30/06/25523111
34. เทศบาลตำบลห้วยกรด (สรรคบุรี)ทำแล้ว6397397397ทำแล้ว 25/06/255213572332929
35. เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา (สรรคบุรี)ทำแล้ว5129127127ทำแล้ว 25/06/2552512799
36. เทศบาลตำบลห้วยงู (หันคา)ทำแล้ว5116116116ทำแล้ว 25/06/255215111111
37. เทศบาลตำบลหันคา (หันคา)ทำแล้ว5149125136ทำแล้ว 25/06/2552351511
38. เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร (มโนรมย์)ทำแล้ว4178250180ทำแล้ว 26/06/25521788646464
39. เทศบาลตำบลหาดท่าเสา (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5133128119ทำแล้ว 29/07/255320181818
40. เทศบาลตำบลหาดอาษา (สรรพยา)ทำแล้ว5121152116ทำแล้ว 19/06/2552563822
41. อบต.กะบกเตี้ย (เนินขาม)ทำแล้ว59415376ทำแล้ว 18/05/255285454545
42. อบต.กุดจอก (หนองมะโมง)ทำแล้ว8104447ทำแล้ว 11/09/2552484444444
43. อบต.เขาแก้ว (สรรพยา)ทำแล้ว5176177177ทำแล้ว 09/06/255267171717
44. อบต.เขาท่าพระ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5746733ทำแล้ว 30/06/25523222
45. อบต.เด่นใหญ่ (หันคา)ทำแล้ว5107107106ทำแล้ว 02/06/2552141999
46. อบต.ท่าฉนวน (มโนรมย์)ทำแล้ว510210796ทำแล้ว 15/06/255237323231
47. อบต.ท่าชัย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว4158189159ทำแล้ว 18/06/2553837611
48. อบต.เที่ยงแท้ (สรรคบุรี)ทำแล้ว5174161154ทำแล้ว 30/06/25521369242416
49. อบต.บ่อแร่ (วัดสิงห์)ทำแล้ว5249250250ทำแล้ว 15/06/255234161616
50. อบต.ไพรนกยูง (หันคา)ทำแล้ว5111196175ทำแล้ว 25/06/2552562161615
51. อบต.มะขามเฒ่า (วัดสิงห์)ทำแล้ว569353244ทำแล้ว 25/02/25522777494948
52. อบต.ไร่พัฒนา (มโนรมย์)ทำแล้ว5105104104ทำแล้ว 01/06/255247444444
53. อบต.วังไก่เถื่อน (หันคา)ทำแล้ว4151175153ทำแล้ว 29/06/255229272727
54. อบต.วังหมัน (วัดสิงห์)ทำแล้ว5182233185ทำแล้ว 15/03/2553439353535
55. อบต.วัดโคก (มโนรมย์)ทำแล้ว5161161161ทำแล้ว 30/06/255238303029
56. อบต.สะพานหิน (หนองมะโมง)ทำแล้ว5229231231ทำแล้ว 25/06/255234242424
57. อบต.สุขเดือนห้า (เนินขาม)ทำแล้ว514410189ทำแล้ว 15/06/2552868444444
58. อบต.หนองบัว (วัดสิงห์)ทำแล้ว8144134113ทำแล้ว 30/06/2552189999
59. อบต.หันคา (หันคา)ทำแล้ว5115399397ทำแล้ว 04/06/255252252525
60. อบต.อู่ตะเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว8100177131ทำแล้ว 29/06/25522774707066
รวม 60 อปท.603228,7179,7328,519604423,2231,6631,4741,430
ข้อมูล ณ 18/05/2562