รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สิงห์บุรี ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.สิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6147109105ทำแล้ว 13/08/255225100939188
2. เทศบาลเมืองบางระจัน (บางระจัน)ทำแล้ว6165171171ทำแล้ว 30/06/255233130868686
3. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6255180149ทำแล้ว 26/06/2552372383633
4. เทศบาลตำบลถอนสมอ (ท่าช้าง)ทำแล้ว6200150146ทำแล้ว 26/06/255221106251818
5. เทศบาลตำบลทับยา (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6125123108ทำแล้ว 12/05/255289747471
6. เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว (พรหมบุรี)ทำแล้ว5707063ทำแล้ว 19/06/2552450272727
7. เทศบาลตำบลพรหมบุรี (พรหมบุรี)ทำแล้ว7125115119ทำแล้ว 16/06/25522483464644
8. เทศบาลตำบลโพสังโฆ (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6363636ทำแล้ว 26/06/255236777
9. เทศบาลตำบลอินทร์บุรี (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6139138138ทำแล้ว 40121010
10. อบต.คอทราย (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6245253254ทำแล้ว 11/06/255267353534
11. อบต.ค่ายบางระจัน (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6262262262ทำแล้ว 25/06/2552248302727
12. อบต.งิ้วราย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6104104104ทำแล้ว 12/05/255279666565
13. อบต.จักรสีห์ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6205207207ทำแล้ว 25/06/255251404040
14. อบต.ชีน้ำร้าย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6583941ทำแล้ว 21/05/2552434343433
15. อบต.ต้นโพธิ์ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว9322323 ยังไม่อนุมัติ
16. อบต.ทองเอน (อินทร์บุรี)ทำแล้ว613210383ทำแล้ว 08/06/255213244156
17. อบต.ท่าข้าม (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว66056160ทำแล้ว 29/06/255260565656
18. อบต.ท่างาม (อินทร์บุรี)ทำแล้ว697138104ทำแล้ว 16/06/25521780686863
19. อบต.น้ำตาล (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6146166156ทำแล้ว 20/04/255270494949
20. อบต.บางกระบือ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6120139142ทำแล้ว 26/06/25526107102102100
21. อบต.บางมัญ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว7135135135ทำแล้ว 30/06/25532953484847
22. อบต.บ้านจ่า (บางระจัน)ทำแล้ว6879291ทำแล้ว 15/06/2552853181818
23. อบต.บ้านแป้ง (พรหมบุรี)ทำแล้ว6989797ทำแล้ว 14/05/255235191211
24. อบต.บ้านหม้อ (พรหมบุรี)ทำแล้ว6126163162ทำแล้ว 18/03/255363373534
25. อบต.ประศุก (อินทร์บุรี)ทำแล้ว7123133133ทำแล้ว 29/05/25522661343433
26. อบต.พระงาม (พรหมบุรี)ทำแล้ว6959494ทำแล้ว 12/05/255268686868
27. อบต.พักทัน (บางระจัน)ทำแล้ว6876464ทำแล้ว 29/06/255231161616
28. อบต.โพกรวม (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว69512174ทำแล้ว 26/06/2552958444443
29. อบต.โพทะเล (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6876159ทำแล้ว 15/05/2552374626262
30. อบต.โพธิ์ชัย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว813270162ทำแล้ว 28/05/2552156383838
31. อบต.โพประจักษ์ (ท่าช้าง)ทำแล้ว6999999ทำแล้ว 18/08/255333000
32. อบต.โพสังโฆ (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6242222ทำแล้ว 29/06/25535959000
33. อบต.ม่วงหมู่ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว5918482ทำแล้ว 08/06/2552970606060
34. อบต.แม่ลา (บางระจัน)ทำแล้ว61029799ทำแล้ว 09/04/25521463505050
35. อบต.ไม้ดัด (บางระจัน)ทำแล้ว61026158ทำแล้ว 07/05/255239262626
36. อบต.โรงช้าง (พรหมบุรี)ทำแล้ว61716161ทำแล้ว 09/07/255247000
37. อบต.วิหารขาว (ท่าช้าง)ทำแล้ว6585352ทำแล้ว 14/05/255251000
38. อบต.สระแจง (บางระจัน)ทำแล้ว6768886ทำแล้ว 20/05/2552258424240
39. อบต.หนองกระทุ่ม (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6243247242ทำแล้ว 30/06/2552155484845
40. อบต.ห้วยชัน (อินทร์บุรี)ทำแล้ว7159182165ทำแล้ว 30/06/25522326262626
41. อบต.หัวไผ่ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6111111111ทำแล้ว 09/06/2552150434343
42. อบต.อินทร์บุรี (อินทร์บุรี)ทำแล้ว65813386ทำแล้ว 30/06/255240404040
รวม 42 อปท.422595,0824,8504,805413242,5771,6511,5961,557
ข้อมูล ณ 18/05/2562