รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลพบุรี ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.ลพบุรี (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5779391ทำแล้ว 25/06/2552374606059
2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5232218194ทำแล้ว 22/06/255241321107562
3. เทศบาลเมืองบ้านหมี่ (บ้านหมี่)ทำแล้ว4156138138ทำแล้ว 30/06/25524116313130
4. เทศบาลเมืองลพบุรี (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6132119114ทำแล้ว 30/06/2552184614835
5. เทศบาลตำบลกกโก (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5777677ทำแล้ว 29/06/255222544
6. เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6129126114ทำแล้ว 29/06/255271222
7. เทศบาลตำบลเขาพระงาม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6133101100ทำแล้ว 30/06/255273676767
8. เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6149108102ทำแล้ว 30/06/2552134422
9. เทศบาลตำบลโคกตูม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5392352299ทำแล้ว 30/06/2552159148148147
10. เทศบาลตำบลโคกสลุด (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว59910194ทำแล้ว 29/06/25529256272625
11. เทศบาลตำบลโคกสำโรง (โคกสำโรง)ทำแล้ว6241242242ทำแล้ว 29/06/255256221
12. เทศบาลตำบลดีลัง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5141130132ทำแล้ว 26/06/25521434666
13. เทศบาลตำบลถนนใหญ่ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว4171145148ทำแล้ว 17/07/255228511
14. เทศบาลตำบลท่าโขลง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5743838ทำแล้ว 18/06/2552766313128
15. เทศบาลตำบลท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว4135104104ทำแล้ว 27/08/25521997454442
16. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5257218192ทำแล้ว 29/06/25521120898989
17. เทศบาลตำบลบางงา (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6127129123ทำแล้ว 30/06/255265525252
18. เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง (ท่าหลวง)ทำแล้ว6133114112ทำแล้ว 15/06/2552167141312
19. เทศบาลตำบลป่าตาล (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว7133201129ทำแล้ว 30/06/255226191818
20. เทศบาลตำบลพัฒนานิคม (พัฒนานิคม)ทำแล้ว597100101ทำแล้ว 24/06/2552886383838
21. เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว8343434ทำแล้ว 30/06/25521412111010
22. เทศบาลตำบลลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว8252252252ทำแล้ว 13/05/255281383735
23. เทศบาลตำบลสระโบสถ์ (สระโบสถ์)ทำแล้ว4156127124ทำแล้ว 24/06/25522158333
24. เทศบาลตำบลหนองม่วง (หนองม่วง)ทำแล้ว5234234233ทำแล้ว 27/05/255393404040
25. อบต.กุดตาเพชร (ลำสนธิ)ทำแล้ว5756357ทำแล้ว 16/06/255251353535
26. อบต.เกาะแก้ว (โคกสำโรง)ทำแล้ว6787832ทำแล้ว 30/03/255223151514
27. อบต.เกาะรัง (ชัยบาดาล)ทำแล้ว714510794ทำแล้ว 01/06/2553138000
28. อบต.แก่งผักกูด (ท่าหลวง)ทำแล้ว6637954ทำแล้ว 29/06/2552942333231
29. อบต.โก่งธนู (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6144106102ทำแล้ว 12/06/25523333
30. อบต.เขาน้อย (ลำสนธิ)ทำแล้ว4195195195ทำแล้ว 15/06/255264626262
31. อบต.เขารวก (ลำสนธิ)ทำแล้ว4967662ทำแล้ว 22/06/25524681676565
32. อบต.เขาสมอคอน (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5114106106ทำแล้ว 15/06/255241222222
33. อบต.เขาแหลม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5152130119ทำแล้ว 26/06/25523194838381
34. อบต.คลองเกตุ (โคกสำโรง)ทำแล้ว5165170150ทำแล้ว 29/06/255256222
35. อบต.โคกกระเทียม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว51067070ทำแล้ว 29/06/255227666
36. อบต.โคกเจริญ (โคกเจริญ)ทำแล้ว5234235233ทำแล้ว 26/06/2552791155
37. อบต.โคกลำพาน (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว88912788ทำแล้ว 29/06/25522032555
38. อบต.โคกสลุง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5151147129ทำแล้ว 23/06/2553656181616
39. อบต.โคกสำโรง (โคกสำโรง)ทำแล้ว6535353ทำแล้ว 10/06/25522111
40. อบต.โคกแสมสาร (โคกเจริญ)ทำแล้ว614290131ทำแล้ว 29/06/255256342726
41. อบต.งิ้วราย (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6133134121ทำแล้ว 15/06/25525555
42. อบต.ช่องสาริกา (พัฒนานิคม)ทำแล้ว8147147147ทำแล้ว 25/05/2552148343433
43. อบต.ชอนน้อย (พัฒนานิคม)ทำแล้ว8739292ทำแล้ว 15/06/2552158585858
44. อบต.ชอนม่วง (บ้านหมี่)ทำแล้ว71004718ทำแล้ว 01/06/25536106343434
45. อบต.ชอนสมบูรณ์ (หนองม่วง)ทำแล้ว41638888ทำแล้ว 20/05/255275151515
46. อบต.ชอนสารเดช (หนองม่วง)ทำแล้ว5187176173ทำแล้ว 15/05/2552262766
47. อบต.ชัยนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว66510999ทำแล้ว 24/06/2552363626262
48. อบต.ชัยบาดาล (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5705453ทำแล้ว 26/06/25524222
49. อบต.เชียงงา (บ้านหมี่)ทำแล้ว6160144116ทำแล้ว 19/06/2551160404040
50. อบต.ซับจำปา (ท่าหลวง)ทำแล้ว7125117117ทำแล้ว 22/06/25523111
51. อบต.ซับตะเคียน (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5160138134ทำแล้ว 22/06/255228109555
52. อบต.ซับสมบูรณ์ (ลำสนธิ)ทำแล้ว7137184178ทำแล้ว 05/06/2552958464646
53. อบต.ดงดินแดง (หนองม่วง)ทำแล้ว8115112101ทำแล้ว 19/06/255236733
54. อบต.ดงมะรุม (โคกสำโรง)ทำแล้ว414613146ทำแล้ว 19/03/25532583717170
55. อบต.ดอนดึง (บ้านหมี่)ทำแล้ว61228493ทำแล้ว 22/06/255251242424
56. อบต.ดอนโพธิ์ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว3536359ทำแล้ว 28/05/255222333
57. อบต.ตะลุง (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว8656565ทำแล้ว 26/06/255212555
58. อบต.ถลุงเหล็ก (โคกสำโรง)ทำแล้ว61019495ทำแล้ว 15/06/2552883626262
59. อบต.ทะเลชุบศร (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5919292ทำแล้ว 25/06/255226121211
60. อบต.ท่าแค (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5177124102ทำแล้ว 05/06/255228272726
61. อบต.ท่าดินดำ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5131130128ทำแล้ว 29/06/2552327111
62. อบต.ท่ามะนาว (ชัยบาดาล)ทำแล้ว7101102102ทำแล้ว 29/06/25521035222221
63. อบต.ท้ายตลาด (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว8856057ทำแล้ว 09/06/255240404040
64. อบต.ท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว61087978ทำแล้ว 30/03/255353414141
65. อบต.ท่าหลวง (ท่าหลวง)ทำแล้ว4161168168ทำแล้ว 27/10/25521111
66. อบต.ทุ่งท่าช้าง (สระโบสถ์)ทำแล้ว711610483ทำแล้ว 30/06/25521234131313
67. อบต.นาโสม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5176207186ทำแล้ว 22/06/25522763494947
68. อบต.น้ำสุด (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6115115115ทำแล้ว 22/06/2552617311
69. อบต.นิคมลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว7247245246ทำแล้ว 01/07/255246434141
70. อบต.นิยมชัย (สระโบสถ์)ทำแล้ว6115146132ทำแล้ว 26/06/2552861252525
71. อบต.บ่อทอง (หนองม่วง)ทำแล้ว42336044ทำแล้ว 11/06/255233272727
72. อบต.บัวชุม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว61106469ทำแล้ว 15/05/25521110555
73. อบต.บางกะพี้ดงพลับ (บ้านหมี่)ทำแล้ว7115118143ทำแล้ว 15/06/255244282828
74. อบต.บางขันหมาก (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5612015ทำแล้ว 30/06/255260212121
75. อบต.บางขาม (บ้านหมี่)ทำแล้ว5889483ทำแล้ว 02/06/255266242424
76. อบต.บางคู้ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว610912896ทำแล้ว 30/06/25523965552424
77. อบต.บางพึ่ง (บ้านหมี่)ทำแล้ว6788079ทำแล้ว 22/06/2552436202020
78. อบต.บางลี่ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6113128128ทำแล้ว 15/06/255238181717
79. อบต.บ้านกล้วย (บ้านหมี่)ทำแล้ว6125124124ทำแล้ว 22/06/25523939373736
80. อบต.บ้านข่อย (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว613812796ทำแล้ว 26/05/255339552
81. อบต.บ้านชี (บ้านหมี่)ทำแล้ว8376382382ทำแล้ว 29/05/255221121212
82. อบต.บ้านทราย (บ้านหมี่)ทำแล้ว5757547ทำแล้ว 02/06/255210421088
83. อบต.บ้านเบิก (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว7757575ทำแล้ว 29/06/2552722222222
84. อบต.บ้านใหม่สามัคคี (ชัยบาดาล)ทำแล้ว8696969ทำแล้ว 08/06/25528691888
85. อบต.ไผ่ใหญ่ (บ้านหมี่)ทำแล้ว6228235235ทำแล้ว 13/08/255245414141
86. อบต.พรหมมาสตร์ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว7182139129ทำแล้ว 29/06/255223752388
87. อบต.พุคา (บ้านหมี่)ทำแล้ว57366111ทำแล้ว 29/06/25521626101010
88. อบต.เพนียด (โคกสำโรง)ทำแล้ว6593635ทำแล้ว 07/05/255238511
89. อบต.โพธิ์เก้าต้น (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว4747459ทำแล้ว 12/05/255245271313
90. อบต.โพธิ์ตรุ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5797979ทำแล้ว 01/06/255211111
91. อบต.โพนทอง (บ้านหมี่)ทำแล้ว4267267267ทำแล้ว 29/06/2552140999
92. อบต.ม่วงค่อม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6273154138ทำแล้ว 16/06/25529866
93. อบต.มหาโพธิ์ (สระโบสถ์)ทำแล้ว7126113120ทำแล้ว 30/04/255235242423
94. อบต.มหาสอน (บ้านหมี่)ทำแล้ว5100101101ทำแล้ว 30/06/255387757574
95. อบต.มะนาวหวาน (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5125131133ทำแล้ว 25/06/255250444
96. อบต.มุจลินท์ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5122124124ทำแล้ว 29/06/2552882616161
97. อบต.ยางโทน (หนองม่วง)ทำแล้ว5220102102ทำแล้ว 13/05/255241222218
98. อบต.ยางราก (โคกเจริญ)ทำแล้ว5183166179ทำแล้ว 21/05/255263323232
99. อบต.ลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว8154154154ทำแล้ว 03/06/255227633
100. อบต.ลำสนธิ (ลำสนธิ)ทำแล้ว5788288ทำแล้ว 30/06/255235353535
101. อบต.วังขอนขว้าง (โคกสำโรง)ทำแล้ว4452020ทำแล้ว 22/05/255245454545
102. อบต.วังจั่น (โคกสำโรง)ทำแล้ว4785353ทำแล้ว 05/06/255278646464
103. อบต.วังทอง (โคกเจริญ)ทำแล้ว86313597ทำแล้ว 14/05/255211111
104. อบต.วังเพลิง (โคกสำโรง)ทำแล้ว5663937ทำแล้ว 02/06/255240272727
105. อบต.ศิลาทิพย์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5155133136ทำแล้ว 15/06/255257181111
106. อบต.สนามแจง (บ้านหมี่)ทำแล้ว4848679ทำแล้ว 04/06/255268282828
107. อบต.สะแกราบ (โคกสำโรง)ทำแล้ว5913633ทำแล้ว 15/05/2552152505050
108. อบต.สายห้วยแก้ว (บ้านหมี่)ทำแล้ว6110153137ทำแล้ว 12/06/255229292929
109. อบต.หนองกระเบียน (บ้านหมี่)ทำแล้ว4725554ทำแล้ว 21/05/2553213444
110. อบต.หนองแขม (โคกสำโรง)ทำแล้ว4100100100ทำแล้ว 15/05/2552543222
111. อบต.หนองเต่า (บ้านหมี่)ทำแล้ว352138116ทำแล้ว 23/06/2552455444444
112. อบต.หนองทรายขาว (บ้านหมี่)ทำแล้ว5708184ทำแล้ว 03/12/255223141414
113. อบต.หนองบัว (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6135138123ทำแล้ว 11/06/25521988141414
114. อบต.หนองผักแว่น (ท่าหลวง)ทำแล้ว7191191191ทำแล้ว 12/06/2552818181818
115. อบต.หนองม่วง (หนองม่วง)ทำแล้ว6128128128ทำแล้ว 01/06/255284717070
116. อบต.หนองมะค่า (โคกเจริญ)ทำแล้ว6888888ทำแล้ว 22/06/255286222222
117. อบต.หนองเมือง (บ้านหมี่)ทำแล้ว6166135111ทำแล้ว 29/06/255270494949
118. อบต.หนองยายโต๊ะ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5201334278ทำแล้ว 01/06/255264141414
119. อบต.หนองรี (ลำสนธิ)ทำแล้ว5996562ทำแล้ว 30/03/255345333331
120. อบต.หลุมข้าว (โคกสำโรง)ทำแล้ว589126119ทำแล้ว 29/05/2552501644
121. อบต.ห้วยขุนราม (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5979289ทำแล้ว 11/06/255215444
122. อบต.ห้วยโป่ง (โคกสำโรง)ทำแล้ว613414558ทำแล้ว 15/06/2552210222
123. อบต.ห้วยหิน (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5205119101ทำแล้ว 15/06/255226444
124. อบต.หัวลำ (ท่าหลวง)ทำแล้ว9656666ทำแล้ว 26/05/25522715158
125. อบต.หัวสำโรง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5766058ทำแล้ว 29/05/2552651353213
126. อบต.หินปัก (บ้านหมี่)ทำแล้ว5109204222ทำแล้ว 16/06/25521183838383
รวม 126 อปท.12671016,38515,37014,3901267336,6413,4743,2613,172
ข้อมูล ณ 26/05/2562