รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อ่างทอง ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.อ่างทอง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5178437446ทำแล้ว 25/06/2552121837373
2. เทศบาลเมืองอ่างทอง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5455459458ทำแล้ว 30/06/2552679545451
3. เทศบาลตำบลเกษไชโย (ไชโย)ทำแล้ว5122105106ทำแล้ว 29/06/2552871121212
4. เทศบาลตำบลโคกพุทรา (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว7617169ทำแล้ว 23/06/255238111
5. เทศบาลตำบลไชโย (ไชโย)ทำแล้ว5175175174ทำแล้ว 10/06/255285343434
6. เทศบาลตำบลทางพระ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6919190ทำแล้ว 30/06/255234111
7. เทศบาลตำบลท่าช้าง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว572ทำแล้ว 29/06/2552372600
8. เทศบาลตำบลบางจัก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว61407372ทำแล้ว 29/06/255259494949
9. เทศบาลตำบลป่าโมก (ป่าโมก)ทำแล้ว5212146124ทำแล้ว 30/06/25521
10. เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7122125107ทำแล้ว 20/07/2553638363636
11. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง (แสวงหา)ทำแล้ว7919191ทำแล้ว 29/06/255236292929
12. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6172147146ทำแล้ว 16/06/255275444438
13. เทศบาลตำบลโพสะ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว71109089ทำแล้ว 25/06/255233151515
14. เทศบาลตำบลม่วงคัน (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว71358067ทำแล้ว 15/06/25521212129
15. เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6104104104ทำแล้ว 29/06/2552271400
16. เทศบาลตำบลรำมะสัก (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6193166154ทำแล้ว 29/06/2552114535353
17. เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว9118132106ทำแล้ว 16/06/2552157454545
18. เทศบาลตำบลศาลาแดง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6104129127ทำแล้ว 27/05/255277626262
19. เทศบาลตำบลสามโก้ (สามโก้)ทำแล้ว52392328ทำแล้ว 25/06/25521462700
20. เทศบาลตำบลสาวร้องไห้ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5202213200ทำแล้ว 29/06/25521061007878
21. เทศบาลตำบลแสวงหา (แสวงหา)ทำแล้ว6180128137ทำแล้ว 25/06/255285242423
22. เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7136170156ทำแล้ว 22/06/2552491511
23. อบต.คลองขนาก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว81248790ทำแล้ว 29/06/255220000
24. อบต.คลองวัว (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5513938ทำแล้ว 01/06/255210111
25. อบต.คำหยาด (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว61185133ทำแล้ว 26/06/2552423300
26. อบต.จำป่าหล่อ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว791ทำแล้ว 29/06/255254000
27. อบต.จำลอง (แสวงหา)ทำแล้ว6444718ทำแล้ว 26/06/2552246292929
28. อบต.ชัยฤทธิ์ (ไชโย)ทำแล้ว6585252ทำแล้ว 30/06/2552135292929
29. อบต.ตลาดกรวด (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว7505252ทำแล้ว 18/06/2552210000
30. อบต.ตลาดใหม่ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6136144138ทำแล้ว 29/06/255231313131
31. อบต.เทวราช (ไชโย)ทำแล้ว7807373ทำแล้ว 29/06/255218000
32. อบต.นรสิงห์ (ป่าโมก)ทำแล้ว797148148ทำแล้ว 25/06/255279600
33. อบต.บางจัก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5544739ทำแล้ว 27/01/255336222121
34. อบต.บางเจ้าฉ่า (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว58711572ทำแล้ว 29/07/25523395818181
35. อบต.บางพลับ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว66111ทำแล้ว 02/06/25522884636362
36. อบต.บางระกำ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5228232232ทำแล้ว 26/06/2552594000
37. อบต.บางเสด็จ (ป่าโมก)ทำแล้ว7818171ทำแล้ว 23/06/2552152333333
38. อบต.บ้านพราน (แสวงหา)ทำแล้ว6837179ทำแล้ว 22/06/255253535353
39. อบต.บ้านแห (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5109109109ทำแล้ว 10/04/255249383837
40. อบต.บ้านอิฐ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6474747 ยังไม่อนุมัติ
41. อบต.ป่างิ้ว (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว7102102102ทำแล้ว 11/06/255223222222
42. อบต.โผงเผง (ป่าโมก)ทำแล้ว71096262ทำแล้ว 12/06/255260000
43. อบต.ไผ่จำศีล (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว61834317ทำแล้ว 27/05/25529874
44. อบต.ไผ่วง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว8696969ทำแล้ว 25/06/255239000
45. อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ (สามโก้)ทำแล้ว6548185ทำแล้ว 07/04/255235666
46. อบต.ยางช้าย (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5102102102ทำแล้ว 04/12/255248393939
47. อบต.ย่านซื่อ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว710310968ทำแล้ว 30/06/2552145373736
48. อบต.ยี่ล้น (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว51643043ทำแล้ว 30/06/2552237181818
49. อบต.ราชสถิตย์ (ไชโย)ทำแล้ว5104127147ทำแล้ว 29/06/255243313131
50. อบต.โรงช้าง (ป่าโมก)ทำแล้ว5504445ทำแล้ว 07/05/255227100
51. อบต.วังน้ำเย็น (แสวงหา)ทำแล้ว79674112ทำแล้ว 02/06/255360424139
52. อบต.ศรีพราน (แสวงหา)ทำแล้ว680ทำแล้ว 24/09/255380463939
53. อบต.ศาลเจ้าโรงทอง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6333 ยังไม่อนุมัติ
54. อบต.สายทอง (ป่าโมก)ทำแล้ว7939594ทำแล้ว 15/05/2552353500
55. อบต.สีบัวทอง (แสวงหา)ทำแล้ว5968181ทำแล้ว 24/06/2552161091300
56. อบต.หนองแม่ไก่ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5698993ทำแล้ว 28/06/255249191919
57. อบต.หลักแก้ว (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว8464136ทำแล้ว 30/08/2552
58. อบต.ห้วยไผ่ (แสวงหา)ทำแล้ว6494241ทำแล้ว 19/06/2552137222221
59. อบต.หัวตะพาน (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6102102102ทำแล้ว 16/06/2552369383838
60. อบต.หัวไผ่ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5807365ทำแล้ว 13/05/2552401500
61. อบต.องครักษ์ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว7924015ทำแล้ว 30/06/2552
62. อบต.อบทม (สามโก้)ทำแล้ว2271ทำแล้ว 02/06/255210999
63. อบต.อ่างแก้ว (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว7283030 ยังไม่อนุมัติ
64. อบต.อินทประมูล (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6668956ทำแล้ว 15/06/255257363636
65. อบต.เอกราช (ป่าโมก)ทำแล้ว10110113113ทำแล้ว 29/05/255239353433
รวม 65 อปท.653977,0886,1925,925621133,0031,6671,4001,377
ข้อมูล ณ 20/05/2562