รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.พระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว9712297216ทำแล้ว 07/08/25527535394394394
2. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว73645655ทำแล้ว 05/08/2552161031277
3. เทศบาลเมืองผักไห่ (ผักไห่)ทำแล้ว7358365364ทำแล้ว 30/06/255268352624
4. เทศบาลเมืองลำตาเสา (วังน้อย)ทำแล้ว5285223173ทำแล้ว 29/06/25522735321
5. เทศบาลเมืองเสนา (เสนา)ทำแล้ว615110297ทำแล้ว 24/06/2552151272727
6. เทศบาลเมืองอโยธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7155233185ทำแล้ว 26/06/255225126777676
7. เทศบาลตำบลคลองจิก (บางปะอิน)ทำแล้ว615013598ทำแล้ว 29/06/2552175342926
8. เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด (เสนา)ทำแล้ว9124107108ทำแล้ว 29/06/2552103292929
9. เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย (บางปะอิน)ทำแล้ว8170165154ทำแล้ว 29/06/255219443
10. เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ (บางปะอิน)ทำแล้ว8138122115ทำแล้ว 29/06/255251414122
11. เทศบาลตำบลท่าเรือ (ท่าเรือ)ทำแล้ว6174156152ทำแล้ว 30/06/255363333
12. เทศบาลตำบลท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว9110127111ทำแล้ว 27/07/255291343217
13. เทศบาลตำบลนครหลวง (นครหลวง)ทำแล้ว6142165125ทำแล้ว 10/08/2552129161512
14. เทศบาลตำบลบางกระสั้น (บางปะอิน)ทำแล้ว5766363ทำแล้ว 22/06/25521959454544
15. เทศบาลตำบลบางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว9156137121ทำแล้ว 30/06/255263444
16. เทศบาลตำบลบางไทร (บางไทร)ทำแล้ว7195111109ทำแล้ว 30/06/2552185363232
17. เทศบาลตำบลบางนมโค (เสนา)ทำแล้ว8104105106ทำแล้ว 27/05/25521175666666
18. เทศบาลตำบลบางบาล (บางบาล)ทำแล้ว7753735ทำแล้ว 15/06/255226191919
19. เทศบาลตำบลบางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว5121119119ทำแล้ว 01/10/255233100
20. เทศบาลตำบลบางปะอิน (บางปะอิน)ทำแล้ว7214182179ทำแล้ว 30/06/255219222
21. เทศบาลตำบลบ้านกรด (บางปะอิน)ทำแล้ว7575856ทำแล้ว 30/06/255235333
22. เทศบาลตำบลบ้านแพรก (บ้านแพรก)ทำแล้ว6171168167ทำแล้ว 29/06/255254363636
23. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บางปะอิน)ทำแล้ว6146140167ทำแล้ว 30/06/255282202020
24. เทศบาลตำบลปราสาททอง (บางปะอิน)ทำแล้ว87411894ทำแล้ว 24/06/25521632855
25. เทศบาลตำบลพระอินทราชา (บางปะอิน)ทำแล้ว7146118119ทำแล้ว 23/07/255275383837
26. เทศบาลตำบลภาชี (ภาชี)ทำแล้ว51257660ทำแล้ว 01/04/2553666666665
27. เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ (บางบาล)ทำแล้ว6232630ทำแล้ว 30/06/255213333
28. เทศบาลตำบลมหาราช (มหาราช)ทำแล้ว6575657ทำแล้ว 29/06/255246272726
29. เทศบาลตำบลราชคราม (บางไทร)ทำแล้ว9102102102ทำแล้ว 02/04/2553465484846
30. เทศบาลตำบลโรงช้าง (มหาราช)ทำแล้ว7163167134ทำแล้ว 25/06/2552148222221
31. เทศบาลตำบลลาดชะโด (ผักไห่)ทำแล้ว7303412398ทำแล้ว 23/09/255363029296
32. เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว5144145145ทำแล้ว 30/07/2553593500
33. เทศบาลตำบลสามกอ (เสนา)ทำแล้ว9265266264ทำแล้ว 29/06/255269383838
34. เทศบาลตำบลสามเมือง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว8825755ทำแล้ว 15/06/255261525252
35. เทศบาลตำบลหัวเวียง (เสนา)ทำแล้ว10122188133ทำแล้ว 29/06/2552962363636
36. เทศบาลตำบลอรัญญิก (นครหลวง)ทำแล้ว72649796ทำแล้ว 24/07/255224111110
37. เทศบาลตำบลอุทัย (อุทัย)ทำแล้ว7149118109ทำแล้ว 28/04/255369434342
38. อบต.กบเจา (บางบาล)ทำแล้ว6384541ทำแล้ว 15/06/2552540313131
39. อบต.กระจิว (ภาชี)ทำแล้ว754568ทำแล้ว 15/06/2553745965
40. อบต.กระแชง (บางไทร)ทำแล้ว6828080ทำแล้ว 05/06/2552125764
41. อบต.กุฎี (ผักไห่)ทำแล้ว7466651ทำแล้ว 22/06/255238333333
42. อบต.เกาะเกิด (บางปะอิน)ทำแล้ว99311696ทำแล้ว 29/05/255216121212
43. อบต.เกาะเรียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว5165165120ทำแล้ว 14/07/255245202020
44. อบต.ข้าวงาม (วังน้อย)ทำแล้ว7134134134ทำแล้ว 15/06/2552134444444
45. อบต.ข้าวเม่า (อุทัย)ทำแล้ว5282828ทำแล้ว 24/06/2552633633
46. อบต.คลองตะเคียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว8143137126ทำแล้ว 28/12/2552228161616
47. อบต.คลองน้อย (บ้านแพรก)ทำแล้ว6193197197ทำแล้ว 23/06/2552757545454
48. อบต.คลองพระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว5166168168ทำแล้ว 13/07/2552173505050
49. อบต.คลองสระบัว (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7151152153ทำแล้ว 25/06/255327181818
50. อบต.คลองสะแก (นครหลวง)ทำแล้ว5122121121ทำแล้ว 30/06/255337222222
51. อบต.คานหาม (อุทัย)ทำแล้ว4686868ทำแล้ว 30/06/2552471504948
52. อบต.คู้สลอด (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว6138137137ทำแล้ว 30/06/2552107782916
53. อบต.โคกช้าง (บางไทร)ทำแล้ว6585858ทำแล้ว 26/10/255230252525
54. อบต.โคกม่วง (ภาชี)ทำแล้ว8115115115ทำแล้ว 26/06/255237282424
55. อบต.จำปา (ท่าเรือ)ทำแล้ว6918484ทำแล้ว 02/04/255270666666
56. อบต.ชะแมบ (วังน้อย)ทำแล้ว6444444ทำแล้ว 29/06/25539000
57. อบต.ชายนา (เสนา)ทำแล้ว7120119119ทำแล้ว 12/06/2552261222
58. อบต.ดอนทอง (เสนา)ทำแล้ว672164152ทำแล้ว 22/10/255372343434
59. อบต.ดอนลาน (ผักไห่)ทำแล้ว7584850ทำแล้ว 04/06/255258121212
60. อบต.ดอนหญ้านาง (ภาชี)ทำแล้ว6110109110ทำแล้ว 16/06/255246444444
61. อบต.ตลิ่งชัน (บางปะอิน)ทำแล้ว7125113119ทำแล้ว 30/06/255243343228
62. อบต.ตานิม (บางปะหัน)ทำแล้ว6118119119ทำแล้ว 30/06/2552254515050
63. อบต.ทับน้ำ (บางปะหัน)ทำแล้ว612311562ทำแล้ว 15/06/255240363433
64. อบต.ท่าเจ้าสนุก (ท่าเรือ)ทำแล้ว71088484ทำแล้ว 29/05/255274766
65. อบต.ท่าดินแดง (ผักไห่)ทำแล้ว6493535ทำแล้ว 24/06/255245373733
66. อบต.ท่าตอ (มหาราช)ทำแล้ว71107978ทำแล้ว 10/05/255338303028
67. อบต.ท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว9104107110ทำแล้ว 30/06/25521857273
68. อบต.เทพมงคล (บางซ้าย)ทำแล้ว7946967ทำแล้ว 30/06/255249312929
69. อบต.ธนู (อุทัย)ทำแล้ว739812493ทำแล้ว 25/06/255212282222222
70. อบต.นาคู (ผักไห่)ทำแล้ว7605859ทำแล้ว 10/06/255231242424
71. อบต.น้ำเต้า (บางบาล)ทำแล้ว9506221213ทำแล้ว 29/06/2552461888
72. อบต.บ่อตาโล่ (วังน้อย)ทำแล้ว6786358ทำแล้ว 10/08/2552330303027
73. อบต.บ่อโพง (นครหลวง)ทำแล้ว5582017ทำแล้ว 24/06/255235444
74. อบต.บางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว9101101101ทำแล้ว 12/06/255211554
75. อบต.บางเดื่อ (บางปะหัน)ทำแล้ว8827665ทำแล้ว 27/05/25522714555
76. อบต.บางนา (มหาราช)ทำแล้ว8178178178ทำแล้ว 15/05/255228222222
77. อบต.บางประแดง (บางปะอิน)ทำแล้ว512510686ทำแล้ว 38444
78. อบต.บางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว6111ทำแล้ว 08/06/25528538383838
79. อบต.บางยี่โท (บางไทร)ทำแล้ว71083625ทำแล้ว 29/06/255232232323
80. อบต.บ้านกลึง (บางไทร)ทำแล้ว8150151150ทำแล้ว 15/05/2552141233
81. อบต.บ้านเกาะ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว5156156156ทำแล้ว 30/06/255231322
82. อบต.บ้านขล้อ (บางปะหัน)ทำแล้ว6110110110ทำแล้ว 26/06/255233242323
83. อบต.บ้านขวาง (มหาราช)ทำแล้ว7636561ทำแล้ว 10/06/255227111
84. อบต.บ้านคลัง (บางบาล)ทำแล้ว81998048ทำแล้ว 12/06/255260403838
85. อบต.บ้านแค (ผักไห่)ทำแล้ว74943ทำแล้ว 08/01/25531030111111
86. อบต.บ้านช้าง (อุทัย)ทำแล้ว7177178178ทำแล้ว 28/06/255386383737
87. อบต.บ้านชุ้ง (นครหลวง)ทำแล้ว692116116ทำแล้ว 14/07/255272595948
88. อบต.บ้านนา (มหาราช)ทำแล้ว51036756ทำแล้ว 13/05/2552728111110
89. อบต.บ้านป้อม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว93579681ทำแล้ว 15/06/25528111166
90. อบต.บ้านแป้ง (บางปะอิน)ทำแล้ว7212121ทำแล้ว 22/06/25522228131211
91. อบต.บ้านพลับ (บางปะอิน)ทำแล้ว61138670ทำแล้ว 25/06/2552942323228
92. อบต.บ้านแพน (เสนา)ทำแล้ว71299483ทำแล้ว 09/06/25522184797973
93. อบต.บ้านโพ (บางปะอิน)ทำแล้ว8251249244ทำแล้ว 11/08/255267000
94. อบต.บ้านโพธิ์ (เสนา)ทำแล้ว936910ทำแล้ว 27/05/255212111111
95. อบต.บ้านม้า (บางไทร)ทำแล้ว5664644ทำแล้ว 10/04/25522388484845
96. อบต.บ้านร่อม (ท่าเรือ)ทำแล้ว6762121ทำแล้ว 07/04/255266111111
97. อบต.บ้านลี่ (บางปะหัน)ทำแล้ว5482726ทำแล้ว 20/02/255221151514
98. อบต.บ้านหลวง (เสนา)ทำแล้ว5916338ทำแล้ว 17/06/2552229232322
99. อบต.บ้านหว้า (บางปะอิน)ทำแล้ว7168168168ทำแล้ว 29/06/2552461088
100. อบต.บ้านหีบ (อุทัย)ทำแล้ว91246573ทำแล้ว 11/06/255225555
101. อบต.บ้านใหม่ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7158158158ทำแล้ว 01/06/255262000
102. อบต.บ้านใหม่ (มหาราช)ทำแล้ว86399ทำแล้ว 29/06/2552819111
103. อบต.ปลายกลัด (บางซ้าย)ทำแล้ว5282121ทำแล้ว 03/06/2552281099
104. อบต.ปากกราน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว61124138ทำแล้ว 22/06/255265111
105. อบต.ปากจั่น (นครหลวง)ทำแล้ว61229090ทำแล้ว 15/06/255245242424
106. อบต.ปากท่า (ท่าเรือ)ทำแล้ว61088882ทำแล้ว 18/06/2552772222
107. อบต.ไผ่พระ (บางไทร)ทำแล้ว81056646ทำแล้ว 30/06/25521339833
108. อบต.ไผ่ล้อม (ภาชี)ทำแล้ว5164164164ทำแล้ว 29/06/25527444
109. อบต.พยอม (วังน้อย)ทำแล้ว61105742ทำแล้ว 26/06/255257999
110. อบต.พระแก้ว (ภาชี)ทำแล้ว8126126126ทำแล้ว 15/06/255327212121
111. อบต.พระขาว (บางบาล)ทำแล้ว5706670ทำแล้ว 13/05/255231222
112. อบต.พระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว813010895ทำแล้ว 02/04/2553376535353
113. อบต.พุทเลา (บางปะหัน)ทำแล้ว6825252ทำแล้ว 26/06/255236242323
114. อบต.โพแตง (บางไทร)ทำแล้ว5671414ทำแล้ว 27/06/25522222
115. อบต.โพธิ์สามต้น (บางปะหัน)ทำแล้ว5555555ทำแล้ว 12/06/2552741393939
116. อบต.โพธิ์เอน (ท่าเรือ)ทำแล้ว580109100ทำแล้ว 30/06/255237353534
117. อบต.โพสาวหาญ (อุทัย)ทำแล้ว6198191175ทำแล้ว 07/05/255272707070
118. อบต.ภูเขาทอง (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6105104103ทำแล้ว 141282828
119. อบต.มารวิชัย (เสนา)ทำแล้ว72311ทำแล้ว 22/05/25522319141413
120. อบต.แม่ลา (นครหลวง)ทำแล้ว9141111111ทำแล้ว 30/06/2552337252525
121. อบต.ไม้ตรา (บางไทร)ทำแล้ว9854335ทำแล้ว 22/06/255230333
122. อบต.ระโสม (ภาชี)ทำแล้ว8829778ทำแล้ว 21/09/255311841044
123. อบต.รางจรเข้ (เสนา)ทำแล้ว7735648ทำแล้ว 15/06/255215222
124. อบต.ลาดงา (เสนา)ทำแล้ว929166ทำแล้ว 15/09/25521516000
125. อบต.ลาดชิด (ผักไห่)ทำแล้ว8846771ทำแล้ว 29/06/25521542333332
126. อบต.ลาดน้ำเค็ม (ผักไห่)ทำแล้ว9261721ทำแล้ว 15/05/25523224191818
127. อบต.ลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว8655958ทำแล้ว 16/06/2552239262626
128. อบต.ลำไทร (วังน้อย)ทำแล้ว81036965ทำแล้ว 30/06/2552187484645
129. อบต.ลุมพลี (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6767676ทำแล้ว 23/11/255265626262
130. อบต.วังจุฬา (วังน้อย)ทำแล้ว7777676ทำแล้ว 30/06/255259383835
131. อบต.วังแดง (ท่าเรือ)ทำแล้ว5797261ทำแล้ว 24/06/25532111
132. อบต.วังน้อย (วังน้อย)ทำแล้ว7848484ทำแล้ว 30/06/25525555
133. อบต.วังพัฒนา (บางซ้าย)ทำแล้ว5117103103ทำแล้ว 26/06/255233131313
134. อบต.วัดตูม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว712812096ทำแล้ว 30/09/25533333
135. อบต.วัดยม (บางปะอิน)ทำแล้ว6282828ทำแล้ว 30/07/255328151514
136. อบต.ศาลาลอย (ท่าเรือ)ทำแล้ว6888379ทำแล้ว 12/05/2552542697
137. อบต.สนับทึบ (วังน้อย)ทำแล้ว61372525ทำแล้ว 08/06/255215121212
138. อบต.สนามชัย (บางไทร)ทำแล้ว51199384ทำแล้ว 25/06/2552247333
139. อบต.สวนพริก (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว611713588ทำแล้ว 15/06/255254291715
140. อบต.สามตุ่ม (เสนา)ทำแล้ว5113113113ทำแล้ว 29/06/2552267555554
141. อบต.สามบัณฑิต (อุทัย)ทำแล้ว7115111108ทำแล้ว 13/05/2552231202020
142. อบต.สามเรือน (บางปะอิน)ทำแล้ว6179177177ทำแล้ว 26/10/25521101141414
143. อบต.สำพะเนียง (บ้านแพรก)ทำแล้ว8251146145ทำแล้ว 30/06/255216777
144. อบต.สำเภาล่ม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว51194843ทำแล้ว 15/05/25521097818173
145. อบต.สิงหนาท (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว6102102102ทำแล้ว 16/06/255254161616
146. อบต.เสนา (อุทัย)ทำแล้ว7868686ทำแล้ว 29/06/255274555
147. อบต.เสาธง (บางปะหัน)ทำแล้ว5143143143ทำแล้ว 03/06/2552224977
148. อบต.หนองขนาก (ท่าเรือ)ทำแล้ว7888787ทำแล้ว 27/05/255264131312
149. อบต.หนองน้ำส้ม (อุทัย)ทำแล้ว6272727ทำแล้ว 22/06/255226101010
150. อบต.หนองน้ำใส (ภาชี)ทำแล้ว5136118120ทำแล้ว 28/06/25531136331919
151. อบต.หนองปลิง (นครหลวง)ทำแล้ว7906451ทำแล้ว 30/06/255227272727
152. อบต.หนองไม้ซุง (อุทัย)ทำแล้ว6636363ทำแล้ว 29/06/25523279363636
153. อบต.หน้าโคก (ผักไห่)ทำแล้ว713111ทำแล้ว 05/06/255226262626
154. อบต.หลักชัย (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว8140150149ทำแล้ว 01/10/25522124222019
155. อบต.หันตรา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7566146ทำแล้ว 23/07/255331242424
156. อบต.หันตะเภา (วังน้อย)ทำแล้ว5664641ทำแล้ว 22/06/2552143181817
157. อบต.หันสัง (บางปะหัน)ทำแล้ว6747968ทำแล้ว 30/07/255247323232
158. อบต.อุทัย (อุทัย)ทำแล้ว6919292ทำแล้ว 01/10/255291141414
รวม 158 อปท.1581,05819,47515,97114,8541586918,3234,2603,8943,730
ข้อมูล ณ 26/05/2562