รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปทุมธานี ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.ปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว798110828ทำแล้ว 30/06/2552217182113105102
2. เทศบาลนครรังสิต (ธัญบุรี)ทำแล้ว5209318174ทำแล้ว 29/06/2552172143797977
3. เทศบาลเมืองคลองหลวง (คลองหลวง)ทำแล้ว5490469461ทำแล้ว 25/06/255220228126126126
4. เทศบาลเมืองคูคต (ลำลูกกา)ทำแล้ว5254232232ทำแล้ว 29/06/2552108848078
5. เทศบาลเมืองท่าโขลง (คลองหลวง)ทำแล้ว8415384428ทำแล้ว 17/06/255216135622321
6. เทศบาลเมืองบางคูวัด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว5296298298ทำแล้ว 29/06/2552123237141137133
7. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ (ธัญบุรี)ทำแล้ว7104158143ทำแล้ว 30/06/255226105747468
8. เทศบาลเมืองปทุมธานี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7263174170ทำแล้ว 29/06/25522138817673
9. เทศบาลเมืองลาดสวาย (ลำลูกกา)ทำแล้ว61259490ทำแล้ว 29/06/255227102555453
10. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว (ลำลูกกา)ทำแล้ว5276248241ทำแล้ว 29/01/25535569605858
11. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ (ธัญบุรี)ทำแล้ว6311223206ทำแล้ว 30/06/25522758444444
12. เทศบาลตำบลคลองพระอุดม (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว5128128120ทำแล้ว 18/06/2552441403939
13. เทศบาลตำบลคูขวาง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว5121120120ทำแล้ว 01/05/255223201919
14. เทศบาลตำบลธัญบุรี (ธัญบุรี)ทำแล้ว7266232235ทำแล้ว 23/06/255217118737271
15. เทศบาลตำบลบางกะดี (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6135120112ทำแล้ว 01/06/255254151123123123
16. เทศบาลตำบลบางขะแยง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว5131131131ทำแล้ว 26/06/2552107929292
17. เทศบาลตำบลบางเดื่อ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว5163202154ทำแล้ว 12/06/2552390444239
18. เทศบาลตำบลบางเตย (สามโคก)ทำแล้ว41006666ทำแล้ว 30/06/255211952383838
19. เทศบาลตำบลบางพูน (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6211159159ทำแล้ว 23/07/2552211949493
20. เทศบาลตำบลบางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6114114114ทำแล้ว 29/06/255280383838
21. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว511210193ทำแล้ว 18/06/255263595959
22. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6187193193ทำแล้ว 29/05/2552105177135135135
23. เทศบาลตำบลระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว92105860ทำแล้ว 27/05/25525978101010
24. เทศบาลตำบลลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว6969696ทำแล้ว 15/03/25531057454543
25. เทศบาลตำบลลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5162168167ทำแล้ว 12/03/25533283484848
26. เทศบาลตำบลสามโคก (สามโคก)ทำแล้ว7152150148ทำแล้ว 15/06/255232555
27. เทศบาลตำบลหนองเสือ (หนองเสือ)ทำแล้ว6525252ทำแล้ว 12/06/255252312215
28. เทศบาลตำบลหลักหก (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว616913489ทำแล้ว 26/06/255299104626262
29. อบต.กระแชง (สามโคก)ทำแล้ว5898989ทำแล้ว 17/06/2552562454545
30. อบต.คลองควาย (สามโคก)ทำแล้ว6119119119ทำแล้ว 01/10/255225777
31. อบต.คลองเจ็ด (คลองหลวง)ทำแล้ว6116114109ทำแล้ว 30/06/255234181818
32. อบต.คลองสาม (คลองหลวง)ทำแล้ว7373348365ทำแล้ว 24/06/25539298230222208
33. อบต.คลองสี่ (คลองหลวง)ทำแล้ว6122105102ทำแล้ว 19/05/2552462285
34. อบต.คลองหก (คลองหลวง)ทำแล้ว7813535ทำแล้ว 15/01/2553889555555
35. อบต.คลองห้า (คลองหลวง)ทำแล้ว7170172172ทำแล้ว 25/06/2552157464646
36. อบต.คูบางหลวง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว7969696ทำแล้ว 15/06/255256171717
37. อบต.เชียงรากน้อย (สามโคก)ทำแล้ว77710885ทำแล้ว 05/06/2552231777
38. อบต.เชียงรากใหญ่ (สามโคก)ทำแล้ว67411996ทำแล้ว 15/06/255267272524
39. อบต.ท้ายเกาะ (สามโคก)ทำแล้ว6757575ทำแล้ว 25/05/255261404040
40. อบต.นพรัตน์ (หนองเสือ)ทำแล้ว5919191ทำแล้ว 13/05/255231232321
41. อบต.บ่อเงิน (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว7131131131ทำแล้ว 15/05/2552176414040
42. อบต.บางกระบือ (สามโคก)ทำแล้ว6858476ทำแล้ว 10/06/2552354424140
43. อบต.บางพูด (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว777102102ทำแล้ว 29/06/2552555383838
44. อบต.บางโพธิ์เหนือ (สามโคก)ทำแล้ว6808080ทำแล้ว 12/02/255341222222
45. อบต.บางหลวง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว8868686ทำแล้ว 24/08/2552221212119
46. อบต.บ้านกระแชง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว5117117117ทำแล้ว 29/06/25521115131212
47. อบต.บ้านงิ้ว (สามโคก)ทำแล้ว7168168168ทำแล้ว 15/05/255223141413
48. อบต.บ้านฉาง (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว7107107107ทำแล้ว 30/04/2552880696966
49. อบต.บ้านปทุม (สามโคก)ทำแล้ว6123123123ทำแล้ว 02/11/2552568535350
50. อบต.บึงกาสาม (หนองเสือ)ทำแล้ว5158158158ทำแล้ว 30/06/25521436262625
51. อบต.บึงคอไห (ลำลูกกา)ทำแล้ว5178169172ทำแล้ว 10/06/255261343434
52. อบต.บึงคำพร้อย (ลำลูกกา)ทำแล้ว7148148148ทำแล้ว 29/06/255262454545
53. อบต.บึงชำอ้อ (หนองเสือ)ทำแล้ว51083332ทำแล้ว 15/06/255244303029
54. อบต.บึงทองหลาง (ลำลูกกา)ทำแล้ว8136136136ทำแล้ว 29/06/255258313131
55. อบต.บึงบอน (หนองเสือ)ทำแล้ว8221218218ทำแล้ว 22/06/2552320141414
56. อบต.บึงบา (หนองเสือ)ทำแล้ว5153142131ทำแล้ว 23/04/255357191616
57. อบต.พืชอุดม (ลำลูกกา)ทำแล้ว8247249249ทำแล้ว 28/05/255248424242
58. อบต.ระแหง (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว5129129129ทำแล้ว 23/06/2552192767676
59. อบต.ลาดหลุมแก้ว (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว7928887ทำแล้ว 15/05/255250505049
60. อบต.ลำไทร (ลำลูกกา)ทำแล้ว7186186186ทำแล้ว 15/05/255243343434
61. อบต.ลำลูกกา (ลำลูกกา)ทำแล้ว5243235216ทำแล้ว 15/06/255259161616
62. อบต.ศาลาครุ (หนองเสือ)ทำแล้ว5110107103ทำแล้ว 14/05/255228171717
63. อบต.สวนพริกไทย (เมืองปทุมธานี)ทำแล้ว6169173173ทำแล้ว 18/05/255286100939391
64. อบต.หนองสามวัง (หนองเสือ)ทำแล้ว7241241239ทำแล้ว 07/05/25524351655
65. อบต.หน้าไม้ (ลาดหลุมแก้ว)ทำแล้ว8140134111ทำแล้ว 27/05/255257766
รวม 65 อปท.6540011,3499,9459,492651,3455,2643,2763,1573,085
ข้อมูล ณ 18/05/2562