รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นนทบุรี ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.นนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6285284284ทำแล้ว 30/06/255221120222018
2. เทศบาลนครนนทบุรี (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6575337321ทำแล้ว 29/06/255252257136125122
3. เทศบาลนครปากเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7272280265ทำแล้ว 30/06/25524258201201201
4. เทศบาลเมืองบางกรวย (บางกรวย)ทำแล้ว6123186146ทำแล้ว 30/06/25521799746767
5. เทศบาลเมืองบางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว8175261182ทำแล้ว 20/07/2552137000
6. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6153154154ทำแล้ว 29/06/255219167656564
7. เทศบาลเมืองพิมลราช (บางบัวทอง)ทำแล้ว6946363ทำแล้ว 24/06/255219112858484
8. เทศบาลตำบลไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว7899292ทำแล้ว 30/06/2552
9. เทศบาลตำบลไทรม้า (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6351351357ทำแล้ว 22/06/255211215210010093
10. เทศบาลตำบลบางพลับ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว712489111ทำแล้ว 01/05/255278111
11. เทศบาลตำบลบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6167161130ทำแล้ว 29/06/25523103505048
12. เทศบาลตำบลบางเลน (บางใหญ่)ทำแล้ว6175137122ทำแล้ว 29/06/2552877000
13. เทศบาลตำบลบางสีทอง (บางกรวย)ทำแล้ว6219222218ทำแล้ว 19/06/255273212120
14. เทศบาลตำบลบางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6298301297ทำแล้ว 24/06/2552886575552
15. เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (บางใหญ่)ทำแล้ว6193185220ทำแล้ว 25/05/255292393939
16. เทศบาลตำบลปลายบาง (บางกรวย)ทำแล้ว6656060ทำแล้ว 29/06/25521164999
17. เทศบาลตำบลศาลากลาง (บางกรวย)ทำแล้ว6199202201ทำแล้ว 18/06/2553112000
18. เทศบาลตำบลเสาธงหิน (บางใหญ่)ทำแล้ว6166166166ทำแล้ว 24/06/255256464646
19. อบต.เกาะเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว910810595ทำแล้ว 25/05/255291393939
20. อบต.ขุนศรี (ไทรน้อย)ทำแล้ว6231230230ทำแล้ว 15/06/255242000
21. อบต.คลองขวาง (ไทรน้อย)ทำแล้ว610610995ทำแล้ว 19/06/25521152212121
22. อบต.คลองข่อย (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6555454ทำแล้ว 25/06/25521561300
23. อบต.คลองพระอุดม (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7959595ทำแล้ว 16/06/2552
24. อบต.ทวีวัฒนา (ไทรน้อย)ทำแล้ว6111ทำแล้ว
25. อบต.ท่าอิฐ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6130118118ทำแล้ว 29/06/2552931611
26. อบต.ไทรน้อย (ไทรน้อย)ทำแล้ว61299874ทำแล้ว 16/06/2552
27. อบต.ไทรใหญ่ (ไทรน้อย)ทำแล้ว6168162156ทำแล้ว 25/06/25526500
28. อบต.บางกร่าง (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6209216216ทำแล้ว 29/06/255240000
29. อบต.บางขนุน (บางกรวย)ทำแล้ว6174162155ทำแล้ว 15/06/255215000
30. อบต.บางขุนกอง (บางกรวย)ทำแล้ว6778073ทำแล้ว 25/05/2552
31. อบต.บางคูรัด (บางบัวทอง)ทำแล้ว6208207205ทำแล้ว 12/05/255222146111111108
32. อบต.บางตะไนย์ (ปากเกร็ด)ทำแล้ว7505346ทำแล้ว 09/07/255225871555555
33. อบต.บางบัวทอง (บางบัวทอง)ทำแล้ว7298ทำแล้ว 30/07/2552156454276275275
34. อบต.บางไผ่ (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว6143195173ทำแล้ว 7111
35. อบต.บางแม่นาง (บางใหญ่)ทำแล้ว6852424ทำแล้ว 13/11/255285858582
36. อบต.บางรักน้อย (เมืองนนทบุรี)ทำแล้ว7646656 ยังไม่อนุมัติ 1
37. อบต.บางรักพัฒนา (บางบัวทอง)ทำแล้ว513315835ทำแล้ว 26/06/2552385858585
38. อบต.บางรักใหญ่ (บางบัวทอง)ทำแล้ว7290290290ทำแล้ว 09/06/2552
39. อบต.บางใหญ่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6111ทำแล้ว 28/06/2553131111
40. อบต.บ้านใหม่ (บางใหญ่)ทำแล้ว6849178ทำแล้ว 29/06/2552150414141
41. อบต.มหาสวัสดิ์ (บางกรวย)ทำแล้ว6169170170ทำแล้ว 17/06/2552126262626
42. อบต.ราษฎร์นิยม (ไทรน้อย)ทำแล้ว6118120107ทำแล้ว 26/06/2552151474745
43. อบต.ละหาร (บางบัวทอง)ทำแล้ว6145133137ทำแล้ว 10/06/255251143958787
44. อบต.ลำโพ (บางบัวทอง)ทำแล้ว61079057ทำแล้ว 22/06/2552710111
45. อบต.หนองเพรางาย (ไทรน้อย)ทำแล้ว6105189189ทำแล้ว 18/05/255243434342
46. อบต.อ้อมเกร็ด (ปากเกร็ด)ทำแล้ว6889292ทำแล้ว 09/06/255288611
รวม 46 อปท.462887,2946,8406,411458013,5981,8731,8031,775
ข้อมูล ณ 20/05/2562