รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สมุทรปราการ ปี 2553

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255325542555
1. อบจ.สมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว622410740ทำแล้ว 04/08/2552490502626
2. เทศบาลนครสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5313158119ทำแล้ว 30/06/25521614210610096
3. เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6152152152ทำแล้ว 29/06/2552361616161
4. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (พระประแดง)ทำแล้ว6293186124ทำแล้ว 03/06/255212197161160157
5. เทศบาลเมืองพระประแดง (พระประแดง)ทำแล้ว6208159158ทำแล้ว 22/05/255219105544
6. เทศบาลเมืองลัดหลวง (พระประแดง)ทำแล้ว6292137117ทำแล้ว 31/07/255249232184168158
7. เทศบาลตำบลคลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว6207217173ทำแล้ว 29/06/255221102151414
8. เทศบาลตำบลคลองสวน (บางบ่อ)ทำแล้ว6214211211ทำแล้ว 29/06/255236102464646
9. เทศบาลตำบลด่านสำโรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว51417367ทำแล้ว 26/06/25523102979696
10. เทศบาลตำบลบางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว698137122ทำแล้ว 08/06/2552770616161
11. เทศบาลตำบลบางปู (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6337181158ทำแล้ว 30/06/255278204191153140
12. เทศบาลตำบลบางพลี (บางพลี)ทำแล้ว6107190172ทำแล้ว 30/06/2552968414141
13. เทศบาลตำบลบางพลีน้อย (บางบ่อ)ทำแล้ว61996457ทำแล้ว 08/06/2552764484644
14. เทศบาลตำบลบางเมือง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5221312143ทำแล้ว 21/05/25521521157571
15. เทศบาลตำบลบางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว7107180135ทำแล้ว 29/06/2552288848278
16. เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6161204158ทำแล้ว 22/06/25528111312827
17. เทศบาลตำบลแพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว4109228137ทำแล้ว 29/06/255267606060
18. เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5152120117ทำแล้ว 30/06/255222110666262
19. เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5192175152ทำแล้ว 19/02/255310111545452
20. อบต.คลองด่าน (บางบ่อ)ทำแล้ว612716097ทำแล้ว 26/06/2552894483827
21. อบต.คลองนิยมยาตรา (บางบ่อ)ทำแล้ว693102100ทำแล้ว 19/05/255254434340
22. อบต.ทรงคนอง (พระประแดง)ทำแล้ว6126120104ทำแล้ว 30/06/255225202020
23. อบต.เทพารักษ์ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว8154153153ทำแล้ว 12/06/2552122181812
24. อบต.นาเกลือ (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6225209204ทำแล้ว 01/06/2552462262424
25. อบต.ในคลองบางปลากด (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว6372316294ทำแล้ว 15/06/2552182888887
26. อบต.บางกระสอบ (พระประแดง)ทำแล้ว5904643ทำแล้ว 15/06/2552227262626
27. อบต.บางกอบัว (พระประแดง)ทำแล้ว6146114106ทำแล้ว 02/03/2553845343434
28. อบต.บางกะเจ้า (พระประแดง)ทำแล้ว6888869ทำแล้ว 05/06/2552163636363
29. อบต.บางแก้ว (บางพลี)ทำแล้ว5461394367ทำแล้ว 01/10/255335353534
30. อบต.บางโฉลง (บางพลี)ทำแล้ว342015460ทำแล้ว 14/08/2552141261009388
31. อบต.บางด้วน (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว8117117117ทำแล้ว 1455301513
32. อบต.บางน้ำผึ้ง (พระประแดง)ทำแล้ว7565656ทำแล้ว 01/06/2552230252525
33. อบต.บางบ่อ (บางบ่อ)ทำแล้ว6190113110ทำแล้ว 21/05/2552131028385
34. อบต.บางปลา (บางพลี)ทำแล้ว3137123113ทำแล้ว 10/08/255281606058
35. อบต.บางโปรง (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว5737373ทำแล้ว 12/06/2552338373737
36. อบต.บางพลีใหญ่ (บางพลี)ทำแล้ว5155223133ทำแล้ว 30/06/255228153114106103
37. อบต.บางเพรียง (บางบ่อ)ทำแล้ว6177206175ทำแล้ว 17/06/2552495626262
38. อบต.บางยอ (พระประแดง)ทำแล้ว6147177177ทำแล้ว 29/06/255271464645
39. อบต.บางเสาธง (บางเสาธง)ทำแล้ว6441380324ทำแล้ว 19/05/255227179707068
40. อบต.บ้านคลองสวน (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว5174129105ทำแล้ว 17/06/2552530141414
41. อบต.บ้านระกาศ (บางบ่อ)ทำแล้ว6176103120ทำแล้ว 17/06/255222202020
42. อบต.เปร็ง (บางบ่อ)ทำแล้ว6109121105ทำแล้ว 19/05/2552402184
43. อบต.แพรกษา (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6765043ทำแล้ว 12/06/255249363636
44. อบต.แพรกษาใหม่ (เมืองสมุทรปราการ)ทำแล้ว6115196114ทำแล้ว 20/11/2552132128121212
45. อบต.ราชาเทวะ (บางพลี)ทำแล้ว4161192185ทำแล้ว 03/08/255232163120120119
46. อบต.ศีรษะจรเข้น้อย (บางเสาธง)ทำแล้ว6166152148ทำแล้ว 27/05/25521755555048
47. อบต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ (บางเสาธง)ทำแล้ว61235218ทำแล้ว 16/06/255287606056
48. อบต.หนองปรือ (บางพลี)ทำแล้ว6161161161ทำแล้ว 11/02/2553340393828
49. อบต.แหลมฟ้าผ่า (พระสมุทรเจดีย์)ทำแล้ว8103111125ทำแล้ว 01/06/25522726201514
รวม 49 อปท.492828,8867,7826,511496514,3572,9012,6212,516
ข้อมูล ณ 26/05/2562