โทร. 02-243-2902 เพื่อสอบถามการลงระบบ e-Plan    || รายละเอียดการเบิกคืนค่าเดินทางและค่าที่พักกรณีเลื่อนโครงการอบรม   || สถานที่อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท.ฯ โรงเเรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม. ห้องประชุมภาณุรังษี ติดต่อโรงแรมฯ โทร. 0-2422-9222   || เอกสารรายละเอียดโครงการอบรมฯ แผน 5 ปี (e-Plan - eMENSCR) ปี 63 ณ โรงเเรมรอยัลริเวอร์ ห้องภาณุรังษี แบบฟอร์มการลงทะเบียน โทร. 0-2243-2902 ต่อ 101-110   || แจ้งขยายระยะเวลาในการชำระค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 13 - 34   || ใบชำระค่าลงทะเบียน   ||

รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น


แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คู่มือและระเบียบกฏหมาย